ala kurdistan
Ey Reqîb

cami

Paralel Faaliyet: Anayasızlaştırma ve Dinselleştirme- İbrahim Ö. Kaboğlu

Anayasa ve ilahi kitaplar arasındaki ilişki, daha sıkça ele alınmalı. Neden? Çünkü Türkiye’de şu ikili süreç ivme kazanıyor: anayasasızlaştırma ve dinselleşme.

Her ikisi de tehlikeli:

-anayasasızlaştırma, hukuk dışı ve keyfi yönetimin yaygınlaşması anlamına gelir.

Sayfalar

Rojname Kurdish News