ala kurdistan
Ey Reqîb

Welat, Welatînî û Al

Welat erdê bav û kalikên me ye. Welat ew der e ko, pêşîyên me li wê rabûne, ji bona avahîya wê xebitîne û li wê mirine. Welat ew diyare ko, em têde sekinîne û rûjekê di nav axên wî de bêne veşartin.

Xelkê welatekî, welatîyên hev in. Borî, hal û dawîya wan bi hev re girêdane. Zmanê wan, girêdana wan, her hal û lebtên wan mîna hev in. Pêşîyên wan li rex hevdû rabûn, rûniştin û mirine. Welatî bi qencîya hev şa dibin, ber xirabîya hev dikevin.

Şîn û şahîneta wan yek in. Xelkê welatekî brayên hev, pismamên hev in. Her gav bi hev re, dest bi dest, ji bona xweşî, avahî û azahîya welatê xwe dixebitin. Kam û armancên wan yek in. Ji bona welatê xwe can û malên xwe didin der, xwînên xwe bêperwa drijênin. Herê dixebitin ko welatê wan mekevit bin destên miletên din. Lê miletin hene ko welatê wan, bi awakî, ketiye bindestên neyar û dijminan.

Wek welatê miletê me, Welatê Kurdistanê. Ev miletê ha ji bona rizgarîya welatê xwe dixebitin. Xebata wan ev e: Rûjekê berê biyanîyan ji welatê xwe derînin û mîna miletên din biserxwe bibin, di nav hev de bi xweşî, û bi qencî bijîn. Herkes hej welatê xwe, hej welatîyên xwe dike. Hejkirina welêt di dilê me de hejkirineke mezin û bilind e. Em pê xurt, zexm û canfeda ne. Jê re welatînî dibêjin.Welatînî di hundirê me de agirekî miqedes e. Pêta wî agirî ji me re her tiştên welêt dide hez kirin.

Ji lewre, di ber çavên me de ax, av, çiya, deşt, dar ûkevirên welatê me ji yên welatên din spehîtir, xweştir û şêrîntir in.

Her milet xweyîyê alekê ye. Al nîşana milet û welat e. Tevayîya heyîna miletan di ala wan de civiyaye. Al namûs, rûmet û bextê miletan e. Zarowên her miletî ji bona bilindî û biqedrbûna ala xwe, bêperwa xwe didin kuştin. Ala her miletî jê re beha ye. Di cejn û şahînetan de qesr, seray, xanî û kûçeyan pê dixemilînin, di ber wê re diborin, slavan lê dikin, wê maç dikin, datînin ser serên xwe. Alên miletên biserxwe, di ser kelat û bajarên wan re li pêl dibin, di rêveçûna leşkerî de dikevin pêşîyê. Lê alên miletên dîl, wek ya miletê me, ji her derê biderkirî, lihevtewandî li ser dilê zarowên wan de hilandî ne.

Miletên dîl dixebitin, xwînên xwe dirijênin ko biyanîyan ji welatê xwe biqewitînin û alên xwe li ser kelat û bajarên xwe ji nû ve daçikînin. Ala her miletî bi çend rengan û bi siklekî din e. Ala kurdan, ji jor ber bi jêr ve, ser hev, sor, sipî û kesk e, di nava wê de rojdiçirise. Divêt zarowên Kurdistanê bixebitin û rûjeke berê vê rojê hilînin, ber bi ezmanê Kurdistanê ve bilind bikin, li wê bibrûskînin, welatê xwe ser avahîya xwe a pêsîn vegerînin û di bin tava wê de biserxwe û bi kamiranî bijîn.

Celadet Alî Bedirxan

Hawar (hejmar: 9, 1932)

Şîroveyên we piştî ku ji alîyên moderatoren me hatin kontrolkirin tên weşandin.

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br> <p>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Rojname Kurdish News