ala kurdistan
Ey Reqîb

İslam Dünyasının Sorunları ve Çözümleri-I- İdris Candan

İslam dünyasını daha yakından tanımak için kaynakları ve dinamikleri yanında sorunlarını da dile getirmek ve bunların sonuçları üzerinde durmak gerekiyor.

Asıl önemli olan bu problemlere çözümler bulabilmektir.

Bu yazı dizimizde İslam dünyasının en önemli ve genel sorunları üzerinde durup çözümler bulmaya çalışacağız.

İslam dünyasına baktığımızda 20'den fazla dil ve ırk, takriben 2 milyar Müslüman vardır.
ı- İslam Dünyasında Geri Kalmışlık

Bu maddeyi ele alırken gelişmişlik kriterlerine vurgu yapmakta bir zorunluluk var. Gelişmişlik genel anlamıyla ekonomik zenginlik, teknolojik gelişmişlik ve sınai kalkınma olarak değerlendiriliyor. Ancak günümüzde bu kriterlerin yeterli olmadığı bunun yanında ülkelerin yönetim biçimi, demokratik hak ve özgürlükler, insan hakları, doğa çevre sorunlarına yaklaşım, eğitim düzeyi gibi insani kriterleri de eklemek gerekiyor.

Bu kriterlere göre gelişmişlik ölçüsü, gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve geri kalmış ülkeler biçiminde bir sınıflamaya tabi tutulmaktadır. Örneğin Japonya ABD ve AB ülkeleri birinci grupta yer alırken, Türkiye 2. gurupta, Habeşistan ve Somali ise üçüncü kategoride yer alır.
Bu kategoriler çerçevesinde İslam dünyasına baktığımızda ikinci ve üçüncü gruplarda yer aldığını görürüz.

İslam dünyasında geri kalmışlık sınaiden çok içtimaidir. İnsanların eğitim düzeyi son derece düşüktür, diktatörlükle yönetiliyor, insan hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmiyor, doğa tahrip ediliyor, denizler ve toprak sınırsız boyutlarda kirletiliyor, coğrafya yakılıp yıkılıyor.

ıı- Ekonomik Sorunlar

Ekonomik sorunların çokça nedenleri vardır. Örneğin kaynak yoksunluğu ekonomik olarak geri kalmışlığın temel nedeni olarak gösterilir. Oysaki Müslüman ülkelerin neredeyse tümünde dünyanın en zengin petrol, gaz ve maden yatakları bulunmaktadır. Bu nedenle doğal kaynak yoksunluğu geri kalmışlığın bir nedeni değildir.

Geri kalmışlığın temel nedenlerinden biri Müslüman ülkelerin geçmişte "sömürge ülke" konumunda olmalarıdır. Sömürgecilik, dirençlerini adeta dumura uğratmıştır. Bu nedenle ellerindeki kaynakları rasyonel bir biçimde kullanma yeteneğini yitirmişlerdir.

Bu bir dış nedendir. Dış nedenler tarih boyunca tüm toplumlar için var olmuş ve hiçbir zaman eksik olmamıştır. Dış güçler elbette ki tahakküm kurmak isteyeceklerdir. Dolayısıyla bu gerekçeye sığınmak mazeret sayılmamalıdır.

Bunun içten sorgulamaya ihtiyacı vardır.

Peki , eksik olan nedir?

Hiç kuşkusuz yetişmiş insan gücü ve kaynağıdır. Eğitimli, bilgili, hak ve sorumluluklarını bilen, özgür ve bağımsız düşünebilen insandır.

Örneğin Suudi Arabistan dünyanın en zengin petrol ülkelerinden biridir. Ancak insan kaynağı açısından belki de dünyanın en fakir ülkesidir. Japonya ise neredeyse rahat oturulacak bir yeri olmayan depremlerin-tussunamilerin eksik olmadığı, doğal kaynaklar bakımından da dünyanın en fakir ülkesidir. Ancak günümüzde dünyanın en gelişmiş teknolojisi ve ekonomisine sahip ender ülkelerden biridir.

Neden?

Çünkü Japonya'nın esas aldığı değer, nitelikli insandır.

ııı- Tefrika (Ayırımcılık) ve Irkçılık

İslam'ın doğuş sebeplerinden biri tefrika ve ırkçılığı ortadan kaldırmaktır.

"Ey insanlar! Muhakkak ki biz, sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve sizi millet millet, kabile kabile yaptık ki tanışıp kaynaşasınız diye. Allah katında en şerefliniz ondan çok korkanınızdır" (Hûcurat 13)
Peygamber efendimiz ırkçılık hakkında "Asabiyeti cahiliyle- Cehalet ahlakı" tabirini kullanmış ve onu Asrı Saadet öncesinden kalma çirkin bir durum olarak göstermiştir.

Bir diğer Hadisi Şerif'te şöyle buyuruyor. "Asabiyet, ırkçılık davasına kalkışan, onu yaymaya çalışan, bu dava uğruna mücadele eden kimse bizden değildir". (Ebu Davud, Edep 121)

Allah Resulünün, ırkçılık hakkındaki beyanları Veda hutbesinde şöyle ifade ediliyor.

"Ey insalar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem de topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerinde üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmadadır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır".

Köleliğin ve kan davalarının kaldırılması ile Kuran'ı Kerimde birçok ayetin bu hastalığa işaret etmesi, bunun delilidir.

Maalesef Müslümanlar Peygamberimizin vefatından hemen sonra kimi zaman ileri düzeyde, kimi zaman da daha az bir biçimde bu hastalığı devam ettirdiler.

Hz. Ali ve Maviye tefrikası, Şii ve Sünni tefrikaları buna örnek verilebilir. Günümüzde ise Türk, Arap ve Farsların Kürdlere karşı tavırları bu hastalığa işaret ediyor.

Bu hastalıklı durum, aslında Müslümanlığın İslam devletleri ve milletleri tarafından doğru olarak algılanmadığını, uygulanmadığını gösteriyor.

Elbette ki her hastalığın bir tedavi yöntemi vardır. Müslümanları zillete düşüren birlik ruhunu zaafa uğratan ve sosyal bünyemizde derin yaraların açılmasına kaynaklık eden tefrika hastalığından kurtulmanın yegane yolu Müslümanların aynı ve tek bir Allah'a inandıklarını unutmamaları gereğidir.

Kardeşliğin verdiği cesaretle içten sevmeleri ve aralarında hoşgörü erdemini birbirlerine karşı asla esirgememeleridir.

.... devam edecek

Melle İdris Candan

Yorumlar

Simdi bizim yorumlarimiz yayinlanmiyor yine de iki cumle yazalim editor okusun bari . Dunyadaki butun cahilliklerin, siddetin, her turlu baskinin ve somurunun nedeni korkudur.Korkutarak, korku yoluyla insanlari yola getirmeye calisan bir Allah ideoloji veya din vb niyeti ne olursa olsun sikayet ettigi seylerin en beterini kendisi yapacaktir.Islam asla bir sorunu cozemez, Islam kendisi sorun yaratan bir ideolojidir.Bu binlerce kez kanitlanmistir.Bin tane Islam devleti kurulmus yikilmistir, hepsi de barbarlik yapmistir.Islam referans olamaz, musluman ulkelerin gericiligi yine Kuran referans verilerek cozulemez, efendim bunlar gercek Islam degil kolayciligi ile bir adim bile atilamaz.Islam'da reform da olmaz nitekim cok ugrasilmasina ragmen,yapilamiyor. Bu nedenle Kuran sadece belki bir edebi kaynak olarak ele alinabilir, ona dayanarak verilen sosyal, siyasal, ekonomik, kulturel refaranslarin hic bir anlami, mesruiyeti yoktur. Bunu yapmaktan vazgecin artik.

Brèz melle Idris.
Kurd vatanseveri mùmin ve melle oldugunuza tùm kalbimle inaniyorum.
Tarihdeki tanri krallar.
General tanri Krallar
Gogùn oglu krallari
Gùne§in tanri keyanlari ve Tanricilar hep saldirgan Fetihci Krallar olduklarinda kendi kawimlerini ve ordularinin karde§ligini ilahi gùç fisiltisi,kehanet, magileri,Yildiz ve kehanet rahibleri karde§likleri ilà kutsadiklari tarihi kayitlarda ve mitolojik anlatilarda mevcuttur.
Muhammedin sava§ ve istila peygamberi oldugunu islamin,Cihad (sava§) Fetih (i§gal) Enfal (talan) oldugunu hepimiz biliyoruz.
Muhammedin birlik,beraberlik ve karde§lik ayedler tarihine baktigimizda saldiri sava§indan evel hazirlik sozleridir.
Soyledikleri o zamanki Ereb a§iretleri ve zorla islama asker yapilan Ereb olmayan ama sami olan ve Erebistandaki kawim ve a§iretler içindir.
Muhammed sonrasi islam saldirilari Ereb topraklari di§ina ta§inmi§tir.
Kendi kawmi kùltùr ve usullari ilà inan,peygamberi ve yazili kitabi olan kawimlere saldirmalari neyin gerekcesi olabilir?
Tanrimi onlara soyledi?
Yoksa bu aç çol kawimlere karwan cobanlari ve karwan sahiblerimi yollari ve zengin ùlkeler hakkinda bilgi verip yol gosterdi?
Katil soygunculuk ve gaspcilik din olabilirmi?
Bence gerçek islamcilar I§ID ve Ha§di §abi.
Muhammed ilà Alinin yaptiklarinin aynisini yapiyorlar.
Sizin mùminliginiz Kurd atalarindan ve Kurd ailendenden aldigin terbiye ve adil olma milli Kurd Kùltùr ahlakindir.
Sultan Selhattinin mùslùmanligi Kurdlùgù oldugu için O bùyùk insani Yahudi,hiristiyan,ve diyer din mùminlerine koruyucu Sultanlik yapti.
Hangi milli Kurd lideri mùmin deyildi?
Hangi milli mùmin bùyùklerimizi i§galci zalim sunni ve Alivi mùslùman devletler oldùrdù?
Onlarin ve binleri mezarsiz birakanlar mùslùman devletler ve onlarin mùslùman kawmi deyilmi?
Kendi yaninda kaç tane irani,turani,arabi melle bulabilirsin?
Sevgili Ismail Be§ikcinin yaninda kaç turk var?
Bi slavan.
Xwuda hafiz melle,yè heja.

çok ama çok sansùr uyguluyorsunuz.
Bazi sitelerede ise yorum bolùmù var ama ula§ilmiyor.
Okuyan okuyucularinizin yorumlarina sansùr dogru deyildir.
Polemik olmayan dedikodu ve kofùr olmayan yorumlara sansùr uygulamaniz dogru deyildir.
Bir çok site bu sebebten dolayi bitti.
Uygun bulmadiginiz kelime yada cùmleler için anla§ilir ama yoruma hepten sansùr dogru deyildir.
Huseyin Turhalli siz diplomali avukatsiniz.
Farkiniz ozgùrlùkçù hukuku bilmenizdir.
En çok sansùrcùde sizsiniz.
çùnkù millitan,hukukcu ve siyasetci geçmi§iniz var.
Ama bir kominist yada yobaz gibi tek sesliliyi savunuyorsunuz.
Roma hukukunu halkci ve adil hukuk yapan çicerondur.
çiceronuda benden iyi bildiginize gore koministlik yapmayiniz.
Stalinin ozgùrlùk anlayi§i parti zùlmù ve hukuksuzluktur.
Demokrat olun ve bize yorum hakki taniyiniz.
Selamlarla.

Yorumlarınız moderatörlerin onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.

Filtered HTML

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br> <p>
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Rojname Kurdish News