ala kurdistan
Ey Reqîb

Fikret Yaşar köşesi

Dünyada Türk Algısı

"Hoşuma gitmese de, hümanist yanıma ters gelse bile yeni jenerasyonun kulağına bozkurt soylu turancıların dünyada nasıl algılandığını fısıldamak istiyorum."

Meclis Kürsüsünde konuşan MHP’li milletvekili Yusuf Halacoğlu, açlık grevleri ve legal Kürd siyasetini eleştirirken  Kurdleri ve Kurdçeyi aşağılayıcı bir dil kullanarak demokrasi havarilerine (!) ders verdi!

Lehçe ve Şivelerin Coğrafik Durumu - Fikret Yaşar

Lehçe ve Şivelerin Coğrafik Durumu

KURDÇE - 4

Fikret Yaşar

Bugün dünya üzerinde pek çok dil ve bunlara bağlı lehçeler bulunmaktadır.

Devlet olabilme şansı yakalayan diller lehçeler arasından birini tercih ederek dilde standartlaşmayı sağlamış ve yoluna devam etmiştir. Ancak boyunduruk altında tutulan diller gelişme olanaklarından yoksun bırakıldığı için yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalmışlardır.

Sayfalar

Rojname Kurdish News