ala kurdistan
Ey Reqîb

Arastirma

Diyarbakır’ı Anlatmak:Bırklin Mağaraları Araştırılmalı-Mehmet Mercan

Dünyanın en verimli toprakları olarak tanımlanan “Bereketli Hilal” içinde yer alan Yukarı Mezopotamya’nın ortasında, Dicle-Fırat arasında yer alan Diyarbakır, Doğu’dan ve Güneyden gelen kavimlerin Anadolu’ya geçiş yolu üzerinde bulunması nedeniyle her devirde büyük önem

Sayfalar

Rojname Kurdish News