ala kurdistan
Ey Reqîb

Hizbullah İle Çatışma

Günlerdir hiçbir şey yazmadım, yazmak da istemiyorum. Sözcükler boğazımda düğümleniyor. Kaldı ki katliam, imha ve zorbalığın olduğu bir yerde söz söylemek lafazanlıktan öte bir anlam taşımıyor. Fiziki varlığım burada olsa da savaşı yaşıyorum..

Ancak….

Savaşı yaşamış biri olarak tecrübelerim bana “Tepkiyle hareket eden her zaman kayıp eder” diyor. Bu yazıyı da bunun için yazıyorum.  

Savaş ortamında belirgin olarak üç çeşit psikoloji hâkim oluyor.  

ı-Tepkiye karşı etki en doğal hareket biçimidir. Oysaki savaş olayı bir sanat uygulamasıdır. Etkiye karşı tepki değil, etkiyi zararsız hale getirmenin sanatıdır. Etkiye karşı aynı derece ve biçimde tepkide bulunanlar, belki bir iki hedefi yok edebilir, ancak imhâ olmaktan kurtulamazlar.  

ıı- Savaşçılar veya savaşanlar tepki yoğunluğuna bağlı olarak korkuyla karışık anormal bir davranış veya atalet durumuna giriyor-ki bunlar düşman karşısında hiçbir şey yapamıyor ve imhâ olmaktan kurtulamıyor.

ııı- Yoğun saldırı karşısında savaşçılarını, düşman hareketini izleyen komutanların davranış ve hareket tarzıdır ki bunlar doğal olarak işini yaparcasına düşmanını izliyor, gördüklerini muhakeme ediyor ve aynı anda karar verip harekete geçiyor.  

Bu hareket biçimini edinen komutanlar düşmana darbe vurmakla yetinmiyor, kendi gücünü de koruyarak tehlike alanından uzaklaşıyor. Eğer PKK hâlâ ayakta ise işte bu hareket biçimini benimsemiş pratik komutanları sayesindedir.

…../…..

IŞID özü itibarıyla Esad’ın beslemesidir. BAAS rejimi tarihten aldığı derslerle IŞID’ın saldırdığı alanlarda silahlarını bırakarak geri çekildi. BAAS ordusunun çekildiği alanlardaki silahları ele geçiren IŞID, ÖSO’nun liberal kanadına saldırdı. Onları yok etti ve silahlarına el koydu. IŞID güçlenirken ÖSO zayıfladı.

Irak BAAS ordusu generalleri ve eski askerleriyle bağlantı kuran IŞID, böylece birçok Arap aşiretini yanına çekti. Bu aşiretlerin desteğiyle Felluce ve Ramadi’ye saldırarak ele geçirdi. Silah, savaşçı ve alan kazandı.

Musul, BAASçıların yoğunlukta yaşadığı bir kent. IŞID elemanları burada tutuklu bulunan arkadaşlarını kurtarmak amacıyla Musul’a girdiğinde, BAAS generalleri ve Sunni aşiretler “Gelmişken Musul’u alın” dedi. IŞID Musul’a saldırdı ve işgal mantığıyla Musul’da bulunan Irak ordusunu esir alıp tüm silahlarına el koydu.

Tanrı Musul’a girmesi için IŞID’a fetih müjdesi sunmuştu. IŞID Musul’daki Arap aşiretleri vasıtasıyla Güney Kürdistan yetkililerine haber gönderdi. “Maliki’ye karşı savaşacağız. Biz kendi topraklarımızda, siz de kendi topraklarınızda kalacaksınız” dedi.

Kürdler için bu, son derece güzel bir formüldü. 11 yıldan beri 140. Maddeyi uygulamayan Maliki Hükümeti'ne karşı fiili anlamda 140. Madde uygulanmış olacaktı. Sonuçta aynen böyle oldu ve Peşmerge güçleri tartışmalı Kürdistan bölgelerinin tümüne el koydu.

Bu aşamaya kadar yanlış giden bir şey yoktu. Kaldı ki Güney Hükümeti'nin yaptığı görünürde bir yanlış da yoktu. Son derece meşru, son derece haklı bir pozisyondaydı. Ancak Güney Hükümeti IŞID’ı tanımadığı için inanılmaz bir komplonun/tuzağın içine düşürüldü. Bu tuzağı kuran da Türk devleti ve onun baş mimarı Haşimi’ydi.

IŞID Musul ve diğer kentlerde ele geçirdiği silahlarla, bu sefer Güney Kürdistan’a saldırdı. Güney Kürdistan hükümeti can havliyle Türkiye’den yardım talebinde bulundu.

Ancak nafile…..

PKK, YPG ve ABD devreye girdi. Erbil işgal edilmekten son anda kurtuldu.

IŞID’ın Şengal, Kerkük ve Hewler’e yönelik saldırısı PKK’ye muazzam bir olanak yarattı. Yapması gerekeni yaptı. Bu tutum ve hareket tarzıyla PKK başta Güney Kürdistan olmak üzere tüm Kürdlerin gönlünde yer edindi. Şengal katliamını önlediği için dünya insanlığının yüreğinde terörist değil, kurtarıcı oldu.   

Ancak Yalçın Küçük ağızlı medya ve aydın adı altında soytarılar, PKK’yi derin bir kuyuya attı. Peşmerge ve Güney Kürdistan hükümetine saldırmaya başladılar. Çatışma başlarında yüreklerde yer edinen PKK’yi “hanzo” durumuna düşürmenin çabası içinde oldular.

Ok bir kere yaydan çıkmıştı. PKK basınını eline geçiren Yalçın Küçük ruhlu yaratıklar PKK üst yönetimini etkiledi ve onlar da talihsiz açıklamalarda bulundu. Peşmerge ve Güney Hükümeti'nin onurunun kırılması için ellerinden ne geldiyse yaptılar.

Güney hükümeti ve KDP’nin Arap aşiretler ve Musul konusunda içine girdikleri hataya,  bu sefer PKK düştü/düşürüldü.

Bu hatadan güç kazanan IŞID elde ettiği teknik araçlarla Kobani’ye saldırdı. Güney Kürdistan hükümeti ve KDP, IŞID’ın Kobani’ye saldırısını görmezden geldi. Adeta “mademki Şengal’i 7 kişi ile kurtardınız. 7 bin kişi ile de Kobani’yi kurtarın” dercesine bir beklenti içine girdi.

Kısacası hatalar hataları besledi ve bu güne geldik.

Bu aşamadan sonra artık mesele çok net:

Kürdistan’ı kendi sömürgeleri olarak gören devletler,  IŞID’a destek vererek Kürdlerin üzerine saldırmıştır. Irak, Suriye ve Türkiye,  IŞID’da doğrudan veya dolaylı olarak destek vermiştir. Şengal’de, Kobani’de  Kürdlerin üzerine saldırtmıştır.

Umarım PKK ve Güney Hükümeti artık bu gerçeği görmüştür. Umarım demiyorum, öyledir. Mesud Berzani’nin Kobani için çırpınmasını bu anlamda yorumlamak gerekiyor.

…./….

Askeri anlamda Kobani için direnişten öte artık yapılacak çok şey kalmamıştır. Bir tek şey var:

Serêkani üzerinden Peşmerge ve Cezire bölgesindeki YPG güçlerinin Tıl Ebyad üzerine yürümesi…..

Yerelden aldığımız bazı bilgilere göre Til Ebyed’de bulunan Arapların lideri şu an Til Abyed’in karşısında yer alan Akçakale’de karargâhını kurmuş Türk özel tim ve özel kuvvetlerinin de içinde yer aldığı üç tuğaylık bir askeri güç oluşturarak burayı tampon bölge haline getirmiştir.  

Basına yansıyan haberlere göre IŞİD ve El Nusra Cephesi ile Ehrar El-Şam Taburları, Türkiye ile sınırı olan Til Ebyad’da (Girê Spî) de Kürd köylerini boşaltmıştır.  

Kobani saldırısı sürecinde YPG, Til Ebyed üzerinden bu alana yüklenince karşısında IŞID’ı değil, Türk ordu birliklerini gördü ve Mebruka’da çok sayıda kayıp verdikten sonra durdu.

Bu durum IŞID nedir sorusunu akla getiriyor.

Bütün bu olaylar bize IŞID’ın bir İsrail versiyonu değil, Suriye BAAS, Irak Maliki ve Türkiye AKP’sinin olduğunu gösteriyor.

PKK bunu daha yeni anlamış olacak ki, Kuzey Kürdistan’da bir serhıldan hareketini başlattı. Bu hareket doğru mu?

Evet sonuna kadar doğru ve hem de tartışılmayacak kadar doğru.

Ancak çok daha büyük bir yanlışlık var.  

Kobani dostlarının bu aşamada yapması gereken temel şey, dostların çoğalmasını sağlamak, düşmanlarını azaltmaktır.  

Hiç kuşkusuz Hizbullah’ın bir kanadı IŞID ile birlikte hareket ediyor. Adıyaman ve Bingöl’deki Hüda-Par IŞID’ın ta kendisidir. Ancak dışarda kalan Hüda-Par için aynı şeyi söylemek oldukça zor.

Ayrıcı Türkiye Metropollerinde daha önce isimleri açıklanmış TAKVA gurubu da IŞID’ın ta kendisi. İşte bunun için hedef büyütmek ve hatta belirsizleştirmek için ilginç oyunlar oynanıyor.

Bizim önerimiz şu: “IŞID, İslam dışıdır” diyen Hüda-Par kanadıyla derhal ilişkiye geçmek ve onlara yönelik saldırılara son vermektir. Aksi halde AKP hükümeti, zaten hazırda bekleyen IŞID bağlantılı güçlere destek verecek, Kürdler kendi aralarında çatıştırılacaktır.  

Bunu önlemenin olanak ve araçları var mı?

Var.

Yeni kurulan Azadi hareketinin ulusalcı yanlarının ağır bastığı görülüyor. Partileşme hareketi aşamasında olan bu hareket daha ilk bildirisinde, PKK’yi ulusal bir hareket olarak deklare etmiştir. Bu hareketin  Hüda-Par ile de bir düşmanlıklarının olmadığı görülüyor.

Ortada bir yerde duran bu hareket ilişki anlamında elverişli bir kanal olabilir.

Sonuç itibarıyla Kuzey Kürdistan’daki serhıldan son derece doğru bir harekettir. Kürdistan’da zorun rolü her zaman için geçerli olmuştur. Şimdi de geçerlidir.

Bununla bağlantılı olarak Avrupa’daki eylemlerin ilgili ülkelerin hukuk sınırları içinde geçmesi, sempati ve dayanışma kazanma amacına yönelik olmalıdır. Her alana göre ayrı bir usul ve mücadele şeklinin benimsenmesi, mücadele yönteminin sanatsal özelliği olarak kabul görmelidir.  

Hüda-Par ile ilgili çatışmalarda toptancı değil, onları dostane yada en azından pasif bir duruş içine çekmeye hizmet edecek bir politika sergilenmelidir.

Doğada ve toplumsal yaşamda enerji sınırlıdır. Bu enerji asli düşmana yöneltilmelidir.

Aksi halde 1990’lı yıllardaki oyun tekrarlanmış olacaktır. 

Yorumlar

Hizbullah'ın hiçbir kanadı Işid ile beraber hareket etmiyor.

Işid tekfirci bir harekettir ve Hizbullah-Hüda Par çizgisini müslüman olarak görmüyor.

Adıyaman'da Hizbullah'ın hiçbir zaman etkinliği olmadı ki, oradan Işid'e destek versin.

Bingöl konusu ise tam bir iftira.

Bazı Hüda Par üyelerinin çocukları el Kaideye katılmışsa (2 kişi) bundan o sonuç çıkmaz. Biraz sorarsanız Pkk'lilerden bazılarının çocuklarının da Işid'e katıldığını öğreneceksiniz.

"PKK bunu daha yeni anlamış olacak ki, Kuzey Kürdistan’da bir serhıldan hareketini başlattı. Bu hareket doğru mu?

Evet sonuna kadar doğru ve hem de tartışılmayacak kadar doğru."

Şimdi siz bu yapılana gerçekten de serhildan mı diyorsunuz? ......

 

ma tutbi maşine ware şewe heton sıvey xortun  govende kerden dınya çı wşebi.... bayto kom roj nımajı sıbey viyarnobı. eyru dınya biya cehnım.... tı i devon made geyreyne mılete tora heskerdeyne...eyro welat kovtu çı hal  ader erzeni kiyon dıkono veyşneni insono kışeni eni insoni komi çara homey kom şıraviti vato şıri kudıstonde xrabi bıkeri tızi baş zoni parti to  verine be xwıe tı kesir merhemet nikena. to ke viri rizi  peçari newoni nıkerda ke awey çemi sarıme nı kone heyalin to madem tı rey rast di tı çıra raston nıvoni tı çire karşı welat xrabonde nı vınden...mıletıme kovta miyon dı adiri,adırek parti adırek dewletı zeku tırkon vaten ...elde var sıfır...

 

 

 

 

 

Yorumlarınız moderatörlerin onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.

Filtered HTML

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br> <p>
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Rojname Kurdish News