ala kurdistan
Ey Reqîb

Ehmed Onal köşesi

Toprak ile samimiyet(sizliğ)imiz!

 Annemin anlatımıyla, 1915’te “Terteleya Filan (Hıristiyan kırımı)” gerçekleşmiş, yöremizdeki Ermenilerin bir kısmı öldürülmüş, bir kısmı sürülmüş, malları talan edilmiş, gayrimenkulleri ise daha sonra çıkarılan hileli yasalarla hazineye intikal ettirilmiştir. 1950’li yıllarda ise yapılan kadastro ile devlet bu arazileri istedikleri kişilere dağıtmıştır.

Öcalan’ın Mektubu, Besê Hozat’ın ‘lobi’lerini reddetmiyor!

Öncelikle Öcalan’ın mektubu, analitik olmaktan ziyade, eklektik bir içeriktedir. Böyle olunca aktüel siyasi hedeflerine uygun kaleme alınmıştır. Zira, Öcalan’ın 1993 ve özellikle 1999’dan sonraki paradigması Kürdistan ve otokton halklardan ziyade, Türkiye eksenlidir. Bu açıdan PKK/KCK zemin olarak Kürdistan’da en örgütlü güç olmasına rağmen, Türkiye paradigmasından bakan anlayışa kaymıştır.

Sayfalar

Rojname Kurdish News