ala kurdistan
Ey Reqîb

Düşmanlarını Sevindiren Bir Halk…İsmail Beşikçi

Bu başlığın çok daha doğru adı şöyle olmalı: Düşmanlarını Sevindiren, Kendi Özünü, Mağdur Eden, Kendi Halkına Sınırsız Acılar Yaşatan, Çok Az Olan Dostlarını Hüzünlere Boğan Bir Halk…

Bu, Kürd halkını tanımlayan bir ifade…  Şüphesiz Kürd halkının tamamını kapsamıyor. Ama Talabani ailesinden bir kesimin ortaya koyduğu düşmanla işbirliği ilişkisi, Kürd halkının, Kürdistan’ın tamamını kapsayan olumsuz sonuçlar ortaya koyuyor.

Tarihte, Kürdler için ‘Yiğit bir halk’, ‘Kahraman bir halk’ ‘Gözünü budaktan esirgemeyen bir halk’  gibi ifadeler, kavramlar kullanılır. Kürdlerin davranışları bu tür nitelemelerle dile getirilir. Kürdler, başka bir halkın, örneğin, kendilerini esir eden bir halkın hizmetinde çalışıyorlarsa, savaşıyorlarsa, kendilerini  ezen bir halkın kılıcını kuşanmışlarsa bu nitelemeler doğrudur. Ama, kendileri için savaş yürütmeyi akıl etmişlerse, düşmanla işbirliği içine girmek, cepheden kaçmak, düşmanı sevindirmek daha belirleyici bir tutum olmaktadır.

Haşdi Şabi ile Gizli Anlaşma

Celal Talabani’nin büyük oğlu Bafil Talabani, yeğenleri, Talabani ailesinden birkaç kişi daha,  16 Ekim 2017’den birkaç gün önce, Haşdi Şabi’nin yöneticisi Kasım Süleymani ile gizli bir anlaşma yapmış. Haşdi Şabi ve Irak kuvvetleri Kerkük’e saldırdıkları zaman, Bafil Talabani’nin, yeğenlerinin komuta ettiği güçler, cepheden hızla çekilecek, Kerkük düşmana teslim edilecek… 16 Ekim’de yaşanan budur.  Kürd şehri Kerkük düşmana teslim edilmiştir. Halepçe’de yaşanan soykırım, Enfal, Süleymaniye Merkez Güvenlik Karargahı… hepsi unutulmuş… Hala Irak’ın birliği savunuluyor. 17 Ekim 2017'de, Kerkük’ün düşman güçlerine Haşdi Şabi’ye tesliminin ikinci günü, Haşdi Şabi yöneticisi kime teşekkür ediyordu?

Haşdi Şabi’nin Kürd düşmanı bir örgüt olduğu yakından biliniyor. Haşdi Şabi yöneticisi Kasım Süleymani’nin, Süleymaniye’ye sık sık gelmesi, Talabani ailesi tarafından misafir edilmesi, zaten kuşku verici bir süreçti. Birkaç ay önce, Celal Talabani’nin Tahran’a götürülmesi de öyle…

Bafil Talabani, Kerkük’ü düşmana teslim ettikten sonra yaptığı bir konuşmada, ‘Çalıntı petrolün koruyucusu olamazdım…’  şeklinde bir konuşma yapıyor. ‘Çalıntı petrol’ kavramı Irak hükümetinin kullandığı bir kavramdır.  Irak hükümeti, Kürdlerin kendi doğal zenginliklerine sahip çıkmasını böyle değerlendiriyor. Senin ülken çalındı, kimliğin çalındı. Daha doğrusu, silah zoruyla gasp edildi. Ülken, kimliğin gasp edilmişken petrolün adı mı olur?

Kendi halkına bu kadar hasım kalmak, düşmanına aşık olmak ancak eğitimle olur. Bu Talabanilerin eğitim süreçleri incelenmelidir. Bafil Talabani nasıl bir eğitim almıştır? Saddam Hüseyin’in sağ kolu olarak nitelendirilen Taha Yasin Ramazan da bir Kürd’dü. Kürd soykırımını, Enfal’i, organize ediyordu. Bunun için Ali Mecid’le ilişki içindeydi. Onunla Bafil Talabani arasında fark var mı? Bugün Kürdler,Tuzhurmatu gibi Kürd şehirlerinde, yani Kürdistan’dan koparılmış alanlarda, Haşdi Şabi’nin katliamlarıyla karşı karşıya. Kürdler, yoğun, yaygın bir mezhepçi katliam yaşıyor. Bunun nedeni, Kerkük’ün 16 Ekim’de, Haşdi Şabi ve Irak güçlerine teslimidir.

Kerkük’ün düşmana teslim edildiği gün, komutanlardan Şeyh Cafer Mustafa da şöyle diyordu. ‘Eğer çatışmaya girseydik, binlerce peşmergenin can güvenliği sorun olurdu…’  Eğer Irak için, Araplar için silah kuşanılsaydı, binlerce peşmergenin kaybı falan hiç sorun olmazdı… Şeyh Cafer Mustafa, ‘geri çekilme emrini ben verdim. Bundan Mesut Barzani’nin  haberi yoktu’ demeyi de ihmal etmedi.

15 Ekim günü, televizyonlardaki görüntü şuydu.  Ekran Karşısında, Başkan Mesut Barzani oturuyor.  Bir yanında Hero Talabani, öbür yanında Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ve Qosret Resul oturuyor. ‘Referandumdan dönüş yok’ açıklaması yapılıyor.

Birkaç gün önce, televizyonlarda yine aynı görüntüler… Başkan Mesut Barzani, Kerkük Valisi Necmettin Kerim, Qosret Resul yine benzer açıklamalar yapıyorlar. Düşman saldırılarına karşı, Kerkük’ün her karış toprağının savunulacağını vurguluyorlar. Cephe komutanları Kemal Kerküki, Muhammed Hacı Mahmud vs. benzer açıklamalar yapıyorlar. Kerkük’ü karış karış savunacaklarını söylüyorlar. Gizli anlaşmadan kimsenin haberi yok…

‘Referandumdan dönüş yok’  açıklamasında  Başkan Mesut Barzani’nin yanında oturan Hero Talabani’nin tutumunu nasıl değerlendirmek gerekir?’ Hem Haşdi Şabi yöneticici Kasım Süleymani ile anlaşma, hem Başkan Mesut Barzani ile yanyana oturma … İyi polis, kötü polis senaryosu mu?

Burada, Kerkük’ü düşürme planlarının, başka bir senaryoyu da içerdiği düşünülebilir. Haşdi Şabi ve Irak güçleri, Kerkük’ü düşürmekle birlikte, brakuji de düşünmüş olabilir. Bunun gerçekleşmemesi şüphesiz çok iyidir. 16 Ekim günü bağımsızlıkçı peşmergeler, bağımsızlıkçı Kürdler Kerkük’ü düşürme sürecine karşı bir direniş gösterseydi, düşmanla işbirliği yapan Kürdlerin, Haşdi Şabi ile birleşerek, bağımsızlıkçı peşmergelerle, bağımsızlıkçı Kürdlerle savaşmayacağını  kim söyleyebilir?

Partilere bağlı ordulardan merkezi bir orduya geçilememesi, şüphesiz, Kürdistan Bölgesel Yönetimi için önemli bir eleştiri konusu olmalıdır. Peşmerge Bakanlığı’nın komutanlara bölge dağıtımı konusunda  titiz bir inceleme, değerlendirme yapmadığı anlaşılmaktadır. Peşmerge Bakanlığı bu yönlerden dolayı da eleştirilmelidir.

Savaşta, düşmanla işbirliği yapmanın muhakkak bir yaptırımı olmalıdır. Böyle bir yaptırımın gündeme gelmemesi de endişe vericidir.

Düşmanlarının Kılıcını Sallamak

Kürdlerin, son yıllardaki gelişmelere bakarak, artık kendileri için savaştığını, düşmanlarının kılıcını taşımanın onur kırıcı bir durum olduğunun bilincine vardıklarını düşünüyorduk. Ama 16 Ekim 2017, bunun böyle olmadığını gösterdi. Talabani ailesinin bazı fertleri, Kürdistan tarihine kara bir leke bıraktılar. Aynı zamanda aile tarihlerine de silinmeyecek bir leke sürdüler.

Özgürlük bağımsızlık en önemli değerdir ilkesinin bilincine varan genç Kürd evlatları, düşmanını sevindirmenin, kendi öz halkını acılara garketmenin yaşam olmadığının bilincine varan genç Kürd evlatları, düşmanın kılıcını sallamanın ne kadar onur kırıcı olduğunun bilincine varan genç Kürd nesilleri, birinci lekeyi silip Kürdleri, Kürdistan’ı, dünya uluslar ailesine katabilir, dünya uluslar ailesinin eşit bir üyesi yapabilir.  Ama Talabani ailesinin bazı fertlerinin, ailenin tarihine sürdüğü leke silinmeyecektir.

1975’den 2017’ye

Bugün, Kürdistan yaralıdır. Kürdistan ağır bir yara almıştır. Durum, 1975'teki yenilgiden çok daha ağırdır. 1975'te, uluslararası anti-Kürd nizamın yaşam bulmasıyla bir yenilgi olmuştu. Türkiye’nin de yönlendirmesiyle, Cezayir’de, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ( 1919-1980) ve Irak lideri Saddam Hüseyin’i (1937-2006)  bir araya getirilmişti. ABD, Sovyetler Birliği, İngiltere, Fransa, Cezayir gibi güçler bu toplantıyı teşvik etmişti, desteklemişti. O zaman, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit’in (1925-2006) bu toplantının düzenlenmesinde çok büyük bir rolü olmuştu.

Irak Şattülarap su yolu üzerindeki haklarını İran’a devretmişti.

İran’da Kürdlere yapılan yardım kapısını kapatmıştı. Bu Kürdler için yıkımdı. Zira Kürdlere tek yardım  bu kapıdan giriyordu.

Bugün Talabani ailesinden bir kısım üyelerin düşmanla işbirliği yapması sonucu bir yıkım yaşandı. Bu şüphesiz çok daha ağır bir durum ortaya koyuyor.

Burada, Cezayir olgusu için de bir açıklama yapma gereği ortaya çıkmaktadır. Cezayir, 1954-1961 arasında, Fransa’ya karşı ulusal kurtuluş mücadelesi yürütmüştü. Cezayir’de, Irak lideri Saddam Hüseyin’in ve İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin Cezayir’de bir araya getirilmesi Kürdlerin, Kürdistan’ın başına lanetli bir çorap daha geçirmek anlamıma geliyordu.

Cezayir’e, Kürdistan üzerinde baskı kuran bu iki lideri bir araya getirecek bir toplantı önerildiği zaman,Cezayir’in  şöyle demesi gerekmez miydi? ‘Biz ulusal kurtuluş mücadelesi yaparak bağımsızlık kazandık. Kürdlerin de böyle bir mücadele yapma hakları var Kürdlerin de bağımsız devlet kurma hakları var.’ Fakat böyle olmadı. Cezayir,  ‘Biz bu kirli işe ev sahipliği yapmayacağız’ demedi. Cezayir de, emperyal, sömürgeci devletlerle birlikte hareket etti. O zaman Cezayir Başbakanı ulusal kurtuluş savaşı liderlerinden Huari Bumedyen’di (1932-1975).

Benzer bir süreç 1999’da Kenya’da yaşandı. Kenya’da 1950’lerde, Büyük Britanya’ya karşı ulusal kurtuluş mücadelesi yaparak bağımsızlık kazanmıştı. Ama Kenya’da da Jumo Kenyatta’nın ( 1891-1978) çocukları da, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye teslim edilmesine ev sahipliği yapmıştı. ‘Biz bu kirli iş için ev sahipliği yapmayacağız’ dememişti.

Kürd/Kürdistan gündeme geldiği zaman emperyal ve sömürgeci güçlere karşı mücadele yürüten Cezayir, Kenya gibi devletler de, sömürgeci ve emperyal güçlerden yana tavır koymaktadır. Kürdlerin bu ilişkileri saptaması da önemlidir.

 

Kerkük’ün düşmana tesliminden ve Haşdi Şabi ve Irak ordusunun  Kürdistan’a saldırılarının başlamasından sonra, sürecin, Avrupa’da yaşayan bir kısım Kürdlere nasıl yansıdığına da bakmak gerekir.

 

Biz Demedik mi  Diyenler…

Kendi ülkesinden sürgün edilmiş, yurt dışında yaşamaya zorlanmış, sürgün hayatı yaşayan bu Kürdlerden bazıları, düşmanla işbirliği yapan aile üyelerinden hiç söz etmeden, sadece Başkan Mesut Barzani’yi suçlayan, eleştiren yazılar yazmışlardır. Aşirettir, ağadır, feodaldir, sömürücüdür, ilkeldir, yolsuzluklar, adam kayırmalar  vs. Bu şekilde, biz  demedik mi diyerek, biz defalarca uyarmıştık vs. diyerek, anti-Kürd duygu ve düşüncelerini de ortaya koymuşlardır. Bunların bazıları, Kerkük’ün  Haşdi Şabi’ye, düşman güçlerine teslimini sevinç çığlıklarıyla karşılamışlardır.

Başkan Mesut Barzani, ulusal kongrenin toplanmasına engel olmakla da suçlanmakta ve eleştirilmektedir. Bu konuda kısa bir açıklama yapmak gereği ortaya çıkmaktadır. Başkan Mesut Barzani’yi, ulusal kongrenin toplanmasını engellemekle suçlayan PKK/KCK tarafının, ‘bağımsız Kürd devletine karşıyız’, ‘Devlet kötüdür. Devlet baskı aracıdır. Demokratik Türkiye’den, demokratik Irak’tan, Irak’ın birliğinden, demokratik Suriye’den, demokratik İran’dan yanayız…’ görüşünde olduğu bilinmektedir. ‘Bütün Ortadoğu’yu demokratikleştireceğiz, Kürd sorununu da bu şekilde çözeceğiz…’ görüşünde olduğu bilinmektedir. Bağımsız Kürd devleti talep edenlerle, buna karşı çıkanların aynı kongrede olmaları  anlamsızdır. Bu iyi niyetli bir öneri değildir. Delege çokluğuyla, bağımsızlıkçıları esir almaya, etkisiz bırakmaya yönelik bir öneridir.

Bu konuda şu ilişkilere dikkat çekmek daha önemlidir. Bağımsız Kürd devletine karşı olanlar, aslında, Türkiye, İran, Irak, Suriye gibi devletlerdir. Kürdleri, Kürdistan’ı müşterek olarak yönetmek isteyen devletlerdir. Bu bakımdan ‘bağımsız Kürd devletine karşıyız’ sözleri bu devletlerin sözcülüğünü yapmaktan başka bir şey değildir.

'Devlet kötüdür’ söylemi de böyledir. Bu, sadece, muhtemel Kürd devleti için dile getirilen bir slogandır. Yoksa, bu anlayışı dile getirenler hiçbir zaman, örneğin, Kürdlere/Kürdistan’a soykırım yapmış Irak’a karşı bir eleştiri, bir kınama yapmamışlardır. Bu bakımlardan ‘devlet kötüdür’ sloganı da Kürdleri/Kürdistan’ı müşterek olarak yöneten devletlerin, devlet çıkarlarına hizmet eden bir slogandır. Bu görüşü savunanların, örneğin bağımsız Filistin Arap devletini destekledikleri, bu süreci teşvik ettikleri  de, çok yakından  biliniyor.

 

Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri

Burada, AB ile ilgili bir değerlendirme yapmak gerekiyor. 16 Mart 1988’de, Saddam Hüseyin rejimi Halepçe’de, Kürdlere karşı zehirli gaz kullandı. Altı binden fazla Kürd, çok kısa bir zamanda, zehirli gazların etkisiyle boğuldu. Binlerce insan yaralandı.

 

Fakat bu insanlığa karşı işlenmiş suç konusunda, dünyanın hiçbir yerinde bir tepki gelişmedi. Ne Paris’te, ne Londra’da, ne Roma’da,ne Berlin’de, ne Washington’da, ne Moskova’da bir tepki gelişmedi.Tel Aviv hariç dünyanın hiçbir yerinde, gösteri yürüyüşü vs. olmadı, protesto olmadı.

Saddam Hüseyin rejimi 1988 yaz ayları boyunca, Haziran, Temmuz Ağustos aylarında, Enfal soykırımını sürdürdü. 20 Ağustos 1988, sekiz yıl süren İran-Irak Savaşı’nın bitiş tarihidir. Bundan sonra Enfal daha yoğun bir şekilde sürdürülmüştür. Yüzlerce çukur açılmış, Kürdler, 75 kişi 75 kişi kurşuna dizilip bu çukurlara doldurulmuştur. Batı demokrasileri, ABD, Sovyetler Birliği,Türkiye, İran, Suriye gibi devletler elbette biliyorlardı. Ama Irak’ı destekleme politikası bu soykırımların da önünü açtı.

Batı’nın demokratik devletleri, 16 Mart 1988’de Halepçe’de yaşanan soykırıma karşı sesini yükseltseydi, Saddam Hüseyin 1988 yaz sonbahar ayları boyunca soykırıma varan bu kitlesel cinayetleri işleyebilir miydi?

Bugünse, AB devletleri, Kürdlerin referandum sürecine karşı duyarsız. Bu demokratik süreci tanımıyor. Varılan % 93 sonucu tanımıyor. Irak’ın birliği diyerek insanlığa karşı suç olan soykırımlara bile onay veriyor. Acaba evrensel demokrasinin bir istisnası mı var?  ‘Kürdistan’da demokrasi işletilmeyebilir, Türkiye, İran, Irak, Suriye Kürdleri, Kürdistan’ı istedikleri gibi yönetebilir, her türlü idari ve cezai yaptırımı uygulayabilir, katliamlarla, soykırımlarla yönetebilir’ şeklinde bir istisnası mı var? Bu istisnaya Katalanlar da mı eklendi?

Acaba, ümmetçi enternasyonalin, ‘Bütün İslam hakları kendi bağımsız devletlerini kurabilir, Kürdler hariç…’ şeklinde bir anlayışı mı var? Kur’an'da, ‘Bütün İslam milletleri kendi devletlerini kurabilir, Kürdler asla…’ şeklinde bir ayet mi var?

Irak’ın birliği diyerek, otoriter, mezhepçi, soykırımcı, ırk devletinin yaşamasına yol veren, Kürdlerdeki demokratik gelişmeyi tanımayan, AB,  Andrey Sakharov Barış ve İfade Özgürlüğü Ödülleri düzenlemekten de geri kalmıyor. Bu Andrey Sakharov (1921-1989) adının istismarından başka bir şey değildir.

Andrey Sakharov, Kürdlere yaşatılan soykırımı ayrıntılı bir şekilde incelemiş, Kürdlere, Kürdistan’a yapılan tarihsel haksızlığın bilincine varmış, Kürdlerin yaşadığı acıları duyumsamış, Kürd sorununu, Kürdistan sorununu Birleşmiş Milletler’e götürmek için çaba harcıyordu.

Ölümü, bu projenin yaşama geçmesine izin vermedi. Kürdlere yaşatılan bu acılar, AB’nin umurunda bile değil…

Demokratik Kürdistan’a karşı, otoriter, ırkçı, mezhepçi, soykırımcı devlete arka çıkan AB, Saddam Hüseyin Ödülleri düzenlemelidir. Bu ödülleri kazanmak için, Türkiye’den, İran’dan, Irak’tan, Suriye’den, Avrupa’dan o kadar çok aday olur ki, AB, birinci, ikinci, üçüncü seçmekte epey zorlanabilir. Ama, AB, bu zorluklara da katlanarak Saddam Hüseyin ödülleri düzenlemelidir. Böylece, Andrey Sakharov’un güzel adı da istismar edilmekten kurtulmuş olur…

 

14-15 Ekim tarihlerinde, başkan Trump, İran’a ambargodan, İran’a yaptırım uygulamaktan söz ediyordu. Haşdi Şabi’yi yaptırım listesine aldık diye gürlüyordu. 16 Ekim’de, Kürdistan’a karşı, İran’ın yanında yer aldığı görüldü. Irak’a her yatırım, Haşdi Şabi’ye yatırımdır, İran’a yatırımdır. ABD, Kürdistan’a karşı İran’ın yanında yer alarak, İran’a karşı dile getirdiği ambargoyu bizzat kendisi delmektedir. Haşdi Şabi, Kürdlere, Kürdistan’a, ABD’nin İŞİD’le savaş kapsamında Irak’a verdiği silahlarla saldırmaktadır. ABD bu ağır silahları, Irak’a, Haşdi Şabi’ye vermiş ama Kürdlere vermemiştir.

Son 20-25 yıllık zaman içinde,30 civarında yeni devlet kuruldu. Sovyetler Birliği dağıldı. 15 yeni devlet çıktı. Yugoslavya dağıldı 7 devlet çıktı. Çekoslovakya kendi içinde ikiye bölündü. Eritre bağımsızlık kazandı. Güney Sudan bir referandumla Sudan’dan ayrıldı. Endonezya’ya karşı mücadele yürüten DoğuTimur Bağımsız oldu. Filistin Birleşmiş Milletler’de gözlemci devlet statüsü kazandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çoktandır, devlettir. Bütün bunlar, dünyada çok doğal karşılanmıştır. Ama sıra Kürdistan’a gelince, yer yerinden oynamaktadır. Irak çok ‘kutsal’ bir devlet...

 

Türkiye Tarafı

Kerkük’ün Kürd düşmanı Haşdi Şabi’ye ve Irak güçlerine teslimi Türkiye’de, devlet ve toplum katında, basında, büyük sevinçlerle, coşkulu ifadelerle karşılandı. ‘Barzani’ye haddi bildirildi’ deniyordu. ‘Barzani’ye darbe vuruldu’, ‘Barzani’ye bir darbe daha…’, ‘Barzani’ye bir darbe de şuradan geldi…’, 'Barzani hiç beklemediği bir yerden de darbe yedi’ gibi açıklamalar, arka arkaya coşkulu bir şekilde sıralandı. Bu tür haberler sağ basında da, liberal basında da, sol basında da görüldü. Ümmet kardeşliği, İslam kardeşliği, halkların kardeşliği böyle olur…Halbuki, Kürdlerin, Kürdistan’ın küçük bir kazanımının, Türk tarafını nasıl üzüntülere sevk ettiği yakından  biliniyor. Türk tipi kardeşlik böyle oluyor, böyle yaşanıyor. ‘Et tırnak gibi bir bütünüz’ kardeşliği, ‘kederde kıvançta biriz…’ kardeşliği böyle yaşanıyor. ‘Diyarbakır’daki, Doğu’daki Kürd kardeşlerimizi bizden daha çok seven yoktur’ kardeşliği böyle oluyor, böyle yaşanıyor..

 

Sonuç

Referandum elbette gerekliydi; % 72 katılım, % 93 olumlu oy bunun ne kadar gerekli olduğunu ortaya koydu. % 70 den aşağı bir katılım olsaydı,% 51-52 civarında olumlu oy olsaydı referandum yine geçerli olurdu, ancak, ‘Kürd halkı bağımsızlık istemiyor’ şeklinde bir propagandanın da önü de açılırdı. Şimdi ise bu sonuçlardan hiç söz edilmiyor. Böyle bir olgu yokmuş gibi davranılıyor.

Bu kaostan nasıl çıkılacaktır? Düşmanlarla işbirliği yaparak yaşamanın yaşam olmadığının bilincine varan bir Kürd nesli muhakkak kendini gösterecektir. Düşmanın kılıcını sallayarak yaşamanın uluslararası planda Kürdlerin onurunu kırdığının bilincine varan bir Kürd nesli muhakkak ortaya çıkacaktır. Bu yeni nesil, Kürd/Kürdistan politikasında daha etkili olacaktır.

Burada haddim olmayarak bir konuya dikkat çekmek gereğini duyuyorum. Bütün bu süreçte en Kürdi olan Başkan Mesut Barzani’dir. En dik duran, en diri duran Başkan Mesut Barzan’idir. Hedefteki isim Başkan Mesut Barzani’dir. Binbir türlü suikast planı hazırlıkları sır değildir. Başkan Mesut Barzani korunmalıdır. Böyle planlar, şüphesiz her zaman vardı. Ama günümüzde daha çok vardır.  İkinci olarak Qosret Resul korunmalıdır. Kerkük Valisi Necmettin Kerim… Korunması gereken üçüncü kişi de Necmettin Kerim’dir.

 

Yorumlar

Sari Hoca butun eksiklere cesurca analiz etmis

Biz Kurdler dusmana ihtiyacimiz yok , biz kendimiz hainlerle doluyuz

Bizde bir Kultur devrimi sart

Of Hocam,Off! Sizde mi bu tekerlemeri tekrarliyorsunuz. Bu ihanet'e Barzani ailesinin hic mi sucu yok. Ya soru cok basit(siz bayagi uzun,uzun yaziyorsunuz!) YNK'li bazilari satti degil mi? Peki KDP ne yapti? Bir kur$un atti mi? Sava$ti deyin ,kacmadi deyin! Bitsin bu zülüm, hepimiz el birligiyle saldiralim bu YNK'li hainlere! Tabi sayin Hocam birde cümle Alem bu konuda yazan Kürd aydilari gibi sizde PKK'ye saydirmadan edemiyorsunuz. Yaki$miyor size sevgili Hocam. Selam ve saygilarla:

Bugün hepimiz direnişe katılmalıyız. Barzani ismini öne atıp asıl dava gölgelemek isteniyor. Buna bizim içimizdede bazıları destek veriyor. Yarın, Kürt bölgeleri ele geçirilse tecavüzler, toplu katliamlar olsa... Onurlu olan Kürtlerin kaldırabileceği bir şey midir? Bağımsızlık hala orda duruyor, hep beraber o ipe sarılmalıyız.

Her biji Ismail hoca,her seyi en guzel sekilde yorumlamis

Sayin Hocam,

Devrimciligi ve yurtseverligi pkk saflarinda ögrendik ve yasadik.

PKK "Bagimsiz Kurdistan " siari ile mucadele ye basladi ve o Bagimsizlik siari ile bizler 

gecmisin PKK lileri olarak yillarca "Barzani ye karsi antipropoganda yaptil

" barzani reformist,","Barzani otonomici" , barzani anti bagimsizlikci" diye

Barzani her zaman bizlerin antipropoganda araci idi

Su anda Barzani bagimsizlikci, """bizimkiler""" devlete karsi

ama Barzani yine aynen gecmiste oldugu gibi antipropoganda araci

Ban kendi sahsim adina burada sayin Barzani dePKK nin antipropogandasi n özür diliyorum

Barzani ler adim adim Kurdistan icin mucadele verdiler

bunu söylerken pkk vermedi diye bir sey söylemiyorum

Ama Pkk nin antipropogandasi Kurd halkina hizmet etmiyor

Parti cikarlari ve partide iktidarda olanlar aynen feodaller gibi hep

kendi iktidarlarini korudular 

Biz Kurdler PARTILERÜSTÜ düsünmeyi vedavranmayibir türlü beceremiyoruz

Bu yuzden de Bafil gibi leri hainlik yapabiliyorlar

ve bu sayfanin sözde "aydin" yazarlari da onu korumaya bile alabiliyorlar

 

 

Hocanın bu yazısı objektif değil. Kürdistana ve kürt halk iradesine ihanet edildi. Bu ihanet sadece YNK içindeki bir kaç hainin işi değil. Bunu öncelikle belirtmek gerekir. Ortaya çıkan tüm veriler, açık açık kerkük'ün her iki partinin bilgisi dahilinde satıldığını gösteriyor. Zaten bu durun bu sitede yayınlanan bir çok yazı ve analizde de dillendirildi. Fehim ışık'in yazısında da ikili ihanetin izlerini görmek mümkün. Öte yanda kerkük savunması ortak yapılacaktı. Oyle anlaşmışlardı. Ama savunulmadı kerkük. Tek bir kurşun sıkılmadan gerisin geri kaçtı güçler. Bir cephe direnilseydi eğer durum farklı olurdu. Kürtler direnişi destekle ve kendi geleceklerini savunurlardi.
Işte katalanya; Madridin tüm baskılarına rağmen bağımsızlık kararı çıkaran bir meclis iradesiyle bağımsızlığın arkasından durdular. Yani birlik iradesi de önemlidir. Kürt ulusal kongresi de birlik iradesini ortaya koyabilecek tek mercidir. Bu son gelişmeler gösterdi ki kürtler birlik olmadan hiç bir kazanımı koruyamaz. Bu nedenle ideolojik farklılıklar bahane edilmeden ülke ve halk çıkarları temelinde bir araya gelinmeli ve birlik olunmalıdır. Sömürgecilere karşı birleşik ve kürdistani bir politika geliştirilmelidir. Birliğe gelmeyenler halk nezdinde teşhir edilip yalnizlaştırılmalıdır.
Aile ve aşiret çıkarları ulus değerleri üstünde olunmamalıdır.

Sayin Besikçi son haberler dogruysa Barzani 2003 sinirlarina çekilmeyi ve sinir kapilarini Irak Devletine teslim etmeyi kabul etmis. Bumudur "Kürdî dik durus" ?

Sayin Hoca PKK enin Bagimsizliga Karsi tezinin Asli Astari Olmiyan bir Ida Ortaya Konmaktansiniz?Refrandum Olmadan Evelde Söyledim Eger PKK Bagimsizliga Karsiysa? O Zaman Refradumun Ilan etigi Ilk Gününde Saiyn KCK Es Baskani Cemil Bayik in Mesaji Okuyun Dedim.KDP enin Kurdlerin Ulusal Kongre Olusmamasini KDP enin TC: ile Olan Iliskisi Sebep Oldu  , Hepte  Übür Kurd Partilerine Karsi Olan On Yilarca Politikasini Olmadigi Ispatlanmaya Calisiyor?Bunu Basaramsin. Bunu Amerikan da Gördü Dünyada Gördü.Bizde Zaten Yilarca Yasiyarak Görüyoruz.Bu Yasdigimizin Agir Tahribatin bir Kac YNK lilere Yüklenmesi Hedef sasirma ve Yaniltici Olur. Bunlarin Bas Sorumlusu KDP ve Bastanda Berzanilerin AIlesidir.Eger Sizin Gibi Yazarlar KDP eye gercek elestirler yapsaydiniz? Bu Gün Bunlarda belki yasamazd?i. Belki KDP kenini Birazda Olsa Kurdistani Ulusal Cikarin Yoluna Girmis Olurdu? Oda Ulusal Kongredir. ulusal Kongre Olsaydi Bunlar yasamazdi Kesin Size Diyorum. Halada KDP ters Yolda Israrlidi rNeerye Kadar? Bu Kadar yetmedinmi Artik Yeter Diyoruz?

ismail baba, kürdlerde eziklik piskolojisi var ondan birbirleriyle ilgilenirler. takma kafana, gelecek generasion gururlu, teknolojiyle büyümüs bu komplexleri geride bIrakmis kürdleri özgürlüge kavusturacak. emegine saglIk sarI hoca!!!!

Bunu atlamışım; demeden duramam. Sevgili hocam kürt halkı düşmanını sevindiriyor. Bunu söylersek eğer halka haksızlık etmiş oluruz. Düşmanı sevindiren basiretsiz liderlerdir. Nedendir bilemem ama Barzaniye toz konuşmuyorsunuz. Yanlış anlaşılmasın illede kondurun da demiyorum ama hiç mi bir suçu yok sayın Barzaninin. Kerkükte ihanet sonucu çekilmek zorunda(!?). kaldı diyelim. Peki bu diğer bölgelerden niye çekildi KDP peşmergeleri. Hatırlarsanız bundan bir kaç ay önce büyük! Cengaver Neçirvan barzani arap ve türk gazetecilerine demeç verirken " PKK şengalde çıkmazsa silah zoruyla çıkaracağız" diyordu. Türkiye'yi memnun etmek için gerillaları, Türkiye ile birlikte örgütleyip şengale gönderdiği rojpesmergelerine öldürtüyordu. Ne oldu da roj moj pesmergeleriyle birlikte arkalarına bakmadan bir kez daha kaçtılar şengal ve diğer yerlerden.
Sevgili hocam kürt halkı onursuz bir halk değil, sömürgecilerin tüm zalimliklerine rağmen kendi gelenek ve değerlerinden taviz vermemişler. Kimlik ve kültürlerini bugüne kadar taşımışlar. Bir çok katliama uğramış ve direniş ortaya koymuşlar. Siz bunları benden nin kat daha iyi biliyorsunuz. O yüzden başlığı yadırgadım.
Evet düşmanlar oldukça sevindiler. Kepaze olan Irak ve ibadi, kerkük trajedisi sonrasında muzaffer bir komutan gibi gitti Türkiye ve Irana. Üstüne üstlük iltumatomunuda vermeyi unutmadı. Mesela Barzaninin referandum sonuçlarını dondurma kararını yetersiz görüp halk iradesinin direkt iptalini istedi. Kapıları ve hava alanlarının yönetimini kendilerine devredilmesini istedi.
Türkiye bir başka sevindi. Oysaki dune kadar stratejik müttefikti barzaniler için. Erdoğan kürtlerin en sadık dostuydu. Barzani boyle tanımlıyordu düşmanı. Turkiyede iktidar olsun diye kürtleri erdoğanın partisine yönlendiriyordu. Petrol paralarını türk bankalarından biriktiriyor, deyim yerindeyse eğer türk ekonomisini ayakta tutan barzanilerdi. Daha uzatılabilinir ama gerek yok.
Şimdi burdan tekrar yazının başlığına gidelim; evet düşmanı sevindiren basiretsiz ve beceriksiz liderlerdir. Iktidarı için düşmanına bel bağlayan iktidar hastası kimselerdir. Siz söylememişsiniz ama burda en büyük günah Barzaninindir.
Siz demissiniz direniş gösterilseydi birakuji yaşanabilirdi. Bence bu da kaçışı meşrulaştırmaya yönelik oldukça zayıf bir dayanak bulma arayışıdır. Tam tersine eğer direnilseydi içteki ihanet damarı kesilip atılırdı. Ihanet eden düşmanla bir olacağı için kürt halkı nezdinde düşman olarak tanımlanır ve düşmana nasıl davranılırsa hainede oyle davranılırdi.
Cezayirden bahsetmişsiniz ya. Örneğin cezayir savaşında fransızlarla bir olup kendi halkına karşı savaşan cezayirlilerde vardı. Yanı hain ve işbirlikçiler. Ama buna rağmen direniş bu işbirlikçileri de sömürgecilerle birlikte süpürüp atmayı başardı. Bu işbirlikçi ve hazinleri halada fransada görmek mümkün. Cezayire dinlemiyorlar zira işledikleri günahlarda dolayı halk onları af etmiyor. Fransızların pisliğini temizliyorlar ama insan yerine konuşmuyorlar.
Demem o ki, direniş arındırır. Direniş insana ve halka onur katar. Direnişten kaçıldı mi da, kaçan kim olursa olsun kepaze olur. Dolayısıyla kurdistan direnişte kaçmadı. Lakin önderliği direnmeyi hedeflemedi. Söyleminin arkasında duracak basireti göstermedi. Küçük beyliğini korumanın telaşesine düştü. Kendini güvende hissettiği sınırlarına çekilerek düşmanın saldırısının duracağını sandı. Sırtını halkına yaslamadı, düşmanına türke aceme vb. yasladı. Sonuç düşmanı sevindirecek bir trajedinin ıçine yuvarlandı. Ve dünün düşümüsünü yeniden kendi başına iktidar yaptı. Ibadi kaçmaları gördüğü için bugün erbil kapılarına dayandı. Yani liderlikteki zaafiyet düşmanın zafer kazanmasını kolaylaştırır. Erdoğan ve Ebadinin sevinci kürdün lidersiz olmasındandır.

 Genc Adamin bir tanesi Ünlü bir sairin yanina gitmis ve yeni yazdigi dörtlükleri göstermek istemis.Sair de onu kirmamis hadi oku demis.Insanlik hali bizim Genc sair yellenmis ve farkli sesler cikartmak icin altindaki sandalyeyi gicirtdatmaya calismis.Bunun üzerine Ünlü Sair ne o birinci misraya kafiyemio ariyorsun diyerek espriyi patlatmis.Bütün bu minvaldeki yorumlar birinci misraya kafiye aramanin ötesine gitmemektedir reel olan bir cephede kaybedildi ve sorumlusu en bastakilerdir.Olacaklari iyi hesaplamalari gerekiyordu 25 yillik bir yönetim var ama hic bir konuda organize yok sistem yok vs.Sistem ve iyi bir organizasyonla degil cephe Savas kazanilir.Yeterki Bu basiboslugu yaratan zeminden kurtulunsun.Hocadan objektif olmasini beklerdim degilmis....

Kerkük te Barzani tek kurşun sıkmadan kaçtı diyen hevaller 7 gerilla ile şengali kurtardılar ama 1500 gerilla ile kerkükü savunmadılar nedense...
Birde her kelimede ezidileri ve şengali biz kurtardık biz savunuruz diyen hevaller şengali xanesoru ve sinuneyi heşdi şebiye neden verdiler ?
Peşmerge girse savaş sebebidir demiyorlarmıydı ?
Güneyide Barzaniyide boşverin siz kuzeyi kurtarın gerisi sorun değildir.

Besikci hoca tamda kafamda gecenleri ne guzel dile getirmis. Kendim anlatmaya calissaydim bu kadare berrak olmazdi. Dikkat ettim ANF ihanet eden Talabanilere tek kelimeme etmemek ilen beraber surekli Barzaniyi kotulemektedir. Barzani yabnlis bir sey yapmadi hakli olarak referanduma gitti ve yaklasik halkin %93 u evet dedi bagimsizlik icin. Buda Barzaninin hakli oldugunu gostermektedir. Simdi Kerkuk hic savasilmadan teslim edildi herkes bunu kabul ediyor ama Barzani karsitlari Peshmerge nicin obur yerlerden cekildi diyor. Tabiiki bunu soyleyen kisiler hakli ama bazi kisiler bunu art niyetle soyluyor sirf Barzaniyi kotulemek icin. Her seyden once herkes ihanetin sekli konusunda hem fikir olmali, ihaneti Talabaniler baslatti ondan sonraki tratisilir. Eger oda ihanet ise onada ihanet diyecegiz. Yalniz art niyetler siritinca nasilki ulusal kongreyi imkansiz yapiyorsada burada olup bitenleri bulaniklastirmaktadir. Anlamadigim bagimsiz KUrdistani istemeyenler, referandumu istemeyenler, Talabaninin kacisini normal gorenler neden Barzaniden direnis bekliyorlarki? 

Bir arkadas demiski PKK hic bagimsizliga karsi olmadi. Arkadas herhalde Ocalanin yazdiklarini soylediklerini hic okumamis yada bilerek gormezden gelmis. 27.04.2005 te gorusmelerde bak Ocalan ne demis: "Türkiye beni yanliş anlamasin. Üniter devlete bir itirazim yok" Yani tek bayraga, tek millete, tek dile itirazi yok. Peki tek bayrak, tek millet ve dilin oldugu bir devlet nasil demokratik cumhuriyet olabiliyor. Barzaniye atanlar once buna bir cevap versinler. Barzaniyi tek kotuleyebildikleri sey nicin TC ile ticari iliskilerde bulunmus. Bence buda art niyetle soyleniyor . TC ile ticaret yapilmasa kimin ile ve nasil yapilacak? Arkadas diyor PKK bagimsizliga karsi degil, ozaman degilse Ocalana karsidir demek. Eger degilse o zaman bagimsizliga karsidir. 

Sayın Kürd kardeşlerim, Merhum annem 1903 doğumlu, A'yı, B''yı hiç bilmeyen, eğitimsiz bir kişi, Türk'e en büyük düşman, onlara "Tirkmenên Pıtıkxur" derdi. Bazen onunla din konusunu tartışırken bana kızarak şöyle derdi: "Tu çûyî  gergerê, hatîyî kerê berê" derdi. Bende bu site ve diyer bazı sitelerdeki yorum ve makale yazanlar için zaman zaman bunu yazmak istiyorum, ama olmuyor; "Ayıp" diyorum. Yahu bazı somut gerçekleri niye kabul etmiyorsunuz? Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Biri Fehim ışık'ın yazısını örnek gösteriyor, biri bir başka şey söylüyor ve çoğu Barzani düşmanlığından birleşiyorlar. İnsaf, insaf arkadaşlar. Elbette Mesud'da hepiniz gibi bir insan. Eksiği olmayan insan mı var? Onunda elbette eksiklikleri var, ama onun Kürdlük damarında hiç bir eksikliği yok. Onun Kürdlük konusunda başı diktir. O aile Kürlük için onlarca gencini feda etmiş, aşiretinde ise 8000 kişi. Lütfen vicdanlı olalım, gerçeğin üzerini örtmeyelim. Biz kırk kişiyiz, birbirimizi tanıyoruz. Tekrar ediyorum lütfen Kürdistan konumunu iyi irdeleyin. Kürdistan Katalonya, ya da bir başka Avrupalı ülke değil. Beşikçi her zaman Kürd halkına yol gösteren bir Rahper. Analizleri hep doğru. Fehim Işık beyi çok yakından tanıyan biriyim. Onun bazen bir seksen dönüş yapması hiç de ona yakışmıyor. Bir başkası "Biz devrimcilği PKK'den öğrendik" diyor ki, PKK yokken onbinlerce Kürd devrimci vardı Kuzey Kürdistan da. Lütfen objektiv ve biraz da vicdanlı olalım. Birini eleştirirken, "Ya ben kimim, ben ne yaptım ve ne yapıyorum, ürünüm ne, halkıma ne verdim" demesini öğrenelim.  Ayrıca çok nazik bir süreç içerisindeyiz, 50 milyonluk bir halk olarak matem içindeyiz. Şunu untmayalım, her parçadaki bir yenilgi ve ölü, hepimizi derinden özen bir gerçek. -Bunu gerçek Kürd yurtseverleri için söylüyorum, taraflı müritler için değil- Saygılar 

Sayın hocamızın değerlendirmeleri  hatalı, güneydeki sonuçlardan YNK kadar KDP hatta öteki örgütlerde sorumlu. Doğrusu  güneyi ve kuzeyiyle hepimiz sorumluyuz. Bu kaçıncı ihanet, bu kadar mı özgürlük aşığıyız? Ulusal birlik gerçekleşmeden, yurtsever çizgi oluşmadan, demokratikleşmeyi kendi içinde oluşturmayan bir halk işte bu durumlara düşer! Örneğin neden partilerimizdeki sorumlularının soy ismi Barzani veya Talabani ile bitiyor? Bu işleri yapabilecek başka kimseler mi yok? Eğer öyleyse demekki daha çok kendi içimizde de mücadele etmemiz gerekiyor. Bir başka örnek ile bitirmek istiyorum: Neden KDP Türkiye'ye bu kadar bel bağladı, stratejik ortak olarak gördü ve hala açık bir özeleştiri verme gereği duymamaktadır? Ayrıca Rojava sınırına hendeklerin kazılması ve hala kapatılmaması nasıl izah edilecek? KDP maalesef hocamızın  izah ettiği gibi değil! 

Sayın hocamızın değerlendirmeleri  hatalı, güneydeki sonuçlardan YNK kadar KDP hatta öteki örgütlerde sorumlu. Doğrusu  güneyi ve kuzeyiyle hepimiz sorumluyuz. Bu kaçıncı ihanet, bu kadar mı özgürlük aşığıyız? Ulusal birlik gerçekleşmeden, yurtsever çizgi oluşmadan, demokratikleşmeyi kendi içinde oluşturmayan bir halk işte bu durumlara düşer! Örneğin neden partilerimizdeki sorumlularının soy ismi Barzani veya Talabani ile bitiyor? Bu işleri yapabilecek başka kimseler mi yok? Eğer öyleyse demekki daha çok kendi içimizde de mücadele etmemiz gerekiyor. Bir başka örnek ile bitirmek istiyorum: Neden KDP Türkiye'ye bu kadar bel bağladı, stratejik ortak olarak gördü ve hala açık bir özeleştiri verme gereği duymamaktadır? Ayrıca Rojava sınırına hendeklerin kazılması ve hala kapatılmaması nasıl izah edilecek? KDP maalesef hocamızın  izah ettiği gibi değil! 

"Utanci savasa tercih edenler hem savasi yasar hemde utanci" General Charles De Gaulle

Sayin Besikci

hep yazilarinizi okudum, Kurdler icin cok emeyiniz oldu ve cok cektiniz inkar edemem hic bir turkun yapmadigimizi yaptiniz onun icin sizi saygiyla selamliyorum ama kim olursa olsun biz Kurdler artik kendimiz icin dogrusunu bulup gerceklerliligi gormek mejburiyetindeyiz onun icin asagida belirticem 

son zamanki yazilarinizin  kalitesi cok duduruldu bu yazdiklariniz Kurdleri birlestirici deyil tabiki bazi soyledikleriniz dogrudur yuzde yuz katiliyorum tum gercekleri gormiyiz.

Benim sizden beklentilerim bu yaziniz icin bence asagida belirtiklere dayali yapici ve gercekci olmaliydi.

Kurd halki hep boyuk bedeller odiyerek kazanmistir ama gelenikle Liderlerimiz hep masada kaybeistir tarih hep bunu gostermistir detaylstina girmiyecegim.

Birincisi Kurdler artik party, partizanlik,kisisel cikarlari bir yana birakip ulusal bilinci altinda her 4te parcada birlestirici ulusal guc, Kurdistanin sinirlari koruyabilecek komitasi bir yere baglammasi

Sorunlara gelince36 paralelde ,42 parelelde , 15 senelik Kurd hukumetinin gorevlerini yerine getirmesi, kurd , komsu  iliskilerin gelacegi icin yapilmamasi, Kurdistan parlimentosunun hep kapali gorevimi yapmamasi, butun gucun tek partide toplanmasi, gorevlerini hak etmiyenleri goreve getirilmrsi, Washington burosunu islevsiz hale getirilmesi , economy, education olarak dogru yapilmasi , halki ulusal bir sevyeye getirilmemesi daha cok sayabirim halkin yuz senelik bedel oduyerek kazandiklarini ulkenin gelecegi deyilde kendi cikarlari ugruna yapilmis bir utanc bir Olay.

halbuki 15 sene cok sey yapilanilirdi Kurdler ve Kurdistan icin ama malesef hic bir alt yapi calismalari yapilmadigi icin artik halk bile karsi koymuyor cunku umitsuz 

tek kelimeyle halk lidersiz kalmis partizanlikla, Aile fertleroyle ulke  ulke kurulmaz calismakla mantikla, birlikle kendi cikari dusunmeden halkin gelecegi icin calismalidir.

bu yillarin birikimleri patlak hastayi emeliyat etmesenis olur 

umarim Kurdistan halki bundan ders cikaracaktir

 

Jandil

 

hazirliksiz bir savas.

kimin ne yapmak istedigi kimin kimden yana oldugunu bilmeyen bir halk.

ne tür bir savas verilsini bilmiyen savascilar.

gecinmek icin politika yapan liderler.

aile boyu dededen, dedenin dedesinden iktidarlarini devralip sürdüren asiretler.

agabilir ben bilmem diyen bir millet.

insiyatifini emperyalistlere teslim etmis liderler.

dostunu dusmanini cikaramayan politikacilar.

kendisi icin degil baskasi icin kahraman bir ulus.

yorulmus bir millet.

 

saygilar

 

 

 

sayin besikci bir bilim insani olarak nötral bir analiz yapmamniz sizin acinizdan büyük bir talihsizliktir. kürdler  icin bir sey yapmak istiyorsaniz bilimin kurallarina göre hareket edin siz üstelikte bir sosyologsunuz. barzaniler shengali iside teslim etigi zamanda böyle bir yazi yazsaydiniz gercekten inandirici olurdunuz amma o zamanda yine barzanileri koruyan yazilar yazdiniz.

kürdler tabbiki kendi liderlerini kendileri yargilamali asla düsmana teslim etmemeli bu anlizinizde yaptiginiz elestirilerde  problem degil prpblem olan tek tarafli barzaniler lehine taraf tutmanizdir. söylediginiz gibbi barzaniler ulusal kongreye bagimsizlik karsitlarinin onlari delege cokluguyla baski altina albilecekleri icin degil tam tersine amerika +suudiler ve türkler istemiyor diye katilmiyorlar barzaniler sirtlarini halkina dayiyacklarina kürdlerin düsmanlarina dayiyorlar en büyük sorunlarida budur.

kuzey kürdistanda 20- 30 , milyon kürdü terörist listelerine koyanlarin barzanilere bir devlet kurcaklari  idiaasi sosyolojik demografik cografi acidan probelmlidir bunu sizin bilmemmeniz mümkün degildir.. kürdleri sosyolojik acidan bilgilendireceginize onlari yanlis yönlere kanalize etmeniz büyük bir sorundur.kürdleriin yüzde 90 ni  bagismiz demokratik bir kürdistan istiyor kuzeyli kürdlerde buna dahildir shu anda buna karsi cikan yok sadece imarlidaki sahisin bazi  teorileri var amma kac kürd ona itibar ediyor. onlarda esarreten kaynaklidir .disardayken herkesten cok o bagimsiz kürdistani savunuyordu.

kürdlerle dünya global gücleri arasindaki en büyük sorun ideolojiktir sizde kürdleri onlarin ideoloijlerine boyun egmeye zorluyorsunuz amma bu orta ve uzun vaddede kürdlerin cikarina degildir. cünkü ideolojisiz bir halk her zaman ihanette yatgin olur ve cepheden kacar(cünkü beyni baskalari tarafindan cürütülmüstür) ancak saglam bir ideoloji insanlari direngen yapar kobani ve shengal buna en iyi örnektir ideolojisi olmiyan halklar sürekli baska ideolijilerin etkisinde kalir ve tarihten silinirler. bence kürdlerin en büyük problemlerinden biride budur kürdler arap ideolojisinin(müslümanlik metafizik bir ideolojideir) etkisne girdiklerinden beri ahlaklarida degisti.tarihte büyük kahramanligiyla taninan bu halkin bu günkü durumunda bu ahlakin cok büyük bir rollü vardir.

iradesi güclü olan insan sosyolojisini kavramis ona görede ideolojik düsüncesi olan insandir. küdler tarikat ideolojisiyle kesinlikle kendilerini kölleikten kurtaramazlar ha arapa ali ideolojisi (shia)ha arap ömer ideolojisi (sunna) kürdler acisindan ikisde ayni kapiya cikiyor kürdleri kurtulusa götürecek zerdeshtin mantik ideolojisidir.sizin asil konularinizda bunlardir bunlari kürdlere yazin daha cok yardim etmis olursunuz.

mihemd denilen sahis

kürdlerin umudunu kirmak icin

profesyonel olarak yetistirilmis

türk özel  harp dairesinin adami gibbi calisiyor

mihemed hic sevinme kürdler asla savasta

yorgun düsmiyecekler

taa ki türkleri  kürdsitandan kovana kadar.

kürdler icin en gadar emperyalist

türklerdir cünkü kürdistani

onlar isgal etmis.

ortadogudada yilanin bashi türklerdir

 cünkü bu cografyaya aiit degiller

türk nüfusunun %90 ni

türkce konusan rum -ermeni -kürd

balkan ve kafkas miletleridir

bunlari hep siz kimisini fiziki kimisinide beyaz ölümle yok ettiniz

sizin sonunuzda bizans ve osmanli gibbi olacak.

Lütfen biraz anlayis, hepiniz birden Hocaya yüklendiniz. elbette Kürd´lerin, sorunlari bitmez Kürd´ler, ne zaman bir basariya dogru gitse birden bire sanki bir sihirli, degnek degiyor ve her sey yok oluyor.ve bunuda Kürd´lerin önderleri tarafindan yapiiyor olmasi,neymis efendim biz düsündük kürd´ler zarar görmesin diye,bütün kazandigimiz kazanimlari izniniz olmadan düsman´lara bedava veriyoruz.! ve hic arkalarina bakmadan kacip gittiler, ve bütün dünyaya rezil,rüsva oldular.Kürdistan hayali bir daha dirilmemek üzere gömüldü. cünki dünya bakiyor böylesi bir biriylen birlik, beraberlik,icinde olmiyan ve bir birini bogazliyan, bir halka hic bir Dünya devletti izin vermez.!? sen kendi birligin kuramasan kimse sana birlik vermez.bu arada sayin hoca, her zamanki gibi gine cok sey yazmis,herkes biraz elestiriye acik olmali.Bir Kürd olarak bu durumdan cok üzüldüm,öyleki Kerkük´te hava atanlar bir baktiki bütün dünya´yi ve bizleri soke ettiler.

Burda yorumlari okuyunca Kurd toplumunun parcalanmisliginin ve Parti propogandalarinin , Parti yönlendirmelerinin kalin ve karartici izlerini görüyor, hatta görmeden ziyade hissedebiliyor insan.

Bugünku Kurdistan tablosuna bakmak gerekiyor.

Irak, iran tc hep beraber Barzaniye yukleniyorlar. 

Dikkat sadece Barzaniye yukleniyorlar , suleymaniye ve YNK bölgelerine bir yüklenme yok.

Bu 3 ulkenin hedefinde Barzani var.

Icerde YNK icindeki isbirlikci kesim ve maalesef PKK de aynen Barzaniyi hedefliyor

( Burda bir parantez acmam gekiyor, Cunku hala Kandil resmi tavrini bildirmis degil, burda yorum sayfalarinda ve anf den sadece Murdileri, ve parti propogandasinin etkisi ile dusunen ve yazan pkk yi kastediyrum)

Bir adim daha ilerisini dusunun siz pkk taraftari yorumcular.

Yarin bu 3 ulke Barzaniden sonra pkk yi tasviye etmek istenecek  mi  ?

evet isteyecekler, hatta öyle planlari dahi var,

öyleyse su anda Butun Kurdlerin Barzaniye arka cikip savunmasi gerkmiyor  mu ?

evet gerekiyor

sizler dusunerek  iye buraya varamiyorsunuz?

Cunku particilik sizde Ulusal sarundan daha agir basiyor

Kurd halkini savunmadan öncepartinizi ve önderinizi savunuyorsunuz

Oysa

Barzani ve Apo , Kdp ve PKK birer arac olmalari gerelmiyor mu

Dialektik böyle degil mi ?

Kendinizle ve felsefeniz ile celismeyin

Gelin Partici olmadanönce Insan ve Kurd olalim

Kurd olalim cunku Kurdluk saldiri altinda

Kurd olalin cumku kurdluk yok edlimek isteniyor

Kurdlugun bu günku Tarifi Barzanidir

ve Bagimsizlik tir

 

              Oyun İçinde Oyun Ve Her Türlü Oyuna Rağmen Birlik Olamayan KÜRDLER 

Yaşananlar Kürdler açısında çok trajikdir.Trajik olduğu kadar da utanç vericidir.

Birileri Kürdler niye bunları yaşıyor? nedir bu olanlar? nedir  bu hal ? dese insan söyleyecek birşey  bulamıyor. En son söyleyeceğimi hemen söyleyeyim. 

Kerkük,Şengal ve diğer bölgelerin kaybedilmesi Kürdlerin şimdiye kadarki dünyada kazandığı prestiji yerle bir etti.

Kim ne derse desin hangi kılıfa uydurmaya çalışırsa çalışsın bu bir hezimettir. Ve bu hezimetin yaşandığı gün Rakka İşid'den alındı.Kürdlerin Güney Kürdistan daki hezimeti Kürdlerin Rakkadaki zaferini gölgede bıraktı.

Peki nice  bedellerle, zorluklarla elde edilenler neden bu kadar basit elimizden uçuyor? kaydediliyor? İsmail Hocamızın sürekli dediği gibi sorulmaya muhtaçtır. 

Şimdi hem soralım hem cevaplamaya çalışalım:

1)Sen Kürdlerin/Kürdistan'ın ne menem vahşi ve namert düşmanları olduğunu bilmiyormusun kardeşim? (bunca zamandır en büyüğü ile (Tc) "kanka"olmanıza rağmen hala tanıyamadınızmı düşmanlarınızı )

İsmail Hocamız yazısında bu düşmanların Kürdistan tarihindeki zalimliklerini ve vahşetlerini kısaca anlatmış zaten ben tekrarlamim. 

2) Sen bağımsızlık ilan ederken Kürd/Kürdistan düşmanlarının seni çiçeklerlemi karşılamasını bekliyordun!

Burada en azından şunu hatırlatmak gerekir.Daha dün Bakuri Kurdistan'daki Kürdler özerklik diye ağzını açtı diye barbarların Şırnak'ı, Nısebin'i, Sur'u, Cizreyi vd.nasıl tarumar ettiklerine şahit olmadınızmı? Bağımsızlık Özerklikten dahamı geri bir adım ki ? bu kadar tedbirsiz yola koyuldunuz? Halepçeyi, Enfali ve diğerlerini Hocamız yeterince açmış zaten .İŞİD'i hatırlatmaya gerek varmı ? bilmiyorum. Bu namert düşmanlarımızı tanımamız için daha bu hayatta neler yaşamamız gerek!?

3) Sen iki ordusu olan bağımsız başka bir Ülke tanıyormusun? Ki iki ordunun da ikiden çok çok fazla da Komutanı var!! Varmı dünyada bunun başka bir benzeri? askeri anlamda!

Burada İsmail hocamıza da haddimizi aşarak bir eleştiride bulunacağım. Hocamız çoğu kez PKK'nin anti bağımsızlıkçı olduğunu söylediğini  gözlemledik. (Ki ben şahsen hiç bir zaman PKK'NİN bağımsızlık istemeyeceğine inananlardan değilimdir onu belirteyim konumuzu dağıtmamak için şimdilik burayı es geçiyorum)

Burda söylemek isteğim İsmail Hocamızın Güneydeki bu karmaşaya,bu çok başlılığa,bu ittifaksızlık ve bu ittifaksızlık sonucunda yaşadığımız bunca  drama rağmen halen PYD'nin Güneybatı Kürdistan da neden farklı oluşumlara müsade etmediğinde ve bunları anti demokratik bulduğundan dem vuruyor.İlahi İsmail hocam Güneydeki bu karmaşıklığın,çok başlılığın aynısı Rojeva da damı yaşansın? Bütün toplantılarını Ankara,İstanbul Antepte yapan Enks liler için mi demokrasi istiyorsunuz? Yoksa kast ettiklerin Şengalde gözünü kırpmadan Gerillaya kurşun sıkan "Rojev Peşmergesi" için verilmeyen izin mi? Güney Kurdistandaki şimdiki dağınıklık hali Rojevayı Kurdistan a damı taşınsın yani?

4) Sen böyle çok başlılıkla,birçok ipin birçoklarının elinde oraya buraya çekilebilir bir durumda olduğunu bilip gördüğün halde nasıl böyle adımlar atarsın ? ( Burda ben bağımsızlığa karşıyım manasını çıkarmayın,tedbirler anlamında sorgulanmaya muhtaç bir durum olduğunu anlatmaya çalışıyorum)

Tekrarlıyayım:Malesef Peşmerge çift değil on başlı! kimsenin kimseden haberi yokmuş gibi bir hal-vaziyet var ortada!! Bağımsızlık ilanı eşittir savaş ilanı ama ortada ne istihbarat diye bir şey var ne de istihkam diye birşey, ki savaş öncesi en elzem olan şeyler bunlardır. E bunca düşmanın ortasında düğün alayına gider gibi bağımsızlığa mı gidilir demekten kendini alamıyor insan.

5) Hiçbir ülke Kürdistan gibi dört tarafı vahşi,barbar ve be namus düşman devletlerle çevrili değildir.

bu münasebeple:

Sen kendi içinde tam olarak %100  (yüzde yüz) birlik sağlamadan dışarıdaki "müttefiklerinle" belli bir konsensüs oluşturmadan (ki daha önceki bütün kazınımlarında seninle birlikte olanları kast ediyorum) olmaz.Ve olmadığı da göründü ne yazık ki! Şimdi herkes ABD niye bunu yaptı şunu yapmadı,analizlerin bini bir para.Kardeşim adam fikrini açık açık beyan etti.Sana ben senin bağımsızlık referandumunu destekliyorum diye birşey dedimi? Yok demedi.Tam tersi yapma bekle dedi..E sende mutlaka yok ben bu referandumu yapacağım diyorsan Halkım buna hazır diyorsan o halde tedbirlerini ona göre geliştir.Hatta ABD ve batının şimdilik yapma bekle demesine rağmen referandumda ısrar Kürdler arasında ABD ve batı ile el altında uzlaşılmış düşüncesi oluştu.Onun içinde yaşanılan hezimet Kürdleri ŞOKE etti dersek abartmamış oluruz..

Yorumum çok uzadı diye kesiyorum burda.Daha söylemek istediğim çok şey var.Yazmaya devam edeceğim.

 

Not:Sayın hocam bir hatamız olduysa bağışlayın,afınıza sığınıyorum.Bir Kürd olarak Kürdler/Kürdistan için İsmail Beşikçi nin dokunulmaz BÜYÜK BİR DEĞER olduğuna inanan bir insanım.Bu sebeple sürçi lisan ettiysek affedersiniz...Saygılarımla.R.W.

 

Kisa bir yazi yazip her seyi ozetleyecegim. Kurdistani bolen her dort parca daki duaman su an muthis Barzaniye yukleniyor, onu zor duruma sokmaya calisiyor. Kendileri bunu soyluyordu "Eger dusmanin seni eviyorsa sende bir pushtluk var" diye bu soylediklerinize sahip cikarak artik Barzaninin hakkini verin. Ama yok sizde dusmanin agzi ile yaziyorsunuz demek sizde artik bilmem ne. 

PKK taraftarlari gercekten dusunerek yazmiyorlar onlara ne soylense onu yazarlar zaten liderleri olmadan yasayamiyorlar ve bir kac sene sonra onlara ne olacak xwede zani. Diyorlarki Kobani, Raqqa hepsi serokun sayesinde oldu. Yani KOalisyon gucleri denen bir sey hic olmadi ve hic bir guce dayanmadan onlar butun zaferleri elde ettiler. Peki demezlermi, sizin serok disarda iken bir koy bile kurtarilmadi nasil olduda dort sene ondan haber alinamiyor Kobani ve Raqqa yi aldi. Her seyi ozgucu ve Seroklarinin gucu ile aldilar. Zaten bastakiler ne dese koro halinde hepsi ayni seyi soyluyor. Walla Kuzey Koreyi gectiler. Simdi birileri bana diyecek sen gunaha giriyorsun, carpilacaksin. En iyisi carpilmadan bitireyim yazimi.

Kurdlerden ricam 

artik kendi kendininizi bolmeyin, kendi liderlerimize hesap soralim cezalandiralim hele hele dusmanlarimizle is birliyi yapip kendi halkina ihanet edenleri ama dislamayin hic af etmiliyelim ve her zaman onlara Sahip cikmaliyiz m daha cok guclu, kararli, azimli, bilincli olmak mejburiyetindeyiz.

kisisel , inancsal , ailevi cikarlarda uzak durmaliyiz her sey Kurd Ve Kurdistan icin olmali sorunlarimizi aramizda hal edrip gelecegimizi beraber koruyup kurmaliyiz bizden baska bize hic kimse faydasi olmaz yardim edemez sana her yanasan dost once kendi mefatini dusunur

komsularinizda ornek almaliyiz birbirlerini ne kadar dusman olsunlar Da Kurdlere gelince hepci birlesiyor, dusmanlarimizi cok iyi tanimaliyiz olu ve satilmis kurdlerimizi cezalandiralim ama dusmana teslim etmiyelim bizim ayallarimizin altinda kalsinlarki dusman onlari satin alip bize karsi kulanmasin.

her yapacagimiz hal ve hareket Kurd  ve Kurdistan icin olmali kendi aramizda mezhepcilik , sinifcilik yapmiyalim genclerimizi cocuklarimizi cok  iyi ulusal bilinclendirmeliyiz sevgi ve saygiyla bakmaliyiz gerekirse her evi Okula  cevirmiyiz kurumlarimiza madi manevi devamli yanlarindan olmaliyiz yeter artik bu halk cok bedel odedi milletiz halklasalim

Jandil

sayin sari hocaam ben seksanli yillarinda sizlerin hemen hemen yayinlanan yasaklanan tumkitaplarinizi bir yolunu bulup alirdim ve okuyordum..devletleraradi somurge kurdistan kitabinizi defalarca okudum, hemen hemen gelmis ve gecmis tum kurd ve kurdistan isyanlarini elestirisel bakiyordunuz!,, ama gerila isyanini ve apocu hareketi pkk yi  kurdistan halkinin umudunu ve gunumuzdunyasinda kurdun sah damarin sahlanisidir diye yaziyordunuz... tec barbarizimin yakarak ac ve susuz birakarak kafalarini askeri tanklarain onune koyup ezerek; ve buna ragmen savasan pkk li genclerin ceplerinden kawrulmus bugday tanecikleri cikiyor..ac susuz servern sir vermiyen bu kurd genclerinin savasimindan ilham duyduklarinizi ve kutladiklarinizi biliyorum..yillar sonra bu kurd halkinin evladlari dev gibi buyudu;Pkk liler ordulasti, dost ve dusmanin inkar edemiyecek buyuk destanlaryazan ve kahramanca savasan pkk grilalaridir. ve kurdistan halki ile birlikte et ve tirnak gibi kocaman tarih yazdi..ve halen dort parca kurdistanda en buyuk savasi veren en buyuk kitlleri ayaklandiran halkinin desteyini alan gunumuzde bu gerila ordusudur.. o  ac susuz  bir avuc bugdayla savasimini veren, direne kurdistan halkinin onurunu namusunu ve topraklarini savunan bu ugurda sehid dusen kahramanlarin mirasiyla bu gunlere gelindi..simdi sayin hocanm o  gun dur bu gundur ne  deyisti de; pkk elestiriliyor ama bir  Berzani  bir kursun sikmadan ve kurd halkinin hayllarini yerle bir ederk ellerindeki pesmergelerini,sihariyla birlikte geri cekiyor? Americani ve avrupasinin 30 a yakin konsolosluklariyle kurdistanda oldugu bir gunde,!!Baba berzani 1975 deki durumundan daha kotu bir durma dusurlulduk? birde hadim olmiyarak Berzaniyi savunmaya ve bizi de yanlis ve muglak yollara itmeye! acaba hata yapan bizmiyiz? kurdistan halki ve dostlarimidir diye sorguluyoruz kendimizi!,, sari hocam gorunen o ki Berzani ailesinin komutasinda ve talabaninin kuyrukculugun da kurd ve kurdistan kurtulamaz.bu tacirlerle bir yere varilmaz..iste boyle olur ..sizlerden ricam evi sarayi,mali mulku servet samanini korumakla mesgul olan kurdu husrana ugratan bu Berzani ailesini ve mesud berzaniyi ovmeniz hic te sik olmamistir.! hle hele gunumuz dunyasinda hic sik olmamis sari hocam.  Bu ugursuz aile kilan vatan tacirlerinden'asiret kurdu ve kurdistan  olumune savunamiyan halkimizin duygulariyla oynayan ve milletini ateslerden ateslere attan liderlik cambazlarindan bir butun olarak kurdlerin kurtulmasi lazimdir.  ey ilerici insanlik ve ey yara bere icinde olan kurdistan halki gelin bu ihanetcilerden!!!vaz faz gecin ve vaz gecelim..culsuz ve pulsuz kurdistan sevdalilarin ozgurluk getireceyine guvenelim onlarin yaninda olalaim..amasiz kaygisiz

saygilarimla sari hocam

Sayin Besikci,

sizi cagimizin en mükemmel insanlari arasinda görüyor hürmetlerimi, sevgi ve selmalarimi sunuyorum.

Kürt halki icin ne tür hizmetler verdiginiz herkes tarafindan kabul edilip ifade ediliyor. Birkac düsüncemi ifade ederken bunlari bir sitem ve dertlesme olark görmenizi istiyorum.

Kuzey Kurdistan da 1960larin sonu ve 1970lerin basinda yasanan büyük bir dram var bu dramin öznesi kahraman Kürt lideri Dr. Sait Kirmizitoprak (Dr. Sivan)dir. Kirmizitoprak Kuzey Kürdistan da Gerilla Mücadelesi baslatmak hazirliklari icindeyken TC, ABD ve Israil in istemi üzeri MM Barzani tarafindan tutuklanmis, Güneyde bir magarada 1ay süren korkunc iskenceler sonucu katledilmistir. Dr. Sait Kirmizitopragi tanidiginizi biliyorum. Bu konuda isteyen Youtube da Doktor üzerine yapilan belgesele bakabilir. Bu konuda tavriniz olayi elestirmek biciminde olmus ve görebildigim, inceledegim kadar "Tetikciler mutlaka Kürt isbirlikcileridir, hep böyledir" demekle yetinmissiniz. Daha net yargilayacaginizi umuyor ve özellikle bu konuda herhangi bir Güneyli Kürt politikacisinin bir özür dileme yaklasimi bile yok.

Baska uluslarin temsilcileri istedi diye, kendi kardesleri olan bir Kürt liderini iskenceylen katletmek hangi ulusun hukukunda var? Bu Kürt egemen sinif hukukudur ve hala gecerlidir. Talabaninin Kerkükte yaptiklari bunun son örnegidir. Hala gecerlidir bu hukuk. Ayni sekilde Talabani ve Barzaninin 90larin basinda birlesip Güneyde Kürt gerillasina savas acmasi gibi, buda bu Kürt egemenlerinin kendi öz halkina rakip gördukleri Kürt siyasetine Kürt ihanet hukukunun ifadesidir. Yabancinin istemesi üzerine kim kendi ailesinden olan bir ferdini katleder? Ulusal bilinc ve benzeri kollektif kavramlar bunu aciklamaya yetmiyor. Sizde diyorsunuz ya, Talabanilerin egitimi incelenmelidir, bu tarz bir ihanet ancak egitim le Pavlov vari bir refleksle ancak gerceklesebilir. Katiliyorum. Sorunun  can alaci bir yönü bu, mazlum Kürt halki düsmanini sevindirmez, sevindiren-  Pavlov vari reflekleslerle sartlandirilmis ve bir köpek üzerinde basarili sonuclar verdikten sonra insanlar üzerinde egitimle uygulanmis- Kürt egemen siniflarinin durumudur. Kürt toplumunda ileri siyasetcilerin ihaneti yaptirimsiz kaldigini bugünkü Talabani ihanet ailesi örneginde vurgulamissiniz. Korkarim bu ihaneti yapanlar yine elinikolunu sallayip "ne yapalim uluslararasi gücler" yine bizi satti deyip siyiracaklardir, kaldiki kim hesap soracak? Kimde o güc var? Bizim usak kürt egemenlerinizin bu kadar rahat ihanet etmelerinin temelinde Kürt halkinin yaptirim gücü olmadiginin bilinci var.

Barzani yi elestirme noktasi öngürusüzlügu ve talabaninin ihanetinde sonuc acisindan ortak olmasidir. O direnmedi sen direnemezmiydin? Nicin onlarda kactiklarini simdiye kadar aciklayamamislardir. Aciklanmasida olamaz. Barzani referandum öncesi basina verdigi demeclerde-isteyen Rudawa bakabilir- " sonu ölüm olsada vazgecmeyiz, AB, Ingiltere blöf yapmadigimizi anlayacak, Rusaya nin tutumu olumlu, karsi cikmiyor, ABD 15yildir bizi bos laflarla oyaliyor" Bunlar Barzanin sözleri. Hayal kirikligina götüren, bu derece keskin ve dogru söylemlerin lafta kalmasi oldu. Ayinesi istir kisinin, lafa bakilmaz, derlermis. Su ortaya cikiyor, Barzani ABDnin basini cektigi batinin karsi oldugunu biliyor, Rusyanin tarafsiz kaldigini biliyor, peki bu durumda Irak TC Iran nasil davranir sorusu önemli ve azcok Kürt siyasetini bilenler, bu üclünün bir sekilde müdahale edecegini görmesi zor olmamali. Olan da bu. Bunlari Barzani kendisi ifade ediyor, o halde sonuc kendi deyimi ile :sonu ölümde olsa direnecegiz! Bize umut veren bu yaklasimdi. Oysa laflar askida kaldi. Ve sanli pesmergelerimiz cepheden cekildi diyelim.  Barzani simdi cok zayif pozisyondadir, YNKde öyle ve bunu simdiden en büyük hareket olan PKK de biliyor. PKK bu durumu nasil kullanacagina kendisi karar verir. kendi basinlarinda yansiyanlara göre Talabanileri de yanlarina alip Barzani nin tabutuna civi coktan cakmaya baslamislar bile. Ama dikkat etmeliler, Talabaninin ihanetine göz yummalari siyasi olarak akillica olsa simdilik uzun zamanda PKK yede olumsuz yansiyacagi kesin, demezlermi adama "Be kardes sen bunlarin bastan ihanet ettigini biliyordun(!) buna ragmen bunlari yanina alip Barzaniyi vuruyorsun." Vurusu anladikta vurusun tarzi önemlidir uzun vadede. Kürtler arasi siyaset cok acimasiz, ahlaki boyutunu geceyim.

Sayin Besikci, 90yillarin basinda sizin APO Kültünü, tek kisilik liderligini topluma yaymada özellikle aydin ve ögrenci genclik icerisinde katkilariniz kücümsenemez. O dönem Oclan degerlendirilmeleriniz okunursa bu net görülür. Cok mütevazi oldugunuzu biliyor fakat Apo kültünün kabul edilmesinde katkilariniz cok önemliydi bana göre. O dönemin PKK yayinlari okunsun Besikci yazilari ve degerlendirmeleri agirliktadir.

Dervisvari mütevazi kisiliginizi azda olsa biliyorum ve bu son yazinizda, umudunuz isbirlikci yasami rededen gelecek Kürt kusaklari oldugunuzu belirtmissiniz. Tavrinizi- siyasi, ahlaki ve sorumluluk geregi- bundan daha acik ifade edemezdiniz.

Hürmetlerimle

Ihanetçiletinden hesap soramayan bir millet.

Ihanetçisini bilen ama ona halen tapmayı devam ettiren bir millet.

Hz. Apo bagımsızlıgı haram ilan etti...Hiç sorgulamadan ona tapmaya devam ettiler ediyorlar

Kerkükü resmen düşmana peşkeş ettiler. Talabani ailesi halen hanedan....Şeref onur yerlerde olmasına ragmen....hesap soran bir merci yok

Mesut Barzaninin şahsi yurtseverlik özüne hep güvendim ama peşmerge kendi denetimimdeki alanlarda gereken direniş sınavını vermedi. Eksi puan.

Bir referandum oldu ama onu sahiplenen güçlü bir ses yok...minus lardayız milletçe...

Umudum bu nesillerde kalmadı açıkcası....üç kuşak sonrası yani feodal kültürü aşmįş...tek lider kültünü kafasında yıkmış...dini egilimlerini kırmış...bilime inanan bir nesil belki bu gòrevi yerine getirebilir tabi o zaman ki dünya konjoktürü ne olur bilemeyiz...Bir de ASIMILE olmazsak eger...

Hocama saygılar....

Yorumlarınız moderatörlerin onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.

Filtered HTML

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br> <p>
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Rojname Kurdish News