ala kurdistan
Ey Reqîb

Üniversite –Bilim İlişkisi

 

Bilim ancak, düşün özgürlüğü ortamında oluşur.  Bilim, bilim ortamında üretilebilen bir düşün yöntemidir. Bilim ortamını oluşturacak tek güç ise, ifade özgürlüğüdür. Herhangi bir siyasal sistemde, siyasal rejimde,  ifade özgürlüğü kısıtlıysa,  orada bilim ortamının oluşması, bilimin üretilmesi mümkün değildir. Bu, özellikle,  Tarih, Sosyoloji, Antropoloji, Siyaset Bilimleri, Ekonomi gibi Sosyal Bilimler için temel bir koşudur.  Hukuk gibi normatif disiplinler için,  Beşeri Bilimler için de durum budur.

Dünyanın her tarafında, bütün devletlerde üniversite vardır.  Ama üniversite olması, orada bilim anlayışının, bilim yönteminin dört başı mamur bir şekilde yaşama geçtiği anlamına gelmiyor.

Herhangi bir devletin, bir toplumun siyasal sisteminde, siyasal rejiminde, ifade özgürlüğü yoksa, ifade özgürlüğü kurumlaşmamışsa,  siyasal kültür tarafından, anayasa ve yasalar tarafından sınırlandırılıyorsa, o toplumda, o devlette, bilimin geliştiğinden,  sağlıklı bir bilim anlayışı  olduğundan söz edilemez.

“Yaşamak için yemek lazımdır, su içmek lazımdır.”  Yaşamın doğal koşulu budur.  Ama bunu sık sık tekrar etmek gereğini duymuyoruz. Doğal olarak,  böyle bir kabulden hareket ediyoruz.  Yaşamak için ekmek, su neyse, bilim için ifade özgürlüğü, özgür eleştiri de odur. Ama bunun sık sık ifade etmek, vurgulamak gereği ortaya çıkmaktadır.

Bilim anlayışı için, üniversite için, ifade özgürlüğü koşulunun sık sık vurgulama gereği resmi ideoloji kurumuyla ilgilidir.  Türk düşün hayatında, bilim -sanat hayatında,  resmi ideoloji çok etkin bir kurumdur. Resmi ideolojinin bilgileri,  bilimi de, sanatı da, üniversiteyi de yönlendirmektedir.  Resmi ideolojinin bilgiler bilim kabul edilmektedir.  Resmi ideolojinin bilgileri hukuk kabul edilmektedir. Resmi ideoloji Türk siyasal hayatında, Türk bilim hayatında çok etkili bir kurumdur. Resmi ideoloji Türk siyasal sisteminin, Türk siyasal rejiminin en önemli kurumudur.  Resmi ideolojinin herhangi bir ideoloji olmadığını, devletin idari ve cezai yaptırımlarıyla korunan ve kollanan bir ideoloji olduğunu vurgulamak gerekir.

Üniversitede, mali özerkliğin, idari özerkliğin temel amacı akademik özerkliği, akademik özgürlüğü koruyup geliştirmektir. Ama o ülkenin siyasal sisteminde, siyasal rejiminde ifade özgürlüğü kurumlaşmamışsa,  ifade özgürlüğü kısıtlanmışsa, akademik özerklik, akademik özgürlük hiçbir şey ifade etmez. İfade özgürlüğü yoksa, akademik özgürlük de yoktur.  Akademik özerkliğin amacı, üniversitenin kendi stratejik planları uyarınca, öbürlerinden değişik olabilmektir,  eğitim programlarını araştırma ve inceleme politikalarını kendisinin tesbit etmesidir. İfade özgürlüğü kurumlaşmamışsa,  resmi ideoloji düşün ve bilim hayatında belirleyiciyse, üniversitelerin bu planlarını gerçekleştirmesi mümkün değildir.

İfade özgürlüğü elbette, sadece üniversite için, üniversite öğretim üyeleri, öğretim elemanları için olmaz. İfade özgürlüğü,  elbette, tüm toplum içindir ve anayasada,  “ama”sız, “fakat” sız  bir biçimde yer almalıdır.

Fakat, Türkiye’de, üniversitenin,  ifade özgürlüğü diye bir kaygısı yoktur. Üniversite, herhalde, ifade özgürlüğünü, insan hakları kurumlarının, insan hakları savunucularının, İnsan Hakları Akademisi’nin  bir mesaisi sanmaktadır.  Resmi görüşün, düşün hayatı üzerinde, bilim hayatı üzerinde bu kadar ağır baskısının olduğu bir yerde,  üniversitenin ifade özgürlüğü konusunda bu kadar kaygısız olması, şaşırtıcı  ve  aynı zamanda,  dikkate değer bir konudur.  Halbuki, ifade özgürlüğünün sınırlandığı bir yerde akademik özgürlük falan olmaz.  İnsan hakları kurumları, insan hakları savunucuları, İnsan Hakları  Akademisi ifade  özgürlüğünü elbette  her yerde, her zaman savunacaktır. Ama, üniversitenin bu konuya uzak kalması  her zaman eleştiriye konu olacaktır.

Resmi ideoloji savunan, ifade özgürlüğüne karşı çıkan  kurumlar arasında  üç kurum başta yer almaktadır.  Üniversite, yüksek yargı ve basın. Türk basını… Türkiye’de, bu kurumların üçü de şu veya bu şekilde devlete bağlı kurumlardır. Kürd basınının da resmi ideolojinin, ifade özgürlüğünün  bilincine vardığı  kanısında değilim.

Üniversitede, ifade özgürlüğünün, resmi ideolojinin işlevinin bilincine varmış hocalar elbette vardır. Fakat bunları bireysel olarak değerlendirmek gerekir. Kurum olarak üniversite, YÖK,  ifade özgürlüğüne karşı bir kurumdur, resmi ideolojiye destek veren bir kurumdur.

Rektör tayinleri sırasında, rektör adaylarının yayımladıkları bildirilerde, broşürlerde bu kaygısızlığı bütün açıklığıyla görmek mümkündür. Bu seçimler, tayinler sırasında,   hazırlanan bildirilerde, broşürlerde, “tüm toplumda, ifade özgürlüğünün geliştirilmesi için mücadele edeceğim” şeklinde bir öneri yer almamaktadır.  Bildirilerde, broşürlerde, sadece, teknik konularda iyileştirmeler  önerilmektedir.

Rektörlük, rektörün nasıl seçileceği, teknik konulardır.  Eğer bir siyasal sistemde, ifade özgürlüğü kurumlaşmışsa,  rektörün nasıl seçildiği önemli bir konu değildir. İfade özgürlüğünün, özgür eleştirinin kurumlaştığı bir yerde,  bilim ortamının oluştuğu bir yerde,  rektörü, ister öğretim üyeleri seçsin,  ister mütevelli heyeti tayin etsin,  ister cumhurbaşkanı/Başbakan tayin etsin,  önem arzetmemektedir. Ama o siyasal sistemde, siyasal rejimde, ifade özgürlüğü kısıtlıysa, düşün hayatını, bilimi, sanatı, resmi ideoloji yönlendiriyorsa,  orada rektörü, bizzat öğretim üyeleri, öğretim elemanları seçsin, YÖK, Cumhurbaşkanı vs. arada olmasın, üniversite yine üniversite değildir.  Bunlar, şüphesiz dekanların seçimleri/tayinleri konusunda da söylenecektir.

Akademik Özgürlük,  ‘Düşün Suçluları’nı Korumaz

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İzmir İl Gençlik Kolları,  18 Kasım 2006 günü, İzmir’de, “AB-Türkiye İlişkilerinin Toplumsal Etkileri” konulu bir konferans düzenledi. Bu konferansta, Siyaset Bilimleri Profesörü  Atilla Yayla konuştu. Prof. Dr.  Atilla Yayla,  Liberal Düşünceler Topluluğu’nda yer alan bir hoca.  Bu konferans sonunda,  “Atatürk’ün manevi hatırasına  hakaret edildi” diye, Atilla hoca hakkında  ihbarda bulunuldu.  İhbarda, Atatürk hakkında,  konferans sırasında birkaç yerde, “bu adam” denildiği vurgulanıyordu.  Ege basını, daha sonra genel olarak basın bu konuyu günlerce işledir. Bunun üzerine, Gazi üniversitesi Atilla Yayla hakkında idari soruşturma açtı, derslerine girmesini yasakladı.  İzmir’de, Asliye Ceza Mahkemesi de , Atilla Yayla hakkında,  5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun uyarınca,  dava açıldı. Bu dava sonunda, Atilla Yayla’ya bir yıl üç ay ceza verildi.

İşte akademik özgürlük, bir profesör bazı konularda düşüncelerini açıkladığı zaman, profesörü korumuyor.  İfade özgürlüğü elbette temel koşul. İfade özgürlüğü yoksa, akademik özgürlük hiçbir şey değildir. Böyle bir durumun,  üniversitedeki, basındaki etkileri ne olur?  Bazı konulardaki düşünce açıklamaları idari ve cezai yaptırımlarla karşılaşıyorsa, bu, süreç, üniversitede, basında ne gibi bir etki yaratır? Bu, her şeyden önce otosansürün  kurumlaşmasını getirir. Otosansür ise, düşün hayatında, bilim ve sanat hayatında çölleşmeye, kuraklaşmaya neden olur. Böyle bir ortamda beyinler kötürümleşir.  Sansür, otosansür gibi  kurumlar,  birbirlerini etkileyen, tetikleyen,  birlikte ele alınmaları gereken kurumlardır. Otosansürün düşün hayatında  çok daha ağır bir tahribat yarattığı da söylenebilir.

Hakemli Dergiler, Hakemler, jüriler…

Resmi ideolojinin, bilimi, sanatı, üniversiteyi yönlendirdiği bir yerde,  hakemli dergiler, hakemler ne iş görürler? Böyle bir ortamda hakemlerin işlevi bilimsel kaliteyle ilgili değildir. Bu ortamda, hakemlerin yaptığı tek iş,  yazılarda, ileri sürülen görüşlerin,  resmi ideolojiye uyup uymadığının denetlemektir. Bu bilimsel bir kaygıdan ileri gelmemektedir,  polisiye bir görevdir.  Bazı yöneticilerin, “hakem”, “hakem” diye tutturmalarının arkasındaki endişe budur.  Hakemlerin, demokratik toplumlarda, bilimsel kaliteyi önceleyen  bir işlevi olabilir, ama, resmi ideolojinin düşün hayatını belirlediği, yönlendirdiği toplumlarda,  tek işlevleri polisiye bir işlevdir.

Mesut Yeğen’in, 13 Şubat 2011 tarihli Radikalİki’deki,  “Nasıl Profesör Olunur?” başlıklı yazısı hakemler, jüriler söz konusu olduğu zaman dikkate değer bir yazıdır.  Prof. Dr. Mesut Yeğen, bu yazısına 21 Şubat 2011 ve 27 Şubat 2011 tarihli Taraf  Gazetesi’de devam etmiştir. Bu çerçevede, Prof. Dr. Feride Acar’ın, 20 Şubat 2011 tarihli Radikalİki’deki  “Nasıl Profesör Olunmaz?” başlıklı yazısı da incelenmelidir. Nasıl profesör olunacağını da, nasıl profesör olunmayacağını da,  Mesut Yeğen’in,  Kürd toplumuyla ilgili çalışmaları belirlemektedir.

Yükseköğretim Kurulu,  yeni bir Yükseköğretim Yasa Taslağı hazırlamıştır.   2547 sayılı ve 1981 tarihli YÖK Yasası değiştirilmek istenmektedir. Aralık 2012 de, üniversite öğretim üyeleri, basın mensupları,    yeni taslak hakkındaki düşüncelerini belirtmektedir.  Basında yer alan yazılarda, rektörlük, dekanlık, bölümler, bunların birbirleriyle ilişkileri,  bütçe gibi konularda düşünceler, öneriler ifade edilmektedir. Akademik özerklik, akademik özgürlük gibi kavramaların sık sık  dile getirilmesine rağmen,  ifade özgürlüğüne hiçbir vurgu yapılmaması, bunun eksikliğinin duyulmaması dikkate değer bir konudur. Ama, ifade özgürlüğü olmadan, siyasal sistemde, siyasal rejimde ifade özgürlüğü kurumlaşmadan, üniversite, gerçek bir üniversite olmayacaktır. Bu çok açıktır.

Комментарии

NztzIHBsYXlpbmcsIHdoZXJlIHdlJiM4MjE3O3JlIHBsYXlpbmcsIEkgZG9uJiM4MjE3O3QgdGhp Uggs Outlet khk/kk/he m moncler jackets
The Serbian striker had an even better chance when Perez dinked a pass over the defence, but the new boy fired wide after taking the ball down well six yards out. moncler outlet 聽As businesses become more technologically advanced and conduct more of their transactions online, they also risk an increased potential for cyber security breaches and fraud. 鈥淏ut banks can help moderate that risk,鈥?says Dott, 鈥減articularly in check and cyber fraud.鈥?Bank services not only protect businesses from immediate losses, they insert an extra line of defense between computer hackers and the business鈥檚 bank accounts. 鈥淎ll services have a cost, but they have a greater value in prevention,鈥?Dott explains.
Belmar plans to ask county prosecutor Bob McCulloch about the legality of armed patrols by the far-right anti-government activist group, which largely comprises past and present members of the military, first responders and police officers. But Missouri law allows anyone with a concealed carry permit to openly display a firearm anywhere in the state. Coach Outlet Store Online The former Mequon resident credits feng shui with helping sell her house in spring 2011. As large homes languished on the market for long stretches, Rayl s four-bedroom, nearly 4,000-square-foot house landed an accept m jordan 1
FlyPoster Michael Kors Outlet Meantime it emerged late on Tuesday that Israel fully expects the U.S. Congress will comply with its wishes and vote down the Iran nuclear deal.
s 鈥淥verall, I have no compunction about being available to the media,鈥?said Parker. 鈥淲e fear the decisions we鈥檙e making will get clouded if the media suddenly comes in and throws a layer upon. I鈥檓 going to disagree with that contention.鈥?Michael Kors Handbags Often, this involves capitalizing on their English skills, which, in certain markets, can prove to be their biggest asset. Examples of such jobs include writing, editing, teaching English, and many marketing positions all of which allow Olim to utilize their native skills in their daily work. Rachel Berger, NBN s Post Aliyah Department director, offers the following eight tips for successful career reinvention. moncler parka
But he was fortunate when he went down the pitch to Michael Carberry's occasional off spin and missed. Wicketkeeper Lewis McManus, playing his second first-class match, also missed the ball and it went for four byes. moncler outlet The economic and trade ties between Russia and China have become increasingly important, said Putin, noting China has become Russia's largest trading partner and the two sides have made further progress in cooperation in financial sectors. http://www.rosherunshoes2015.us.com
Five cooling towers have tested positive for Legionnaires' disease, and decontamination has commenced, including on the cooling tower on the top of Lincoln Hospital, de Blasio said earlier this week. The city believes it has identified all of the targets that have been contaminated. Cheap Jordans Shoes There were two candidates who were not permitted to enter their candidacies at all by the authorities because they came to the nomination meetings dressed in pants and T-shirts. It was remarkable not because the chiefs blocked their candidacies, because that is to be expected from the male authorities, but that the women defied custom knowing the consequences. That is really significant for a place like Swaziland. Women are legal minors here. s cheap ugg boots
"When you boil it down, it's the experience that Geoff brings. He didn't go on the Lions tour by accident, he's a high quality player," Lancaster said. canada goose parka Ten years ago: President George W. Bush signed a $286 billion transportation bill.
For more information about the National Association of Realtors, go to realtor.org. The Wisconsin Realtors Association, which offers a Wisconsin Realtor database, can be found at wra.org and the Greater Milwaukee Association of Realtors is online at gmar.ws. Wholesale NFL Jerseys If you want to be abstinent, that's fine, they explain. If you don't want to be abstinent, that's also fine. Abstinence is like being a vegetarian. People should respect your choice. Some people might make fun of you. Those people are assholes.
The Indians advanced to meet Wauwatosa in the team sectional final at 7 p.m. Tuesday at Arrowhead. The winner will advance to the Division 1 state team tournament, scheduled for March 1-2 at the UW Field House in Madison www.jacketscanadagoose.us.com The top three won a money clip inspired by the one Jack Nicklaus won in 1963 when he was the Long Drive winner.
More subpoenas are likely coming. canada goose parka "I urge the government of Japan to listen to these voices of unease and concern," Taue said.
t 鈥淗e discussed shooting commuters on the Newcastle Metro system stating that he would be on Valium at the time. cheap oakley sunglasses Lause and Kumlien, who also went to UW-La Crosse, became mentors to each other and Lause saw Kumlien's efforts a worthy cause.
, Journal Sentinel Inc. All rights reserved. Coach Outlet Online Both Gutekunst and Hauser say relishing contact was no problem. That could be one concern with a player who played basketball for four years but Rollins added 20 pounds and was a willing tackler. l Cheap NCAA Jerseys
right reasons. http://www.michaelkorsbags.nom.co The IGAD Plus agreed in its first meeting on a document titled 鈥淧roposed Compromise Peace Agreement for the Resolution of the Conflict in the Republic of South Sudan鈥?and(...)
t d2QgaW4gZXhwYW5kaW5nIE1lZGljYWlkLiBIZSBoYXMgcHVzaGVkIHRvIGltcHJvdmUgdGhlIHdh cheap jordans In a self-critical report released late last month the World Bank acknowledged that it had treated air pollution as an afterthought, resulting in a dearth of analysis of the problem and spending on solutions. x
鈥淭hey鈥檙e going to be coming into a real tough programme with me, so this is why they鈥檇 better get themselves ready for it.鈥?moncler outlet Bill Condon's slow-burning drama tests our little grey cells with a perplexing subplot: The Curious Case Of The Thrice Oscar-Nominated Actress And The Wayward Accent. moncler outlet
dCBkb2VzLCBhbmQgSSYjODIxNzt2ZSBnb3R0ZW4gcmVhbGx5IGdvb2QgYXQgaXQuJiM4MjIxOzwv Cheap NFL Jerseys Tim Roberts QC, mitigating, said Lakey had received treatment for breast cancer in 2012 and would require ongoing care. l Michael Kors Outlet
England鈥檚 ability to handle big occasions has been criticised in the past after a string of poor performances at major championships, but yesterday they found themselves up against a side ranked second in the world and it showed, despite Neid鈥檚 side missing six first-team players through injury. Coach Outlet Online Pour wine mixture and vegetables through a strainer into a separate bowl. Reserve strained wine mixture. Discard bay leaf, thyme and vegetables.
ZyB0aHJvdWdoIGhpcyBjaXR5IG9mIDI2LDAwMCBwZW9wbGUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtGRVJDIHJl Cheap NFL Jerseys Celina Alvarez, 51, said that when she first came to New York, she knew that she was being paid less than the legal minimum, but felt she had no option but to take whatever work was offered. She s uneducated and doesn t speak English, and a job paying the New York state hourly minimum of $8.75 seemed impossible to find. y Uggs For Women
From documentaries to drama and short films, members have created a diverse range of videos by sharing their skills and crafting even the briefest of moments into slick productions. Ugg Outlet The Broomielaw is a stretch of land along the River Clyde, Glasgow鈥檚 major port since the 17th Century.

Комментарии только разблокирована после модератор одобрил их.

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br> <p>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Rojname Kurdish News

Политика

Эрбиль, Курдистан - В послании по по случаю 25-й годовщины  химического нападения  на Халабджу, премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал убийственную жестокость Саддама Хусейна как престу

Аналитика

Так, к примеру, турецкий режиссер Мустафа Алтыоклар несколько раз публично выступал даже за необходимость отделения Курдистана (!) для последующего объединения с Турцией на равных условиях

СМИ

В газете Вашингтон таймс опубликована  заметка журналиста Jennifer Harpe в которой он  пишет, что численность курдского населения округа Нешвилл, за последные годы, значительно увеличилась и этот р