ala kurdistan
Ey Reqîb

Kürdistan’da Hüda Par-AKP bütünleşmesi - Mustafa Peköz

Türkiye Başbakanı Endoğan’ın BDP ile doğrudan görüşmeyi reddederken, tersine HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu, AKP Genel Merkezinde kabul etmesi, devletin izleyeceği Kürt politikası bakımından önemli bir görüşme olarak değerlendirildi.

Türkiye, 31 Mart 2014 yılında yapılacak seçimlere kilitlenmiş durumda. Özellikle Kürt coğrayasında ortaya çıkacak sonuçlar, sistemin geleceğe yönelik oluşturacağı politikaları ve stratejik yönelimleri bakımından çok daha önemseniyor. AKP, Kürt Hareketinin özel çabasıyla devam ettirmeye çalıştırdığı ‘çatışmazlık’ nedeniye oluşan atmosferi kendi politik çıkarları için bir araç olarak değerlendirmeye çalışıyor. Bu bakımdan, Kürt politik güçlerinin alacağı oy ve çıkartacağı belediye başkanı sayısı, süreci politik olarak çok yönlü etkileyecektir. Bu bakımdan, devletin bütün politik gücünü arkasına alarak, BDP’nin Kürt illerinde  sahip olduğu belediyelerin sayısını düşürmeyi hedefliyor.  

Kürt Hareketinin politik etkisini kırmak için devlet olanaklarını sonuna kadar kullanan AKP özellikle, Kürtleri kendi içerisinde bölmeye ve parçalamaya çalışıyor. Bunu başardığında esas hedefine varmış olacak ve bugün Kürtlerin lehine olan politik tablo tamamen yeniden şekillendirilecek. AKP’nin bütün planı, bugüne kadar askeri ve politik olarak yenemediği Kürt Hareketini, Kürt kitlelerini farklı politik eğilimlere yönlendirerek içte parçalamaktır. Bu planın başarısız olması bir yana, devletin Kürtlere yönelik izlediği politikilar bakımından ciddiye alınması gereken önemli bir noktadır.

Mart 2014 Belediye seçimlerinde, söz konusu tasfiye politika çok yönlü olarak devreye girecek. Buna yönelik çok kapsamlı hazırlıkların yapıldığı biliniyor. AKP Kürdistan’daki dengeleri devlet lehine değiştirmek için Hizbullah ile ittifak yapacak. Böylelikle devletin parçalayamadığı Kürtleri, Hizbullah-PKK veya HÜDA PAR-BDP ekseninde bir çatışmaya yönlendirmeye çalışıyor. Bu çatışmanın mutlaka silahlı olması da gerekmiyor. Kürtlerin bugünkü toplumsal mücadelesinin farklı politik eğilimleri doğru kayarak parçalanması, özellikle Kürt Hareketinin devlet ile olan ilişkilerinin dengesini de değiştirecektir.

Hizbullah çizgisine yakınlığı ile bilinen Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile Başbakan Erdoğan arasında yapılan görüşmenin esası, Kürt bölgelerinde, BDP’ye karşı alternatif statejik bir güç oluşturma politikasıdır. AKP ile Hizbullah arasındaki ilişkilerin daha eskilere dayandığı biliniyor. Özellikle anayasa referandumu döneminde AKP ile Hizbullah arasında yapılan pazarlıkların merkezinde Kürt Hareketinin etki gücünün zayıflatılması taktiğine dayanıyordu.

Daha önce www.sendika.org sitesinde yayınlanan bir makelemde: “İslamcı AKP devleti, MGK kararıyla, Hizbullah’ı Kürtlere karşı kullanmak için göreve çağırdı. Bu kez geçmişten farklı olarak bunu çok aleni yaptı. Kürt coğrafyasında, AKP’nin verdiği büyük bir destekle örgütlenen Hizbullah... İslamcı AKP devletinin Kürtlere yönelik tasfiye politikasının önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Hizbullah’ın resmi derneği olarak faaliyet yürüten Mustazaf-Der, Kürt illerinin önemli bir kısmında çok kısa sürede şubelerini açarak faaliyetlerine başladı. Hemen her ilde cemaatlerin ve polis güçlerinin çok açık desteğini alan bu dernek, Kürt coğrafyasında, AKP’nin aktif bir destekçisi konumunda buludu." Bu politik ilişki çok daha yoğun bir şekilde devam ediyor. Mustazaf-Der kapatıldı ve bunu yerine bu kez HÜDA PAR, çok daha kapsamlı bir şekilde örgütlenerek geldi.

Yapıcıoğlu ile Erdoğan arasında yapılan görüşeyi çok yönlü değerlendirmek mümkün.

Birincisi, bölgede PKK’ye karşı izlenen politikadır.  HÜDA PAR Başkanı, PKK’nin bölgesel faaliyetlerininde rahatsız olduğunu çok açık olarak ifade ediyor. Erdoğan ile bunun göndeme gelip üzerinde tartışılması,  bugünkü ‘sessiz’ ortamın dağılmasından sonra, Kürt Hareketine yönelik saldırılar bakımından bir ip ucu veriyor. Yapıcıoğlu’nun varsa bir sorunu, bunu devletin başında bulunan ve Kürtlere yönelik izlediği tasfiye politikalarıyla ön plana çıkan Başbakan’a değil, Diyarbakır’da DTK veya parlamento’da BDP ile görüşerek çözmesi gerekirdi. Bunu yapmaz, çünkü AKP ile olan stratejik ilişki çok daha önemlidir.

İkinci, HÜDA PAR’ın ‘barış’ sürecine destek verdiğini deklare etmesi,  esasen AKP’nin Kürt Hareketine yönelik izlenen politikanın desteklemesidir. Geçmişte Anayasa Referandumunu desteklemesinin mantığıyla bugün ‘barış sürecini desteklemesi mantığının esası aynıdır.

  Mustazaf-Der ile AKP arasında resmileşen ittiakla   referandumuna ‘evet’ çağrısı yaptıldı: “Eksiklik ve yetersizliğine rağmen, halkımızın oylamaya katılmasını ve ‘evet’ demelerini uygun buluyoruz.” Hizbullah’ı açıkça temsil ettiğini söyleyen dernek yönetiminin açıklamasında şunlar belirtiliyordu: “Bununla birlikte, değiştirilecek maddeler ile belki ceberrut devlet anlayışı, statüko ve oligarşik devlet yapısının değişmesine ve vesayetlerin son bulmasına katkı sağlayabilecektir… Bu nedenlerle eksikliğine ve yetersizliğine rağmen, halkımızın oylamaya katılmasını ve ‘evet’ demelerini uygun buluyoruz.” AKP Batman Milletvekili M. Emin Ekmen, Mustazaf-Der’in ‘Yetmez Ama Evet’ açıklamasından sonra Dernek yöneticilerine teşekkürlerini sunarken “Katılım oranında Mustazaf-Der Genel Başkanının yapmış olduğu ‘Yetmez Ama Evet’ açıklamasının ciddi katkısı olmuştur.’ Dün Mustazaf-Der-AKP ilişkisi ile bugün HÜDA-PAR-AKP ilişkisinin temel mantığı da aynıdır.

Kürt Hareketine yönelik devletin çok yönlü operasyonları, Hizbullah’ın güçlenmesine olanak yaratmaktadır. Devlet KCK’ye yönelik operasyonlarla binlerce Kürt politikacısı, milletvekili, belediyebaşkanı tutuklanırken tersine, yıllarca ceza almış Hizbullah yöneticileri serbest bırakıldı. Devlet,  geliştirdiği politikalarla, Kürt bölgesinde KCK’nin çalışma alanlarını sınırlamaya çalışırken tersine Hizbullah için olanaklar yarattı. Bu bakımdan HÜDA PAR’ın, AKP’nin esasen Kürtlerin stratejik tasfiyesini içeren ve  Kürtlerin gündemleştirdiği hiç bir politik talebini yerine getirmeyen süreci desteklemesi, kendi politik konumunu güçlendirmeye yöneliktir. HÜDA PAR, kendisini bir Kürt hareketi olarak görüyorsa, örneğin KCK’nin gündemleştirdiği ve Kürtlerin sosyal ve politik pozisyonu bakımından çok net olan stratejik üç temel talebi kayıtsız şartsız desteklediğini deklare etmelidir. ‘Anadilde Eğitim, Anayasal Eşit Vatandaşlık  ve Demokratik Özerklik’ gibi temel ilkeler konusunda KCK’yi desteklediğini ve bunu kabul etmeye yanaşmayan AKP’nin politikalarının tasfiyeci olduğunu ilan etmesi gerekir. Bunlar yapmadan ‘süreci olumlu görüyoruz’ demek doğrudan AKP’nin ve devletin bölgedeki tasfiyeci ve asimilasyoncu politikalarına destek vermektir.  

Üçüncüsü ise 31 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin izlenmesi gereken politikadır. Devlet, bugüne kadar bütün askeri, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel gücünü kullandı, ancak Kürt Hareketini tasfiye edemedi. Bugün Türkiye’de cemaatlerin neredeyse tamamı devlet desteklidir ve özellikle devlet ile cemaatlerin Kürt politikası birbirini tamamlar niteliktedir. Başta Gülen cemaati olmak üzere, AKP ile hareket eden bütün cemaatler Kürdistan coğrafyasında çok kapsamlı bir çalışma yürüttüler ve bugün halen bu faaliyetleri devam ettiriyorlar.  Devlet, cemaatlere çok büyük kaynaklar aktarıyor. Emniyet, Maliye ve Eğitim alanlarında Gülen cemaatinin çok kapsamlı çalışmaları olmasına rağmen Kürt Hareketi’ni tasfiye etmeyi başaramadılar. Bütün politikaları çöken ve Kürdistan bölgesinin birçok şehirinde büroktarik tabelalara dönen devlet, bu kez Kürt illerinde örgütlenen ve bir biçimiyle desteklenen Hizbullah’ın ideolojik-politik çizgisine yakın olduğunu söyleyen HÜDA PAR üzerinde yeni bir süreç yaratmak istiyor.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Temel ''BDP çevresinin şuan ki saldırıların temelinde bizim özverili çalışmalarımız yatmaktadır. Düne kadar bizleri küçümsüyorlardı. Diyorlardı ''Bunlar geldi bizim işimize yarayacak. AK Parti'nin oyları bölünecek. Bölgenin ejderhası biz olacağız. Tüm oylar bize gelecek şeklinde'' düşünceleri vardı. Bölgede yapılan kamuoyu araştırmalarına göre durumun öyle olmadığı görüldü. Araştırma şirketlerinin yaptıkları çalışmalara göre, partimiz bölgede favori bir parti haline geldi. Hüda Par'ın sürprizler yapacağı herkes tarafından idrak edilmeye başlandı. Bazı illerde öndeyiz, bazı illerde ise ikinciyiz. İşte bunların neticelerini gördükçe saldırmaya başladılar. Cizre ve Diyarbakır'daki son olayların temelinde kesinlikle bunlar var. Bunlar şiddetten nemalandıkları için bir şiddet ve kaos ortamı oluşturarak, milleti kendilerince ürkütmeye ve korkutmaya çalışacaklar. Allah'a hamd olsun millet artık şiddete prim vermiyor.'' Bu değerlendirme, AKP’nin Kürdistan’daki psikolojik savaş versiyonudur ve devlet desteklidir.

HÜDA PAR’a aktif destek verecek olan AKP’nin hedefi, BDP’nin hem oy oranını, hem de belediye başkanlıklarının sayısını düşürmektir. AKP, büyük bir olasılıkla, HÜDA-PAR’ın Kürt bölgelerinde bir kaç belediye başkanlığını çıkarmasını sağlamak için gücünü ve devlet olanaklarını kullanacaktır. Bazı bölgeleri merkez seçerek kendi tabanını Hizbullah adaylarına yönlendirebilir.  Böylelikle, HÜDA PAR’ı bölgede temsiliyeti olan bir güç haline getirmek, BDP’ye de tartışmalı bir pozisyona sokarak etki gücünü azaltmak. AKP, HÜDA PAR’ı, Kürtlerin temsili güçlerinden biri olarak görüp, kendi politikalarını bu tarzda uygulamaya çalışacaktır. Bu politika başarılı olduğunda,  Kürtlerin devletle olan müzakeresi de başka bir formatta devam ettirilecektir. Dahası HÜDA PAR gibi AKP’nin stratejik ittifak güçleri sürece dahi olacaklardır. Bütün bunlar politik sürecin olasılıklarıdır. Başarılı olma şansı bulunup bulunmaması da Kürt Hareketi’nin belirleyeceği çok kapsamlı ve çok yönlü politikalara bağlıdır.

Dördüncüsü, HÜDA PAR’ın, AKP’nin Suriye politikasını bakış açısı aynı zamanda Kürtlere karşı konumlanışını da ortaya koymaktadır. Rojava’da Kürtlere yönelik katliam yapan El Nusra’yı destekleyen HÜDA PAR, Kürtlerin radikal İslamcıların saldırılarından korunmasını ‘katlim’ olarak değerlendiriyor. Örneğin yapılan açıklamada “PKK’nin Suriye Kürdistan’ındaki yapılanması olan PYD, bulunduğu bölgede kontrolü ele geçirdiğinden beri müslüman yapılar ve şahsiyetler başta olmak üzere kendisi dışındaki muhalif yapılara baskı uyguluyordu. Yıllardır Suriye Kürdistanı’nda zulüm uygulayan Baas rejiminin rolünü buralarda PYD devralarak devam ettiriyor. PYD muhalif unsurlara hayat hakkı tanımadığı gibi dilediği kimseyi hiçbir gerekçe göstermeden rehin almakta ve kimilerini de öldürerek tasfiye etmektedir. Son olarak bu türden rehin alınan müslüman şahsiyetlerin serbest bırakılmasına yönelik tepki gösteren halk, protesto gösterilerinde bulundu. PYD’ye bağlı silahlı grupların halkın üzerine ateş açması sonucu, bu gösterilerde 10 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı. Bu, PYD’nin Kürt halkına yönelik bir katliamıdır. Bu katliamı nefretle kınıyor ve Kürt halkını bir bütün olarak PYD’nin zulmüne karşı durmaya davet ediyoruz...” Devlet tarafından desteklenen El Nusra gibi örgütlerin Kürt halkına yönelik yaptığı katliamları görmeyen HÜDA PAR, tersine AKP’nin belirlediği politikalar ekseninde PYD’ye saldırıyor ve Rojava’daki gerçekleri tersyüz ederek aktaran ve fiilen El Nusra’nın katliamlarına ortak oluyor. Geçmişte generallerle birlikte JİTEM  içerisinde örgütlenip Kürtleri katleden Hizbullah’ın yeni versiyonu bu kez, AKP ile birlikte hareket ederek Rojava’da Kürtlere yönelik katliamlara aktif destek veriyor. Mısır’da darbeci generallere karşı, haklı olarak protestolar yapan HÜDA PAR, Rojava’da hergün Kürtlere saldıran El Nusrayı kınamıyor, tersine PYD’yı suçluyor. Bu bakış acısı, AKP’nin izlediği politikanın bir başka varyantıdır. Yüzlerle ifade edilen Kürt gencinin, El Nusra Cehpesinde katılması, bir çoğunun yaşamını yetirmiş olması, önümüzdeki sürecin beklenilenden çok daha karmaşık olacağını gösteriyor

Kürt coğrafyasında İslam’i değerlerin önemli bir etki gücü bulunuyor. Devlet, cemaatleri ve HÜDA PAR gibi  güçleri kullanarak toplumun dikkatini Kürtlerin sosyal ve politik taleplerinden din eksenli tartışmalara kaydırmak istiyor. Bugüne kadar uygulan ve başarısız kalan bu politika, bu dönemde yeni bir formatta devam ettirilecek.

HÜDA PAR, kendisini toplumsal güçleri içerisinde görüyorsa bu konuda samimiyse, yapması gereken; Bir, kuruluş sürecinden bu yana Kürtlere karşı işlediği cinayetlerin ve özellikle faili meçhul cinayetlerde oynadığı rol konusunda öz eleştiri vermelidir. ''Günahtan, ateşten kaçtığımız gibi kaçmamız lazım'' diyen Temel’in Kürtlerin katledilişinde işlediği suçların nasıl hesabını verecek. Faili Mechul Cinayetlerde rol aldığına dair yüzlerce belge varken, ‘üzerlerine bembeyaz ve tertemiz gömlek giyme’ şanslarının olmadığını sanırım biliyor. İki, AKP ile olan stratejik bağlarını kesmeli ve en azında KCK’nin ileri sürdüğü stratejik talepler konusunda ortak bir tutum alarak, barış sürecinde AKP’yi değil Kürt tarafını desteklemelidir. Üç, Rojava’da Kürtlere yönelik katliam yapan El Nusra gibi İslamcı örgütlere karşı açık tutum almalı, kınamalı ve Rojava halkının yanında olduğunu ilan etmelidir.

HÜDA PAR, Erdoğan karşısında değil, Kürt halkının karşısında iyi bir sınav vermelidir.

Dr.Mustafa PEKÖZ

Gokyuzu9@aol.com

Yorumlar

yazi guzel,, sorun kusura bakmayin apo,nun turk solu asikliginda geliyor bdp o kadar guc kazanmisken belediye sayisini 150lere cikartmasi beklenirken kalkti hdp diye bir parti cikardi basimiza.. apoya kalsaydi pdy ozgur suriye ordusunun tarafina cekecekti allahtan pkk ve pyd buna izin vermedi,21mart newroz bayramindaki manifesto sacma sapandi idda ediyom o yaziyi devlet yazdi pkk apoyu bakalim daha kac sefer kurtaracak erdogan gibi bir kabadayiya yenilmek ahmakliktir kurd siyasetcileri bilsin spas

Siyasi partilerin diğer partilerin etkinliğini azaltmak için hamleler yapması,siyasi birliktelikler kurması siyasetin doğasında var.Bunun türklükle kürtlükle ne alakası var..Aynısı CHP MHP AKP için de geçerli..Partiler bunu iktidara gelmek için yaparlar..Kürtleri temsil ettiğini söyleyen partilerin gerçi iktidar olma gibi niyetleri yok..Kürtler beğenmediğiniz Türk partisi diye yaftaladığınız partilerde bakan oluyor yönetici pozisyona geliyor..Kürt ağa babalarına bırakırsan kürtler ancak maraba olur..Büyük şehire gelen kürtler burda sosyal haklara kavuştu.....Ayrıca kürtler kime oy vereceklerini bilemeyecek kadar koyunlar mı ki illa birilerinin direktifini alması gerekiyor..Çok yazık milletvekili konumuna gelmiş kürtler bile temsiliyetlerini malum kişinin insiyatifine bırakmış..Kürtlerin düşünce yapısında temsiliyet yok TESLİMİYET var..Bu bile kürtlerin kendini nasıl gördüğünün en açık delili..Birey olamamış aşiret mantığına sıkışmış haklarını etnik kimliğe hapsetmiş ne yapacağını bilmeyen bir güruh gibi davranıyorsunuz..Kürtleri tek bir kalıbın içine sokmak, herkesi apocu ya da BDP siyasi çizgisine mahkum etmeye çalışmak kürtlere yarar yerine zarar getirir..kürt  feodalitesinin yüzlerce yılda oluşturduğu zihniyet size de tesir etmiş belli ki...Çözümü kendi zihninizde arayamıyorsunuz. ...

pkk hadepken gidip chp ile birlikte seçime girince hüdaparın da böyle bir şey yapması çok anormal değil.bu işin neticesi inşallah kötü olmaz ama bunu pkk veya bdp kendisinden başka bir kürt siyasi grubun oluşmasını engellemek için silahlı güçlerini kullanmamasını ümid etmek lazım . derin devlet yıllardır kürtlerin başına pkk yi musallat edip müslüman olan kürt halkının haklarını talep etmesini engelledi. hiç sevmesemde tayyibin ergenekonculara karşı takındığı kabadayı tavrını takdir ediyorum. türkiyede artık pkk ye ihtiyaç duyan kanserli bölgeyi aldı. yeni yapılanmalar oluşacaktır inşallah.

Yorumlarınız moderatörlerin onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.

Filtered HTML

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br> <p>
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Rojname Kurdish News