ala kurdistan
Ey Reqîb

Esad Gidecek, Kürdistan ne Olacak?

 

Esad Gidecek, Kürdistan ne Olacak? - Dursun Ali Küçük

Esad Gidecek, Kürdistan ne Olacak? 

Dursun Ali Küçük 

ESAD GİDİYOR….

Esad’ın sonu yaklaşıyor. Son aylardaki gelişmeler, özellikle son bir ayın gelişmeleri Esad’ın gideceğini gösteriyor.

ABD ve BATI, ÖSO ve eski muhalefetin iktidara gelmesinde endişeliydi. Mısır ve Libya gibi olmasını istemiyorlardı. SMDK yi yani Suriye muhalefetini yeniden örgütlediler. Batı Kürdistan’dan ENSK Kürtlerin bir tarafı olarak katıldı.

Rusya ile anlaşıp Esad’I götürmek istiyorlar. Bu yönlü çalışmalar gelişiyor. Rusya’nın böylesi huyları çoktur, tarihte son anlarda müttefiklerini terk ettiği çok görülmüştür. Esad rejimine aynısını yaparsa yadırgamamak gerekiyor.

Geçiş hükümeti oluşturmayı ve Iraktaki gibi orduyu tümden dağıtmayı değil belli ölçüde korumayı düşünüyorlar ve eski bürokratlara da yer verme olasılığı var. İç dengelerin nasıl seyredeceğini tümden kestirmek şimdiden erkendir. Çünkü rejim gittikten sonra deprem başlayacaktır. Mezhep ve etnik çatışmaları İslami bazı siyasi kesimler geliştirmeye eğilimlidirler. En azından TC bunları şimdi olduğu gibi Kürtlere karşı kullanır.

Önemli olan Esad sonrası Kürdistan ve Kürtlerin, diğer etnik ve dini toplulukların durumlarının ne olacağıdır? Yani Kürdistan ne olacak? Batı Kürdistan federal bir yapı mı, özerk bir Kürdistan mı vb hangi statüye sahip olacaktır. Geçiş hükümetinin inisiyatifine ve parlamentoya bırakılmayacak kadar önemli bir konudur. Statü elde edilmediyse, iktidara yerleşen Arap rejimi güçlenince vay Kürtlerin haline… Bu günkü duruma bakıp aldanmayalım. Direnişle kazanıp Masada kaybetmek en kötüsünden bir travma olur. Kürtler için tarihi tekerrür ettiren kim olursa olsun bu vebalin altından kalkamayacaktır. Vay şöyle direndik, şimdiye kadar birçok şey bizim elimizdeydi deyip kendimizi kandıramayız. Doğru politik adımlar atılamazsa geriye “isyancı” atalarımızı tekrar etmekten öteye gidemeyiz.

O halde öncellikli tespit Esad gidiyor ve gidecek. Ya Rusya ile anlaşıp ya da ufak bir müdahale ile götürebilirler. Artık bu türden tartıştıkları ve diplomasi yürüttükleri kesin görünüyor.

******
İkinci bir tespit TC Suriye de tek başına istediğini yapamadığını anladı. Batı ve Rusya ile anlaşamazsa onların durumlarını önemli ölçüde gözetemese, Esad politikası tümden iflas edecek. İflas etmemesi için kendiside aktif rol alacak. Daha çok fanatik ve İslami gruplara bel bağlayacak, onları yine el altında ve doğrudan sahneye sürmeye çalışacaktır.

Davutoğlu en son, kurulacak Suriye parlamentosunun Kürtler hakkında alacağı kararı tanıyacağını söylüyor. Kurulacak yeni parlamento demokratik olmayacak, ulusların ve dini toplulukların, ayrıca Arapların demokratik hak, hukuk ve özgürlüklerini savunamaz. Mevcut muhalefetten bu çıkmaz. Kürtler kendilerini yeni kurulacak parlamentonun insafına bırakamazlar.

Irak ta anayasa ve federal sitem oluşturuldu. ABD buna açıktı. Araplara kalsa Federal Kürdistan vb gelişmeleri sonradan boşa çıkarmak için bin takla atarlar. Bu gün Maliki de bu eğilimi açık görüyoruz. Elinde gelse Kürdistan statüsüne son verir. Arapların genel siyasetinde bu eğilim var. Dikkat edilirse, Esad ha gitti ha gidecek, Kürdistan ve Kürtlerin statüsü için tek laf bile etmiyor. Gelişmeler ve kazanılanlar onlara rağmen olmuştur.

********
Üçüncü önemli nokta birlik konusudur.

Sahi geçmişte yaşanılan Kürdistani direnişleri hep birlik kurulamadığı, merkezi temel politika ve ortak çıkarlar oluşturamadığı için çokça haklı olarak eleştirdik. Geçmişle birebir aynı olmasa bile yaşananlar, farklı koşullarda ve biçimlerde geçmişin tekrar edildiğini göstermektedir.

KDP ve PKK Batı Kürdistan konusunda anlaşmak zorundadır. Bu konuda çatışamaz ve biri diğerine kendisini dayatamaz. Suriye ve Batı Kürdistan Kürtleri coğrafya ve kitle bileşimi olarak etrafı ve Suriye’deki Araplara bakılırsa güvende değiller. İki partinin çekişmesinde Batı Kürdistan kaybeder dolayısıyla iki parti de kaybeder. Bir şeylerin elde kalması bu gerçeği değiştiremez.

PYD ve diğer 16 parti ortak bir anlaşma yapmak zorundadırlar. Evet, ortak bir anlaşma oluşturmak zorundadırlar. Yüksek Kürt Konseyi kesinlikle gereklidir. Kuruldu ama işlemiyor. Ordu oluşturulmalı ve tek bir ordu olmalıdır.

Sürdürülen diplomatik faaliyetlerde YÜKSEK KÜRT KONSEYİ konuşmalıdır. Kürdistan’a federal statü ve en azından Özerk Kürdistan üzerinde anlaşılmalıdır. Ordu ve ortak siyaset buraya bağlı olmalıdır. Ortamı oluştuğunda seçimler yapılır, Kürdistan’a tanınan siyasi temsil gücünde kim çoğunluğu alırsa seçim yoluyla almalı ve buna saygı gösterilmelidir.

Salih Müslim, geçenlerde ENSK nin SMDK ye, Suriye muhalefetine katılmasını onaylamıyor, federalizmi değil, muhalefet demokratik özerliği kabul eder diyor.
Bu cümleye ancak gülünür. Havaya bak. İster federal Kürdistan, ister Özerk Kürdistan olsun veya PYD nin söylediği biçimiyle statü olmayan bir demokratik özerkliği hangi demokrat ve özgürlükçü muhalefetle paylaşıyorsun ki... Suriye muhalefetinin ezici çoğunluğu demokrat değildir. Kürdistan -resmi olarak anlaşılacaksa- statü elde etmelidir. İsmini ne koyarsan koy ama statü olsun. Kürdistan halkından ister PYD, ister diğer 16 patiyi destekleyen halkın gönlündeki ve istediği Federal statü, en azından Özerk Kürdistan dır. Bağımsızlık ta gönüllerde var. Belki bu gün öne sürmezler.

SMDK Batı ve ABD tarafından tanındı. Geçiş hükümeti ve ordunun ve rejimin durumu hakkında Suriye ye yönelik aktör güçler bunların hepsini hesaplıyor.

PYD nin bu güne kadar izlediği Batı Kürdistan politikası aşağı yukarı doğruydu. Önemli olan bundan sonrasını getirmektir. 

MASA DA OLMALISINIZ... Evet Kürtler artık masada olmalıdır. Bu masa sadece SMDK ile değil asıl olarak ta Suriye politikasını yönlendiren BATI ve ABD ile olmalıdır.

PYD yi masadan ve resmi diplomatik görüşlerden dışlamak doğru olamaz. KDP vb Batı Kürdistani partilerin resmiyet sağlama imkanları var ve bunlar tanınıyor. Ama PYD nin Türkiye deki gibi PKK ile özdeşleştirilip aynı Türkiye deki muameleye tabi tutulması kabul edilemez. Yanılmayalım, yapılan görüşmelerde Türkiye nin her isteği kabul görmez.

Batı ve ABD Hıristiyan toplulukların, Ermenilerin, Asurilerin, Nasurilerin dıştalanmasını istemez. Özellikle kurulacak yeni rejimde Kürtlere çok ihtiyaçları var. Endişe duydukları kesimleri ancak bu vb bazı Arap güçlerle dengeleyebilirler.

PYD Batı Kürdistan’ın en önemli gücüdür. Ama bazı dezavantajları da var. Diplomasi ve resmiyet konularında. Bunları KDP, YNK vb ve Batı Kürdistan’daki diğer partiler giderebilir. Halk desteği ve örgütlenme vb ağırlıklı olarak PYD dedir. KDP ve diğer partilerde bunu görmemezlikten gelemezler, onlarında buna ihtiyaçları var.

İdeolojik dogmaları ve ‘kim birinci olacak’ konuları kesinlikle dayatma konusu olmamalıdır. Statüye sahip bir Kürdistan’ı PYD ve diğer 16 parti de istiyor. Statü olsun, idari ve siyasi, kültürel yapı olsun, kendi bölgelerinde meclisi vb olsun. İsmini kim kendine göre ne koyarsa koysun. İki tarafta bunu istiyor. Gereksiz yarışmaları ve bazı farklılıkları öne çıkarılıp birliği dinamitlemeye gerek yok.

BİRLİK.... BİRLİK.... BİRLİK...

Evet bunu yapamazsanız, Batı Kürdistan’daki partilerin iç çekişmeleri ve birbirine karşı kullandıkları argümanların hiç biri kabul edilemez. Şu şunu yaptı, bu şunu yaptı, kim engel çıkardı demenin zamanı değildir.

KDP ve PKK yi Batı Kürdistan konusunda; bütün aydınların hemen birliğe davet etmeleri ve ortak noktada anlaşmaları, Batı Kürdistan siyasi yapılanmalarının ve Kürt şahsiyetlerin ortak bir çatıda temsilinin sağlanması hemen evet hemen istenmelidir, çağrım bu yönlüdür.

Sonradan birleşmediler, kim ne yaptı demenin hiç bir anlamı yok. Üstelik hiç bir öngörü de taşımaz. Şimdi ay, günler hatta saatler çok önemlidir. Kurulacak rejimde Kürtler hemen şimdiden yerlerini almalıdır. Onun ötesinde birlik kurup isteklerini masada güçlü tutmalıdır. Batı Kürdistan’daki boş çekişmeler ve hatta Kürtler içinde yaşanabilecek çatışmaların vebali altından hiç kimse kalkamaz. Fırsatları ve oluşan koşulları kaçırırsak, yarın kurulacak geçiş hükümeti güçlenir ve iktidar belli bir demokratik olmayan siyasi ve İslami tonlu partilerde merkezileşirse ve Suriye ordusu örgütlenirse Kürdistan’a sefer yapacaklardır. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. TC ve Araplar bu durumun destekçisi ve teşvik edeni olur.

Herkesi sağlıklı, iyi ve akıllı, güncel ve özellikle kurulacak Suriye de Kürdistan’ın ortak çıkarlarına beraber sahip çıkmaya çağırıyorum.

Unutmayın, her zaman böylesi fırsatlar olmaz. Kuzey, Güney ve Doğu’dan çok beni şu anda güncel planda özellikle ilgilendiren Batı Kürdistan’dır. 

Herşeyi ve bir çok şeyi Batı Kürdistan için yapmalıyız.

Eli kalem tutan herkesi Batı Kürdistan’daki partileri, PKK, KDP ve YNK vb partileri sağlıklı davranmaya, Kürdistan’ın ortak çıkarlarını burada savunmaya ve oradaki siyasi partileri ve eğilimleri birlikte tutum oluşturmaya teşvik etmeye çağırıyorum...

Kürdistan’ın yıldızı parlıyor. Uluslararası koşullar buna müsait, küresel güçler bu duruma karşı değil, doğru değerlendirilirse destek verenleri kesinlikle olur. Kendi iç çekişmelerimiz veya bulunulan parçadaki partilerin değişik sömürgeci güçlerle ilgilenmeleri-ilişkilenmeleri bir noktaya kadar geçerlidir. Başka bir Kürdistani siyasi parti ve parçaya zarar verecek duruma getirilen her ilişki otomatikmen kim yaparsa yapsın reddedilmelidir.

Batı Kürdistan içinde aynı hassasiyet ve zarar vermeyecek davranış gerekli olmaktadır...

Başka tür davranışları sanırım aklı başında hiç bir yurtsever, özgürlükçü ve demokrat kabul edemez!..

Dursun Ali Küçük
[email protected]


17.12.2012

 

Комментарии только разблокирована после модератор одобрил их.

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br> <p>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Rojname Kurdish News

Политика

Эрбиль, Курдистан - В послании по по случаю 25-й годовщины  химического нападения  на Халабджу, премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал убийственную жестокость Саддама Хусейна как престу

Аналитика

Так, к примеру, турецкий режиссер Мустафа Алтыоклар несколько раз публично выступал даже за необходимость отделения Курдистана (!) для последующего объединения с Турцией на равных условиях

СМИ

В газете Вашингтон таймс опубликована  заметка журналиста Jennifer Harpe в которой он  пишет, что численность курдского населения округа Нешвилл, за последные годы, значительно увеличилась и этот р