ala kurdistan
Ey Reqîb

Ağ Günlükleri

Sakine Cansız Cinayeti Üzerine

Paris’te Kürt enformasyon Bürosunda işlenen cinayet gündeme bomba gibi düştü. Normal zamanlarda olsa bu kadar ses getirmeyecek bir suikast ve failleri de muğlak olmazdı. Olayı bu kadar gündemleştiren ve Türkiye ile PKK’nin tutsak lideri Öcalan arasındaki PKK’yi silahsızlandırma görüşmelerinin başlamasıdır.  Kimileri buna iç infaz, kimileri derin Kürt ya da Türklerin yaptığını ya da Kürtlerle Türklerin barışmasını istemeyen kesimler tarafından işlendiği ileri sürdü. Şimdi biz kendi görüşümüzü yazalım.

Rêya Heqîyê (Alevilik)

Rêya Heqîyê (Alevilik)- İsmail Beşikçi

Alevi kavramının kullanılmasının en fazla 140 yıllık bir tarihi vardır. Osmanlı döneminde, İkinci Abdülhamid’den önce, Alevi kavramının kullanıldığı görülmemektedir.

Osmanlı’da, Kızılbaş kavramının kullanılmasının 600 yıla yakın bir geçmişi vardır. Kızılbaş kavramıyla birlikte, zındık (Tanrıya ve ahirete inanmayan), mülhid dinsiz, imansız), rafizi ( Şii fırkalarından birine ait olma) gibi kavramlar da kaullanılmaktadır. Osmanlı döneminde 15. yüzyıl ortalarından önce, Kızılbaş kavramının kullanıldığına dair bir işaret yoktur.

Diktatörler Savaşı Sever!

Yönetme, sevk ve idare arzusu avcı toplayıcı dönemden beridir toplum yaşamına yön vermektedir.
Doğal yaşamda olduğu gibi, güçlü olanlar hiyerarşik düzende zayıfları yönetmiştir.
İnsanlık tarihinde bu hiyerarşik düzeni sağlayan üç temel otorite mevcuttur.
Bunlar: Töre (aile), Devlet ve Tanrı otoriteleridir.
Çoğalan nüfusla beraber kontrol edilecek insan ve bölge artınca birey ve toplum üzerinde etkili olan otoritenin değiştiğini görüyoruz.

Yerel Yönetimler, Demokrasi ve Kentleşme

Yerel yönetimlerin siyasi gerekçesi demokrasinin kaynağı ve beşiği olmasında yatmaktadır.
Yerel yönetim; Merkezi yönetimden kısmen ayrıdır, yani kendini yönetme yetisi olan ve karar organlarını seçimle iş başına getiren yerel organizasyonlardır.
Bunlara en iyi örnek Belediyeler, İl Özel İdareleri ve köylerdir.

Sayfalar

Rojname Kurdish News