ala kurdistan
Ey Reqîb

Şengal: Kürtlerin Hazin Tarihi ya da Kabil’in Habil’e Hilesi-Azad BARIŞ*

Ne söze hak ettiği anlamdan başka mana yüklemeye çalışmanın ne de kelimeyi dolandırmanın hiçbir anlamı yok Şengal düğümü söz konusu olunca. Çünkü düğümün esas sebep ve hazımsızlığının nedeni, Ezidilerin kendi toprakları üzerinde söz sahibi olmalarından başka bir şey değil. Hemen hemen 1000 yılı aşkın bir zamandır toprakları üzerinde hâkimiyet kurmuş muktedirlerin temel cibilliyetleri budur.

Ezidiler bugüne kadar hiçbir zaman kendi toprakları üzerinde ne bir hâkimiyet talebinde bulundular ne de sömürge güçlerin veya kendi soydaşları olan Müslüman Kürtlerin yer yer kurdukları hegemonyalara ortak olabildiler. Onun için Ezidiler “vatansız kavmin istenmeyen cemaati” olarak anılmaktadır.

Ezidilerin toplumsal tarihleri ve inançsal hafızaları çağları aşan bir ötekileşmenin hazin hikâyesi olduğu kadar fermanlarının da bizzat tarihidir. 3 Ağustos 2014 tarihinde IŞİD daha Ezidilerin köy ve kasabalarına saldırmadan önce, başta KDP olmak üzere orada bulunan bütün Peşmerge güçleri geri çekilmeye başlamış ve geri kalan kısmı da ferman günü tek bir mermi sıkmadan bölgeyi çetelere terk etmişti. Söz konusu bu tarihi hakikat hem tanıklıklar hem de basın ve Peşmerge kademe komutası tarafından eksiksiz bir şekilde ifade edilmiştir. Zira işlenen bu katliam suçuna bağlı olarak bazı sorumlulara karşı göstermelik hukuki soruşturmalar açıldığını bizzat Barzani’nin ağzından duymuştuk.

Buna bağlı olarak IŞİD’in Şengal’de işlediği katliam suçunun esas ortaklarının Barzani’ye bağlı Şengal’deki silahlı güçler olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla Barzani’nin sorumluluğunda olan bu güçlerin mesuliyetinde meydana gelmiş bir katliamdır Şengal fermanı.

Ezidilerin tarihsel hafızalarında 73. Ferman olarak yer alan bu katliamın yıkıcılığı vicdan sahibi dünyayı derin bir hayrete düşürmüş ve insanlık bu kötülük karşısında neredeyse çaresiz kalmıştı. Lakin bu acı hakikat Ezidilerin anavatanı ve kutsal toprakları olan Şengal’in yerle bir edilmesi, binlerce Ezidi’nin öldürülmesi, 7 bine yakın kadın ve çocuğun esir alınması ve 300 bini aşkın insanın yurtlarını terk etmesine yol açmıştı. Ancak tarih karşısında hakikatin kadim kadri için haklarını teslim etmek zorunda olduğumuz o yedi gerillanın kahramanlıklarını unutmamalıyız. Eğer onlar o gün orada olmasaydı, soykırım kıyamet büyüklüğüne ulaşabilirdi. Dolayısıyla o gün yaşananlar her ne kadar çağımızın iblisleri olarak adlandırılan IŞİD’İn vahşi çeteleri tarafında yapılmış da olsa, bu katliama yol veren ve sebep olan Şengal’deki Barzani ailesine bağlı Peşmerge kademe komutasından başkası değildir.

Bu acı hakikatin farkında olan Ezidiler, tarihlerinin talihsizliğinden ders çıkarmak üzere bir özsavunma fikriyle talihlerini ellerine almaya başladılar. Dolayısıyla bütün katliam ve soykırımlara rağmen başta Ezidi kadınları olmak üzere Şengal halkı temsilinde Ezidi halkı, 3 Ağustos 2014 sabahından başlayarak kendi tarihinden bir direniş miladı yazarak özsavunma birliğini kurmuştur.

Kadim halkların komşusu ve kutsal kelamın elçisi Tausi-Melek’in halkı 21. yüzyılın en barbar insanlık düşmanlarının karşısında, tarihlerinin en karanlık gününde bile direniş iradesini bütün dünyaya göstermiş ve hiçbir koşulda teslim alınamayacağını Şengal savunmasıyla sarih bir şekilde ortaya koymuştur.

Buna en çok sevinmesi gereken, kendi soydaşları olan Kürtler olmalıydı. Ama ne yazık ki siyasi rekabet ve yer yer dini bağnazlık nedeniyle Ezidilerin bu çıkışına sevinmek ve desteklemek yerine öfkelenenler ve karşı çıkanlar olduğunu bugün daha iyi görüyoruz.

İnsanları kurbanlık koyun gibi kesen, kadınlara tecavüz eden, çocuklara zorla din değiştirmeyi dayatan ve insanlığın kültür mirasını ateşe veren vahşi çetelere karşı kendi özsavunma birliklerini oluşturan Ezidilere arka çıkmak ve hatta destek beklenirken, buna karşı çıkmak iyi niyetin her şeklini aşan bir durumu ortaya koymuştur.

Söz konusu durumun dışavurumu Barzani ailesine bağlı paramiliter güçlerin son bir ay içinde Şengal’e yönelik organize saldırıları ve bu saldırıların sonucunda meydana gelen ölümler açık bir şekilde göstermiştir. Ezidiler hedef tahtasına konmuştur.

Zira KDP ile PKK arasındaki siyasi rekabet ve alan hâkimiyetinden ötürü ortaya çıkan gerginliğin zemini Şengal olmamalıydı ve olmamalıdır.

Şer ve savaşın her şekline karşı olan Ezidi inancı Kürtler arası olası bir kardeş kavgasını iman ve irfanla reddetmektedir. Dolayısıyla Ezidilerin esas beklentileri, Şengal düğümünün Kürt siyasi birliği içinde barışçıl ve kardeşçe çözülmesidir.

Bunun yanı sıra özsavunma fikri ve buna bağlı olarak bir Özerk-Şengal yapısının bütün taraflarca kayıtsız şartsız desteklenmesi beklenirken, orayı savaş alanına sürüklemek kabul edilebilir bir durum değildir. Söz konusu özerklik istenci Kürt siyasi birliği içinde otonom Ezdixan şeklinde düşünülmekte ve tümüyle Kürdistani bir fikriyatı baz almaktadır. Yani bu “Grand Kürdistan içinde Ezidi Vatikan’ı” gibi özerk bir yapı olarak düşünülmektedir.

Dolayısıyla Ezdilerin bütün taraflardan acil beklentisi askeri nüfus ve siyasi tahakküm yerine, haklı ve acil taleplerine kulak verilmesidir. Özellikle son soykırımın meydana geliş şekli ve Barzani kabilesinin sorumluluğu göz önünde bulundurularak yapılması gereken öncelikli şey, Ezidilerin birlik gayretlerine her koşulda destek sunulmasıdır. Oysa Barzani ve kabilesinin içinde bulunduğu durum, Ezidilerin beklentilerinin tersine bütün Kürtler için tarihin en galiz gafletine denk düşen bir tutumdur. Bu tutum Kabil’in Habil’e karşı başvurduğu hileyle birebir aynıdır. Çünkü kendi siyasi hegemonyasını kurmak için kardeş kavgasını bile mubah gören bir riyakârlıkla ilişki ağları kurmuş ve bunları sorumsuzca sürdürmekte ısrar etmektedir.

Bunun en bariz örneklerinden biriyse, Ezidilerin kadim kasabası olan Başika’yı müttefiklerine peşkeş çekerek işgalci askeri birlikleri kutsal topraklara yerleştirmesidir. Dolayısıyla kendi toplumunun en zayıf halkası olan Ezidilere reva gördüğü muamele, henüz taze yaralara tekrar tuz basmak olmuştur.

Şengal özgünlüğünde müttefikleriyle birlikte yaptıkları planların hayra alamet olmadığı, özellikle Şengal saldırısıyla beraber net bir şekilde anlaşılmaktadır. Peşmerge eliyle yapılan ve bütün Kürtlerin utancı olan Şengal’deki son ölümler ne yazık ki yeni katliamların da habercisidir.

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, her fırsatta bütün Ezidileri katliam ve ölümle tehdit etmek başka bir fütursuzluktur. Tüm bunların yanı sıra IŞİD gibi vahşi ve insanlık düşmanı bir güruhu Kürtlerden ve dolayısıyla Ezidilerden daha medeni gören müttefikleri yanına alarak Ezidi yurduna saldıran, aynı zamanda muhayyel Kürdistan’ın hayalini kuran bütün Kürtlere de saldırmış sayılmaktadır.

* Ezidi, sosyolog

 

gazetekarinca

Yorumlar

ezdilik, sunilik, alevilik, sosyalistlik kurdlugu temsil etmiyor.

Bana sorarsaniz barzaniler kurdlugu temsil ediyorlar baska soze gerek yok..

Yaziyi yazan adam kendisini "ezidi sosyolog" olarak tanimliyor, "kürdlügünden" ise hic bahsetmiyor, tipki "ben aleviyim" diyerek kürdlügünü inkar edenler gibi...birde Mesut Barzani'den bahsederken "Barzani Kabilesi" gibi tork irkcilarinin kullandigi bir tabir kullaniyor, M. Barzani'yi ve KDP yi "katliam ortakcisi" olarak sucluyor...Mesut Barzaniyi ve KDP yi halki savunmasiz birakan komutanlari $efaff bir yargilamaya tutmadigi icin ele$tirmek dogru bir tutumdur ama onu ve partisini "katliam ortakcisi" olarak lanse etmek, bunuda dini yani ezidi kimligini öne cikararak yapmak ise kara propagandadir, kürd toplumunu birbirine dü$ürmedir, bu yönüyle sömürgeci özel sava$ aygitinin bir parcasi olmaktir...Yazar samimi ve sorumlu bir kürd olsaydi, kullandigi dile dikkat eder, sömürgeci perincek ve bahceli agizyla Barzani'yi ve KDP yi ele$tirmezdi...

Ezidi kenti BE$IKA'yi TC'ye us olarak veren Barzani'ye kurdleri temsil ediyor demek ya AKIL yada VICDAN eksikligidir.Soyler misiniz Turkiye askeri ussu Ezidi  kurdleri Rusya Amerika,Arabistan Almanya veya Fransaya kar$i korumak icin mi kulaniyor.?...

Eyvah sansüre takıldık.
Ne yapayım kardeşim ?
Boşuna muxalif Meho olmadık.
PKK yede KDP yede Apo yada Barzani yede
YNK yede Goranada talabaniyede Noşirwanada muxalifim.
Kürdün tarixinede bugününede geleceğinede muxalifim.
Çünkü tarixinde perçe perçelik vardı bugünde var ve geleceği eğer varsa perçe purçiklik olacaktır.
Ne yapayım birê min tahammül edemiyorum.
Hiç kimse benden cicim yorumlar beklemesin.
Bana tahammül etmeyenler youtube den Ferhat Merde nin kevir şiirini dinlesin. Becerseydim eğer şiir güzelliğinde taşlamayı o zaman ben Ferhad Merde olurdum. O zaman Ferhad Merde de Ferhad Merde olmazdı değilmi ?
Muxalif selamlarımla

Dogru söylüyorsunTC ìsbirligi yapan. Düsmanlarini kürdistana yerlestiren. 25 yildir sadamdan kurtulmasina ragmen halki göc yolunda yoksul birlik olmayan tayipi gibi olmak isteyen ama olmayan bir bencil kürd eski kürt degil hatalardan ders cikaran inancina bakmadan özgür birlikte paylasan yeni kürt isteni yor halk bunu istiyor hewali eski kürt

Kendisini hem sosyolog hem Êzidi ve hemde Kürt olarak tanitan  sayin Azad'in soyadi ise BARI$ !! Normalde Azad A$iti olmasi gerekirken Bari$ olmu$. Neyse pek önemli degil, önemli olan makelesinin tümü Anti KDP, anti Barzani ve anti Pê$merge olmasidir..Sayin Azad yazisinda KDP ve Pê$merge'yi. neredeyse I$ID denen sunni nazilerle bir tutuyor..Kurdistan'a Bakur'da KOZIK SAVA$LARI  adi altinda üc bine (3.000) yakin Kürt genc ve gerillasini TC nin barbar ordusunun önüne atan duran kalkan henüz tek bir özele$tiri vermemi$tir..Bu kozik sava$larinda Cizre, $irnak, Nusaybin v.b Kürt $ehirleri yerle bir edilmi$tir.Binlerce insan AGIR yaralanmi$tir..Yarim milyon insan KARA KI$TA EVINI BARKINI terkedip göc yollarina dü$mü$tür.. Bir türk olan duran kalkan; " TC'nin bu kadar zalim davranacagini tahmin edemedigini "söyliyerek olayi kapatmi$tir.Onlarca kez YAKALADIGI YA DA ESIR ALDIGI GERILLANIN KAFASINI KESIP, ELINDE GERILLA KAFASI ILE POZ VEREN TC ASKERI DEGILMI$ GIBI; BU KADARINI BEKLEMEDIGINI BELIRTMI$TIR..Bu adam ve  PKK üst düzey yöneticileri mutlaka yargilanmalidirlar..Kürt halkinin evlatlarini TC barbarlarinin önüne av olarak atanlar hesap vermelidir..Diger yandan sayin Azad, $engaldeki yedi ( 7 ) gerillanin kahramanligini övmektedir..Peki gerilla Kurdistan'da KIRK ( 40 ) senedir VUR- KAC ( lêxe u BIREVE ) taktigi uygulamaktadir..O nedenlede enaz 4.000 ( dört bin ) köy, mezra ve degi$ik yerle$im birimi TC askerleri tarafindan YAKILIP YIKILMI$; halk evini BARKINI TERK etmi$tir.. Ve 40 senedir gerillanin Bakur'da 40 metrekarelik kurtardigi alan yoktur..$imdi biz bu nedenle gerillayi KORKAK MI ilan etmeliyiz ?Böyle bir HAKKIMIZ VAR MIDIR ? Yoktur...KALDIKI KORKMAK bir insani-hayvani bir duygudur..Tabiattaki bütün CANLILAR bazen cesurdurlar ve bazen de korkarlar..Birinci dünya sava$i sonrasi kurulan ( 1914-1918 ) bu iki barbar devlete ( türkiye ve irak ) kar$i, KÜRT HALKI TAM YÜZYILDIR BAKUR VE BA$URDA KAHRAMANCA SAVA$IYOR.. Kahramanlik  bu HALKIN RUHUNDA VAR ..Peki o cok kahraman olan yedi (7) gerilla; Cizre yerle bir edilirken neredeydiler ? Yine $irnak ve Nusaybin'de HALKIMIZ KIYIM ve KATLIAMA MARUZ KALIRKEN 'o yedi gerilla neredeydiler? Yani sizin zihniyetinizin bir ALT YAPISI yok !  Bir sosyolog olarak sizden daha AKILCI ve daha vicdanli bir yorum bekleme hakkimiz var? Yoksa isminiz gibi êzidi ve sosyolog oldugunuz da gercek degil, bilemiyorum..Bildigim bir$ey var..Oda özgür BAGIMSIZ ve birle$ik Kürdistan kuruluncaya kadar; sömürgeci-barbar devletlerin Kürt halkinin BA$INA DAHA COOOOKKK CORAPLAR ÖRECEGIDIR..Ancak biz Kürtler uyanik olursak bütün bu oyunlari engelleriz ..Sayin Azad; " Zira KDP ve PKK arasindaki siyasi rekabet ve alan hâkimiyetinden ötürü ortaya cikan gerginligin sebebi Sengal olmamaliydi.." diye yazmi$siniz.. Iyi bir tesbit, ancak eksik..Kabul edelimki PKKli yedi gerilla $engalde Êzidi halkimiza yardim edip, onlari katliamdan kurtardilar..Peki bu YARDIMDAN ÖTÜRÜ $ENGAL'DE EFELIK YAPMAK gerekir mi? Bir iyilik ve YARDIMI bu kadar  GÖZE SOKMAK AYIP  degilmidir ? Yine siz $engal icin özerklik istediginizi YAZMI$SINIZ DA. hangi merkezi otoriteye baglanmak istediginiz gizli KALMI$ . $engalin en yakiindaki merkezi devlet IRAK'TIR..Irak'a mi baglanmak istiyorsunuz ? Aciklarsaniz iyi olur..$unu da belirtmem gerek; Kürtler, Alevi, Sunni, Êzidi, Hiristiyan, sagci, solcu, partili, partisiz sömürge bir halkin evlatlariyiz..Dü$manlarimiz cok ve bizden yüzlerce kez güclüdürler..Bizleri güclü KILACAK TEK $EY birligimiz ve ittifaklarimizdir.. Saygi ve hürmetlerimle..

Azad Beg,

Herşeyden önce bir sosyologun irdelemesı, sorgulaması ve analizden geçirmesi gereken şu noktaya da değinmeniz gerektiği ve buna açıklık getirmesi de gerekiyor: Neden inanç ve benzeri kimlikler, ulusal kimlik alan Kürtlük ve Kürdistanllik kimliği önüne konuyor.

- Alevi Kürdlerden ve Kürdistanın Dersîm eyaletinden bahsedenlerin,

- Ezîdî Kürdler ve yaşadıkları bölgelerden bahsedilirken,

ve buna benzer birçok diğer Kürd alt kimliklerinden ve Kürdistan bölgelerden behsedilirken nedense bazı kesimler bilinçli yada bilinçsizce, bu kesim Kürdleri Kürdlük ve Kürdistanlılıklarından soyutlayarak ve sanki onların bambaşka bir halk olduklarıı ve Kürdistanla alakalaının olmadığı şeklinde lanse edilip anarlar...

Bu, birçok Kurd Sitesinde de aynen dile getiriliyor.

Yazınızı okurken de aynı kategoriye koymamak elde değil.

Bir Alman, bir Fransız, bir Arap veya Türke uyruğu veya hangi millete ait olduğu ile ilgili kimliği sorulunca, adam demiyor ki önce ben Katolik, Protestan, Alevi veya Sunniyim. Bu durum yanlız bizim Kürdlerde mevcut ve moda olmuş. En acı olan da bu gülünç durum genelde ilerici, aydın, devrimci, veya bilimsllik adi altında yapiliyor.

Sizin bir sosyolog, bilim adamı olarak bunu yapmamanız sıze daha iyi bir değer kazandırır kanısındayım.

Bu çok üzücü bir durum. Bunu bütün Kürdler iyi irdelemeli ve kendisini sorgulamalıdr...

Saygılarım ile,

Azad Pî.

Bazi Sunni mezhebinden olanlar baskalarini suclamasi cok Komik!!! Valla Alevi olsun Ezidi olsun kim olursa olsun IHANETTE Kimse Sunnilerin eline Su dökemez. 

Sen ve kurdistana kin kusan müridler kurdistanin ve kürd milletin özgürlünü durduramayacaklar.
Alevilicilik,siacilik,sunniclik vs yapanlar yenilecek.
Git qendil agalarinla tirkonun gardasligini savun

Bana bize yada Ezidiere kürtlük yada sözde ulusalcilik adi altinada ,ezidilerin katliamina göz yuman

Pesmergeyi yada KDP  niye sevmemizi bekliyorsunuz....

Demekki katliam sizin yüreginizi his sizlatmadi, hic mi hic aci hissetmediniz......yoksa nede olsa Ezidiler

Ben bir Ezidi olarak artik güvenmiyorum..... hele hele bakur kürdistanindan gelen sözde kürt milliyetcisi ama özünde AKP nin bile  gerisinde olan  gerici bagnaz islamin artiklarini hic.....  

 

 

Derdiniz ne buyrun hodri meydan.......

yalniz Barzani Ailesini savunmak ne haddinize........ yoksa Barzaniyi savunarak Barzani ailesi kadar zamaninda fedakarlik yaptiginizimi düsünüyorsunuz.....  Barzani Ailesini  yalanlariniza  alet etmeyin,

Barzani Ailesinin söz hakki var cünkü Ailenin sanli bir mücadele tarihi var, binlerce sehidi var....... ama sizler kim oluyorsunuz, PKK düsmanligi yapmaktan baska bir yetegeniz yok..... dürüst olun cogunuz isminizi verin kim nedar fedakarlik yapmis görelim.......

Ama eger Ezidilere yapilanlari normal olarak görüyorsaniz..... yada Ezidilikle sorununuz varsa hodri meydan...

tekrarliyalim...... Ezidiler aldatildi ve oyuna geldiler..... arkadan vuruldular.... yoksa birebir hic süpheniz olmasin yenilmedier..... tarihte yazilidir .......

Ezidilerin osmanlilara gösterdigi mücadeleden bu sahte ulusalcilarin haberi bile yok

Birèz Yilmaz. Irani gordùnùzmù ? Kurd Alevi inanci çinayetkàr §ia Iran,da, Xiyabanin birinde vincle asilmanin sebebidir.Heger Kurd Alevi inancindansaniz bu Alivi u Sunni bolùcùkten vàz ediniz.
Kurd Aleviligi islamla ilà alakasi yoktur.Kurd vatanseverligi ve ixaneti inanc bazinda yorumlayip bolùcùlùk yapiyorsunuz.
Kemalist zorbalik kopyasi olan "zorunlu askerlik ve zorunlu vergi" ne felaketlere acti biliyormusunuz? Tahran kafasi ilà HDP 81 milletvekili ne oldu?Hendek sava§i hem askeri hemde siyaset yenilgisidir.Halen bunu zafer ilan etmek ne kadar dogru?
nùfus orantisina gore xainin biz ve sizde diyerek biribirimizi suclamak dogru deyil.
Ayni ulusun ve vatanin evladlariyiz.ABD ve meddeni dùnya ilà askeri ittifak tek parti egemenligi hayali gercekle§mez.
Kurdistan Cumhuriyeti ve Parlementosu hepimizin temsili olmali.Gùneydeki karde§lerimiz bunu yapti.8 din 5 dilde ozgùrlùk.koto olan ne?
§ahsen deve Ereblere yobaz bodiklik yapanlara ùzùlùyorum.Bu PDK ve BARZANI dù§manligi Abdullahin yeti§me tarzindan kaynakli kompleksidir.Kurd Alevi insanlarimiz hakkinda ozelikle Dersim hakkinda soylediklerini buraya yazsam sansùre takilir.
Abdullah herkesi suclayan biridir.Kadinlari kurtardim diyen adamin xanimi 30 yildir saklaniyor.Bakin sonuc sifir adam oldu.PKK yada PDK taraftari olmak bir kùltùrel ve politik secim.çopcù Hatip,ten sonra bolca piyasaya sùrùlen fitnekàrlar var.
selamlarla.

kürd bagimsizlik yanlisi ulusalcilarinin baska kürdlere gösterdikleri tahamülsüzlük  bir kürd paradoksudur böylemi ulusal birlik sagliyacaksiniz? ulusal birlik olmadan bagimsiz kürdistani nasil kuracaksiniz kursaniz bille ic barisi olmiyan bir devlet nasil yasiyacak ?

kimseye akil vermek niyetinde degilim amma ezidilik kürdler disinda hic bir milletin dini degilidr ben ezidiyim diyen insan zaten ben kürdüm diyor. kürdler disinda ezidi olan baska millet varmi ?

bu dünyada bütün milletler toprak kazip yer altindan tarihlerini cikarmaya calisirlar(arkeloji)

biz kürdlerde toprak üzerinde yasiyan 5 bin ile 12 bin yillik  canli tarihimiz olan ezidiligi topraga gömmek isteriz

bu nasil bir ulusalcilik anlamadim.

barzanilerin ezidi soykirimindaki sorumlulugu  bagimsiz bir mahkemede sorgulanmdan kürdler ic barisini kesinlikle saglyiamazlar.

 

bazi ulusalcilarin barzaniyi temize cikarmasi sonuc vermez bir polemiktir.

barzani eger suclu degilse bunu bagimsiz bir mahkemede tasdik etirmelidir.

yazinin tamamina katiliyorum.birileri berzaniye hakaret saya bilir.bence az bile yazmis.tüm söyleneni dün gözlerimizle gördük,kulaklarimizla isitik.ama buna ragmen hala kafasini kumdan cikarmayanlara,lütfen kiciniz disarida bosuna kafanizi kuma gömmeyin diyorum.berzani ve ailesi kürdistanin bir kismini kendisine ciftlik olarak kulanmak istiyor.hala kanunsuz bir sekilde görev yapiyor.parlemento desen adresi bile belli degil.ortagi tc ile entrikalar icerisine girmis kürdistanin güneyinin 13 noktasina üs kuracak.her ne kadar KERKÜK gelismeleri berzaninin elinden bazi (oyuncak)olarak kulandigi kutsal degerleri aldiysada,berzani hala amelinden vaz gecmis degil.bence birileri berzaninin kulagina fisildamalidir."tc yi kendine rehber edenin burnu boktan cikamz."tez elden bu sevdadan vaz gecmelidir.yoksa yarin gec bile olur.

Yorumlarınız moderatörlerin onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.

Filtered HTML

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br> <p>
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Rojname Kurdish News