ala kurdistan
Ey Reqîb

Lehî

Kurd ji hev cuda dilopên baranê ne, cihê cihê tên daqurtandin. Ko gihane hev dibin lehî, lehîke boş, tu kes, tu tişt li ber wan nikare bisekine.

Lehî


Celadet Alî Bedirxan


Tifaq û yekbûn, zexmî û xurtiya civatê civatê ye. Nifaq û berberî qelsî û jariya wê ye.

Di vê cîhanê de her tişt her mezinahî bi tifaq û yekbûnê, bi dayina hev ber barên hev, bi hevgihana mirov û bihevgihandina xebatên wan ahtine pê.

Milet û dewletan bi tifaqê gihane bilindiya her tiştî û bi nifaqê ketina biniya kortala neyînê. Ji lewra mirov dikare bibêje heyin di tifaqê de, neyin di nifaqê de ye. Xurtî û zexmbûna yekbunê di lehiyê de gelek qenc têt dîtin.

Ma lehî çi ye?

Lehî ji hevgihana dilopên baranê pêve ne tu titişt e.

Peşkên baranê gava ji hev cuda û yek bi yek dikevin rûwê erdî, erd wan dadiqurtîne.
 

Tihniya xwe pê vedikujîne. Lê gava digehin hev, hingî ji wan peşkên qels lehîke boş radibe. Dilop û peşkên baranê di yekbûnê di tifaqê de ne.

Erdê dilopxwer êdin di destên wan de lebistokek e. Ew serdestên erdî ne. Bi erdî re dileyizin; sînga wî qul dikin, têdikevin, bilindiyên wî hildiveşîni, kendalên wî diqeleşînin.

Lehî wek hûtekî har û hêç radibe ser xwe, ji pal û kaş û newalan dadixure.

Li ber wê tu kes, tu tişt; bican, bêcan bêcan nema dikare bisekine. Lat, zinar, kevir, rêl, dar, direhserên xwe li ber xuttiya tifaqa dilopan ditewînin û lehî, ew şehinşehê yekbûnê ewan mîna çilowên sivik dide pêşiya xwe, rêş dide, dimale.

Halê Kurdan jî ev e.

Kurd ji hev cuda dilopên baranê ne, cihê cihê tên daqurtandin. Ko gihane hev dibin lehî, lehîke boş, tu kes, tu tişt li ber wan nikare bisekine.

Felata welatê me di rabûna vê lehiyê de ye.

Bêrût: 28.Tebax 1929

Celadet A. Bedirxan

Hawar hejmar 2celadet.com

Şîroveyên we piştî ku ji alîyên moderatoren me hatin kontrolkirin tên weşandin.

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br> <p>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Rojname Kurdish News