ala kurdistan
Ey Reqîb

Sanat-Kültür

Engin Sustam: Kürt Sinemacılar Deneysel Birçok Işleriyle Cevaplar Arıyor

Kürt sineması üzerine ilk söyleşimizi Aram Taştekin, ikinci söyleşimizi Ömer Can Jaro ile yapmıştık.

Paris Kürt Film Festivali özelinde yaptığımız söyleşi ve tartışmanın üçüncü bölümüne Kürt sinemasını daha akademik bir yerden tartışmak için Engin Sustam ile devam ediyoruz.

Sayfalar

Rojname Kurdish News

Siyaset

Kürt halkının tarihsel olarak iktidara mesafeli duruşu, yaşamı birleştirici, sürdürücü karakteri ve topluluk halinde yaşayıp savunmacı yaşamın formlarında ısrar etmesi bugüne kadar varlığını sürdür

Analiz

ABD’nin güncellenmiş Bağdat hesapları tutmazsa İran’ın Irak üzerinden Suriye-Lübnan-Filistin’e uzanma imkânlarını yok etmek için Sünni üçgeni bir tampon bölge olarak yeniden öne çıkartabilirler.