ala kurdistan
Ey Reqîb

Kürtler ve İslam Medeniyeti

 

Kürtler 642 İslam devletinin ikinci halifesi Ömer zamanında Müslüman Araplar ve Sasaniler arasında yapılan Nihavend Savaşı sonucu İslam ordularının Kürdistan ve İran’a girmesiyle başta sert tepki verseler de sonradan kitleler halinde Müslüman oldular. Kürtler Araplardan sonra Müslüman olan ikinci ulustur. Bu tarihten sonra Kürtler İslam âlemine yön veren bilginler, komutanlar ve liderler yetiştirdiler.

Kürtler Arap, Fars ve Türkler gibi İslamı kendi ulusal çıkarları için kullanmadılar. Araplar ulusal bütünleşmesini sağlamak için Farslar tekrardan eski hükümranlıklarını devam ettirmek için Türkler ise hâkimiyet alanlarını genişletmek ve Ortadoğu ve Yakındoğu’ya yayılmak için İslamı kullandılar. Kürtler ise İslam’ın yayılması ve gelişmesi için mücadele ettiler. Bu yönüyle Kürtler İslamın en sadık milletidir.

İslamı kabul etmeden önce Şamanist putperestler olan Türkler bir türlü Hürmüz Boğazı’nı aşamıyorlardı. İranî (Kürtler, Farslar, Beluclar v.s) halklar Türkleri Orta Asya’ya hapsetmişlerdi. İslamiyetle birlikte Türkler bu engeli aştılar. İslamiyetle birlikte bu göçebe putperestler Orta Asya’dan çıkıp medeniyetle tanıştılar. Hiç kuşkusuz İslam medeniyeti Türklere birçok şey kattı aynı şeyi Türkler için söylemek zor. Türkler İslam medeniyetine çok az katkı yapmışlardır. Daha ziyade İslam medeniyetinin geri gitmesine sebep oldular. İslam coğrafyasına akın akın gelip saldıran Türk ve Moğollar adeta İslam coğrafyasında terör estirdiler. İslam medeniyetinin başkenti olan Bağdat’ı adeta talan ettiler. Bağdat’ta olan dünyanın en büyük kütüphanesini yaktılar. Bilim adamları Türk ve Moğolların bu kütüphaneleri yakmalarının medeniyeti iki yüz yıl geri götürdüğünü belirtiyorlar. Aynı şekilde İranlı ünlü şair  Sadi ‘’Kaan Türkler nereye girse vahşet, talan ve gözyaşı vardır’’ demiştir. Sonraki dönemde İslam medeniyeti altı yüz yıl Osmanlı esaretiyle inim inim inlemiştir. Osmanlı’nın İslam medeniyetine katkıları yok denecek kadar azdır. Osmanlı İslam coğrafyasına ilim ve medeniyet yerine vergi, talan ve vahşet ve ölümle hüküm sürmüştür. Türklerle birlikte başlayan İslamın Ortaçağı halen devam etmektedir. İslam medeniyeti bu karanlıktan ancak Kürtlerin öncülüğünde çıkabilir.

Şimdi gelelim Kürtlerin İslam medeniyetine katkılarına. Emevilerin uyguladığı Arap ırkçılığına son verip, iktidarı Abbasilere son veren Eba Müslim Horasanî İran Kürtlerindendir. Bu hizmetine karşın Abbasilerin ihanetine maruz kalıp bunu canıyla ödemiştir. Yine Kudüs’ü haçlılardan alarak, Haçlıların Ortadoğu’daki ilerleyişi durduran Kudüs Fatihi ve Eyyubi Kürt-İslam devletini kuran Selahaddin Eyyubî Kürtler adına İslam dünyasına çok büyük hizmetler sunmuştur. Selahaddin Eyyubî ile Kürtlerin öncülüğünde yükselen İslam medeniyeti, liderliğin Türklerin eline geçmesiyle karanlık bir çağa girmiştir. İslam medeniyeti bu karanlık çağdan kurtulacaksa bu anca Kürtlerin önderliğiyle olacaktır. Ancak Selahaddin’in torunları İslam dünyasını bu karanlıktan kurtarabilir. Yine Kürt Mirler Haçlılarla çok çetin bir mücadele yürüterek onların İslam coğrafyasında ilerlemesini durdurmuşlardır. Aynı şekilde Bizans’la savaşında Selçuki Türklere yardım edip Türklerin Anadolu’ya yerleşmelerinde büyük rol oynamışlardır.

Kürt-İslam Alimleri

Kürtler sadece İslamı Batının saldırılarına karşı korumamıştır aynı zamanda İslam dünyasına çok büyük âlimlerde kazandırmışlardır. Bunlar arasında edebiyat, fen, coğrafya ve İslami ilimlerde ün yapmış birçok Kürt ulema var. Bunlardan sadece en önemlilerine yer vereceğim.

İslam felsefesinin önemli bir filozofu İşrakilik fikir akımının kurucusu Şahabeddin Sühreverdi. Sühreverdi’nin torunu Fatih’in hocası Akşemseddin. Hem Fatih’in hocalığına yapan hem de dönemin Şeyhülislamlığını yapan Molla Gorani. Kanuni döneminde şeyhülislamlık yapan Ebu Suud Efendi. Robotik bilimin babası ve sibernetik üzerine çalışmalar yapan Kürt-İslam alimi Ebu’l-İzz bin İsmail Er-Rezzaz El-Cezeri. XX.yüzyılın en büyük Kürt-İslam alimi ve Risale-i Nur yazarı Bediüzzaman Said-i Kurdî. Astronomi, botanik, metalürji, coğrafya, matematikve tarih gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yapmış ve ünlenmiş Ebu HanifeAhmed bin Davud Dinaweri. Ünlü tarihçi İbni Xelikan (İbni Hallikan).

Bunların dışında şu şahıslarda Kürt-İslam medeniyetine önemli katkılar sunmuşlardır:

El-Kamil Fi’t Tarih’in yazarı İbnu’l-Esir, Matâli’nin sahibi Sirâcuddin El-Urmevî, ünlü muhaddis Mukaddime-i İbn Salâh müellifi Takiyuddin İbn Salâh Abdurrahman Eş-Şehrezorî, ünlü kıraat alimi Ebu'l-Hayr Muhammed El-Cezerî, Ebu İshak Eş-Şehrezorî, Vefeyâtu'l-A'yân sahibi ünlü, Ahmed El-Hakkârî,., Orhan Gazi devrinin müftüsü Tacuddin El-Kürdî (Hayreddin Paşa), Muhammed bin Abdürresul El-Berzencî  (Medine'de ölmüştür. Bu zâttan sonra 1930'lu yıllara kadar Mekke ve Medine'de Şâfii müftüleri/kadıları hep Berzencî ailesinden çıkmıştır) , Seyyid Abdülkerîm El-Berzencî, Muhammed bin Adem El-Kürdi El-Bâlekî, Kâtip Çelebî'nin hocası / Ayasofya müderrisi Kürt Abdulllah Efendi, İmam-ı Sultanî ve Boğaziçi'nde Vâniköy'e adını veren Vânî Mehmed Efendi. Buhari mütercimi Babanzâde Ahmed Naim,Büyük Şafii fakîhi Molla Muhyiddin El-Havilî. Mısırlı ünlü şair Ahmed Şevkî, Ezher Ulemâsından Mahmud Abbas El-Akkad ve Necmeddîn Emin El-Kürdî, ünlü Hâfız Abdülbâsıt Abdüssamed vs.

Yukarıda gördüğünüz gibi Kürtler İslam medeniyetine önemli katkılarda bulunmuşlardır. Kürtler İslam dünyasının sadık, fedakar öksüzleridir. Kürtler, İslam dünyasında hak ettikleri yer olan liderlik konumlarına tekrardan yükselmelidirler. Çünkü İslamın gerçek karakteri Kürt-İslamıdır. Kürtler İslamı özüne sadık kalarak günümüze taşımışlardır. İslamın öz cevheri Kürt-İslamında saklıdır.

Müfit Yüksel Bu Milletin Değerlerine İhanet Ediyor

Bitirirken birkaç söz Müfit Yüksel için söyleyeyim. Bu şahıs Kürtleri İslam adına Türklere pazarlıyor ve devletin asimilasyon değirmenine büyük bir şevkle su taşıyor. İslamı kullanarak Kürtleri, Türklüğe entegre etmeye çalışıyor. Bilgisini milletinin faydasına kullanacağına, milletine karşı kullanıyor. Müfit Yüksel ihanetine devam ettiği müddetçe onu bu köşede sürekli teşhir edeceğimi kendisine bildiririm. 

 

Erdoğan Alparslan
[email protected]

 

Комментарии только разблокирована после модератор одобрил их.

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br> <p>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Rojname Kurdish News

Политика

Эрбиль, Курдистан - В послании по по случаю 25-й годовщины  химического нападения  на Халабджу, премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал убийственную жестокость Саддама Хусейна как престу

Аналитика

Так, к примеру, турецкий режиссер Мустафа Алтыоклар несколько раз публично выступал даже за необходимость отделения Курдистана (!) для последующего объединения с Турцией на равных условиях

СМИ

В газете Вашингтон таймс опубликована  заметка журналиста Jennifer Harpe в которой он  пишет, что численность курдского населения округа Нешвилл, за последные годы, значительно увеличилась и этот р