ala kurdistan
Ey Reqîb

“Çok olsun hepimizin olsun” ama Kürdistan’ın devleti olmasın!-Dursun Ali Küçük

*Duran kalkan’ın devletsiz demokrasisi....
“Çok Olsun Hepimizin Olsun”(1) makalesi Özgür Politika da çıktı.
Temel gerekçe referanduma karşı teoriler ve politikalar öne sürmekti.
Asıl amacı, Güney Kürdistan referandumuna karşı teorik gerekçeler oluşturmaktır.

Makalesini hayretle okudum.
Anlamadığı bir şey vardı. Önderliği “anarşist değilim anarşizmi savunmuyorum” diyor.
Paradigmada ortaya konulan Türkiye-İran,Suriye-Irak demokratik cumhuriyetleri ile Kürtdistan sorununun çözüleceği vurgulanıyor ve “altın tepside sunulsada Kürdistan devletini kabul etmem” diyor.
Özünde KCK lideri Öcalan devlete karşı değildir. Demokratik Cumhuriyet bir Türkiye devleti demektir. İktidara ve devlete bulaşmayın denilen sadece Kürtlerdir.

Duran Kalkan bunu anlamasına anlamış. Ama buna kılıf bulmak için biz “bağımsızlık ve özgürlük” istiyoruz ama bunu devletsiz olarak demokrasi ile çözüyoruz.
Dünya üzerinde 200leri geçen devletler var ve bunlar kendilerini bağımsız devletler olarak adlandırıyorlar ve BM üyesidirler.

Duran kalkan’ın yazısı baştan sona tutarsızlıklarla doludur.
Demokratik toplumlar vardır. Ama devletleri ile birlikte. Günümüzde demokratik kriterlerle yönetilen ülkeler bulunmaktadır. Hemde KCK’den daha ileri ve özgürlükçüdürler.

Duran Kalkan; sen bir toplantıda senin düşüncelerine karşı çıkan olursa hopluyorsun. Bunları unutmayacaksın. Cezalandırmalarda işin cabası.  Cezaevlerin var. Evrensel hukuka uymayan mahkemelerin var. Al sana devletin bazı uygulamaları... demokrasi nerede.
Demokratik toplum veya demokratik ülkeler aynı kavramlardır.

Dünya üzerinde demokrasi konusunda ciltlerle değerlendirmeler ve pratik vardır. Sen daha 20 yıldır sakız gibi demokrasiyi kullanıyorsun. Gereklerine gelince hani topluma felan pek uyguladığınız yoktur.
İlk yazılı tarihten bu yana bilim insanları devleti tanımlamışlardır. Devlet biçimlerini sıralamışlardır. Demokrasi de devlet biçimlerinden biridir.

Devletin nasıl kullanacağın önemlidir. Ne devleti övmek doğrudur ne de Kürtlere devleti haram etmek.
Kürtler anasını görmesin poltikası gibi Kürdistan’a bağımsız devleti haram ediyorsunuz.

*Bağımsızlık ve Özgürlük devlet olmadan oluyormuş..
Bağımsız devletler diye kavram vardır. Devletsiz bağımsızlığı elde edeni daha görmedik.
İktidarsan ve ülkene topraklarına ve dışa karşı egemenlik haklarına saygılıysan, sayılan bütün özgürlükleri uygulamanın yolları açılabilir.
Bütün analistler ve bilim insanları senin bu yazdığına gülüp geçerler. Bilimsel ve tutarlı hiç bir yanı yoktur.

İnsanlık ve toplumlar heniüz devlet organizasyonundan kaçacak durumda değildirler.
Söz konusu Kürdistan olunca  devletsizliği Kürdistan’a uygulamaya kalkmak tam bir ham hayaldir.

*Unutma Duran Kalkan sen bir devlette yaşayacaksın...

Kürdistanın bağımsızlığına ve devletleşmeye kavuşması ve birleşmesi temel hayalimizdir. PKK bunun için mücadele etti. PKKnin cenazesini kaldırdınız. En iyi yanı buydu, onu gömdünüz.
Şimdi de bunun için dualar yazıyorsunuz.
Ama PKK’nin kötü huylarını ise ne yazık ki korudunuz.
Evet sen bir devlette yaşıyacaksın.
Türkiye( bu ırk cumhuriyetinin adıdır)demokratik cumhuriyeti. Ama devletli.
Türklerin devleti ortadan kaldıracağını mı sanıyorsun?

Arap ve Farsların devleti ortadan kaldıracaklarına inanıyor musun?
Şimdi yazdığın makalede Güney Kürdistan’a aynı şeyi çözüm diye öneriyorsun.
“referandumu çoktan yaptık” diyorsun. Kuzey Kürdistan Kurtuluş Mücadelesi bağımsızlık mücadelesi verdi. Utangaçça bunu kastediyorsun.
Ama şimdi sen bunları terketmişsin.
İyi veya kötü Güney Kürdistan partileri bağımsızlığı ve devletleşmeyi savunuyor.
Bağımsızlık nasıl sağlarsın bilemem ama bu gerçekleşen bağımsızlık için halk referandumudur.
Öyle küçümsemeye kalkma .
Tarihi sonuçları olacaktır.
Unutma, seni demokratik TC devleti kabul etmez, belki gün gelir Bağımsız Kürdistan devletine işin düşer. Ne olur ne olmaz, dünya halidir.

*Demokratik Sosyalizm
Bunu savunan reel sosyalizme cephe alanlardır.
Doğu Avrupa ve Çekeslovakya sosyalistleri ve demoktratlarıda savunuyordu. Bu gün Çek ve Slovaklar demokratik cumhuriyetlerini kurdular ama devletli.
Sosyalimzme ve komünizme tek ülkede geçilir mi geçilmez mi hala tartışılıyor. Sosyalizmin devlet mülkiyeti olmadığı netleşti.
Bunları ben sana içinizdeyken ve hata bir meclis toplantısında söyledim. Benimsemiyordunuz.
Hata hayle Selasiye Etopya sosyalizmine karşıyım dedim anlaman için.
Komünizme Krusçev tek ülkede geçti, halkın devleti ile devletsizliği ilan etti.
Krusçevden yeterince ders çıkarmamışsınız.
Senin ve eğer KCK senin bu görüşlerine katılıyorsa savunduğunuz devletsizlik Krusçev ve Brajnevinki ile aynıdır.

Rojavada komün, kanton dediniz. En son federasyon dediniz bu iyi bir gelişme. Fedrasyonun devletleşme olduğunu bilmeyen yoktur.
Boş teorileri bize anlatmaya kalkma.
Rojavada bal gibi yarı devlet var.
Güney Kürdistan’da adı konuşlmamış ve resmi ilanı yapılmamış bir devlet var.
Mahkemeler , cezaevi, yargı, yasama, meclisler, ordu, milis güçleri, okullar, diğer halkların haklarına saygı vb var. Rojava Kürdistan’ında bunların hepsi fazlasıyla vardır. Bu şekilde federasyon olarak resmi bir statü kazanırlarsa al sana federal Cumhuriyet, başka bir deyişle devlet...
Suriye ile birlikte olursa senin dediğin gibi demokratik cumhuriyet olur. Federal cumhuriyet veya Konfederal cumhuriyet olmasa demokratik cumhuriyet dediğin daha dar birşey olur. Sen federal ve konfederal bir cumhuriyet bile istemiyorsun. Bunlar, devletlerin birliği gibi birşey olur.

Devletsizliği en gelişkin toplumlar yapamıyorsa bizim gibi daha başını toplamamış ve kölelikten kurtulmamış bir halk mı sağlar?
Tam ham hayal ve ütopyacısınız.
Tamda TC ve sömürgeci devletlerin işine yarayan teoriler ortaya atıyorsunuz.
Bunları gerçekleştirmenizde mümkün değildir.
Kürtler ve Kürdistan’a yazık etmeyiniz.

*Makalesinin Tümü Güney Kürdistan referandumunu boşa çıkarmak içindir.
Yazdığı makalenin özü Güney Kürdistan Bağımsızlık referandumuna karşı çıkmaktır.
Devletsizliği savunduğu içinde bağımsızlık referandumu ile devletleşmeye ve bağımsızlığa yol açılacağını biliyor. Bunu dizginlemek için yazmıştır.

Kusura bakmayınız. Duran kalkan çok uzatmıştı, hepsi boş teoriydi. Teoriye biraz bende ister istemez kaçtım. Geniş bir yazı olursa tabiiki bu makale biçiminde olmaz. Buda aklımın bir köşesinde duruyor.

*Devlete karşısınız ama sende devletin bazı kötü huyları var..
Uygulamalarınız devlet zihniyeti gibidir.
İçe karşı davranışlarınız.
Önderlik Hareketi olmanız bile demokrasi ile çelişir.
Tabu ve ne denilirse karşı çıkmadan kabul etmek, demokrasiye girmediğini teslim edersiniz sanıyorum.
Türkiye zindanına kulak kapartmanız demokrasinin hangi uygulaması.
Demokrasi demişken, en çok toplumların tartıştığı katılımcı demokrasidir.
Katılımcı demokrasinin neresindesiniz?
“Demokratik ekonomi”, “demokratik islam” vb gibi herşeyin başına “demokratik” koymakla birşey demokratik olmaz.
Sayın Kalkan korkarım bağımsızlık ve ayrılma ve ulusların kendi kaderini tayin hakkkını Kürdistan kullanmasın diye “demokratik toplum” u devletin karşısına çıkarıyorsunuz.

Sen ve isteyenler devletsiz kalsın.
Kürdistan bağımsızlığına, devletine ve demokrasisine kavuşsun.

*Ulus-devlet
İlahi ulus-devlet kurmak zorundamıyız?
Niye devlet deyince ulus-devlet aklınıza geliyor. Zamanı dolmuş diyorsunuz.
Ban agöre Çek ve Slovak Cumhuriyeti vb ulus-devlet değildir.
Kürdistan çok kültürlü, çok dilli, çok inançlı, herkesimin örgütlendiği, meşru mücadelesini verdiği, evrensel hukuka bağlı, temel hak ve özgürlükleri, insan haklarını vb uygulayan bir demokratik cumhuriyet  olsun.
Federal Kürdistan cumhuriyeti.
Çok uzatmam gerekmiyor. Cevabı halk size verecektir.
Siz, PKK’i geliştiren ve her parçaya mal eden temel amactan vazgeçtiniz.
O tarafa bu tarafa kıvırmaya gerek yok.
Saadete geliniz.
Güney Kürdistan 25 Eylül bağımsızlık referandumuna selam olsun!

Dursun Ali Küçük
12.09.2017

Not:  Duran Kalkan’ın makalesinden alıntı yapmadan eleştirdim. Makalesini yorum bölümünde vereceğim. İsteyen bakabilir.
 

Yorumlar

Dursun Ali Küçük kullanıcısının resmi

Çok olsun hepimizin olsun

11 Eylül 2017 Pazartesi

 

SELAHATTİN ERDEM

Bağımsızlık ve özgürlük devlet ile mi sağlanır, yoksa demokrasi ile mi? Herhalde insanlık tarihinin en önemli sorularından biri budur. Bu soruya devlet ve iktidar güçleri beş bin yıldır “Devlet” cevabını vermişler ve bu temelde toplumlar nezdinde meşruiyet edinmeye çalışmışlardır. Bu konuda toplumları ikna edemedikleri durumda ise, “Demokrasi de bir devlet biçimidir” yalanını uydurarak yine kendi etkinliklerini sağlamak istemişlerdir.

Kuşkusuz söz konusu soru “Toplumlar için devlet mi gereklidir, yoksa demokrasi mi?” diye de sorulabilir. Nitekim bu soru da tarih boyunca sorulmuş ve beş bin yıldır devlet ile demokrasi arasında amansız bir mücadele yaşanmıştır. Devlet ile toplum arasında her zaman var olan mücadele aslında bu anlama gelmektedir. Çünkü bir yerde demokrasi toplumu ifade etmektedir, toplumun kendini yönetmesi demektir. Toplumun kendini yönetmesi demek olan demokrasi ile, toplum üzerinde örgütlenmiş sistemli bir baskı ve sömürü demek olan devlet arasında sürekli bir mücadele var olmuştur.

Burada öncelikle devlet ile demokrasinin çok farklı olduğunu ve demokrasinin bir devlet biçimi olmadığını ve de olamayacağını belirtmemiz gerekiyor. Çünkü, adı üzerinde demokrasi toplumun yönetimi demek oluyor. Demos demek toplum demek, krasi ise yönetim demek olduğu için, demokrasi toplumun yönetimi anlamına geliyor. Çok açık ki, böyle bir kavram, toplum üzerinde örgütlenmiş sistemli bir baskı ve sömürü demek olan devletle ilişkili olamaz. Demokrasiyi bir devlet biçimi olarak tanımlamak herhalde tarihte uydurulmuş olan yalanların en büyüğü olmuştur.

Tarihte devlet üzerine kafa yoran en önemli insanlardan birinin Lenin olduğunu biliyoruz. Aslında Lenin, “Burjuva demokrasisi olamaz, her devlet bir diktatörlüktür” derken yerden göğe kadar haklıydı. Yanılgısı bir diktatörlüğe karşı başka bir diktatörlükle cevap verilmesi gerektiği noktasında oldu. Yani “Burjuva diktatörlüğüne karşı proletarya diktatörlüğü gereklidir” dedi. Sosyalizm gibi özgürlük, farklılıklara dayalı eşitlik ve paylaşım demek olan ideolojiyi bir baskı ve sömürü sistemi olan devlet aracı ile hayata geçirmek istedi. Demokrasiyi devlet sultasından kurtarırken, sosyalizmi devletten kurtaramadı. Reel sosyalizmin çözülüşünün en önemli bir nedeninin işte bu olduğu iyi biliniyor. 

Şimdi bu durum, reel sosyalizmin çözülüşü ardından ve çözülüş nedenlerinin sorgulandığı tartışmalar içerisinde çok yaygın bir biçimde tartışılıyor. Söz konusu tartışmalar içerisinde iki şey öne çıkıyor: Birincisi sosyalizmin devlet ve iktidar ile inşa edilemeyeceği, devletçi sosyalizmin olamayacağı, burada ciddi bir amaç ve araç çelişkisinin var olduğu artık yaygınca değerlendirilip kabul ediliyor. İkinci olarak ise, toplumun kendini yönetmesi demek olan demokrasi kavramı öne çıkıyor ve yeniden tanımlanıyor. Bir anlamda adeta demokrasi yeniden keşfediliyor. Ve tabi bunun doğal sonucu olarak sosyalizm ile demokrasi bir araya getirilerek “Demokratik sosyalizm” kavramı yaygınca geliştiriliyor ve benimseniyor.

Diğer yandan, toplum üzerinde örgütlü ve sistemli bir baskı ve sömürü aracı demek olan devletin toplumları bağımsız ve özgür yapabileceği fikri de ciddi biçimde eleştiriliyor ve çoğunlukla reddediliyor. Çünkü bağımsız ve özgürlük toplumla ilgilidir, devlet ise toplumdan kopuk ve toplum üzerinde bir baskı sistemidir. Örgütlü bir baskı ve sömürü sistemi olan devletin bir sürekliliği olması gerektiği gibi, bağımlılığının olması gerektiği de açıktır. Karakterinden dolayı devlette kopukluk ve bağımsızlık olamaz. O halde devletlerle bağımsız ve özgür hale gelindiği düşüncesi de tarihte uydurulmuş başka bir önemli yalan olmaktadır.

Aslında bu konularda en kapsamlı ve ayrıntılı teorik değerlendirmeleri Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan yapmış ve çok ciddi bir aydınlanma ve netleşme yaratmıştır. Kürt Halk Önderi demokrasi ile sosyalizmi devlet tasallutundan kurtararak gerçek anlamlarına kavuşturmuş ve bir amaç ve araç birliği de yaratarak “Demokratik sosyalizmi” tanımlamıştır. Bu temelde devletle değil, demokrasi ile bağımsız, özgür ve eşit olunabileceğini açıkça ortaya koymuştur. Dolayısıyla toplumlar için devlet değil, demokrasinin gerekli olduğunu belirlemiştir. Sonuçta kadın özgürlüğüne ve toplumsal ekolojiye dayalı bir demokratik toplum paradigmasını geliştirmiş ve bunun örgütsel sistemi olarak da demokratik konfederalizmi tanımlamıştır.

Bütün bunları niçin yazıyoruz? Besbelli ki Başurê Kürdistan’da yapılmaya çalışılan referandum için yazıyoruz. Bu noktada öncelikle şunu belirtmeliyiz ki, Kürt halkının bağımsız ve özgür olma hakları tartışılamaz ve başkaları tarafından da verilemez. Yine bu hak sadece bir referandum ile de kazanılamaz ve kullanılamaz. Bu bir bilinç, örgütlülük ve mücadele işidir ki, Kürt halkı kırk yıldır Önder Abdullah Öcalan öncülüğünde böyle tarihi bir bilinçlenme ve örgütlenme yaşamış ve tarihi bir bağımsızlık ve özgürlük savaşı vermiştir. Yani söz konusu kırk yıllık kahramanca mücadele ile Kürt halkı tutumunu ortaya koymuş ve gerçek referandumunu yapmıştır.

Diğer yandan, elbette bazıları devlet isteyebilir ve kendi devletlerini referandum ile ilan etmeye çalışabilir. Fakat devletin Kürdistan’a ve Kürt halkına bağımsızlık ve özgürlük getireceğini hiç kimse söyleyemez ve iddia edemez. Çünkü devlet bağımlılık ve de baskı demektir. Bütün dünyada devletler böyle olduğu gibi, Kürdistan’da da böyledir. “Bizim devletimiz iyidir” diyen Rus sosyalistlerinin sonunun nasıl olduğu ortadadır. Eğer bazı Kürtler böyle derlerse, elbette onların sonu da farklı olmayacaktır.

Burada bazı hususları açıkça bir kez daha belirlememizin yararlı olacağına inanıyoruz. Elbette Kürdistan’ın bağımsız ve özgür olması gerekiyor ve hepimiz bunun için mücadele ediyoruz. Ama söz konusu bağımsızlık ve özgürlüğün devletle değil, demokrasi ile kazanılacağını da yine hepimiz açıkça görüyoruz. Devlet ile yeni bir bağımlılık, baskı, sömürü ve kölelik gelirken, demokrasi ile bağımsızlığın, özgürlüğün, eşitliğin ve insanlığın kazanılacağını somut olarak hissediyor ve anlıyoruz. O halde Kürtler için devlet değil, demokrasi gerekiyor. Kürtlerin yeni bir baskı ve sömürü getirecek olan devlete değil, bağımsızlık ve özgürlük getirecek olan demokrasiye ihtiyaçları vardır. Günümüzde demokrasi dışında hiçbir şey bağımsızlık, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik getirmez.

Bu nedenle KDP’nin devlet kurma çabaları Kürtleri özgürlüğe ve kurtuluşa götürmez. Bu çaba ancak yeni bir diktatörlük yaratır ki, o da yeni bir baskı ve sömürü sistemi demektir. Çok açık ki, devlet demek baskı, sömürü, bağımlılık ve savaş demektir. Buna karşılık, demokrasi demek bağımsızlık, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik demektir. Devlet demek az olsun ve hepsi benim olsun demektir. Demokrasi demek çok olsun ve hepimizin olsun demektir. Devlet demek bir kesimin çıkarcı egemenliği olurken, demokrasi demek tüm toplumun özgürlüğü ve kurtuluşu olmaktadır.

Demek ki Kürt toplumunun her şeyden çok demokrasiye ihtiyacı vardır. Kürtler için demokrasi, ekmek ve sudan daha fazla bir ihtiyaçtır. O halde bir devlet kurmaya ve bunun için referandum yapmaya çalışmak değil, Bağımsız Kürdistan Demokrasisini inşa etmeye çalışmak gerçek devrimcilik ve özgürlükçülüktür. PKK böyle bir demokrasiyi inşa etmek için tüm gücüyle çalışmakta ve herkesi de böyle bir demokrasinin ortak inşasına çağırmaktadır. Kürdistan Ulusal Kongresi çalışmaları işte böyle bir demokrasinin inşa çabaları olmaktadır ki, gerçekte en kutsal ve yurtsever bir çalışma anlamına gelmektedir. Gerçek yurtseverlerin böyle bir çaba içinde yer alması gerekir.

 

494
YENİ ÖZGÜR POLİTİKAv

Not duran kalkan selahtin erdem adiyla yazi yazmaktadir

   Bagimsiz bir  kurd devletine karsi olan her kurdun onuru ,serefi, hasiyeti ,namusu ,vijdani ,

inanci ve hicbir insani degeri kalmamistir.Bu  her  kim olursa olsun........

    Kurdlerin bagimsizlik kadar bu kirletilmis kisiliklerden arindirilmasida zorunludur.Zira gelecek

nesillerimize bu soysuzluk hastaligi bulasmasin........;

Kurtler zaten demokratik bir halk ..siz kurtlere demokrasi getirmeyin istemiyoruz sizin demokrasi yi bize once devlet lazim ...bizdevlet icin mucadele edelim siz de turk arap ve fars halkini ve devletlrin demokratiklestirmeye devam edin..eminim ki hepsi size gotuyle guluyorlardir...

Abasin,karasunun,önceleride Altunun söylediklerine inandigini söyleyen Kürd,korkudan düsmana sirin gözükmek icindir,ben böyle görüyor ,böyle inanyorum,özünde ise mantik disi oldugunun farkinda,ya mantikli olan biri bu fikir icin neden bedel versinki,derki senin bu fikrin icin bedel verecegime gider sistem partilerinde yer alirim daha niye aci cekeyim,bu fikrin mantigi budur,ha bu fikirde israrcilarsa,herseyin basinada demokrasi demokratik yasam diyip duruyorlar, o zaman bu demokrasinin geregini yerine getirsinler raferenduma gdilsin bedeli veren halk o zaman halka sorulsun bakalim bu fikri savunan Kürd varmi,sayin Abas o sürekli dillendirdiginiz demokrasi hakimizi kulanmak istiyoruz,referandum.

Sn Erdem,siz Kürt sömürgecilerin yükünü hafifletmek için çok uğraşıyorsunuz ,onlar sömürgeci kaldıkça,biz köle olmaya zorlanacağız demektir.

Bizi demokrasinin ,sosyal ve sivil bir yaşamın iradeleşerek .aydınlaşarak olumlu bir anlayış olarak dönüşmesi ....

Bunu Arap çöllerinde,Türk,Fars zihniyetine binlerce yıldan sonra nasıl uygulanacaksınız.Mafya,Nükleer enerjik kafalara vs..

Sizin bu teoriniz hayali değil gerçekçi olduğunu var sayalım;gerçekleşmesini için kaç yüz yıl gerekir?

Bu sürece kadar Kürtler asimile olup Bitmez mi?

Bizim bağımsızlığımız bir iki adım ötede,elimizi uzatsak yetişeceğiz.

Daha önemlisi demokrasiden öte önce hür ve özgür olmak istiyoruz kendi vatanımızda.

Demokrasimizi kendimiz kuracağız,Kürdistan Bayrağı altında

Bir demli çay yudumlayarak 

 

 

Dinime söven müslüman olsa diye bir söz var....Duran Kalkana sormak lazım pkk de ki demokrasi seviyesi nedir....düsüncesine tahammül etmediginiz kaç insanı öldüzdünùz bu 40 yılda...bu konu da net rakam verirlerse biz de anlarız onların demokrasi seviyesini...

Ideolojik olarak kürdleri zehirlemeyi ve kafalarını bulandırmaya bir son verin artık....

pkkli eski bir kadin söylemişti...ekoloji kadın özgürlùgü falan çok dillendiriyorlar ama en çok iktidar ve güç olma birbirini rezil edercesine diskalifiye etme de pkk de ki kadınlar arasındaymış....Ne büyük çelişki aman tanrım...

Palavra teorilere karnımız tok...biz Bagımsız Kürdistamızı istiyoruz ve destekliyoruz...gerisi hikaye....

Sayin Kücüge katiliyorum ama D.Kalkanin biz referanduma sunduk ve kabul görmedi demeside pekte yalan sayilmaz bence, Bazilarinin Kurd devleti olsun camurdan olsun zihniyetide manasiz Güneye baktigimda tipik bir ortadogu Ülkesi görüyorum heryerde erkek,  kadinlar icerde!! Ama Rojava öylemi heryerde kadin, kimse kusura bakmasin kadini özgür olmayan bir toplum özgür olamaz. Eger ego icin bir devlet istiyorsak o baska bir konu, bir Asiret ve tarikatinin kuracigi devlet anca bu olur, bazilarinin hosuna gitmiyor ama gercek bu ama ben kesinlikle referanduma karsi degilim benim kizmamin sebebi cok gec kalindi benim bildigim 2008de referandum yapilacakti, hatta o zamanlar KP yorum yollamistim yanlis yapiyorlar diye hatta yine ertelese yine cok yanlis olur, zaman kaybi ve dönüp dolasip gelecegin yer ayni olur,artik ne olacaksa olsun korkunun ecele bir faydasi yok zaten hergün savas yokmu? Asil Kurdleri tehdit edenler korksun bizi heryer cehennem!

 

Delal arkadas sizleri tutanmi var? 

Kürd milletin enerjisini nereye yönlendordikleri belli.
Ypg PKK Dan ayrilip basur kurdistan Ile birlesmeli, aksi takdirde bir Diktator devletcilk olur.

duran kalkan tam kürd düșmanı bu kim binlerce kürd bagımsız kürdistan için canını malını feda eti ve hemde ilk pkk çıkıșı sılogani bagımsız kürdistan di nasıl oldu itirafçı duruma gelindi insanda biraz onur olur hiçmi șehitlerin vasyeti okumadın senin gibileri naletliyoruz irademiz deyilsiniz son hendek ler de kürt gençlige konplo nuzda ortada umarım dilerim kürdistan halkı șehitlerin aylesi size iki çift lafı olur!!. inadınıza bagımsız onurlu yașam tek bagımsız kürdistanda olur ya kürdistan ya neman!!

Çok gerekli bir yazi degil. Duran Kalkani bir tek siz ve KP okumushtur. Yani bir zamanin yol arkadashlari, shimdinin tepki duyanlari.O yazidan bir yazi üretmek istemishsiniz. Neden dünyanin yükü omuzlarinizdaymish gibi reaktion gösteriyorsunuz ki. Bir de bir zamanlar beraber yediniz içtiniz, kararlar verdiniz, shimdi bu ispiyonlama neyin nesi ki. Shunu unutmayalim ki "firtinadan gemisini kurtaran kaptan meselesi. PKK nin Kalkan, Karasu, Bayikla boshuna ugrashiyorsunuz. Kendisine ait fikri olan kishinin zaten bir durushu olur, tapmasi gerekenlerde tapmali. Duran Kalkan referandumun önünde engel degildir. Gerçekçi olalim. Demokrasi ortadoguda gezmiyor shuan. Fikir özgürlügü diye bishey varsa, adam fikrini söylüyor. Reklaminida siz yapiyorsunuz. Güney kürdistanin partileri referandum ishiyle yeterince meshguller. Sizde Kalkanla meshgulsunuz. Biz bu dönem eski toplantilari duymak istemiyoruz. Hala PKK stili, birbirinizi hiçleshtirmede ustasiniz. Bu türk devletinin hastaligi. Mesela, bir olaya sözde kürdistan bayragi vs vs. Sizdede zaten shuydu vs
Vs. Biz var ettik vs vs. Hep günah çikarma, günahi karshiya yüklemek. "ALTIN TEPSIDE DEVLET VERSINLER SAYIN KALKAN'A, ISTEMEDIGI ZAMAN bu yaziyi cidiye aliriz. Öyleyse ROJAVA için niye bu kadar çaba veriyorlar. ÖCALAN KIRMIZI ÇIZGI DeDI" demeki altin tepsi hikaye. Altin tepside Öcalan AKP ye iktidari altin tepside sunduk dedi, bir altin tepsidir gidiyor.

Avrupali kürd olarak shunu söyleyeyim, PKK nin kendiside ben merkezci, siz eleshtiren sayin yazarda öyle. Oradaydiniz sonuçta. Güney Kürdistan bu konuda ayriliyor sizden. Atatürk bizi kurtardi, sonra Öcalan kurtariyor. Bu kadar. Bu fikir hepinizde mevcuttu bir zamanlar. Kötümüydü? Hayir. Iyi kötü herkes bundan beslendi, besleniyor. Hakkini yememek lazim. Hosha gitmeyen beyana bir yazi yaza biliyorsunuz. Ilham oluyor iyi kötü. Bizi bunaltmayin. Shöyle ufku açan yazilar yazin lütfen.

Iktidar hoshtur, çekicidir, inanmayin altin tepsilere.

 

Devlet gereksizmiş...Bu iddiayı savunan kimse şu önemli soruya yanıt vermesi gerekiyor: Gereksiz ve ihtiyaç dışı olduğunu öne sürdüğü devlet, nasıl oluyor da tarihin tüm evrelerinden günümüze kadar hiçbir toplumun yakasından bir türlü düşmemiş ve düşmüyor? Diğer bir deyişle, gereksiz bir fenomenin toplumlarda bu kadar kalıcı olması ve her zaman kendini toplumlara dayatmada galip çıkmasını özellikle de sosyolojik olarak açıklaması gerekir? Devlet gereksiz, hatta fazladan gereksizse ve bir anlamda bütün kötülüklerin kaynağı ise o zaman neden bu kadar güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor? Dini ve manaviyatı gereksiz gören bir kimse de aynı soruyla karşıkarşıyadır; çünkü din de en az devlet kadar toplumlarda bir şekilde varlığını sürdürerek günümüze kadar gelmiştir.  Bir toplumsal fenomen topluma sadece acı veriyorsa, toplumun köklü yaralarına, sorunlarına hiçbir şekilde merhem ve yanıt olamıyorsa  varlığını nasıl sürdürebiliyor?

Devlet baskı ve sümürü aracıymış...onun için de uzak durmak gerekiyormuş devletten... Evvela her şey baskı ve sümürü aracına dünüşebilir ve bu mantığa göre hareket edilecekse o zaman birçok şeyden uzak durmak gerekir. Örneğin baskının, sümürünün ve zulmün en büyük ve en dolayımsız aracı silahlardır. Silahlar olmasaydı hiçbir devlet toplum üzerinde korku ve baskı korumazdı? O halde mantığınıza göre, ellerinizdeki silahlar gereksiz olmuyor mu? Diyeceksiniz ki evet silahlar baskı ve sümürü aracı olabilir ama biz silahı bu amaçla değil, kendimizi, onurumuzu korumak ve özgür bir yaşam kurmak için elimize aldık ve bu tamamen acımasız şartların bize dayattığı bir durumdur. Peki aynı acımasız şartlar başkalarına devletşemeyi (kendilerini koruma aracı olarak) dayatıyorsa neden bunu gereksiz görüyorsunuz?!...

Saniyen, baskı ve sümürü bizatihi devletin özünden mi kaynaklıyor yoksa onu baskı ve sümürünün aracı yapan insanlardan mı kaynaklanıyor? Eğer devletin özünden kaynaklanıyorsa o zaman devleti baskının aracı olarak tanımlamak pek doğru bir tanımlama olmaz, çünkü araç araçtır kötü yönde de iyi yönde de kullanılabilir. Ama eğer baskı ve sümürü devletin özünden değil de, devleti kuran, şekillendiren ve yöneten insandan kaynaklarıyorsa (ki bana göre doğru olan da bu tespittir) o zaman sorunun çaresini devletsizlikte değil, devlet de dahil her türlü aracı ve değeri haksız yere kendi emelleri için kullanmak isteyen insanda aramak gerekir. Eserdeki kusur eserin kendisinden değil, eserin yaratıcısı olan insandan kaynaklanıyor, insandaki kusurlara çare bulmadan eserlerdeki kusurlarla uğraşmak bataklığı bırakıp sivri sineklerin peşine düşmek gibidir.

Son olarak denibilir ki devletleşme eğer gereksizse zaten gerçekleşmeyecektir, ama eğer gerekli ise kaçınılmaz olarak gerçekleşcektir tarihte gerçekleşmiş olan her vakıa gibi.  

       

        

 

 

Kürdistan Devletinin kurulmasi hava kadar hayatidir. Kürt Kültürünün yasiyabilmesinin tek garantisi budur. Asurî Kültürünün yasiyabilme garantiside budur. Türkiyedede Alevi Kültürünün yasiyabilmesinin tek yolu daKürdistanî olmaktan geçer. Gerisi kulaga ne kadar hos gelirse gelsin sonuç olarak dagilmayi, hakim kültür içinde erimeyi ve yok olmayi getirir.

Sayin Dursun Eli Bende Sayin Duran kalkan inin Yazsini Okudum. Ben bir Bu davanin Yurtseveri Olarak hemde sehid Ailesi olarak. Bu  Tezi ve ve Anlayisi Elestiryorum  ve Ret ediyorum ? Kurde devletmi demokrasi mi Gerek Diyor?. Bence Kurdler Ikisinin arasinda Secim yapmak Zorunda degildir.? Biz Ikisinide beraber Istiyoruz ve zaten On Yilarcada Bunun Mucadelesi veriyoruz . Orta doguda en demokrati Toplum Kurd Toplumudur. Butün eksiklerimize rahmen.Eksiklerimiz vardir Yok degil demokrasi acisinda.Biz kendi devletimize Kavustugumuzda. Bu eksik yanlarimizida Gideririz. Ama sayin Duran kalkan Iyi Anlasinki Biz devlet sahibi Olmadigimiz Sürece. Biz Ne kadar demokrat Olusak Olsun Bunu Uygulanamsi  ve Hahata gercirmemizi Mümkün degildir.Cünkü Dört Barbar ve Sümürgecinin Gazabin Altinda Ilim Ilim Inliyoruz.Bir Soru deha Almanya devlet degilmi Isvicre devlet degilmi?Bunlar bal gibi devlettir ve Dünyanin En Demokratik Halktirlar. Bizim Bunlar Gibi neden Olmasiniki? . Bir De bu Iki Tercihe Zorlansa Ben Devlet derim. demokrasi Ikinci Bilan atarim. Sayin Duran Kalkan  ve Onun Gibi bu Idayi Ortaya atanlar . Bunu iyi Bilsinki halk nezdinde Bes Para deger Bulmazdir. Tek bir Yursever Kurd Devlet istemiyen Kurd Dunyada Bunlamaz. ?Kalsa kalasa Bu sacma idalarini Yalniz kalir Ortada. Bunlarin Birda Ortaya atmamasini istiyoruz. Bu Kurdlerin Ulusal dava Inancina zerar veriyor sayin duran kalkan ve onun Gibi bu Idalarini Ortaya atilanlar.Saygilar Birahim

kürtlerin devlet kurmasina gerek yoktur.

kürtleri sömürgelestiren arap, fars, türklerin devletlerini gördük.

arap saddam ile arap essadinda devletleri vardi, hemde fazlasiyla(kürdistan), irakta ve suriyedeki zulumlari görüyoruz.

türklerin devleti vardida ne oldu? her on senede bir darbelerle yasatiyorlar.

irakin devleti vardida ne oldu? yikildi.

pakistanda devlet varda ne olacak! yikilacak

kurtler yeterince devlet gördü (türk, fars,osmanli, cesitli arap...)devlet görmekten bikti artik.

kürtlerin devlet görmekten cok devletsizlige ihtiyaclari var.

 cok duyarim (ah su devlet denen sey olmasa)

devletlerin araba, türke, farsa verdigi zararlari cok fazladir.

türkiye cumhuriyeti devleti kuruldugunda sevinen türkler bugün üzülüyor, keske böyle bir devlet kurmasaydik diyorlar.

türklerin yüz yil önce kurduklari devleti bir türlü yikamiyoruz!

saddamin devletinde yasiyan araplarin ne durumda oldugunu henüz unutmadik, farslarin iranindada fazla iyi bir sey yoktur, essadin suriyesinin hali ortadadir?

kürtler cevrelerinde kurulan devletlerin düstügü durumu gördükce, iyiki devletimiz yoktur diye sevinmeliler.

araplar, farslar, türkler hergün uykudan kalktiklarinda, allahim keske bizde kürtler gibi devletsiz olsaydik diye dua ediyorlardir.

devlet kurmak kolaydir, yikmak zordur.

yikilmasi zor olan (devlet) seyleri kurmak icin bosuna caba harcamamak lazim.

elbisemidirki; hosuma gitmezse atarim gitsin, veya biraz kullandiktan sonra bir fakire veririm diyelim.

devletin bize verecegi tek sey huduttur, hudutlan karin doymaz, hudutsuz yasamak daha güzeldir.

avrupadaki ulus devletler bile ulusalliktan cikmak icin cabaliyor ama cikamiyorlar.

avrupalilarin sinirlardan cektiklerini görüyoruz, pasaport kontrollerinden saatlerce bekliyoruz avrupalilarin durumuna düsmek istemiyorsak devletten hemen vaz gecmeliyiz.

devlet kurdukmu dillen ugrasacagiz, yeterince dil biliyoruz dil ögrenmekten biktik, türklerin dili, araplarin dili, farslarin dili bu seferde kürtlerin siveleri, biktik artik, isyan ediyoruz.

cocuklarimizi düsünüyorsak devlet kurmayiz, devlet kurma yerine kurulu devletleri yikariz olur biter.

devlet kurdugumuzda boyumuzmu uzayacak bir  meclis binasi, icinde oturan konusmacilar vir-vir edip duracaklar.

türk devletinin hali ortada kilicdar-oglu yürüyor, HDP'liler yürüyor, isciler yürüyor, islamcilar yürüyor vs...

devletsiz oldugumuz icin kurban kesmeliyiz, senede on tanede oruc tutmaliyiz.

kurulu sömügeci devletlerden tek istegimiz, kürdüz demeyi serbest biraksinlar baska bir sey istemiyoruz

israilinde devleti var her-gün savasiyorlar, huzurlari yok,  bakin atom bombamiz var diyerek kendilerini yasatmaya calisiyorlar.

israil halki, keske devletimiz olmasaydi diye hayiflaniyor!

devlet kuruluncada sömürü olacaktir, aclik olacaktir, baski olacaktir, hastalik olacaktir, kar yagacaktir, evleri su basacaktir, kuraklik olacaktir.

son pismanlik fayda etmez, devlet kurarsaniz cok pisman olacaksiniz, kurulani yikmak icin torunlariniz cok kan dökecek ve kan dökülecektir torunlarinizi düsünüyorsaniz devlet kurmayin sonra demediler demeyin.

saygilar

 

 

 

 

ben simdiye kadar pkk yi destekliyordum bu son cikisiyla malesef tc ye hizmet ettigini anladim sömurgeciligi kurde dayatmak  devrimcilik degildir yasasin kurdistan milliyetciligi batsin sosyalizm

Herkes Sahid dirki. Yok Olan Bütün Halkalr. Devlet sahibi Olmiyan halkalrdir.Var Olma Olma teminati ve Sigortasi Bir halkin kendin devletine sahip Olmasidir.Biz ler Bedel ödiyerek Iki Olguyu beraber Insa ediyoruz. Devlet ve Demokrasi.Demokrasinin Teminati Devlettir. Biz bunun Sahidiyiz. Yoksa hic Kimse Bizleri Mal yerine Koymasin.Inanki Her PKK Mensubu ve Sampatizanida Direnerek ve heta Sehadete Giderken Bagimsiz demokratik Birlesik Kurdistan Devleti Icin.Direniyor. Yoksa Bu iki Olgu Olmasa Neden direnirizki?Ama Sayin Duran Kalkan ve onun Gibi Bu Idayi Ortaya Atmaya Calisan. Hic Kimseyi Inandirmiyacak ve Gücü yetmez.Benim Gibi bir Köylü Inadirmadigi Gibi Baskalrida inarimiyacaktir. bir dehada Kurd devletine karsi Cikamasini Asla Kaleme Almasin Kime yakisiyor sa ona yakismaz. Cünkü O PKK enin Öncü kadrorindadir. sanirim Oda ders Cikarir  Bunca tepkiden Sonra.

kürdler  21 ci yüzyilda bir devlet kuramazlarsa asimile olup tarihe karisirlar.

sayin kücük  kod isimle yazan eski bir arkadasini desifre etmeni hic etik bulmadim  bu tür bir olumsuzlugu sana hic  yakistiramadim. duran kalkani desifre edecegine kod ismini elestirseydin yinede elestirin yerini bulurdu amma eski arkadsinda olsa onu desifre etmen yakismadi.

bence elestirilerin yapildigi yerde yanlis kalkan gibbi insanlar önderlerinin müridleri önder yasadigi müddetce onun yazdigi paradigmayi papagan gibbi savunmak zorundalar bunun bir cok sebbepleri vardir.  bu sebepleri durusn ali kücük herkesten iyi bilir amma nedense yinede okku baska yerlere salliyor.

sayin kücük devletsizde yasanabilir paradigmasini kim  yazmissa  sorumluda odur  sende bir zamanlar önderine baglilik yemini etmemismiydin.

simdilik referandum popüler kuzeyli kürdlere vurarak egonuzu tatmin edebilirsiniz amma referandumdan sonraki sürec  dahada önemli verdiginiz sözü tutamazsaniz (simdiden yalpalamaya basladilar) ki öyle görünüyor  ne yapacaksiniz. insallah bu gün yazdiklarini unutmazsin.

kürdler bir devlet kurcaklarsa bunu kuzeyli kürdlerin destegi olmadan kuramazlar cünkü 20- 30 milyon kürd kuzeyde yasiyor  dünyadaki kürd nüfüsunun yarisini bunlar teskil ediyor.ve bu kürdlerin cogunlugu hangi sebebten olursa olsun imralidaki esirin düsüncelerine baglilar.

kalkan gibbi insanlar sadece onun adina konusuyorlar.

yorum yazan arkadaslari elestirmek istemem amma pkk nin kürdlere kazandirdigi en önemli   seylerden biride  kadinlari esit insan düzeyine cikarma cabalaridir. bazi kadin arkadslarin bu konuda olumsuz yorumlari kendi aygina baltayi vurmaktir. kadini özgür olmiyan bir toplum on devlette kursa özgür olamaz.

kürdler ulusal birligini sagliyarak önce bir devlet kurmalilar sonrada sosyal devrimlerine agirlik vermeliler buda kadin olmadan olmaz.

devletsiz yasanabilr paradigmasi hapishaneden cikabilmek icin imralidaki esirin türk devltine verdigi bir tavizdir bu konuda disardakileri suclamak sadece kürdleri zayiflatir bunun simdiki zamanda  türklerden baska kimseye faydasi yoktur.

bu paradigmaya ragmen suriyede kürdlerin öncülügünde minyatür konfedral bir devlet olusuyor.( bir cok etnisitenin ve kültürün  ortak oldugu bir devlet)

barzanilerde son zamanlarda ulus devlet yerine böyle bir devletin kurulmasini daha uygun görüyorlar  bencede kürdler güneyi ve rojavayi birllestirerek minyatür konfederal bir devlet kurmalilar.

i

Dursun Ali Küçük kullanıcısının resmi

Sayın mezio (mezgo) azad, ben eski arkadaşımı deşifra etmedim.

Bilimseydi dediğinize katılırdım ve etik olmazdı.

Selahattin Erdem'in Duran kalkan olduğunu devlet ve istihbaratı biliyor.

Türkiye basını geçmişte bu adla yazılan makale ve yazıların Duran kalkan olduğunu yazııyor veriyordu.

Diğer konular görüşlerinizdir, saygı duyarım.

selamlar

Ya arkadaslar, gercekten insan zorlaniyor PKK elinizi mi tutmus rafarondom yapmayin diye bazi yorumcilar var hayret ediyorum neymis efendim PKK Turkiyeye hizmet ediyormus  bu ne cahillik Turkiyeyle amansiz bir savas yurutuyor PKK gozunuz yokmu. Aslinda bu yorumlari yapanlar Turk devletiyle hic bir farki yoktur. Daha dun  KDP sengal den kacmadimi? 2 seneden beri perlamato kapali ne diyorsunuz siz elestiriye tahmulunuz yoktur sizin. Duran kalkaninda bir elstiridir iste KDP ulusal Kongerenin yapmamasi icin elinden geleni yapiyor neden? cunku Turkiye istiyor diye. Syin Kucuk bunlari gormuyorsunuz  galiba. Bagimsizlik her bir Kurdin Ruyasidir ve hayalidir ji serxwebune tistek bi rumetir nine Biji Kurd u Kurdistan.

Yine bizim Kürtler tartsimaya dalmis. Selehattin Erdem demokrasi ve devlet kavramlari üzerinde durmus. Söyle söyliyeyim. Devlet olmadan Demokrasi olmaz. Devlet dedigimiz aygit Demokrasiden cok daha eskidir. O halde ÖNCE DEVLET SONRA DEMOKRASI veya DEVLET VE DEMOKRASI AYNI ANDA. DEMOKRASI DEVLETIN ICINDE BARINIR. Bu kadar basit. DEVLETIMIZ OLMADAN DEMOKRASIMIZ nah olur. 

Rüya görmesin benim demokratik özerklikci Kürt kardeslerim. Devletimiz olmadigi sürece bizim görecegimiz tek diyar ölüm ve soykirimdir. Demokrasinin ancak rüyasini görebiliriz.

Gidin Israil, Amerika, Ingiltere, Japonya, Güney Kore, Almanya, Danimarka vs vs onlara sorun. Acaba Devletlerini cöpe atarlarmi? Bu PKKli kardesler Kürtleri zir cahil zanediyor. Atiyorsunuz bari biraz daha profesyonel olun da yutalim. Zekamizla dalga geciyorsunuz yahu..

Selamlarimla

Hergun yeni $eyler ogreniyoruz.Demeki 1000 yildir Kurdlerin devlet kuramamasinin sebebi PKK imi$.Turkiye,Iran ve Irak devletlerinin PKK'yi vurmalari Kurd devletinin kurulmasina yardimci olmak icinmi$.Irak federe kurd devletinde bulunan Turkiye askeri usleri bagimsiz kurdistana yardimci olmak icinmi$.Mi$..mi$...mi$..Allah billah a$kina  550 000 kilometrekarelik alan uzerinde ya$ayan 40 000 000'u bo$ verin.4 000 000 milliyon nufusun % 37 oyunu almi$ yonetim olarak  37 000 kilometrekare uzerinde kurdistani kurun. PKK kahrinda patlasin.Size mani olursa "Sapan"i alir yardiminiza gelirim.

Elbette Kürtlerin mücadelesi,karar ve duruşları vs çok önemlidir.

Kürtlerin bu son 30 yılda öne çıkışları,dünya kamuoyu da değer kazanmaları sadece Kürt marifeti olarak görmemek gerekir.

Ortadoğu'ya gelen veya inen ABD ve koalisyona bakmak gerekir.İşin püf noktası burası.

Geçmişte hep kafamıza vuranlar bu gün ABD ve İsrail sayesinde yanımızda yer aldılar.

Biz ilkel iki tüfek ile savaşırken,düşmandan dosta dönüşen güçlerin pratik önemli desteğini gördük.

İlkel olan diplomasi modern'e yakın bir kıvama geldi.Bir araya gelemeyen iki Kürdün inatçılığına törpü vuruldu.

Evet,Devlet,parlemento ve kuruları konusunda tecrübesizliğinin en fakirini yaşadık ve yaşıyoruz.

her gün görüşmeler,yanlışlara müdaheleler,yardımlar...Devletin ne olduğunu bilmeyen bizlere yapıcı müdaheleler.

 

Bunların hepsi çıkar,jeopolitik,enerji ile açıklamak yeterli değil.Sözü edilen Dünya milletlerinden birinin hakkı

ve Dünya coğrafyadaki yeri,tarihi ve geleceğine bir yapı kazandırılıyor.Kürtler zorla vardıklarını bu nokta artık olacakları gerekli ve zorunlu kılıyor.

Kürtlerin bir devlet sahibi olması dünyalı bir bakıştır,enternasyonel bir kişiliktir.Yaşadığı yer kürenin geleceğini düşünen endişelen bir sorumluluktur.Günümüzde bir kişini teori ve düşünceleri doğa üstü,insan üstü olamaz.

Görüş ve düşünceler kolektif kurumlarda birikir olgunlaşır ve kullanılır.

Artık Türk devletinin baskısı ile zorlanarak üretilen piyasaya vahiy gibi sürülen ve manipüle edilen görüşler

Gerek Rojava,gerek G Kürdistan'da maya tutmaz artık.

 

Türkiye ister istemez değişmek zorunda.Artık TC'nin muhatabı Kürtlerin avukatı ABD ve koalisyon dur.

Bu doğrultuda,Goran,,şöyle dedi,KCK böyle buyurdu demenin parti reklamı ve propagandasıdır,gerçekçi değildir.

Barzani'ye yüklenmenin anlamı yoktur,Dünya Kürdistan'dan sorumlu ise Kürdistan da Dünyadan sorumludur.

İşte dünyalı olmak budur.

Kimin nerede çay içtiğini bilen dünyalığının sabrı sonsuz değildir.

Önemli olan ulusal bir gücün olması,böylesi bir dönemde yöneticilik yapamayanların yeri çabuk doldurulur...

Mısırd nasıl sonuçlandı,Türkiye'de öyle sonuçlanacak...

Yönetici bulmak çok kolayı.

Hani soruyu anlamadan cevaplamak olmaz gibi bir şey..

Bizim avukatların dediği oldu gibi,bizim düşüncemizden de ötede..

 

 

 

SAYIN  yazar ben bu deli ve zir deli halimle senden ve duran kalkandan daha akilliyim.. niye diyeceksiniz..biriz duran kalkanin penceresinden bakacak olursak" her yer cennet olsun ve biz icinde cirt atan bir melek oluruz utoyasini iceriyor...hawada bulut sen bunu unut 6 kusur milyar yildir dunya vardir ve insan oglu halen kafa .kelle ucurup allahin cenetine gidiyorum,ben alahin partisiyim diyor ise..hayalet icinde yasayor ise..bu hayal olurum cennete gideceyim diyorise,,!!! nafile bir utopya..Kalkan da buyle olmiyacak bir duayi dilendiriyor..bence PKK kurd halkinin onunu acmis bir deyil bin devlet kurmak icin kurdun gucunu ve fedakarligini tum dunyaya benimsetmis.. simdi sira kurdun tek basini sokacak ve gururla soyliye bileceyi bir vatan parcasinin yani devletinin olmasina gelmisttir ve cok gec kalmistir .. sayi yazar senin dediyinde goruslerinde altinda bin bir thlike yatiyor..ben senin icini anliyorum..fakat cok unuttugun seyler var,,Mesood Berzani diyorki..Ben artik irak ile yasiyamam,biz co sans kacirdik ve cok vercik bagdatan az aldik,,artik badatla yaisnmaz hale geldik!!!!!! diyor.. cok kotuluk orduk cok kan doktuek enfal,katliam ve derbederi gorduk diyor.. simdi artik yeter diyor,, ve refaranduma gidip basimizin caresine bakacagim diyor..hepsi de dogrudur .! berzani bunu neden Guneyli kurd parti ve kuruluslarinin evi olan parlamentoyu islemez hale getirdikten sonra boyle bir karara gitti? ikincisi neden parlamentoyu birlestirip bir parlamento karariyla bu isi deklere edemedi? ..yarin ubur gun Berzani in bu dik kafasini gorenler ve onun alayi dostalari ve dusmanlari ona sirt cevirip Bakuri kurdistani bir savasa suruklerese o zaman allah korusun mu diyeceyiz? yokza Berzaniyinin dik kafasiyle kaderimize kusup bicare kan ve revan gozyasi feryad figanlarala..mucadelemi edeceyiz?.. bence bu onu sonu alinmaz buyuk riski goze almak en dogrusu ve karnimizda deyil beyimizdele oturup iyice elememiz lazim...

Dino

 

Kürdistan kurulacak. Ve Kalp krizinden gidecek Kürdün sayisi Türkden kat ve kat daha cok olacak. Aci olan budur. ;)

Iyi günler

Bu yazi aktüeligini koruyor. Mister McGurk in referandumla ilgili son açiklamalarina bisheyler yazin. Ona yüklenin, referandum neden riskli imish. Koalisiyonunda karariymish. Dünyanin karar gücü. Hakkimiz Hukukumuz niye çigneniyor. Referandum yapmak bile, kürdlere ish çikartmak bana sorsaniz, kürdler yüzyildir ne için savashiyor. Bagimsiz bir Kürdistan için degilmi? McGurk bunu bilmiyormu? Biz hep kendi içimize sesleniyoruz, biraz dishariya seslenelim. Elbet birgün biride duyar.
-Fehim Tashtekinin referandumla ilgili 3. Söyleyishi çok daha ilginç. Orada KDP ve sayin Talabaniye kritikler var. Kibris olmaktan söz ediyor. Orali söz sahibi adamlar bunlari dile getiriyor. KP yayinlamadi. Etkilenecegimizi mi düshünüyor bilemedim. Kürdistanin davasiyla ugrashmaniz güzel, fakat neutral olsun. Devlet olsa yikar torunlariniz diyen yorumcu, arazin niye var sinirlari olan. Onuda Çocuklarin tekrar bölüyor sinirlar konuluyor babadan kalan mirasa. Neden Ev satin alma ihtiyaci duyuyorsun? Evininde güvenli olmasi shartiyla anahtar takiyorsun. Tanimadigin birine kapiyi açmiyorsun herhalde. Konuyu uzatikça uzata biliriz, Vs vs vs vs.. arap komshularimiz bizi ele verdi dediler ezidiler. Unutmamak lazim, kürd komshulari eleverdi Ermenileri..

Sayin Mesud Berzani referandum Konusunda. Eger geri Adim atarsa kendini Sifira Indirgenir. Cünkü Tum Kurdlerin destegi Arkasindadir. Insallah Referandum Zemaninda Gerceklesir. ve Bizimde Yer yüzün Üstünde Vatanimizin Üstünde Özgürce yasmis oluruz.

Ben de simdiye kadar pkk yi savundum   kurd oldugum icin cok aci cektim sosyalizm diye bizi kandirdilar türklere araplara  ongorulen devlet kurdlere cok goruldu artik pkk li degilim  kurdum kurd miliyetcisiyim bir avuc tur solunun kurbanlik koyunu degil kurdler   turkler diktatorlere oy verirken kurdler canindan oluyor bu duran kalkan pkk yi tasviye etmek icin ugrasiyor galiba  pkk yi tc bitiremedi ama bu gidisle duran kalkan bitirecek onujn icin hayirli olsun pkk yi  gomdunuz artik  ben miliyetci oldum sosyalizminiz batsin sizin  demokrasiyi getirin de gorelim tc ye  umutsuz vakka bu millet cengizin torunlari gibi barabar kurde ait ne varsa yok etmek istiyor her biji serok berzani her biji kurdistan

Sayin Dr.Ali Kücük,

 

Yazdiginiz konular, PKK nin apo nun durumundan dolayi ortaya attigi Bookchin kaynakli eko-femino sövenizm teorileri birseyler degistirmek isteyen insanlarin kafasini ütülemek icin yazilmistir, ABD de bu Bookchin in derin devletin adami oldugunu söleyen yazan cok. Bu bir tarafa bu adamin eko-femino sövenizmi dikkat le incelenirse fasizme bile kapiyi acik tutuyor.

Sosyalist düsüncede en az anlasilmis, devlet konusunda simdiye kadar en mükemmele yakin analiz yapmis,

devlet nedir? ne degildir? sorularini net cevaplamis, kanitlariyla aciklamis tek bir yapit var

"DEvlet ve Devrim" Lenin den, okumus olmaniz gerekir bence, bu kitabi okuyan Bookchin kaynakli uyduruk cirokculara kafalarini sokacaklari bir delik bile birakmazlar.

Ha Mahir sayin röportajinda A. Ocalan bu kitap icin ne diyor: " 20kere okumaya calistim genede hicbirsey anlamadim." (Aynen!!!! böyle cevap veriyor!!) Bookchin i ise ne hikmetse bir gecede anliyor! (Nazar degmesin)

selam ve saygilar

Yorumlarınız moderatörlerin onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.

Filtered HTML

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br> <p>
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Rojname Kurdish News