ala kurdistan
Ey Reqîb

Hüseyin Turhallı köşesi

Bağımsız Batı Kürdistan'da İnşa Süreci

Güneybatı Kürdistan’da neler oluyor? Gazeteci ve politik kimliğimizle biz de olay ve olguları araştırarak bir sonuca varmak istiyoruz. Doğrudan bağlantı olanaklarımız sınırlı. Bağlantı içinde olduklarımızın can güvenliği esas olunca sağlıklı bilgi almak daha da zorlaşıyor. Net üzeri görüştüğümüz Güneybatılı arkadaşlar da olaylar yerine duygularını aktarıyorlar. Dolayısıyla uzun bir süreden beri ilgiyle takip ettiğimiz Güneybatı Kürdistan’ın durumu hakkında basına yansıyan haberlerden ve kendi tecrübelerimizden bir sonuca varmak dışında bir yol kalmıyor.

Bağımsız Batı Kürdistan/Kuruluş ve Proje

Bağımsız Batı Kürdistan 1-2-Hüseyin Turhallı

Tarih-Devlet ve Kürdler

Mervani Devleti ve Eyyubi Beylikleri’nden sonra (11 ve 13. yy) Kürdlerin devlet benzeri bir siyasal organizasyonu olmamıştır. Bununla birlikte Kürtler, Memluk Sultanlığı, Pers Şahlığı ile Osmanlılar arasındaki çelişkilerden yararlanarak 19.yüzyıla kadar otonom yaşamışlardır.

Sayfalar

Rojname Kurdish News