ala kurdistan
Ey Reqîb

Fikret Yaşar köşesi

Çözüm ve Kardeşlik Hikayesi !

“Başkalarının çıkarları için yaşayanlar özgür olamazlar.”

 Kişi kendi olmadıkça, kendini keşfetmedikçe özgür olamaz. Zira öz farkındalık kişiyi özgürleştirmekte ve kölelilkten kurtarmaktadır.  Bu durum toplumlar için de söz konusudur. Bir toplum özgünleşmedikçe kendi değerlerine sarılamaz ve özgürleşemez.

 Bu düşünceden güç alan işgalcilerin Kürdleri kardeşlik hikayesiyle devşirip kullanmaya çalıştıklarını görmekteyiz.

 Kardeşilk hikâyesinin iki ayağı vardır. 1-Din Kardeşliği, 2-Halkların kardeşliği...

Son Halife Erdoğan

“ Benden sonra halifeler, onlardan sonra emirler, sonra sultanlar, sultanlardan sonra da tiranlar gelecek…” Hadis

İslam’da hadis geleneği Mesihsel inançtan kaynaklanır. Dolayısıyla bazı hadisler peygamberin ölümünden sonra derlenip düzenlenmiştir. Bu gelenek daha çok İslam’ın 2.Y.Y.da Emevi Hanedanlarının dönemine denk gelir.

Peygamberden sonraki orta çağ ve yakın çağ dönemlerinde İslam’ı siyasal yönden halifelik kurumu temsil ediyor ve yönetiyordu.

Sayfalar

Rojname Kurdish News