ala kurdistan
Ey Reqîb

Rohat Agirî köşesi

Kürtler ve İslam Medeniyeti

 

Kürtler 642 İslam devletinin ikinci halifesi Ömer zamanında Müslüman Araplar ve Sasaniler arasında yapılan Nihavend Savaşı sonucu İslam ordularının Kürdistan ve İran’a girmesiyle başta sert tepki verseler de sonradan kitleler halinde Müslüman oldular. Kürtler Araplardan sonra Müslüman olan ikinci ulustur. Bu tarihten sonra Kürtler İslam âlemine yön veren bilginler, komutanlar ve liderler yetiştirdiler.

Sayfalar

Rojname Kurdish News