ala kurdistan
Ey Reqîb

kürd

Şeyh Said Kıyamında ve Sonrasında Neden Kirdlar/Zazalar Hedef Alındı (1) - Yusuf Ziya Döger

1925 Şubat- Nisan ayları arasında gerçekleşen Şeyh Said Başkaldırısı ve sonrasında devlet tarafından 1927 yılına kadar gerçekleştirilen harekatların hemen hemen hepsinde ve özellikle 1927 yılının Ekim-Kasım aylarındaki Pêçar Tenkil Harekatının öncelikli hedefi Zazalardı.

Sayfalar

Rojname Kurdish News