ala kurdistan
Ey Reqîb

Rohat Agirî's blog

Li ser Standardîzasyona Kurdî

Ziman, bingeha saziya netewa ne. Bê ziman hûn nikarin netewekî biafırînin û bibin netew. Dîroke nîşanî me de ye ku gelek netew dema zimanê wan wındabû ye, ew jî di zibildanka dîrokê de windabûne. Zimane kurdî jî îro di bin tehdîdeke mezin de ye. Tirkiye, Îran û Surî bi polîtîkayen zimankujî di dijî zimanê kurdî de bikartînin. Perçebûna Kurdistanê ya erdnîgarî, civatî û çandî ji bo wan polîtîyên dijî kurdî re zemîn amade dike.

Pages

Rojname Kurdish News