ala kurdistan
Ey Reqîb

İsmail Beşikçi köşesi

Ulusların Kendi Geleceklerini Tayin Hakkı ve Kürdler/Kürdistan

Ulusların kendi geleceklerini tayin hakkı temel haklardan biridir. Ulusların kendi geleceklerini tayin hakkı, insan haklarının da temel koşuludur. Kendi geleceğini tayin hakkına sahip olmayan bir ulusun insan haklarından tam olarak yararlandığı söylenemez. Eğer bir ulus geleceğini tayin hakkına sahip değilse o ulusun fertlerinin insan haklarından sağlıklı bir şekilde yararlandıkları ileri sürülemez.

Sayfalar

Rojname Kurdish News