ala kurdistan
Ey Reqîb

Yorum yaz

PDK devlet sistemi ilà iktidar olmu§ dunya,ya olan kapisi resmi ve me§rudur.6 milyon Kurd ulusunu ve 3 milyona yakin mùltecinin ya§amindan sorumludur.Mahlesef medeni dùnya,ya açik cografya Kuzey Kurdistan i§galcileri ùzerinden olmak zorundadir.Meddeni dùnyanin gùney Kurdistan ilà ili§kisi yine tirk somùrgecilerin ùzerinden oluyor.Bu gercek biz Kurdlerin katlanmak zorunda oldugu bir gercektir.

PKK devletler hukukuna gore Gùney Kurdistan daglarinda ùslenen izole bir harekettir.ve kimseye i§ ve ekmek sosyal ya§ami dùzenleme zorunlulugu  yoktur.Vur kac eylem yapar kactim  ve yenildim demez.Askeri taktik diyip siyrilir.

PKK,nin tahhakùmcù kominist idelojisi olmasa PDK yada gùney Kurd yonetimi ùzerinden tùm ihtiyaclarini ve ula§imini rahatlikla yapar.Rojeva ilà Gùneyin birle§tirilmesi dùnyada mesriyeti ve hakkliligi kabul gorùr.PKK terorizim yaftasindan kismen kisa zamanda kurtulur.

i§galcilerin biz Kurdlerle dostlugu taktik bir fitneden ibarettir.Kendi Kurdini sevmeyen i§galciler hiç bir Kurdù sevmiyecegini her Kurd bilir.

Kurd ulusunun dostlari ve askeri mùttefikleri i§galci sinirlari deyi§tirmek isteyen ve bu cografyada Kurd ulusuna,kendi topraklarinda devlet olma hakkini taniyan meddeni dùnyanin siyasi ve askeri mùtefikleridir.Iki parcada topraklarimizi i§galcilerden alabiliyorsak gercek siyasi ve askeri dost ve mùttefiklerimiz yardimini unutmamak lazim.

Bu siyasi ve askeri mùtefiklerimiz PKK tahakùmcù diktator kominizmine mùsade etmiyeceklerini herkes bilir.ABD ve avrupaya ses çikaramayan i§galciler biz Kurdleri biz Kurdlerle sava§tirmak istemeleri bundandir.somurgecilik sistemini Kurdistanda kopya eden PKK,dir.§ia islam yada sunni islamin farki ne? vatanimizin 4 parcasi §ia -alivi i§gali altinda.bir parcasi sunni islamin i§gali altinda.

Ayrica PKK,nin ateistligi biz Kurdler için tahamùl edilir ama §ia -Aliviler buna tahamùl etmez.PKK,nin dindarligi dinde zindiklik siyasette opurtinizimdir.Avrupa sosyalist partileri nasil demokrat ise PKK,de oylesine demokrat olmali.

Rus,çin ve Kuzey Kore koministligi kimse kabul etmez. Esad gitmesinden sonra i§ler deyi§ir.

Yazarimizin Kurdi duyarliligi ve gercekciligi vatanimiz Kurdistana vefa sadakat duygularidir.Kendisini bu Kurdi dogru yolda olmasindan dolayi kutlarim.

Bi slaven Kurdevari  Kèk Ali.

 

Filtered HTML

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br> <p>
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Rojname Kurdish News