ala kurdistan
Ey Reqîb

Yorum yaz

Kim Ağa Kim Xulam Kim Kahraman?-Azad Yaşar

Geçenler de zatıalleri biz Kürtlerde yaşanan xulam, ağa, sosyolojik realitesini kaleme alan sayın Kahraman'ın Kürt toplumuna ve siyasetine vermek istediği mesaj yüklü yazısını hayretler içerisinde okudum. 

Dağ fare doğurmuş da haberimiz yokmuş meğer. Doğrudur Kürtlerde gelenekçi tarihi dokularını muhafaza eden aşiretlerde, ailelerde hiyerarşik yapı içerisinde ağa xulam vakası yaşanmıştır bu alt üst yaşanmışlığın beraberinde getirdiği bir sürü handikap ve toplumsal çelişkiler de su yüzüne çıkmıştır bunu inkâr edemeyiz. Bütün olumsuzluklara rağmen asıl olan şudur ki, eğer bizler Kürdistan tarihinde kökleri çok eskilere dayanan, Kurdivari bilincin şekillenmesinde ve de Kurdî asl û asaletin bugünlere kadar gelmesinde ciddi katkıları olan gelenekçi aristokratik aileleri doğru tanımlamazsak, ağa xulam çelişkisi üzerinden buhranlı Kürt siyasetine vereceğimiz hiçbir mesajın anlamı ve doğruluk payı da olmaz.

19.cu ve 20.ci yüzyıldan itibaren dört parça Kurdistan'a baktığımız da; ulusal nitelikli bütün ayaklanmaların, baş kaldırıların merkezinde muhafazakâr dokularını koruyan geniş kesimlere hitap eden, kendi toprağının ağası aşıyla, ekmeğiyle, sofrasıyla yüzleri doyuran sahip çıkan dahası komşusunun, mirêbesinin namusunu namusu sayan sahiplenen lokal düzeydeki organik ilişkilere en üst düzeyde katılım gösteren bu insanların asil Kürt kişiliklerini ve duruşlarını görmezden gelerek, çelişkiler yumağına dönmüş Kürt siyasetinin çamuruna batırmanın bir anlamı yoktur.

Özellikle de Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Kürdistan 'da işgalci devletlere karşı yapılan ve korkunç bedeller ödenerek bugünlere kadar gelinen isyan ateşini iyi okumak gerekir. Botan'dan Behdinan'a, Hewler'den Mahabad'a, Diyarbekir'den Dersim'e, Serhat'a kadar yaşamış onurlu Kürt mücadelesini bir film şeridi gibi göz önünde bulundurarak kimler üzerinden şekillendiğini ve dayandığı sosyolojik tabakayı çok net görebiliriz. 

Kuzey Kürdistan 'da altmışlı yıllardan itibaren sol Marxist söylem üzerinden Kürt siyasal yaşamına yeni bir soluk katmak isteyen kuşağın beslendiği korunduğu ve de gizlendiği nokta neresidir.?

Batı metropollerinde Kürt gençlerinin okumasına olanak sağlayan, sahiplenen saygınlık kazandıranlar kimlerdi.? Ve yine toplumun sindirildiği, düşünmenin suç sayıldığı günlerde kendi evinde konağında sofrasında Kurdî direnişi ve ideolojileri tartışanlar kimlerdi? Ya da kürtçe stranların yasaklı olduğu zemheri vakitlerde Kawus ağayı, Mihmed Arif Cizrevî'yi, Tahsin Taha'yı Reso'yu, Şıvan'ı dinleyen dinleten ve de düşlerimizde kürtlük sevdasının bilincini yaratanlar kimlerdi?

Bugün bu değerlere pejoratif bir yaklaşımla saldırarak ucuz kahramanlık yapmanın manası yoktur. Sayın Altan Tan üzerinden bu geleneğe fütursuzca dil uzatmanın ahlâki bir yanı da yoktur. Türkiye ve Kuzey Kürdistan 'da siyasetin bu kadar çetrefilli olduğu günümüzde hiç olmazsa sayın Tan yanlış ya da doğru, az ya da çok düşüncesini dile getirebiliyor, hiç olmazsa Gezi felaketiyle başlayan ve Kürdistan 'da taş üstünde taş bıraktırmayan danışıklı Hendek çukur savaşının eleştirisini yapabiliyor ya siz sayın Kah-ra-man.?

Yerinden yurdundan edilip kenar mahalle köşelerine sığınan binlerce mağdur Kürdü gördünüz mü? Ya da Kürdistan fikrini tarihin çöp sepetine attık diyenleri, Kürt ulus devletini savunmanın gericilik olduğunu söyleyenleri hiç kahramanca eleştirdiniz mi? Bugün Kuzey de Kürt ulusal mücadelesi enaz elli yıl gerilerken ve de vesayet siyasetinin onayı olmadan sivil bir toplantıya rahatlıkla katılma dirayetinden yoksun biri olarak iradenizi ve özgürlüğünüzü yitirdiğiniz konularda cesurca iki satır yazabildiniz mi.?

Demem o ki her dâr li ser koka xwe heşîn dibi, ayaktan baş, baştan ayak olmaz sayın Kah-ra-man...

Filtered HTML

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br> <p>
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Rojname Kurdish News