ala kurdistan
Ey Reqîb

Yorum yaz

İslam Dünyasının Sorunları ve Çözümleri - II- İdris Candan

ıv- İslam Toplumunda İsraf ve Savurganlık

"Yiyiniz, içiniz ancak israf etmeyiniz. Çünkü o israf edenleri sevmez". (Araf 31).
"Onlar harcadıkları zaman ne israf ederler nede kısarlar. (Harcamaları) ikisi arasında orta bir yoldur" (Furkan 67)

"Yiyip için, giyinin ve tasadduk edin. Fakat israftan sakının" (Buhari)

İslam aleminde israf var mı var hem de Mevlana'nın dediği gibi "Bir insanın önünde 7 tabak, 7 insanın önünde bir tabak" toplumsal gerçeğimiz işte bu.

Bu sadece adaletsizlik değil, aynı zamanda israftır. Bu israf önlendiğinde hem adalet tecelli eder, hem de aç insanlar doyar.

Söz gelimi Almanya'da çöp var ancak çöplük yoktur. Her şey geri dönüşüm içindedir. Çöp geri dönüşümle ekonomiye yeniden kazandırılıyor.

İsrafın zıddı "tasarruf"tur. Yani ihtiyacı kadar tüketmektir. Tasarrufu, bireyler kadar milletler ve devletler de yapmakla yükümlüdür.

Tasarruf aynı zamanda doğa ve doğa kaynaklarının en verimli bir biçimde kullanılmasıdır. Bilindiği üzere Avrupa ülkelerinin yeşile verdiği önemi hiçbir İslam ülkesi vermemektedir. Örneğin İrlanda'da kâğıt neredeyse hiç kullanılmıyor. Kağıt ağaç, ağaç ise temiz hava insan sağlığı demektir.

Kendisini, milletini ve ülkesini seven, gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmak isteyen her insanın yapması gereken ilk ve en önemli şey israftan kaçınmaktır.

İsraf sadece ölçülebilir maddi varlıklarımızın ötesinde bir anlam ifade ediyor.

Günümüzde maddi değerlerden çok zaman israfı büyük bir önem arz ediyor. Tv. dizileri, sosyal medya ağları ve genel anlamda internet insan hayatını alıp götürüyor.

V- Yetkin Lider Yokluğu

Lider bir toplumun öncüsüdür ve içinden çıktığı toplumun bütün özelliklerini kendisinde birleştirmiş bir kişiliktir. Toplum iyi eğitilmişse yetkin ve nitelikli liderleri kendi bünyesinden çıkarır. Bir milletin en büyük değeri insan kaynaklarıdır. İnsan kaynakları nitelikli ise nitelikli liderler de çıkarır.

Liderliği sadece bireyler anlamında algılamamak gerekiyor. Liderlik iddiasında olan ülkeler de var. Örneğin Türkiye, İran, Suudi Arabistan ve Mısır liderlik iddiasında olan ülkelerdir.

Türkiye liderlik iddiasını 100 yıl önceki İmparatorluğun mirasına dayandırıyor. İran tarih boyuncu Şia merkezli bir imparatorluktu, halen de öyledir. Mısır zengin bir medeniyet geçmişine sahiptir. Suudi ise Kutsal mekânların sahibidir.

Batı toplumunda ise Fransa, Almanya ve İngiltere liderlik rolünü üstlenmiş ülkelerdir.

İslam ülkesinde bir liderde olması gereken özellikleri kısaca şöyle sıralayabiliriz.

ı- Olayları doğru görüp, doğru değerlendiren bir akli yeteneğin sahibi olmalıdır. Buna aklı selim lider denilebilir.

ıı- İdare ve yönetim üstün bir kabiliyet gerektiriyor. Yöneticilik yeteneğine sahip olmayanların böyle bir göreve talip olması İslami açıdan da caiz değildir. Bu da kabiliyettir.

ııı- Bir lider öncelikle yapacağı işte bilgi sahibi olmak durumundadır. Yönettiği toplumun tarihini, örf ve adetlerini, fertlerin ve toplumun ruh halini, çağın sosyolojik ve siyasi gerçekliğini, iktisadi ve kültürel yapısını bilmek zorundadır.

Sadece kendi ülkesinde değil, dünya çapında gelişen olayların olası sonuçlarını öngörebilmelidir. Yani bir lider bilgiyle ilimle donanmalıdır.

ıv- Yöneticilik adil olmayı gerektirir. Yönetici hem adil olacak, hem de adaletin uygulanmasını sağlayandır.

Hz. Ali'ye soruyorlar "Devletin dini var mı?"

"Devletin dini adalettir. Adaleti olmayan devlet dinsizdir" diyor.

v- Lider her durum karşısında cesur olmalı, dirayetini asla kayıp etmemelidir. Risk üstlenmekten çekinmeyenler lider olabilir. Lider, cesaret sahibi olandır.

vı- Yalancı, riyakar, dürüst davranmayan, aldatmayı meslek edinmişlerin yöneticiliğe gelmeleri bir millet için olabilecek en büyük felakettir. Lider dürüst olandır.

vıı- Liderlik büyük bir sabır ve metanet isteyen bir iştir. Aceleci istikrarsız kişilikler ağır işlerin altından kalkamazlar. Sabır ve sebat liderliğin nişanıdır.

vııı- Af etmek aslında ahlaki bir anlayıştır. Liderler gerektiğinde bu üstün ahlaki vasfı gösterebilmeli ve af etmeyi bilmelidirler. Af etmek büyük bir fazilet ve meziyettir. Lider af etmeyi bilendir.

ıx- İstişareyi bilen lider yanılma payını en aza indirger. Bu aynı zamanda devlet idaresinde istikrar demektir.

Maalesef hiçbir İslam ülkesinde bu vasıfların tümünü taşıyan bir lidere rastlamak mümkün değildir.

VI- Ümmet Şuurunun Kayıp Olması

Ümmet şuuru kavramı evrensel ve kapsayıcı bir tanımdır. Hz. Peygamber (s.a.v) ahirete irtihal ettikten kısa bir süre sonra Emevilerin yönetimi ele geçirmesiyle Arap milliyetçiliğini hortlattılar. O dönemdeki siyasi baskılardan dolayı ümmet şuurunu kayıp eden Müslümanlar zamanla farklı mezhep, farklı isim ve fraksiyonlarla parçalara bölündü.

Akabinde Abbasiler iktidarı ele geçirdi. Onların da Emevilerden pek farkları olmadı. Ümmet bir zalimden kurtulurken diğer bir zalime itaat eder oldu. Tarih boyu olması gereken yerde olamadı. Ümmet İslam Adaletinin yeryüzünde egemen kılma adına güce ve kuvvete sahip olsaydı bu gün hem Müslümanların hem de dünya insanlığının durduğu yer çok farklı olacaktı.

Bu gün olduğu gibi geçmişte de hemen her dönemde İslam Ümmeti iç savaşlara ve çekişmelere sahne olmuştur. Bu gün de en küçük bir olaydan savaş düzeyindeki büyük olaylara kadar bir birlikten söz etmek mümkün değildir. Milletler arasında kısmen olsa da devlet yöneticilerinde yoktur.

Bu bilincin gelişmesi için ülke liderlerinin ciddi adımlar atması ve fedakârlıklarda bulunması gerekiyor. Maalesef liderler bu vasıflarda değillerdir.

Bir İslam ülkesinden bir diğer İslam ülkesine gitmek için pasaport, vize ve çok daha farklı evraklar gerekiyor. Bu evraklarla uğraşmak ömrü tüketiyor. Ancak Hıristiyan Avrupa'da böyle bir sorun yoktur.

İslam Birliği teşkilatının varlığı kâğıt üzerindedir. Bir fikir birliği de yoktur. Ne liderler, ne de ülkeler birbirine güveniyor. Sıfır güvenle idare ediliyoruz.

Hak, hukuk, adalet ve insan hakları yoktur.

Bu ümmet şuurunu kayıp etmiştir. Ümmet şuuru kurumsal birlikteliği, imani bir vecibe olarak görür.

Hiç kuşkusuz, ümmet şuuruna, fikri ve ameli birliktelik oluşturabilirsek Rabbimizin yardımıyla felaha kavuşuruz.

...... devam edecek

Melle İdris Candan

Filtered HTML

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br> <p>
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Rojname Kurdish News