ala kurdistan
Ey Reqîb

Yorum yaz

Kim Pişman Olacak

Atatürk,Mareşal Fevzi Çakmak, Kürt sorunu

Büyük adadaki Anadolu kulübünde Demokrat Partinin ileri gelenlerinden, bakanlarındanSamet Ağaoğlu, Fevzi Çakmak hakkında bana şunları söyledi.

‘’ İsmet bey, İktidara geldiğimizde genelkurmay da Mareşalin yazılı bir talimatını gördük. Güneydoğuda okul, hastane, yol ve fabrika yapılmasın. Bugün Kürtlerin cahili ile başa çıkamıyoruz. İler de tahsillileri ile hiç baş edemeyiz.’’

Mareşali Atatürk pek sevmezdi. Arkadaşı Ali Fuat paşa Eskişehir den Atatürk’e telefon eder ve Mareşalin Ankara’ya gelmek istediğini bildirir. Atatürk onun gelmesini istemez. Fakat Cebesoy paşa Mareşalin trene bindiğini Ankara’ya doğru yolda olduğunu söyler. Atatürk’te ne de olsa bir Mareşalin katılımını pek istemese de Ankara garına giderek onu karşılar. Mareşal vefat ettiğinde Milli Türk talebe birliği gençlerin merasime katılması duyurusunu yapmıştı. Binlerce Üniversiteli Maçka' da ki evinden cenazeyi alıp yürüyerek Eyüp mezarlığına taşımıştık. Bilseydim o talimatı ben o merasime katılmazdım.

Bir akşam Bonn büyük elçimiz Halefoğlu telefonla beni yemeğe çağırdı. ‘’Bir aile dostunuz var misafirim’’ dedi. Misafiri dış işleri bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’di. O akşam, dedemi tanıdığını söyledi. Dersim isyanında Seyit Rıza'yı nasıl idam ettiklerini anlattı. Ve Malatya da sürgünde bulunan dedemin hafta da bir emniyete gelip imza attığını söyledi. O zamanlar Malatya emniyet müdürü imiş. Dersimde mağaralarda saklanan çoluk, çocuk, kadınların fare zehri ile nasıl ifna edildiğini anlattı. Hatıratında da ayni ifadeler mevcut.

Şimdi Erdoğan Dersim katliamını dile getirdi ve özür diledi. Tarih tekerrür ediyor ve hendek kazan gençleri hendeklerin içinde kurşunlatıyor. O gençlerin cesetleri kargalara terk ediliyor. Hiçbirinin mezarı bile yok, İnlerine gireceğiz hepsini temizleyeceğiz diyor. 30 senedir bu katliam devam ediyor ve o gençlerin kardeşleri, akrabaları yeni hendekler açmağa tahrik ediliyor. Bu bitmez kör düğüşüne çözüm getirecek akıllı danışmanları yok olsa gerek. Yarın o bürgün evlerini, köylerini terk eden, göç eden Kürt vatandaşlar Suriye de ki ROJAVAYA akın ederlerse Suriye den farkımız olur mu? O zamanda ‘’Beni danışmanlarım aldatmış diyebilir. Fethullahçılara ‘’ne istedilerse verdim’’ derken şimdi onların kendisini aldattıklarını anlatıyor. Çözüm süreci bir hayli mesafe kat ettiğin de Dolmabahçe de ki protokoldan da Erdoğan ‘’haberim yok’’ dedi ve ‘’PKK’lılar beni aldatt’’ı dedi. Dersimden nedamet duyan Erdoğan bugün ki kör döğüşünden de günün birinde nadim olacak ve PİŞMAN olacak. On binlerce gencin, güvenlik görevlisinin telef olmasından hicap duymayacak mı?

Son genelkurmay başkanı TV deki söyleşi de ‘’Atatürk Musul meselesi konuşulurken ‘’ İngilizler Irak’ın kuzeyinde bir Kürt devleti kurmak istiyorlar. Sonra onlara bakıp bizim Kürtlerde ayrılmak isterler.’’ Ben Atatürk’ün bu sözüne inanıyorum.’’. Ayrıca Kürt tarafının’’ ayrılma olmaz’’ sözüne’ ’ inanmıyorum’’’

Erdoğan Irakta ki federal otonomi  yani Barzani ile iyi ilişkiler geliştirdi fakat Suriye de ki ROJAVA da kurulan kanton devletlerin Türkiye için tehlike arz edeceğini hatırlatıyor.. Zira‘’bizim Kürtler’’ de özerklik isterler.  

Birinci Genellkurmay ile son Generalin, yahut Atatürk’le Erdoğan’ın Kürtler hakkında düşündükleri ayni. Demek ki 90 senedir rejimin düşüncesinde bir değişiklik yok, bunca isyanlara rağmen.

Bir hasta gelince biz hekimler teşhis koymak için evvela Etiolojısini(sebeplerini) araştırırız.. Kürt sorunu da  Atatürk’ün 24 anayasasında Kürtleri unutması daha doğrusu inkârı ile başlar ve görülüyor ki genelkurmayda da hâlâ ayni  inanç mevcut. Türkler de ki bu bölünme paranoyasını defedemedikçe bu kör doğüşü sona ermez.

Bu esbabı mucizeden bahseden yok. Aslında her iki tarafta yanlış iddiada bulunuyor.

1.       Kürt tarafı Dolmabahçe mutabakatı sırasında ‘’ Erdoğan için ‘’Biz seni başkan yapmayacağız’’ dediler Bu zaman itibariyle, de içeriği de, yanlıştı. Erdoğan’ın sabit fikrine karşı çıktılar. Çözüm süreci bitince söylemeleri gerekeni baştan söylemeleri masanın devrilmesine sebep oldu. Belki bu sloganla üç beş oy fazla aldılar. Bana göre zamanlama yanlıştı. İçeriğine gelince : Sanki Erdoğan’ın başkanlığını kendileri karar veriyormuş gibi boş boğazlık ettiler. Olup olmayacağına halk Referandum ile, yahutta BMM karar verecektir. HDP’nin ‘’Ayrılma olmayacağı sözleri de cılız bir tonda idi.

2.       HDP ne kadar oy alırlarsa alsın da Kürt halkının ayrılmasını pratikte yapamazlar. Çünkü 10 milyon Kürt batı da yaşamak ta ve yerleşik hale gelmiştir. Kendi  İş yerlerini  kurmuşlar, ve asimile olmuşlar. Bunlar artık doğuya gitmezler. Tıpkı Almanya da ki Türkiyeliler artık Türkiye’ye dönemiyorlarsa. Birinci nesil dönmek istese de ikinci nesil Almanlaşmış. Ana vatanlarını Almanya biliyorlar. Almanca'yı Türkçe'den daha iyi biliyorlar. Bunlar Almanya vatandaşı fakat Türk. 3 Milyon Kürt-Türk mix aile var. Bütün bunları sosyolojik olarak düşünerek ayrılmanın mümkün olmayacağı kanatındayım. Sonra diğer üç bölgede, yani Suriye, Irak ve İran' da da Kürtlerin özerklik kazanmaları ve dört bölgenin birleşmesinden sonra yani Kürdistan devleti kurulduktan sonra ayrılma fikri galebe çarpar. Bu Ortadoğu' da ki konjonktüre bağlı ve zamana ihtiyaç vardır. Türklerin bu yüzden Bölünme paranoyası yersizdir. Evvela Kürt bölgelerinde homogenizasyon ve dillerini öğrenmeleri gerekir. Bu sebep ile anadilde eğitimin başlaması lazım. Bütün Türkler Kürtçe mi öğrensin? demeleri de yanlış, ve çözümü baltalar ve yokuşa sürmek gibi olur. Kürtlere ana dilde eğitimin verilmesi şarttır ve Kürtlerin insanlık hakkıdır.  Sonra Atatürk devri ile şimdiki sosyoloji aynimi?  Şimdi ise Kürtler kimlik bilincine vardılar ve haklarına sahip çıkıyorlar.

.O zaman Atatürk tek ulus diyebiliyordu. Kürtler kimliklerine ve insanlık haklarına bilinçlendiler. O zamanlar AB prensipleri yani azınlık hakları konuşulmuyordu. İnsanlık evrensel şartnamesi yoktu.

3.       Avrupa AB’yi kurduktan sonra devletlerarası hudutlar kalktı. Kürdistan kurulursa ayni AB gibi hudutları kaldırırlar ve Osmanlı Meclsi Mebusan’ın Misaki Milli hudutlarına dönebilirler. Bu durumu da ekonomik ihtiyaçlar zorlar. Türkiye enerji ihtiyacı karşılanacağı gibi, cari açıkta vermezler. Bu birliktelik sayesinde de orta doğuda büyük Türkiye’nin, kuvvetli ve zengin ülkesinin saygınlığı da artar. Kürtlerde bu birlikteliğe karşı çıkmazlar. O zaman otomatikman NATO ve AB’ye üyeliğineTürkler ile birlikte ulaşmış olurlar. Türiye nin kuvvetli bir ordusu ve oldukça zengin sanayisi vardır.

4.       DÜNYADA MİLLETİ OLUPTA DEVLETİ OLMAYAN TEK MİLLET Kürtler kaldı.Afrika da ki en iptidai ulusların devletleri var. Türklerin Kürdistan’a hayır demeleri insan haklarına aykırı olduğu gibi kardeşliğe de sığmaz.  Kürtlere devleti çok görmek bin senelik kardeşliğe sığar mı? Türkler hala ‘’Ne mutlu Türküm diyene ‘’sloganı ile ırkçılık yapmakdadırlar. Türkiye yalnız Türklerin değil ayni zamanda 26 milyon Kürdün de vatanıdır.Türk’lerin KİBRİNDEN bu hendekler ortaya çıktı. Şimdi ne yapmak lazım?

5.       Silahların derhal susması gerekir gençlerin ölmemesi için. Büyük operasyonlara ihtiyaç yok. On bin kişilik ordu topu tüfeği, tankları ile çekilirse ve gençler o hendeklerde bırakılırsa analar onların elinden silahı da alır, hendekleri de kapattırırlar. Zira Kürt kadınları cahilde olsalar kocalarına da evlatlarına da sahip çıkarlar. Ben Kürt annelerinin Türklerden daha emanzipe olduğu kanatın dayım..HDP ilk defa eş başkanlığı gerçekleştirdi. Mecliste ve başkanlıklar dada kadın yüzdesi Türklerden çok fazladır. Bunda akraba evliklerinin etkisi olabilir. Eşler birbirlerine yabancı değillerdir. Birbirlerini çocukluklarından beri tanırlar. Maalesef Türkler Kürtlerin sosyolojik aile yapısnı bilmiyorlar.

 

Hulaseten :

1.       Silahlar sussun!!!!

2.       Ordu çekilsin, Kürt gençlerini hendeklerde bıraksınlar

3.       Bölünme paranoyasından kurtulunsun.

4.       Bütün orduyu da oraya götürseniz bir milleti dörde bölük yaşatamazsınız ömrübillah. Eninde sonunda BU BİRLİK OLACAK VE Kürdistan kurulacaktır. Bu adeta doğal bir gelişmedir.  Bunu büyük devletlerde istiyor. Ne PKK ya nede TSK yaihtiyaç var. Yazık günah bu gençleri öldürmeler.  Atatürk ‘’ Hâkimiyet verilmez alınır’’ demişti. Kürtler bu sözlere rağbet etmesinler. Bu suni dörde bölük hal ilelebet süremez. İki tarafa da Allah akıl ihsan eylesin.  Silah gücüyle ne Kürtler nede Türkler netice alamazlar. Kürt  halkına gölge etmesinler yeter. .

5.       Ben kadınların ruhiyatını iyi bilenlerdenim. 60 sene zarfında yüz bini aşan kadına hekimlik hizmeti verdim. Türkiye de meslektaşlarımın eğitilmesi  için ‘’Türk Psikosomatik Jinekoloji derneğini kurdum.’’

6.       ÖZAL sorunu halledecekti, bırakmadılar. Federasyonu tartışalım dedi, Kürtleri korumak için Kürt korucular ordusunu kurdu. Kürt liderlerini Türk pasaportu verip Türkiye ye çağırdı.

Demirel demişti ki ‘’Demokrasilerde çözüm önerileri tükenmez.’’  O halde bugün çözüm için sadece şiddeti, silahı değil yeni önerileri düşünmek gerekir. Bunun için yeni MASTER planı hazırlanıyormuş

Mesela:

1.       Köylere, göçenlere Publıc Relation uzmanları gönderip gençleri, bilhassa anaları, babaları barış için, yurt severlik, insan severlik eğitilmeli. Onlar çocuklarına, gençlerine daha çok sahip çıkarlar.

2.       Her tarafa spor merkezleri, yüzme havuzları yaptırıp gençleri sporla meşgul etmeli. Futbol sahaları yapmaktan ise. Sosyotherapi yapılmalı.  Konserler tertip edilmeli

3.       Müziği alet etmeli. Çok sayıda şarkıcı, türkücülerimiz var. Onlar sevgiyi, barışı iletirler.

4.       Travma geçiren çocuklar için psikologları vazifelendirmeli. Yoksa onlar yetişince terörist olmasınlar.

5.       Fakir ailelere maddi yardımlar yapılmalı. Müftüler göndererek maneviyatları desteklenmeli.

6.       Zenginlerden yoksullar için yiyecek ve giyecek yardımları yapılmalı.

7.       Topa, tüfeğe, tanklara para harcanacağı yerde barış <enstrümanları için maddi destek sağlanmalı.

8.       Okullar yakılsa da eğitimi ihmal etmemeli.

 

Dr.İsmet Turanlı. Köln.

Filtered HTML

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br> <p>
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Rojname Kurdish News