ala kurdistan
Ey Reqîb

Yorum yaz

Dersim'i Hedef Yapanlar Kemalizm Çubuğunu Öpenlerdir

Dersim soykırımı CHP ve Kemalizm döneminde yapılan son ve en büyük ve sarsıcı soykırımdı.
Dersimliler Kurmanca ve Kırmancki konuşuyor. Büyük çoğunluk Rea Haq İnancındadır.
Birincisi Kürtler, ikincisi Rea Haq-"Alevi sonradan türetilme birşey- dırlar. Bu iki neden onların daha büyük ve sarsıcı soykırımdan geçmesinin nedeniydi.
TC Dersim'in her yerine istediği gibi nüfüz edemiyor.
Osmanlılar zamanında "Dersime sefer olur , zafer olmaz" sözü boşuna söylenmemiştir.

Dikkat edilirse Dersim'in nufusu Tertele 38 den sonra azaltıldı. Toptan imha edildiler. Tehcir,sürgün edildiler. Etnik temizliğe uğradılar.
Rea Haq inancı daha önceden kemalizm tarafından yasaklanmıştı.
Sorkırımla birlikte Rea haq inancıda ilkin Bektaşi ve en önemlisi Hanefi Türk islamına dönüştürülmek isteniyordu. Eskiden nüfus kağıtlarımızda Hanefi yazılıydı. Şimdi de Dersimliler Rea Haq tan değil, Hanefi olarak görülüyor.
Büyük sığınakların kapısı betonlandı. Onun için Beton Mısto veya Mısto Kor deyimleri Dersimde hep söylenegelmiştir.
Dersimliler asker ve polis genellikle sevmezler. Biz küçükken jandarma köylerimize geldiğinde kaçıp saklanırdık.
Çünkü Dersim soykırımının hafızasını büyüklerimiz bize aktarmıştı.

-Şimdi bazıları moda yapmış "Dersimliler kemalisttir"
Dersim kemalist ise diğer yerler soyalist mi? demokrat mı?
Öyle ciddi bir soyalist ve demokratı başka yerlerdede göremiyorum.
Türk islamına secde etmekte kemalimzmi başka türden benimsemedir.
1982 de Abbas arkadaşa Kışla Kültürü kitabı yazdırıldı. Çünkü PKK içine Dersimliler tek kişi egemenliğine karşıydı. Daha demokrat görüşler savunuyordu.
Vay sizmisiniz muhalif?
Hemen kışla kültürünün faturası Dersimlilere çıkarıldı.
Sanki diğer yerler TC'nin değil, başka kültürle büyümüşlerdi.
Bu günde bazıları yine Dersimlileri Kemalizmle adlandırıyor.
Evet Tertele 38 büyük tahribatlar yarattı. Dersim'i eski çoğrafik konumundan çıkardı. Öldürdüklerini öldürdü. Kalanları sürgüne gönderdi Kara vagonlarla...
Kızlarını yetim aldılar.

Aklınıza gelecek ve dünyadaki en kötü uygulamaları uyguladılar.

Nüfüs azaltıldı ve o günden bu güne Dersim'in nüfüsü sürekli azaldı. Bu gün Dersmlilerin çoğu dışardadır, sürgündedir.
Dersimin çoğrafyası küçültüldü. Bu küçük çoğrayyaya 8 tane baraj yapılıp sular altında bırakılmak isteniyor. Top yekün haritadan silmek istiyorlar...
Dersimliler muhaliftir. Özellikle sömürgeci partilerde olsalar bile birebir onlar gibi düşünmezler.
Şeriata ve Türk-İslam sentezine karşı özel bir algıları vardır. eskiden Demokrat ve Adalet partisi de "Tunceli" den milletvekili çıkarırlardı. 1970 den sonra sol ve sosyalist görüşlere eğilimli oldular. CHP milletvekili çıkarmaya başladı.
Şüphesizki CHP ve Mustafa Kemal Dersimin asıl soykırımcılarıdır. Soykırım uygulayan bir parti katiyen desteklenmemelidir. Toprağına ve atalarına ve geçmişe saygısı olan CHP'ye oy veremez.

*Peki DP-SP-ANAP ve bugün SKP vb vb lerine oy vermekte Kemalizm değil mi?
Dersim bu gün bunlara az oy veriyor. Kemalistliği sadece CHP ile ölçmek doğru değil. Kemalistlerin çoğu da artık CHP li değil. AKP'de İslam vugusu önde olsa bile tekçilikte CHP ile aynıdır. Buna "tek din" ekleyiniz tablo tamamlanır.1950 den bu yana CHP kitlenin çoğunu kaybetti. Diğer sağ olarak adlandırılan ve Kürdistan konusunda farklı olmayan partiler genelde hükümet ve iktidar oluyorlar... Başka şehirlerde ise zamanında bunlar hakimdi.
Kimki Dersim'i Kemalizmle damgalayıp ucuzundan diğer sömürgeci partileri, ümmeti ve Kemalist solculuğu haklı çıkarıyorsa; O, Kemalistin ta kendisidir. Ümmet denilen de Türk İslamcılığıdır. Kemalist sol denilende zaten kemalist düşünce taşıyıcısıdır.
Zamanla çok radikal geçinen bazılarıda yuvaya dönüş yaptılar...
Kürt yurtseverliğini kabul ediyorsan , demokrat ve sosyalistsen, libral ve anarşit vb Kürdistani düşüncelere sahipsen, inançlara saygı duyup Türk sömğrgeciliğini hedefliyorsan ve Kürdistan Kurtuluşu için TC'ye karşı mücadele ediyorsan Kemalist ve Kemalizmin versiyorlarından değilsin demektir. Bu gün TC ve AKP'ye karşı açık mücadele ediyorsan kemalist ve TC'ci değilsin...
Başka karala ama kemalizmin yeşili ve karasına dua ediyorsan sen daha fazla lanetlisin. Hatta kemalistin ta kendisisin...

*Mustafa Kemal ve Kemalizm Kürtler için yok değerindedir.
Irkçı ve faşist görüşlere sahiptir. Hayatında üç kez lafta demokrasiden söz etmiştir. Cunhuriyet derseniz bu gün her tondan ve hatta boktan cumhuriyetler vardır. Bu da bir keramet değildir.
Mustafa Kemal , İttihat Terakki'nin devamcısıdır. AKP ve Recep İttihat ve terakki'ye osmanlıcılık eklemektedir. Kaldı ki İttihat ve Terakki Oamnalıyı "vatan" sayıyordu. Bunların ülke ve vatan görüş ve politikaları baştan beri sakattır.
Bu gün bir kesim CHP ye oy veriyor diye kemalizmin faturası Dersim'e çıkarılamaz.
Evet, Dersim'de Tunç eli ile Tuncelileşeşen ve Kamalizmi öpenlerde vardır.
Ama Mustafa Kemali sevmeme anlamında diyorsanız Dersimlilerin çoğunluğu Mustafa Kemal'i sevmez.
Dersim korucuların en az olduğu yerlerden biridir. Gerilla mücadelesinin en çok tuttuğu yerlerden biridir.

Kürdistan tarihine bakın, Ağrı harıç, Şeyh said ve Seyit Rıza vb ile soykırma karşı en fazla direniş gösteren yerler Amed, Bingöl ve Dersim'dir. Kürdistan Kurtuluş Mücadelesi geliştiğinde en çok bu alanlarda tuttuldu. Bunlar boşuna değildir.

*Seyit Rıza ve arkadaşlarının Elzığ Buğday metdanında idam edilip ve cenazelerin yok edildiği ve bu güne kadar ortaya çıkarılmadığı gün yaklaşıyor. 15-16 Kasım 1937'de Dersim'in liderleri idam edildi. Asıl soykırım ise 1938 de yapıldı. d,Dersimlilerin belli bir şekilde öz savunma yapmaları da asıl 1937'dir. Ama görüyoruz ki, TC asıl soykırımı 1938'de yapıyor.
İsyan felan söz konusu değildir.
1935 yılında TBMM'inde Turnceli Kanunu çıkarılır. Genel Vali veya umuni müfettiş olarak Abdulah Alpdoğan atanır. hazırlıklar yapılır. Mustafa Kemal bizzat Trabzon ve daha sonra Elazığ'a kadar gider ve yakından ilgilenir.
"Mustafa kemal'in haberi yotur" diyenler büyük TC yalanını paylaşanlardır. Dersim soykırmını yapan CHP ekibi sözde çok partili sistemle CHP ve DP diye ayrışırlar.
Aralarında k ortak anlaşma ise Kürdistan ve Kürt sorununda her iki partide devlet poltikasının dışına çıkmayacakları yönündedir.
Bu günkü sömürgeci resmi TC partileri aynı poltikaları devam ettirmektedir.
Sözkosu Kürtler, Kürdistan ve Rea Haq, "Alevilik" ve ötek halklar olunca gerisi teferuattır.
Laf kurnazlıkları bu gerçeği değiştirmez.

*Şey said ve Seyit Rıza sorunu ve intikamı çocuklarına havale ettiler.
Seyit Rıza: "Ben sizin yalan ve hilelerinizle başedemedim. Bu bana dert oldu. Bende sizin önünüzde diz çökmedim bu da size dert olsun". sözlerini buşuna söylemiyor.
Dersimlileri ve Kürtleri direnişe ve kurtuluşa çağırıyor.
Şeyh Said'de çocuklarımız intikamımızı alacaktır demiştir.
15 Kasım 1937 de idam edilen ve idam sehpasına meydan okuyan Seyit Rıza ve Dersim'in doğal liderlerini saygıyla anıyorum.
Dedelerimiz ve soykırımdan geçen insanlarımız ulusal birliği sağlamadılar.
Bari bu gün bizler bunu yapalım.
Hala birliğin ne anlama geldiğinden yeterince ders çıkarmamışız.
Kürdistanın bütün şehirleri ve her tondan Kürdistani görüşlere sahip olanlar, bağımsızlık ve değişik Kürt statüsü isteyenler, her görüşten ve inançtan Kürdistaniler birleşiniz.

*Öneri: Bütün partiler ve şahsiyetlerin ortak görüş birliği ile Kürtlere uygulanan her soykırım için bir anma günü ilan etmelidir. Kürt ulusu her yılın o günü soykırıma uğrayan insanlarını anmalıdır. Roza Şae-4 Mayıs; Dersim soykırımı için ortak anma gününe dönüştürülebilir, dönüştürülmelidir.
Dursun Ali Küçük
14.11.2018

Filtered HTML

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br> <p>
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Rojname Kurdish News