ala kurdistan
Ey Reqîb

Ermeniler Fiziki, Azeriler Beyaz Soykırım Uyguladılar Kürdlere - Çimen Gümüş

Anavatan dışına savrulan, dünyanın farklı farklı bölgelerine göçmüş/göçertilmiş diaspora Kürdleri asimilasyon ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.

Beşinci parça olarak bilenen Kızıl Kürdistan’dan göç ederek Azerbaycan kentlerine dağılan veya öteden beri Azerbaycan’da yaşayan Kürdler de büyük oranda asimile edilmiş durumda. 

Dünyanın neredeyse her kıtasına göçmüş Kürdlerle karşılaşmak mümkün. Kafkasya, Uzakdoğu, Afrika ve dünyanın birçok yerine dağılan milyonlarca Kürd uzun yıllardır varlıklarını koruyor. Kafkas Kürdleri ile Azerbaycan Kürdleri, Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan Karabağ Savaşı’ndan sonra Kızıl Kürdistan’dan tamamen göç etmek zorunda bırakıldı. Kürdsüzleştirilen Kızıl Kürdistan’ın, Kelbecer, Laçin, Kubatlı ve Zengilan adında dört şehri bulunmakta. Özerk Karabağ Bölgesi’nin 1991-92’de Ermenistan’ın eline geçmesinin ardından Kızıl Kürdistan ilhak edildi. Ermenistan’ın önce Laçin ve devamında Kelbecer, Kubatlı ve Zengilan gibi Kürd yerleşimler 1993 yılının sonuna doğru ilhak edildi. Burada 1992 yılında kurulan Kızıl Kürdistan bölgesi Ermeniler tarafından yıkılarak bölgede yaşayan yaklaşık 300 bin Kürd göç etmek zorunda bırakıldı ve bölge tamamen Kürdsüzleştirildi. Ermenistan göçen suni Müslüman Kürdlerin bir kısmı Azerbaycan’a, daha sonra Kazakistan’a ve Rusya’ya sığındı. 

Azerbaycan’da yaşayan Kürdlerin yüzde 90’ı 1920’lerde Sovyet döneminde kurulan Azerbaycan Sosyalist Cumhuriyeti’nde başlayan asimilasyonun etkisiyle Kürdçeyi unutmuş durumda. Azerbaycan Kürdleri zaman zaman kimi folklorik çalışmalar yapıp, gazete ve dergiler yayınlasa da bunun sınırlı kaldığı ifade edilebilir. Azerbaycan’da yaşayan neredeyse 1 milyonu aşkın Kürd dilini konuşamadığı gibi ya Kürd olduğundan habersiz yaşıyor ya da kökenini inkar ediyor. 

KAFKAS KÜRDLERİNİN RÜYASI: KIZIL KÜRDİSTAN 

1923 yılında Sovyetlerle birlikte o bölgede kurulan Kürdistan kazası, tam özerk bir bölge olmasa da Kürdistan ismi resmen kullanıldı. 1923 yılında kurulan Kürdistan kazası, 1929 yılında illeştirme adı altında Kürdistan Bölgesi (Kürdistan Dairesi) adını aldı. Stalin tarafından varlığına son verilen Kürdistan Dairesi varlığımı sadece 50 gün sürdürebildi. 1930’lu yılların başında ise tamamen iptal edilerek yerine Kürd illeri Kelbecer, Kubatlı, Laçin, Zengilan oluşturuldu. 

1990’da Sovyetlerin dağılması ardından, Laçin bölgesinde yaşayan Kürdler tekrar biraraya gelerek 1992’de Kızıl Kürdistan Cumhuriyetini yeniden canlandırmak istedi. Azerilere karşı bir tampon bölge olması itibarı ile ilk zamanlar Ermenistan yönetimi tarafından desteklenen ve liderliğini Vekil Mustafa’nın yaptığı Kızıl Kürdistan bölgesi kısa bir süre sonra Erivan yönetimi tarafından dağıtıldı (1) Silah ve ekonomik yardımdan yoksun olan Kızıl Kürdistan Kürdleri Rusya, Ermenistan ve Azarbaycan’a dağıldı. 

LAÇİN KÜRDLERİ PASAPORTLARINA KÜRD YAZDIRDI 

1978’de Sovyetlerin çökmesinden önce Laçin Kürdleri, pasaportlarının milliyet kısmına Kürd yazılması için küçük bir isyan başlattılar. Azerbaycan’ın çok uluslu bir devlet olması ve pasaportlara Azerbaycanlı yazılmasına karşı başlatılan bu isyan uzun soluklu bir mücadele sonrasında başarıyla sonuçlandı. Bu mücadele sonucunda sadece mücadele eden 12 bin Laçin Kürdün pasaportlarına Kürd yazıldı. Sovyetlerin çöküşünün ardından Azerbaycan’da bir Kürd derneği kuruldu ve ‘Dengê Kurd’ adında Kürdçe, Rusça ve Azerice yayın yapın bir gazete çıkarıldı. Kürd dilinin korunmasına yönelik çabaların çok sınırlı olması nedeniyle asimilasyonun önüne geçme konusunda ise başarılı olamadı. 

‘KÜRDİSTAN’DAKİ GELİŞMELERE BAĞLI OLARAK BİR KIPIRDANMA VAR’ 

Kürdlere yönelik asimilasyonun başarılı olduğunun altını çizen Yazar Hejarê Şamil, “Azerbaycan’da Kürd kültürünün korunup geliştirilmesi için ciddi bir çalışma yok” diyerek Kürdlerin içinde bulundukları durumu açıkça gözler önüne seriyor. Azerbaycan’da Kürdi gelişmelerin yaşanmasının tamamen Kürdistan’ın diğer parçalarındaki gelişmelere bağlı olacağına vurgu yapan Şamil, “Eğer bağımsız bir Kürdistan olursa şimdi kendisine Kürd demeyenlerin yüzde 90’nının kendisine Kürd diyeceğine inanıyorum. Bu güç olmak ile güce yaslanmaya bağlı bir meseledir” dedi. Azerbaycan’ın geçmiş dönemlerdeki neredeyse bütün içişleri bakanlarının Kürd kökenli olduğunu belirten Şamil, parlamentoya da her dönem 50-60 Kürd parlamenterin girdiğine işaret ederek, “Onların hiçbiri Kürdleri savunmaz. Türkiye ile kıyaslarsak, Özal ve Ecevit gibiler. Asimile olmuş Kürde kimse baskı yapmaz. Azerileşmiş Kürdlere de baskı yoktur. Kürdler içerisinde yurtsever, dilini bilen Kürd kültürünün geliştirilmesini, Kürdistan’la ilişki kurulmasını isteyenler var. Güney ve Kuzey Kürdistan’daki gelişmelerle ilgili bir kıpırdanma söz konusu. Ama devlet onlara ciddi müdahalelerde bulunuyor. Siyasi talepler ileri sürmezsen, yani sadece dergi, gazete, dil kursları ve folklorik çalışmaları istersen, destek vermediği gibi müdahale de etmiyor. Ama siyasileştiği gibi her türlü baskıya başvuruyor” şeklinde devam etti. 

KÜRDLERE, ERMENİLER FİZİKİ, AZERİLER BEYAZ SOYKIRIM UYGULADI 

Bağımsız Kürdistan’ın kurulmasıyla birlikte Azerbaycan Kürdlerine dair öngörülerini sorduğumuz Şamil, “Kürdler Ermeniler tarafından fiziki, Azeriler tarafından da beyaz soykırıma maruz kaldılar. Kürdlerin kendi imkanları ve iradeleriyle durumu değiştirmeleri söz konusu değil. Asimilasyondan dolayı öyle bir şansları yok. Ancak Kürdistan’daki gelişmeler manevi olarak etkiliyor. Yarın kurulacak bir bağımsız Kürdistan ile Azerbaycan devleti arasındaki ilişkilerde oradaki Kürdlerin durumunu olumlu etkiler” dedi. 

KIZIL KÜRDİSTAN’I KÜRDSÜZLEŞTİRDİLER 

Azerbaycan’da yayın yapan Diplomat Gazetesi’nin Başyazarı Tahir Sileman ise, Karabağ’ın işgalinden sonra Kızıl Kürdistan’daki tüm Kürdlerin göç ettirildiğine dikkat çekerek, “Kızıl Kürdistan tamamen göç ettirildi ve dağıtılarak Kürdsüzleştirildi” dedi. Azerbaycan’daki Kürdlere yönelik kültürel ve basın çalışmalarının çok sınırlı olduğunu ve arttırılması gerektiğinin altını çizen Sileman, 4 dilde yayın yapan Diplomat Gazetesi’nin Kürd ve Kürdistan gündemleri ile okurlarını haberdar etmek adına önemli bir misyona sahip olduğunu belirtti. 

GÜNEY KÜRDİSTAN, AZERBAYCAN’DA TEMSİLCİLİK AÇMALI 

Kürdistan’ın diğer parçalarının kendilerine destek vermediğini ve ilgilenmediğini kaydeden Sileman, Azerbaycan’daki Kürdlerle ilgili, festival, konser gibi çeşitli etkinliklerin yapılarak etkileşimin sağlanması gerektiğini söyledi. Sileman şöyle devam etti: “Azerbaycan Kürdleri ile ilgilenerek tanımaya çalışın. Kendi etkinliklerinize çağırın. Güney Kürdistan ve Kuzey Kürdistan’dan defalarca talepte bulundum. Bunun dışında Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Azerbaycan’da bir temsilcilik açmasını istiyoruz. Asimile oluyoruz ve böyle giderse 10-20 yıl sonra Azerbaycan’da Kürdçe konuşan hiç kimse kalmayacak. Şu anda Azerbaycan’da binlerle ifade edilen Kürdün varlığından bahsediliyor ama iyi araştırılırsa buradaki Kürd nüfusunun ne kadar çok olduğu görülecek. Ama maalesef ne Kuzey ne de Güney Kürdleri bize sahip çıkmadı. Kürdçe eğitim veren bir okul yok. Ve maalesef buradaki aydınlarımız, yazarlarımız ve bilim insanlarımızın da böyle bir derdi yok.” Son resmi rakamlara göre Azerbaycan’da 13 bin Kürd olduğunu ifade eden Sileman, bunun gerçeği yansıtmadığını ve şu anda 1 milyonu aşkın Kürdün olduğunu kaydetti. Azerbaycan’da yaşayan Kürdlerin dağınık bir şekilde yaşadığını aktaran Sileman, Kürd kurumlarına büyük ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.

Çimen Gümüş - Basnews

(1) KP notu: Cümlede 1992 yılında Ermenistan ordularının eski Kızıl Kürdistan kazasını işgal etmesinden, Kürdlerin tamamını bu bölgeden sürmesinden sonra Vekil Mustafayev’in öncüllüğünde Erivan’dan Laçın’a götürülen bir grup Kürdün yaptığı bir günlük 'Kızıl Kurdistan eylemi' anlatılmaya çalışılıyor. Ermenistan hükümeti, bu eylemle uluslararası alanda Laçin işgalini ‘Kürdler kendi topraklarını kurtardı’ diyerek  perdelemek istemişti.   

Yorumlar

Bana sansör uygulamaniz dogru yolda oldugunuzun kanitidir. Belki zulum cenderesinde inlimlerinize merhem olur. Bana ise hiç bir şey olmaz cunku yeryuzune hukumdarim.

Edt'den

Sn. Fevzi

Sitemiz şahıslara sansör uygulamaz, uygulamamıştır. Yayın ilkelerine aykırı olan yorumlar yayınlanmamaktadır.

Selam ve saygılarımızla 

We provide this community forum for readers to exchange ideas and opinions on the news of the day. Passionate views, pointed criticism and critical thinking are welcome. Comments can only be submitted by registered users. By posting comments on our site, you are agreeing to the following terms: discount oakley sunglasses Speaking to a small group of journalists at his Paisley Park Studios, Prince went on to praise Tidal, the subscription music service owned by Jay Z and other artists. g Michael Kors Outlet
For more information about male cancers and to download a Big BBQ event pack, including celebrity recipes and party game ideas, visit the-big-bbq.co.uk moncler outlet online Dave: So many of our friends want to see the decorations that we started having open houses last year.
IGluIHRoZSBzcGFjZSBvZiBhIHllYXIsJiM4MjIxOyBNYXllciBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhlIGlu moncler jackets outlet 8:40 p.m. x air jordan
within your workplace that will broaden your knowledge and capabilities. A third option is professional study, which will not only develop your practical skills, but will boost your CV with a http://www.oakleysunglasses.in.net (Visited 1 times, 4 visits today)Share this:
z Yates also found a lot of misunderstanding about the task force recommendation. A majority wrongly thought it also recommended against digital rectal exams for prostate cancer, and as a result more than one-third said they perform fewer rectal exams. moncler jackets outlet The further devaluation will have a further knock-on effect for the Australian dollar, which is very sensitive to fluctuations in commodity prices. canada goose jackets
Silsden鈥檚 Tim Woodhead was also a solo runner as an expert, while Joe Faunthorpe ran off with the youth category. Wetherby will run another Crooks Trophy event at Clockensyke Farm, Dacre, on August 8. Roshe Run Architects must be given the freedom to think differently. Architecture programme, the mother of all arts and science courses, involves more of learning than teaching, Jagdeep Desai, Professor, Design Chair, Lokmanya Tilak Institute of Architecture and Design Studies, Navi Mumbai, said in his inaugural address. http://www.oakleyglasses.us.org
O3QgY2FwdHVyZSBoaXMgZmlyc3QgUEdBIFRvdXIgdmljdG9yeSB1bnRpbCBoZSB3YXMgYWxtb3N0 http://www.oakleyonlinesunglasses.us.com Sometimes these groups of young men organise to protect their villages but too often economic necessity and the entangled politics of the region suck them into the networks of militias that shift and change sometimes on a weekly basis. o canada goose outlet
Sean Harris, who played a crew member in Prometheus, was picked for the role. "Sean owned the sociopathic nature of Lane," observes executive producer Don Granger. "He makes you believe in how he is with Ethan: half brutal, half trying to seduce him." Coach Factory Outlet The incident happened on I-85 southbound at mile marker 79 near Spencer, backingtraffic up into Davidson County. Emergency officials originally estimated that there were as many as 80 passengers on board.
璁拌€咃細鍥為【涓€涓嬶紝鍦ㄦ偍瀛︽眽璇竷骞寸殑杩囩▼涓紝鏄粈涔堣鎮ㄥ潥鎸佷笅鏉ワ紵浣曞鏋楋細鏈変袱涓師鍥狅紝涓€涓槸鎴戝緢鍠滄涓浗鐨勬枃鍖栵紝鍏舵鏄垜寰堝枩娆㈠澶栬锛屼笉绠℃槸涓枃杩樻槸鍏朵粬璇█銆傛垜寰堝枩娆㈠涓€涓柊鐨勮瑷€鐨勮繃绋嬨€傝鐨勬洿澶氾紝涔熻兘璺熸洿澶氱殑浜烘湁浜ゆ祦銆?Coach Factory Outlet This is a key moment in the MERS-CoV timeline. Unless it is brought under control and kept that way, we could see an exponential increase in incidence.
Like her two predecessors, both of whom continue to impress on Milwaukee stages, Kleefisch rises to the occasion, giving a performance that transcends cute to embody what one character tells Opal late in the show: Looking upon such a child, one sees the face of God. Coach Outlet Store Thebill will now head tothe Federation Council forapproval before going toPutin forsigning.
Gerade wegen seiner wirtschaftlichen Historie st枚脽t die Haltung Bayerns auf Unverst盲ndnis: "Die Kraftwerke Bayerns haben eine erhebliche Menge zur Produktion von hochradioaktiven Abf盲llen beigetragen", erkl盲rt das Umweltministerium des Saarlands. "Deshalb kann sich Bayern nicht aus der Standortsuche auf seinem Territorium ausklinken." canada goose parka Pennsylvania s top prosecutor is taking on the new role of criminal defendant.
k IN an unprecedented show of solidarity The Northern Echo joined forces with newspapers on , and the North West to demand a devolution deal for the north that matched the powers being handed to Scotland. Wholesale NFL Jerseys The first question is what to call the footbridge.
THU 10:00am - 6:00pm cheap ugg boots The aim: to make the Midwest known not just for the design of and production of cars and trucks but to be a nexus for key technology research and development for a new generation of vehicles. y canada goose sale
"The reason why it (mobile banking) has grown so much is just that it's a lot more flexible," Mr Browne said. "It's driven by customers - they can do it any time of day or night. You can pay a bill while at the pub - that sort of thing." Louis Vuitton Handbags MillerCoors said Monday it is launching an ad campaign touting its local impact in eight cities where the joint venture has large brewing operations, including Milwaukee.
b OCEANPORT, N.J. (AP) - Jockey Trevor McCarthy has been taken to a hospital for precautionary neurological testing after his mount reared back and hit him in the head before the start of the first race at Monmouth Park on Sunday. Wholesale NFL Jerseys According to the 2011 Uganda Demographic Health Survey (UDHS), 24 percent of female teenagers are either pregnant or have given birth already. About 14 percent of young women and 16 percent of young men had their first sexual encounter before the age of 15, while 57 percent of young women had their first encounter before the age of 18, the survey found. i
She added: 鈥淚 think our forces do a wonderful job and I wish every one of the injured a speedy and successful recovery.鈥?nike factory store Giddy expectation has crashed and burned, with only a few smoldering embers for ardent fans to stoke in the hope that Jackson might redeem himself with this concluding chapter of The Hobbit trilogy. Coach Outlet Online
Gilbert, a Democrat, is looking to unseat freshman Republican Rep. Mike Bishop of Michigan's 8th congressional district. www.airmaxnike.us.com As such, Ataya and his seven Syrian colleagues pick trash from thousands of miles of gutters. They work for the municipality, but their wages are mostly paid by the NGO Mercy Corps, who select only the most needy Ataya himself has 10 family members to feed and has been out of work for most of the time since he fled Syria two years ago. m Michael Kors Outlet
Sound Common sense, should have had these cameras going yonks ago. It is called being sensible Pro-active common sense.. Many of these illegal Flytippers should also have a vehicle current legal Police/Council issued Carriers Licence in force when they a carrying waste, general rubbish etc, etc, . http://www.louisvuitton-outletonline.us.com Antibiotics get through wastewater systems that were never designed to cope with them and could be fostering drug resistance, increasing the likelihood that swimmers will contract a drug-resistant infection. New procedures are being developed to maintain safe water conditions.
bG9jayBjYWxscy4gPC9wPjxwPk5vbW9yb2JvIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgYmxvY2sgYXV0b21hdGVk Michael Kors Looking ahead to September, this is often one of the best months for local birdwatchers as migration gets into full swing. Some of the more exciting sightings in recent years have included Baird鈥檚 z moncler outlet
DBC I hope you are reading these comments? For what it is worth I agree with most of the above, I want to live in a nice tidy town however you need to realise not everybody is respectful and will spend time going to the tip! It has got worse since they stopped collecting items for free I think, perhaps you need to compromise and take that charge away? DBC are making so many cut backs but seem to be in the wrong places, we did some work in the house recently had 1 small bag of rubble and was told I had to pay for at the recycle centre and you wonder why people fly tip? They need to also get their fingers out and give us a garden waste bin as well there are some decent people in this town who perhaps can't afford to be running up to the tip every week with grass cuttings or don't have a car . This council is greedy and behind the times its a shambles the only people who suffer are the decent law abiding respectful people if scummy people can't be bothered to do the right thing they will tip anywhere regardless moncler outlet At market, they found that many of their loyal customers wanted more than just bulk meat. 鈥淭hey would ask, 鈥楧on鈥檛 you have anything already made?鈥欌€?Carrie says. So she started making value-added products such as frozen soups, pasties and pizzas. She rented various commercial kitchens until finally settling in the current location in Verona in 2011. Again, taking a cue from customers, Carrie began to offer carry-out service at the commercial kitchen location, supplying many Verona locals as well as Epic employees with truly farm-fresh food, and expanding to offer lunch and dinner fare such as sandwiches, burgers and tacos.

cD48cD4mIzgyMjA7SGUganVzdCBraW5kIG9mIHRvbGQgbWUgdG8gcGljayBpdCB1cCBhIGxpdHRs http://www.ghg-composants.fr We need a serious investment in clean energy, and less pollutive energy, and energy that can sustain us moving forward, suggested Roberts. i tn pas cher
A: There is no intention to move towards such a position at this point in time but governance arrangements may change as the agenda evolves. http://www.magelule.fr Putin's administration was criticized for a lot of things for waiting too long to start the rescue operation, for refusing assistance from other countries, and for the apparent lack of concern shown by Putin himself: The president only terminated his vacation in Sochi five days after the tragedy struck.
The goal is to grow their confidence and self-esteem. louboutin homme pas cher They got a player that was the unanimous choice of 16 NFL personnel people in a Journal Sentinel poll as the best back in the draft. z chaussure louboutin pas cher
"I have been offered training aimed at supporting female employees increase their presence and impact. This was fantastic - I learned a lot about my personal communication style and how I can utilise it more effectively. If you are looking for challenging and rewarding careers, Hitachi Rail Europe is the right place to be." chaussure air max pas cher The redshirt junior has averaged 231.0 yards per game over his last three games to push his season average to 174.2 per game 871 yards on 105 carries.
v Natalie Pasicznyk (4.0) cross country, track louboutin pas cher Compared with previous drills, this year's exercises wouldplace more emphasis on improving joint-command efficiency among various branches of the armed forces, with a focus on maritime operational training, the PLA Dailysaid. louboutin pas cher
I have always enjoyed driving and have been lucky enough in life to have owned more than 20 cars. I have had a love affair with the now defunct TVR brand of British sports car and indeed I invested in one in the early 90s, a British Racing Green 4.0 litre TVR Chimaera with cream interior and green clocks! It was all handmade over six weeks and delivered on schedule - much against the folklore hearsay that there was a five-year waiting list. This started an eight-year ownership of various TVRs and many a foray into Europe on foody, winey excursions. I found that, while I had 400 horse power under my toe that I had to show these cars respect and drive them properly, which I have carried through my driving years. Respect the road and it will respect you is my motto. www.joffreyfaroux.fr Milwaukee http://www.cheapuggssale.us.org
cmdvIHRoZSBmZWUgaW5jcmVhc2VzLiBBbmQgYWRkIHRvIHRoZSBsYXlvZmZzPyBUaGUgbGVnaXNs chaussure louboutin To assist competition, legislators should have set minimally required standards, which if not met would result in penalties. And now that it has been proven beyond all doubt that this is the only way to benefit consumers, it would be right to extend these measures to encompass all companies and service providers from insurance firms to the health funds, and even government departments and their various branches from the Tax Authority to the Ministry of Transport. Who will take up the challenge? i http://www.ghg-composants.fr
It is a very engaging design. louboutin homme pas cher Alexander Borovsky Love andIntrigue
Knesset Christian Allies caucus director Josh Reinstein said the Congressmen were sent a clear message that there is wall-to-wall opposition in Israel to the Iran deal regardless of party or political persuasion. He warned that the deal could be the greatest existential threat the State of Israel has ever faced. In Israel, there is no dispute between Left and Right over the Iran deal, Minister for Social Equality Gila Gamliel told The Jerusalem Post. Everyone here feels very strongly that this agreement poses a grave danger to Israel, to the West and to the world at large. louboutin homme pas cher The FAO launched its in 2000, but it was not until 11 years later that the group published its .
We knew we needed a sweep (against Eisenhower) to have a shot at conference, said West co-coach Corey Scheel after his team fell to 6-3 overall. Winning one is better than losing both. We know how that feels and I don't want that feeling again. But anytime you can come over and beat Eisenhower on their field, it's a great thing for us. nike pas cher So like two gemologists on a mission, the men began polishing up their home. And they turned it into a real gem.
Quinn Miracle, Chippewa Falls, dec. over Kody Azarian, Waterford, 3-2. Josh Bird, Burlington, dec. over Bill Holz, Menomonee Falls, 5-2. Zach Miller, Wauwatosa West / East, over Chase Farr, Bay Port, by disqualification. Robert Lee, Kaukauna, pinned Zach Hasselberger, Stoughton, 1:20. nike tn pas cher In a Yacoub El Hillo, the UN Resident Humanitarian Coordinator for Syria, and Kevin Kennedy, the Regional Humanitarian Coordinator for the Syria Crisis, called on donors to provide not just short-term money for life-saving aid but also help fund long-term projects.
f The search for Mr Lawler continues, with police officers, search dogs, Teesdale and Search and Mountain Rescue Team and the missing man鈥檚 family and friends scouring the Ferryhill area. tn pas cher But he was afflicted by a sudden and severe illness which made it impossible to carry on working. He spent his final weeks at Winston and died there in January 1865 at the age of 27.
SCOUTING REPORT: Since sweeping the Brewers in a four-game series from July 30-Aug. 2 at Wrigley Field, the Cubs have continued to roll. They won two out of three in Pittsburgh and then swept the San Francisco Giants, who are 31/2 games behind the Cubs in the chase for the second wild card. Haren makes his first Wrigley Field start for Chicago against the Brewers; he was acquired in a trade from the Miami Marlins on July 31. There was a bit of excitement at the Friendly Confines following Chicago's victory over San Francisco on Sunday as the entire facility needed to be cleared after a bomb threat that was deemed credible was phoned in. The all-clear was given about an hour later. chaussure nike tn pas cher NFC scout: He'll go first round. He's just a solid starter. The average safety in the league runs 4.6. He plays faster than that. He's a nice, smooth pedaler. Very instinctive. Got nice ball skills. You don't see a speed deficiency on film. t louboutin pas cher
Loading article content chaussure louboutin pas cher Preps Plus: What was the best advice you ve ever been given?
d In doing so, it is already on track to increase Australia's emissions by between 1.5 and 2.0 million tonnes dioxide equivalent]per annum, a figure which is certain to get much bigger in the next two or so years. www.musicales-boffres.fr 19 June: Gael Kakuta: from Chelsea to Sevilla, undisclosed u
FormerNewcastle players and , who both had criminal convictions, were refused entry during the summer of 2011, as was Yohan Cabaye, although the Frenchman's issue was an unpaid dentist's bill. air max 90 pas cher What鈥檚 your best trait? nike tn pas cher
University of Melbourne health economist Philip Clarke said these statistics should be made routinely available to provide accountability to taxpayers and assess claims by the industry that particular government policies would send them out of business. www.ghg-composants.fr the coming days.
n chaussure louboutin pas cher
:: North -West: 27 per cent http://www.leslascarsgays.fr While most of the attention will be focused on the presidential race, Wisconsin voters also will decide who will take the seat held by retiring Democratic U.S. Sen. Herb Kohl.
McCarthy pledged a thorough review of the EPA's role in the disaster, but said her current focus is on properly managing the response. So far, there have been no reported cases of anyone's health being harmed by the spilled heavy metals, she said. tn pas cher Burbero is up in open grade this preparation after coming through his grades at the beginning of the year. He was runner-up in the Parramatta Cup and Canberra Cup as he extended to staying journeysbefore winning the Ajax Stakes. f nike tn pas cher france
Durham's hectic schedule appeared to have drained John Hastings, but Chris Rushworth kept running in, and after taking his 500th first-class wicket beat the bat countless times without finding the edge. louboutin All of these factors help explain how Wisconsin could elect a Tea Party-style Republican to the US Senate in 2010 (Johnson) and two years later elect a liberal Democrat from Madison (Baldwin) perceived by many Republicans and some pundits as unelectable statewide.As things turned out, Baldwin won half of Wisconsin s 72 counties against a Republican who had won four statewide elections, Tommy Thompson.

Yorumlarınız moderatörlerin onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.

Filtered HTML

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br> <p>
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Rojname Kurdish News