ala kurdistan
Ey Reqîb

Yorum yaz

Brèz Huseyin.
Sizler yani yazi erbàbi Kurd aydinlari derya gibisiniz.
Ama lagim sullarini kendi berakliginiza ta§iyanda sizlersiniz.
PKK den kalma hùsùmetiniz sizleri fitne ve fesad sozcùleri yapiyor.
Bakin ANF i azarlayinca hizbullah artiklari kofùrbàzlar nasil susuturuldu.
Siz Kurd aydinlarinin suskunlugu olmasaydi Tirkler biz Kurdlere siyasi sozcù ve temsilci olamazdi.
Sizleri tama§alik bir seyrangaha çikarip,ey kawmi Kurd sizlerin kavgali ve geçimsiz evladlariniz bunlardir demek kàbil olsaydi.
E§kiya katil topal Osman.
Sayguncu cakircali kel Mehmet.
Haydut sari zeybek.
çùmle katil sùrùleri Tirk milli kurtulu§cusu oldu ama 100 yildir milli mùcadele veren Barzaniler Kurd milli §ahsiyetleri PKK camiasinda halen ilkel milliyetçi.
Bize kendi moderin milliyetciliklerini anlatabilselerdi.
Biz Kurdler falanca §ehirden ve falanc din ve mezhebteniz demeye kendi milli Kurdistani yanimiza yaki§tiramazken Dersimin Tuncelile§mi§ mezhebci solculari, katilleri kurtarici, Tunceliyi Kurdistandan bùyùk goroyorlar.
Kendilerini Pir u Pirani.
Biz Kurdleri seyh u ma§uki yapip Kurd milletini Ereb kiliçi ilà ikiye bolmeye çali§an bolùcùler oldular.
Ferman Taibin deyip daglar bizimdir diyenlerin çiktigi dag Kurdistan dagidir.
Dadaloglu ve Koroglu olsalarda Kurdistanin daglar onlarin nara mevki deyildir
çiziroglu Mustafayimi cagirsak?
Bir gazete alsak 20 tane Tunceli haberi.
20 tane Abdullah Oçalan resmi
Tunceli mahhali.
Halfeti magazin.
Kurdo hevale verdiginiz cevab dogrudur.
Siz Kurd milli hareketinin fedakàr millitan ve akili evladisiniz.
Sizin cevr u cefali fedakàrlik emeginizin rantcilari olanlara bakin.
Kurd deyiller.
Kurdi bilmiyorlar.
Kurdùz demiyorlar.
Kurdistani deyiller.
iki gozùm buna nasil tahhamùl edebiliyorsunuz?
Onlara oldu be§ bilik.
Kurde oldu seferberlik.
Sozlù Kurd divan edebiyatinin Mehmed §ahlarin yigitligi onlarin siyasi lakirdisi oldu.
Dilo eman ya neman.
Selamlarla.

Filtered HTML

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br> <p>
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Rojname Kurdish News