ala kurdistan
Ey Reqîb

Sanat-Kültür

Kewê Ribat û şahê Dengbêjan: Şakiro -İkram Oguz

Li deşta Kela Xinûsê Mîrê Dengbêjan Resoyê Gopalan. Li seranserê Serhedê Kewê Ribat û Şahê Dengbêjan Şakiro bixwe ye. Dengbêj, di jîyana xwe da koçber, bi deng û awazên xwe xemla jîyana civakê yê. Koçberî û xizanî qedera dengbêj e. Jîyana Kewê Ribat Şakiro jî bi xizanî û koçberîyê derbas dibe.

Sayfalar

Rojname Kurdish News