ala kurdistan
Ey Reqîb

Kürdistan’ın ve Kürt Partilerinin Dostları ve Düşmanları! –Dursun Ali Küçük

*Başlık ilginç mi?

Evet, dünyada ve bölgede bir Kürdistan’ın dost -müttefikleri ve düşmanları vardır, ayrıca birde partilerin dostları –müttefikleri vardır.
Partilerin ikine müttefik demeyip sadece “dostlar”  demek daha yerinde olur. Çünkü bu “dostlar” kavramı bir partiye ilgi gösteren devlet veya devletlerden oluşur. Birbirleriyle “dostluk” söylemleri yaparlar. “Dostlara söyleyin” veya “Türkiye Kürdistan’ın bağımsızlığını tanıyacak” gibi…
Bunlarda genellikle Kürdistan’ın arka cephesi “dostlar” dan oluşur. Kürdistan dört parçaya ayrıldığı ve parçalandığı için her sömürgeci devlet veya bunlara yakın düşen bölge devletleri herhangi bir parçadaki, daha doğrusu sömürgesi altında olmayan parçadaki Kürtlere geçici diyalog ve empati yapmaya çalışırlar.
Zehirli bir ilgidir bu. Şerbet altında zehir yedirmek politikasıdır. Bu kendi parçası için diğer parçanın sömürgecisinden geçici çeşitli düzeylerde destek sağlama anlayışıdır. Sömürgeciler seni kullanmaya çalışır. İki tarafta yararlanır. Ama diğer parçanın sömürgeci devleti seni güçlendirmekten ve finale gitmekten çok sadece birer kavgacı olmanı tercih eder. Tehlikeli olduğun zaman iplerini çekerler.
Bir çok örnekleme yapmak mümkündür. Ama büyük olan hemen her parçanın Kürt partisi kendi parçası dışındaki sömürgeci güç ile ilişkiye geçmiş ve onlara “dost” demiştir. Geçmişte PKK’nin “baba Esad dostluğu”,bu gün İran ve Irak “dostları”, KDPnin 1970 ler başındaki “İran dostluğu”, Sonra YNK’nin “İran dostluğu”vb vb.
Sömürgeci devletler müttefik olamazlar. Kürdistan ve Kürtlere hep düşmanlık yapmışlardır. Kendiliğinden yola gelen hiç bir sömürgeci devlete rastlayamazsınız.

*Peki bu gün bazı partilerin “dostları” kimlerdir.

-KDP Türkiye dostudur.
-YNK ve Goran İran ve Irak dostudur.
KCK, İran ve Irak dostudur. KCK çözüm sürecinde Türkiye yi esas aldı. İmralı ve devletin sahte çözümü sadce Türkiye’yi esas alıyordu. “Ortak vatan” ve “demokratik cumhuriyet” ile Türkiye ile dostluk eli hala ortadan kalkmamıştır.
KDP-T, Türkiye dostudur.
ENSK, Türkiye dostudur.
Dikkat ederseniz “dostlar” hep sömürgeci devletlerden. Bunun üzerinde çok iyi durmakta yarar vardır. Bu ilişkiler kullanılabilir, ama bunlara dayanarak güç olmaya kalkmak istersen fena halde yanılırsınız.Tabi bu ilişkiler dönem ve koşullara göre farklılık içermektedir. Sömürgecilerin sömürgesi olan diğer parçayı arka cephe yapmak politikası artık geldiğimiz noktada iflas etmiştir. Buna ciddi anlamda sarılanlar gafleti yaşamaktadır.

*Birde bu partilerin birbirlerine karşı kullandığı argümanlara bakalım.

-KDP; Goran’I Irak ve İranla çalışmakla değerlendirmektedir. İrana karşıdır. KCK’yi İran ve Irak ile ilişkilerinden, Haşdi Şapti-Şii mililerine yardımcı olmakla, Şengal’deki YBŞ nin Şii milislere bağlı oluşturulduğunu, İran ve Irak’ı desteklediğini belirtmektedir. KCK’nin TC’ye karşı savaşmasını yanlış bulmaktadır. Türk sömürgeciliğine karşı savaşılmasını yanlış görmektedir.
-KCK; KDP’nin Türkiye ye bağlandığını TC yi desteklediğini, Beşika vb yerlere Türk askerlerini yerleştirdiğini, KDP tarafından eğitilen Roj peşmergelerinin “çete” olduğunu, Barzanilerin kendisi ve ailesini aşğılamaktadır. Goran, YNK ve İran-Irak’a birşey dememektedir. İran’a karşı KDP-İ savaş başlatmasını yanlış gördüğünü beyan etmektedir.
Goran ve YNK; KDP’nin Türkiye ile olan ilişki biçimine karşıdır. Türk askerlerinin Güneydeki varlığından rahatsızdır. Ama aynı rehatsızlığı Şii milisleri ve Irak a yerleşen, Kürkük’e dayanan İran askerleri ve Şii milislere karşı göstermemektedir.
Bu şıklara ekleme yapmam ve dahada çoğaltmam mümküdür.
Altını çizmek istediğim Kürdistan’a göre politika belirlemek değil, partilerin ilişkilerine göre politika ayarlanması vardır.
Kullandıkları argümanlar bazı yönleriyle haklı görülebilir. Ama zihniyet ve mantık yanlıştır. Başkasını eleştirir ama kendiside bir benzerini yapar.
Nokta: “Dostlar” dan müttefik olmaz. Dost sayılanlar düşmandır. Bu tür ilişkilerin oldukça öne çıkarılması diğer Kürt partilerini yaralar. Birinin lehine görünen ilişki diğerinin alehine işler ve işlemektedir.
Bu “dostlar” Kürdistan’ın düşmanlarıdır. Çelişkileri değerlendirilebilir. Ama bunlarla müttefiklik olmaz. Çok geçici durumlarda; bir saatin 12 sat içinde bir rakamı bir kez gösterdiği geçici uzlaşmalar belki yaşanabilir.

*Kürdistanın müttefikleri:

Doğu, Güney-Kürdistan federasyonu ve Batı Kürdistan(Rojava)’nı müttefikleri ABD, bu gün Koalisyon Güçleri, AB-Batı, Demokratik hükümetler,İsrail, demokratik kamuoyu, halkları temsil eden demokratik ve özgürlükçü partilerdir.
Kuzey Kürdistan için normalde bu güçlerin olması gerekirken durum daha farklıdır.AB, ABD, demokratik hükümetler, dolayısıyla ağırlıklı bunlara dayanan kamuoyunun bir kısmı KCK’yi “terörist” olarak görmesi baştan destek verilmesine engeldir.
TC neden ısrarla PYD’yi “terörist” göstermek ve “terör listesine” aldırmak istiyordu. Çünkü biliyor ki Kuzeyde yaptığı gibi “terör” listesine aldırırsa verilecek devlet ve hükümet destekleri bitecektir. Ayrıca TC NATO üyesidir. ABD ve Batı TC ile olan ilişkilerinden dolayı, KCK’nin ABD ve Batı, İsrail ile ittifakları küçümseyici yaklaşımlarından dolayı bu diplamasi vb desteği sağlanamadı.
Başta KCK olmak üzere diğer Kürt partilerinin bu konu üzerinde durması son derece yararlı olur.
Kuzey Kürdistan’ın bir tarafa bırakırsak, diğer üç parça Kürdistan’ın müttefikleri aynıdır. Dostluk karşılıklı çıkar ilişkileri ve ortaklaşma temelinde bunlardan gelir.
Müttefikler bir ama Kürt partilerinin neden ittifak yapmadıklarını, bu parçalardaki Kürt partilerine sormak lazım..
Normalde bu üç yerde müttefikler aynı olduğu halde Kürt partileri kendi aralarında anlaşamıyorlar.
İşin bu yanı Kürt partilerinin sömürgeci “dostları” önemsemesinden geliyor.Aynı müttfikler Kürt partileri her parçada birlik olursa zaten hepsni destekleyeceklerdir.
Komşu sömürgeci”dostlar” tek partiye destekler, Kürt partilerinin birleşmesi değil birleşmemesi üzerine politika yürütürler. Çok şükür bizim partiler basit iktidar hesapları için bu tongaya düşerler.

*Kürdistan federasyonu:

KDP-YNK-Goran ve diğerleri Kürdistan’ın bağımsızlığı ve Irak ile iki devlet şeklinde konfederal bir yapı oluşturabilirler.
ABD ve Batı, AB vb Kürdistan’I tanıyacaklar güçler Kürtlerin birleşip bunu yapmasını bekliyorlar. Bunu yapamıyorlarsa sorunu dışarda aramıyacaklar. KCK vb Kürt güçlerini bu konuda gerekçe yapamazlar. Kürdistan federasyonu partileri, aydınları ve şahsiyetleri bu yönlü tavır koyarsa KCK hiç bir şey demiyecektir ve birşeyde yapmayacaktır. Tabanı bu girişimi destekleyecektir.
Ortak tavır ve ortak politika ve ortak akıl devreye koymalıdırlar. Bakın o zaman sonuçları mükkemmel olur.
KDP tek başına Türkiye dostluğuna oynarsa bu Goran, YNK ve diğerlerini yaralar. Yine YNK ve Goran buna karşı Irak ve iran ile farklı cephedeki ilişkileri KDP’yi yaralar.
O zaman çözüm nedir?
Herbiri kendine “dost” değil, Kürdistan’a ortak dost ve müttefik kazandırmalıdır. Politikalarını ortaklaşttırmalıdır.
Geriye kalan herşeyi seçimler ve demokratik yollarla halletmelidir. Halka gitmelidir. Halk neyi onaylarsa onada saygılı olmalıdırlar.
KDP’nin Türk askerlerini Güneyin yeni yerlerine özellikle Şengal sınır hatlarına musamaha göstermesi onaylanamaz. KCK üzerine Türkiye ile hesap yapmak Kürdistan federasyonu geleceğini yaralayacağı kesindir.
Türkiye son MGK toplantısında Sincar-Şengal sınır hatlarına kaç askeri üs yerleştireceği kararına vardılar. Bu hem Şengal, Hem Rojava için tehlikeli bir girişimdir, onaylanamaz.
“Tek kapımız Türkiyedir” demek bir gerçek olsa bile bu ekonomi, ticari vb ilişkileri esas almalıdır. YNK ve Goran etkili olduğu yerlerde Süleymaniye ve Kerkük için “tek kapımız İran ve Irak’tır” diyebilirler. Demek sorun sadece tek kapı değildir. Devrede yürüyen iki kapı ticari ve ekonomik olarak daha vardır.
YNK’nin bir kısmı iran sevdasından KDP’de Türkiye sevdasından vazgeçmelidir. KCK buraya askeri müdahalelerden kaçınsın. Karşılıklı güç kullanımı devreden kalsırılsın.
Bu kafa ile bağımsızlığı sürüncemeye alıyorsunuz. Ben bağımsızlık ilanı ve adımlarını desteklerim. Goran bağımsılığa karşı değil, YNK’de bağımsızlığa karşı değil, hatta bir kesimi açık bağımsızlıktan yanadır. Güney halkı bağımsızlığın arkasında durur.
Şayet bağımsızlık adımları atmayacaksanız, oturun anlaşın ve Irak ile iki devletli konfederal bir sistem kurunuz. Şu Türkiye ve İran’ı yakanızdan düşürmüş olursunuz.
 

Rojava Kürdistanı:
Burada diğer parti çalışmaları KDP taraftarlarıda dahil hepsine çalışma ve örgütlenme özgürlüğü sağlanmalıdır. Ordu, ulusal ordu olarak bir olsun. Ordu bir partinin değil, ulusun kurumu düzeyine getirilsin. Türkiye ve Esad ilişkileri geri plana atılsın.

Kürdistan’ın müttefileri ve dostlarını esas alalım
Parçlar için saydığımız müttefik ve dost güçler Kürdistan’ın müttefikleridir. Partiler bunu esas aldığı oranda birbirleriyle ilişkileri sağlam olur.
Türkiye, İran, Suriye, Irak sömürgeciliği Kürdistan’ın düşmanlarıdır. Irak İki devletli dostluğa geliyorsa buna kapı açık tutulmalıdır.
Partiler düşmanlara ve müttefilklere göre politika belirler, stratejisinde buna yer verir ve taktik alana uygular.
KCK, KDP,Goran, YNK, PYD bu müttefiklik dost ve düşmanı Kürdistana göre ayarlamadıkları için kaç kez uyarı yemişlerdir.
Goran ve YNK İran konusunda uyarı aldılar.
PYD Esad konusunda uyarı almıştır.
KCK, İran konusunda uyarı almıştır.
KDP, Türkiye ile ilişkilerinde uyarı almıştır.
Uyarılar bir kez değil,, çeşitli konularda alınmıştır.

Bizimkiler “evet” demekle birlikte Ortadoğu politikacıları gibi basit iktidar kavgaları, “az olsun benim olsun” anlayışından dolayı huyları yani kötü alışkanlıklarını terketmiyorlar. Biraz duruyorlar ama ısrarla partinin “dostları”ndan vaz geçmiyorlar. İlişki seviyelerini gözden geçirmiyorlar.
Bu “dost” ilişkileri kesinlikle Kürdistan’a hizmet etmiyor. Bakınız dalaşma ve kavgalarında karşılıklı birbirlerine ithamlarda bulunuyorlar.
Düşmanlarımızla dostlukları kavga kılıfı altında bizlere ve Kürt halkına yutturmaya kalkıyorlar.
Parti farkı gözetmeksizin bu kirli “dostluk” ilişkilerine yatıp birbirlerine kılıç çekmeye kalkmaya dur demeliyiz.
Kuzey, hendek savaşı yanlışı ve TC’nin bu tuzağa çekerek şehirlerimizi yerle bir edilmesi ile kurban edildi. Dünya sessiz geçiştirdi. Birde “bağımsızlık” adına Kuzey kurban edilemez.
Unutmayınız; bu TC misak-I milli den vazgeçmiş değildir. Kürdistan federasyonunu kendisine katamaz, buna gücü yetmez ama buradaki petrolü bir biçimiyle denetleme savaşı veriyor. Bu tek başına az birşey değildir. İŞİD Bağdat üzerine yürürken yoldan çevirip Kürdistan üzerine saldırtan bu TC değil miydi?
Türkiye ve İran’dan dost olmaz. Müttefik hele hiç olmaz.
Bazı Kürt patileri birbirlerini dost ve kardeş görmüyor!
Yazık çok yazık!
Ne diyelim: “dostlara selam olsun”!

 

Yorumlar

PDK devlet sistemi ilà iktidar olmu§ dunya,ya olan kapisi resmi ve me§rudur.6 milyon Kurd ulusunu ve 3 milyona yakin mùltecinin ya§amindan sorumludur.Mahlesef medeni dùnya,ya açik cografya Kuzey Kurdistan i§galcileri ùzerinden olmak zorundadir.Meddeni dùnyanin gùney Kurdistan ilà ili§kisi yine tirk somùrgecilerin ùzerinden oluyor.Bu gercek biz Kurdlerin katlanmak zorunda oldugu bir gercektir.

PKK devletler hukukuna gore Gùney Kurdistan daglarinda ùslenen izole bir harekettir.ve kimseye i§ ve ekmek sosyal ya§ami dùzenleme zorunlulugu  yoktur.Vur kac eylem yapar kactim  ve yenildim demez.Askeri taktik diyip siyrilir.

PKK,nin tahhakùmcù kominist idelojisi olmasa PDK yada gùney Kurd yonetimi ùzerinden tùm ihtiyaclarini ve ula§imini rahatlikla yapar.Rojeva ilà Gùneyin birle§tirilmesi dùnyada mesriyeti ve hakkliligi kabul gorùr.PKK terorizim yaftasindan kismen kisa zamanda kurtulur.

i§galcilerin biz Kurdlerle dostlugu taktik bir fitneden ibarettir.Kendi Kurdini sevmeyen i§galciler hiç bir Kurdù sevmiyecegini her Kurd bilir.

Kurd ulusunun dostlari ve askeri mùttefikleri i§galci sinirlari deyi§tirmek isteyen ve bu cografyada Kurd ulusuna,kendi topraklarinda devlet olma hakkini taniyan meddeni dùnyanin siyasi ve askeri mùtefikleridir.Iki parcada topraklarimizi i§galcilerden alabiliyorsak gercek siyasi ve askeri dost ve mùttefiklerimiz yardimini unutmamak lazim.

Bu siyasi ve askeri mùtefiklerimiz PKK tahakùmcù diktator kominizmine mùsade etmiyeceklerini herkes bilir.ABD ve avrupaya ses çikaramayan i§galciler biz Kurdleri biz Kurdlerle sava§tirmak istemeleri bundandir.somurgecilik sistemini Kurdistanda kopya eden PKK,dir.§ia islam yada sunni islamin farki ne? vatanimizin 4 parcasi §ia -alivi i§gali altinda.bir parcasi sunni islamin i§gali altinda.

Ayrica PKK,nin ateistligi biz Kurdler için tahamùl edilir ama §ia -Aliviler buna tahamùl etmez.PKK,nin dindarligi dinde zindiklik siyasette opurtinizimdir.Avrupa sosyalist partileri nasil demokrat ise PKK,de oylesine demokrat olmali.

Rus,çin ve Kuzey Kore koministligi kimse kabul etmez. Esad gitmesinden sonra i§ler deyi§ir.

Yazarimizin Kurdi duyarliligi ve gercekciligi vatanimiz Kurdistana vefa sadakat duygularidir.Kendisini bu Kurdi dogru yolda olmasindan dolayi kutlarim.

Bi slaven Kurdevari  Kèk Ali.

 

sayfaya bakiyorum hep senin ici bos yorumlarin var barzan senin kime hizmet etiyin yorumlarinda görülüyor ben ce artik kürt halkin 80 porsenti sizin gibileri alakalaya almiyor inanmiyor yorumlariniz ici bos mide bulandiriyor not

sayin kücük    bazi terimleri kulanirken üzerinde biraz düsünerek kualnsaniz iyi olur.

roj peshmergesi diye bir peshmerge yok onlar türklerin egittigi roj koruculari olabilirler kuzeyde türklerin egittigi kürdler korucu oluyorsa rojavada türkler tarafindan  egitilenler neden peshmerge oluyor bizede anlatin bilelim.

kürdler atta topraklarinin %80 nini araplara ve türklere kaptirmis onlarla mücadele etmiyorlar sen onlari kendi kardesleriyle mücadele etmeye cagiryiorsun önce su %80 torpaklarini araptan ve türkten geri alsinlar sonra sira kendi kardesllerine gelir.

güney kürdistanin tek kapisi türkiyeye degil kuzey kürdistna aciliyor bunuda carpitmaktan vaz gecin kuzeyli kürdler isterese o kapiyi barzanilere kapatirlar amma yapmiyorlar ve yapmamalilar cünkü vicdan sahibiler ve barzanilerden daha milli düsünüyorlar. barzaniler ve sizde kapi türkiyeye aciliyor manipülsyonundan vaz gecin.

kuzeyli kürdler isterlerse barzaninin kuzeye acilan kapisini kapatirlar buna gücleride yeter.(sizin deyiminizle türkiyeye acilan nefes borularini keserler)

kuzeyde verilen barikat savasi yanlis degil eksik cünkü sömürgecilige karsi verilen hic bir mücadele yanlis degildir eksigi olabilir bunuda carpitmaktan vaz gecin. orda ölen kürd genclerine  saygili olun vatani icin ölen hic bir genc yanlislikla ölmüyor bilerek ölüyor.haa askeri stratejilerde ve taktikte eksiklikler olabilir.

beynini özgürlestirmiyen kölle vatanini özgürlestiremez barikat savaslarinda bir yanlislik varsa oda orda verilen mücadeleye destek vermiyen  o mücadelyi  yanlis bulup bedel ödemeye yanasmiyan  beyin cürümüslügüdür.

Sabri Ok,un askerligine ne demeli? " Kuzey Kurdistanlilar istese Gùney Kurdistanlilara kapiyi kapatir" çok tehlikeli bir gorù§.Biz buna PKK diyelim.çok tanker yakip gùmrùk kapisinin gùney tarafini almak istedi.Hatta Zap,ta cumhuriyet ilan etti.Parlementosuda avrupada.Bu gùlùnc mantik.Devlete iktidar olmayan siyasi partileri dùnya kabul etmez. PKK caresiz katircilardan aldigi vergi ilà yetinsin.Biz birlik için care için yazarken,Sayin Azad Kurd gùneyli karde§lerimizi ayri bir ulus mantigi ilà PKK,nin hayir sever hùsniyetinden bahs ediyor. Tirkler roj pe§mergelerini deyil tùrkmenleri merkezi irak devletinin onayi ilà egitti ama plani tutmadi.i§galcilerin taktigi varsa biz Kurdlerinde taktigi vardir. Namerd tirkin ne mal oldugunu BARZANI,ler çok iyi bilir.PKK ulusal bir politka ila idelojik olmayan bir ordu için evet deseydi §imdi biz Kurdler Akdeniz sahillerindeydik.PKK despotik Asya koministliginden vaz etmedikce çok kaybeder ve Kurd ulusuna kaybetirir.Tùm Kuzey Kurdistan HDP dedi peki ne oldu?Iranin hesabina hendek sava§i.

   Evet, cok trajik bir durum. Kür arap kardesligi. Kürd Türk kardesligi. Kürd Faris kardesligi. Ama Kürd Kürd düsmanligi.Egri oturup dogru konusmak gerekirse, Kck nin körükledigi düsmanlik kosulsuz sartsizdir PDK ye karsi. PDK asla bu kadar düsmanlik körüklememistir. Körüklese Kck yi kandilde izole eder, al sana, palamutlarla idare edin bakalim.

    Barzan takmis komünistlige ama, bence bu  ihaneti aklamak demektir. Kck nin tutumu düpe düz ulusal ihanettir. Hic bir komünist, kendi ulusuna bu kadar sorumsuzca ve sinsice ihanet etmez. Kirk yildir Kuzey kürdistan kitlesi milyonlarca koyun sürüsü gibi güdülüp oyalaniyor. Elde sifir. Elde asimilasyon. Elde göc. Elde sürgün. Elde yozlasma.Elde cürüme. Elde Kürdistani unutturma. Elde biji serok apo. Baska bir sey varmi? Sevgili Kek Barzan, örgütlüulusalihaneti iyi tahlil etmek lazim. Komünist oldugundan degil. Komünist olamadigindandir birazda. Hangi komünist örgütün üst düzey komite üyesi gider sömürgecisine askerlik yapar? Sonrada parasütle gidip, konsey üyesi olur? Bu durum abncak ihanetle ifadesini bulur... KCK nin itifak ettigi ve devrimci güc birligi dedigi numunelik türk sol örgütlerinin durumuna bakalim. Ölüyü diriltmis itifak yapiyorlar ancak Kürdistani hic bir partiyede tahamül etmiyorlar.

     Barzaniye de Cin in Chan kay schek i diyelim .Mao Chan kay schek i ulusal itifak olarak gördü. Japon emperyalizmine karsi savasirken Japon kardeslerine degil, Ulusalci kardeslerine itifak elini uzatti. Bizim kiler ne yapiyor, ölü türk solunun cesediyle itifak yapiyorlar. Ancak Rojava da Barzani nin babasinin resimlerine tahamül etmiyorlar.

    Eger pyd yerine PDK rojavada örgütlenseydi, Kürdistanin sinirlari simdi Akdeniz sahiline coktan ulasmisti. Ama PYD Suriye rejiminden emanet aldigi Kürdistan topraklarini zamani geldiginde emanetini teslim edecektir. Yüz yilda bir dönen bu devrani firsat geri tepilmis oldu. Roj pesmergeleri Aynen Güney bati Kürdistana gitmelidirler. Bunlar o cgrafyanin cocuklari. Mars tan gelmediler.

    Ikinci kongresine kadar PKK ye büyük bir ulusal kurtulus heyecaniyla bagliydik. Ondan sonrasina hep soru isaretleriyle bakilir. Ulusal kurtuluscu kadrolarin soykirimi basladi ve sayi 17 000 e ulasti. M.Senerin deyimiyle Ankaradan aldiklari emaneti ankaraya geri verdiler.

     Sayin DURSUN ALI KÜCÜK Bu mücadele baslarken PKK ; Özgürlük yolundan tutalim, DDKO , Elarizgari, KAWA, Sterka sor, Tekosin , KUK  vd hangi Kürd örgütüne kursun sikmadi? Birakalim itifak yapmasini,  birakalim kardesligini...  Sahin Balic in kardesi oldugu icin, OSman balic in pesine infaz timini takip, 7 yasindaki kiz cocuguyla birlikte kursun yagmuruna tutan Cemil bayik, Memet agarin , Yesilin, pesine niye bir infaz timi takmadi?  Bu mücadele baslarken, Cok geriye gitmeden,  1978 de Xeceriye de Kim dogru dürüst türkce biliyordu okula gitmeden...? Simdi Xeceriye de kac kisi Kaldi ve kim Kürdce konusa biliyor...? Kürdistanin her bölgesi asagi yukari böyledir... Hengirvan farkli degil.:))) O dönemler, o ne heyecandi öyle. Bagimsiz Kürdistan dedigimizde Heyecanimiz 5165 metre tirmaniyordu doruklara... Sömürgeciler her zamanin atmosferini arz ve taleplerini iyi biliyorlar... Bir ekip kurdular. Türkiye solunun yenilgisinden arta kalan tepkili dürüst insanlar, Kürdistanin aydin, yurtsever insanlari bu ekibin önüne kapildi. Sel sulari önünde o heyecanla, kimi suraya kimi buraya vurdu ve bu güne kadar geldik. Simdi biri cikip mantikli bir cümle kursa ihanetci olur.... Lokomotif ankaradan geldi. vagonlar eklendi dolduruldu ve ici bosaltildi simdi vagonlarda ap ayri bir papagan nesli vardir. Her kadro konusmaya basladiginda, " sere wi esaside" diye baslar konusmaya. ..."esas olarak" diye de bitirir... Oyalamaci, yaniltmaci Kürdistan karsiti ve Kürdistan düsmani bir Vasiflari vardir Niye birakmiyorlar silahlari? Cünkü yerini kontrol disi bir örgüt doldurmasin diye.... Görevi sömürgecilerin cikarlarini korumaktir... Sonuc bu degilmi? Sur, Cezir, Nisebin, Silopia,.... Botan in yurt severligi bertaraf edilmedimi? Rojava daki satafatli sayi cogunlugu bizleri yaniltmasin. Imralidakinin tek lafi yetiyor. Hizmet sektörü aynen isliyor. Kürdistani bir ruhu olmayan bir olusum bir sey ifade etmez bizim acimizdan.Anf yi okuyan numunelik bazi Türk solu kalintilari Kraaldan cok kralci edasiyla , KCK den daha cüretsizce saldiriyorlar Kürdistani degerlere. Barzani sahsinda bunu yapiyorlar... KDP özgülünde bunu yapiyorlar. Hizini alamayip KDP ve isid ceteleri diyede basin aciklamasi yapiyorlar. KDP nin Dais e karsi mücadelede verdikleri sehit sayilarindan haberleri yok. yani biuda Türk Kürd kardesliginin diger bir yansimasidir.

   17000 kisilik ic infazda bir ürgüt kura biliriz bu örgütün itibarinida iade ede biliriz. Örgütün ismide PKK olabilir. Hic bir üyesi yasamiyor... Apocu tarikat a karsi degil, o nun üst aklina, yani TC sömürgeciliginden bunun hesabinida sorabiliriz. Imralida ki itiraflarini izleyip dinleigimizde, Klozetin kenarinda ayak larini yan yana koymus bülbü gibi ötüyorken, her kesi hedef gösteriyor. Neden se bir tek Cemil bayika dokunmuyor. "Ben olmasam parmaginda oynatirlar." bir saye yaramadigini belirtiyor.

    Kürdün Kürde düsmanligi Kürdün Türke, Arap a, Farisa  kardesligi baska türlü izah edilemez.

Saygilar

Heja Merdan.Ben Kurd sosyalistlerine kar§i deyilim.70 ya§inda omuzunda silahi ilà elindeki bastonu ve tùm ailesi ilà Kurdistani savunma hatlarinda pe§merge komutani MAHMUD HACI MEHMED ilà MAHMUD OSMANIN sosyalistligi ve vatanseverligi Kurd sosyalistligidir. Moskova duru§malarindaki Stalincilik ve Kùltùr devrimindeki Mao,culuk .Kuzey Kore,deki koministlik,Kambocya,daki kiyici Pol Pot Koministligi,vur kac yapan PKK yigitligi biz Kurdlere yaramaz.Sonrada ben yigidim PDK kacti demek bùyùk bir yalandir.40 yildir Vivaldi,nin 4 mevsimlik nakarati."bahar acilimi,Kapsamli yaz hamlesi,gùz acilimi ve ki§ yogunla§masi." Her mevsimin Biji,biji Abdullah slogani.Muhamedin cennetine biletcilik. PKK yoneticileri kendilerini kominist ilan ediyor.Bu benim yaki§tirmam deyil.Ama konu§malaina bakinca §ahsen okuduklarini hiç sanmiyorum.Hep serok serok diyorlar lakin benim kadar Abdullahi okuduklarinida sanmiyorum. Hele Cemil Bayikin her cùmle ba§inda Serok u onderlik demesi tahhamùlù zor bir okuyucu ve dinleyici oluyorsun. Ali Haydar Kaytanin her iç infazda bizati karar sahibi,iskenceci ve infazci olmasi.Eski PKK,liler bu unsurun hayatinda tirk askerine kar§i durup korkudan bakmadigi soyleniyor. Lenin gibi tùm iktidar sovyetlere (bolsevik koministlere) demeleri tùm Kurdistan tarihi ve Kùltùrù yerine Mao,nun Kùltùr devrimi kizil kitabi gibi Abdullah u tiro viro teorileri. Aslinda Abdullahi okumadan Abdullahi sevmeleri bence okumadiklari ve Abdullahtan ba§ka tutunacak dallari yok. Iranin emelerine millitan olanlar nasil olurda Tirkyeci Tirk Abdullahi sever? Bir baska muama. Heja Merdan ben anti sosyalist deyilim.Fakat bu islam kadar diktator ve baskici yobaz asya koministligine kar§iyim.Kurd ulusuna laik bir ideloji olmasina tahhamùl etmem. Kendi içinde bari§cil,demokratik ve parlementer secimi ve halk iradesini kabul eden hùmanist sosyalizimden yanayim ama sosyalist deyilim.Kurd milliyetcisiyim. Selamlarla

Degerli Eli Bana Göre Kurdün Birlik Olma Yolnunu Kapatan,ve Sitatu Olma  önünde en Büyük engel? Ne PKK dir ne YNK.dir nede Goradir ne Rojhilat partileridir. Yekane heraket KDP dir ve Malbata Berzanier dir.  Kurdlerin Aydin yazar ve a Kanat önderlleri . hepsi olsada 100 / 80 bunu Cesaretli ce Dile getirse. basta Malbaza Berzani ve KDP geri Adim atmis Olur ve Onlarin Icinde en hayirlisi Olur. Yok Öyle Yuvarlak bir sekilde Bütün Kurd partileri Sümürgeci devletleri Olan Diyalog ve Isbirlikci Bir tutarsaniz. Bunda kurdun Birligine Hizmet etmez, ve KDP Deha cesaret alir ve TC. ile olan Iliskisi dehada Üst seviyeye ulasir.Bunu Bende tekrar eklemek isterimki . Basta PKK KDP YNK Goran. Bunlar Sümürgeci Dort devletle Diyalogu Kurdün  Cikarini Esas alarak Yapmalidir. Cünkü Onlar Son Sonunda Komsumuzdur. Ama TC iyle Iliski Kurarsiniz PKK Karsi her Türli Kütülügünü Yaparsin. Bunda Normal karsilarsiz . Bu asla Olacak Is degildir. Yursevirim Kurdün diye herhanigi Biri kabullenmek  ve icine Sindirmek Mümkün degildir.

      Firansizlar Vietnami cezairi isgal ederlerken, sömürgelestirirlerken, hic bir Vietnamli, Cezairli, Kendi iclerinde düsmanlik gelistirip, vietnam Firansiz, Cezayir fransiz kardeslik ipiyle kuyuya inmediler. Fransadan Vietnam i devralan Amerika ile Vietnam arasindada bir kardeslik iliskisi gelismedi... Japon isgaline karsi mücadele eden cin ulusal kurtulus mücadelesi, Komünistlerin öncülügüne gecmis ve Düzeltiyorum Doktor sun jat sen ulusalkurtuluscusuyla, Komünist mao cular arasinda bir catisma yasanmamistir... Cünkü mau Tokyoda okuyup Tokyo dan Chin e gönderilmemisti. Hic bir vietnam, Cezair ulusal kurtulus lideri kendi sömürgecilerinin mekteblerinden mezun olmamislardir. Barzani Ailesine " Mala barzan" deyip kabuslarini dile getirenler var. Sartlanma ve ezbercilik kadar kötü bir sey yok. Zehirlenme kadar kötü bir sey yok. Zehirlenenin  dermani panzehirdir. Saygi duydugum yön, Barzani hic bir zaman Gagdad tan tayin edilmedi. Arab mekteblerinide okumadi. Anasi da arep degil. Hasbulkader kiymetli bir Kürd Evladidir... Kürdün sorunuda ulusal sorundur Kürd lideri komünist yada sosyalist olmak zorunda degildir. Tesadüfen olabilirde. Olmayabilirde. Anacak olmak zorunda degil. Gel gelelimki,  Yurtsever olmak zorundadir... Yurt sever olan bir Kürd lideri, Ulusalci olan bir Kürd lideri, kendi ulusunun evlatlarinin canina ve malina ve irzina kiymaz asla...Farkliliklari ne olursa olsun, tek sarti ulusal kurtulusunu savunmasi ve bu ugurda mücadele etmesidir....

      Ganimeti islam dedikleri talan, yagma ve kacirmalar disinda, kendi rizasiyla, karnini doyurmak icin, Sam, Bagdad, tahran bataklarinda Kürd fahiselerine rastliyamazsiniz.. Fuhus ve fahise kavrami, Kürdlerin lügatinda yokturda. Arabla evlenen bir Güney Kürdistanli kadin bulmakta zorlanirsiniz. Olsada istisnadir.Iste yurtseverligin yansimalari....  Ancak kuzey Kürdistana baktigimizda gurur duyacagimiz tablolar, bu yönüyle daha cok zayiftir.... Tüek erkegiyle evlilik yapan hemde en gerici milliyetcisiyle, sikca rastlariz. Türk fuhus bataklari , metropolleri, Düsürülmüs kürd kadinlariyla tanisti....   Bu bataklarin organizatörleride Kürdler malesef. Kampanyalarinida  hemde en yüksek durumda veriyorlar...Kanitli tespitli sonuclar var, ayri bir konu burasi. Ancak yurtsever olamamanin, ulusalci olamamanin sonuclarindan biri iste. Sömürge ve sömürgeci yapi arasina kalin bir kirmizi cizgi cekememenin sonuclari, bu yozlasma cürümelere neden oluyor. Kut ile kuzu kardes olursa, para para ile hayli kardes olur-...

KDP nin kusurlarinin olmadigini diyemeyiz. Elbetteki vardir. Pasif olmasalardi simdi Bagimsizligi ilan etmis olurlardi. Ancak PDK yerine KCK yi koyarsak, PDK yide kandile cikarirsak, vay hallerine....

Saygilar

Sayin Kücük, cok kisa yazalim! Sizinkisi bir nasir gibi sürekli tekrarlama! Yani Tarihinde Hep dü$manlarla bir olup ba$ka,herhangi kürt partilerine(YNK;KDP_I;PKK;KOMELA;vb) saldiran aile $irketi partisi olan KDP'yi yerden yere vurmaniz gekirken, dönemsel,ve stratejik ili$ki geli$tiren diger Kürt partilerini bir nevi ayni tc fa$istleri gibi kokteyl yapmi$siniz! hepsini ayni torbaya koymu$sunuz,sahada gercek öyle degil.adeta mafya ailesi Carlone gibi gibi bütün cirkinlikleri yapan bu partiyi adamakilli ele$tirip yerden,yere vurmadan Kürde rahat yok! Biliyorum biraz sert oluyor ama gercek bu.Bir an icin sakince dü$ünün, nerede kirli bir Kürd varsa bunlarla beraber; nerede bir cikar il$kisi varsa bunlarla,hangi parcanin en adi ve i4birlikci Kürdü varsa yine bunlarla beraber. Ihanetin en dibi olan Adiyamanlar A$ireti bile bunlarla beraber: Bu size,bize hic mi bir 4ey anlatmiyor. Bu gidi4le bu parti Angolanin O alcak $ebekesi olan UNITA ile ayni pratigin sahibi olacaklar.Bunlari yazinca sanilmasinki icimiz rahat yaziyoruz.

   Öncelikle Sayin Dursun Ali Kücük´e ve  diger Kurdistani Yazan Yazarlarimiza, Kürdlerin birligini saglama temelinde  gösterdikleri caba  icin  Tesekkür ediyorum .Bu tür Yazilar az cok Kürdlerin icinde bulundugu bulanik durumda, Kürde $efafligi, (Partizanciliktan uzak) berak dü$ünmesini sagliyor. Hêja Hejar Shamil´in dedigi gibi acik "degil Ciplak ;) " Toplum meselesine de katki sagliyor. Kürd ve Kurdistanin Kurtulusu icin... Kurdistani düsünce-ler Bilince cikarilmasi gereken en önde gelen önemli olan Ana Temel Îlke olmalidir. 

    Kürd Partileri dü$manlarinin oyununa gelip Birakûjî´ye sebep verecek oyunlara gelmeden kim kimi nasil kullaniyorsa kullansin. Ama Kürd Partilerinin Kürdlerin gelecegini kendi Parti cikarlarina kurban etmesi, harcamasi ve kullanmasi kabul edilemez.

Kürd Milletini kendi Parti cikarlari icin kullanan Kürd Partisi $uan icin bence  en ba$ta PKK´dir. Kuzey´i yerle bir ettiren Kandil, Kuzeyde 500 binlerce kitleyi harekete gecirebiliyordu ama  artik, 10 kisiyi bile toplayamiyor bu da kendi yanli$ siyasetinin sonucudur. Burda ve diger Kürd sitelerde, Muridlerin yorumu gercekten igrenc, PKK Medyasi en ba$ta ANF(MIT), Y.Ö.Politika ve diger Ajan yuvasina dönmü$ (sözde Kürdî Medya Yayincilik) birer Truva At´i rolü oynayan tüm yayinlar igrenc. Apo ve Muridlerinin birgün olsun birlik ve beraberlik icin attigi bir slogani, adimi görmedim. PKK her girdigi yeri sadece kendisinin olmasini istiyor...bu böyle olmaz. Bütün Partilerimiz olsun, iri olsun, güclü olsun ama, biribirinin sirtina basarak carxi döndürmek olmaz, "tekrarliyalim" Kürd Milletini harcamak olmaz.  Kürd Kan´i  degerlidir, sirf deneme olsun diye 10´larca Kürd $ehirlerini ba$larina yiktirma ile hele hic olmaz. Shengalde Provokasyonlar yapip Anti Kurdistani Ta$eronluk yapmak da olmaz.

Barzani TC devleti ile imzaladigi antlasmalari mecburen devam ettirmesi gerek. AKP giderse yarin kim gelirse bu ali$veri$ olacaktir ( Bisküvitten tutun igne´ye kadar) mecburen iliskilerini devlet düzeyinde devam ettirecek, buna Amerika ve dis Ülkelerin de etkisi vardir. Eger Uluslararasi   alanda bir Kürd Temsili, Kabulü ve bir Baskani varsa  o da  Baskan Mesud Barzani´dir. Sirtini tümü ile düsmana (Iran, Suriye, Irak ve ara sira TC devleti)  dayami$ bir PKK Kürde Özgürlük ve devlet getiremez. Onun icin zaten PKK Güneydeki Bagimsizligin önünü kesmek icin Shengalde, Rojava´da sorun cikariyor, eger Kuzey´de de bir Kürd Partisi veya Sahsi öne cikti mi veya büyüdü mü PKK onu-lari da kendine bir tehlike görüp sava$ acar. Durum bu iken kimse kusura bakmasin PKK siyaseti hic güvenli, desteklenecek ve Kurdistani görünmüyor.

   Bir yorumcu arkadasimiz Angolanin unita sindan bas etmis. Angolada ulusal kurtulus icin harekete gecen Unitalar, daha sonra egemenleriyle anlasip, kandirilip bagimsizliktan devletlesmekten vaz gectiler. Halk ise buna itiraz etti. Unitalar egemen sömürgecilerin elinde bir piyon oldular. Egemenlerin güdümüne girip, halkin bagimsizlik talebini bastirdilar. Halkini katletmeye basladilar. Bagimsizligin önüne gecmeye calistilar,... Simdi el insaf Reso . Bu durum kime uyuyor...? Bagimsiz Kürdistani altin tepside sunsaniz bana kabul etmem diyen kim? Bagimsiz kürdistan hayalini cöp sepetine attim diyen kim. Ulus devlet dönemi kapanmistir diyen kim? Bagimsiz Kürdistan diye yola cikip, bu gün demokratik türkiye diyen kim? Sengal irakin bir parcasidir diyen kim? Rojava da Sömürgeci  Esad rejimiyle uzlasmak istemeyen, milyonlari yerinden yurdundan edip, dünyanin  her yerine dagitan kim? Biraz vijdaniyla , merhametiyle, Kürd yurtsever beyniyle düsünen biri icin ayird etmek cok kolaydir... Milyonlari kandirip oyalamak kadar lusal ihanet, ve ulusal suc olurmu? Bize demokratik, Türkiye, irak, suriye iran lazim degil. Kürdistan sömürgedir. Mücadeleside bagimsizlik icin olmalidir. Tehditle, zan altina almakla, korkutmaya yalnizlastirmaya calismakla, sömürgeci istihbarat örgütleriyle dönem dönem isbirligi yapmakla, bu islerin tanimi aynen Angola nin Unitasina uyuyor. Cetin Güngör, Türk istihbaratinin yardimiyla katledildi. M. Sener 14 kursunla ölmedi, Türk istihbaratinin yardimiyla, Hastanede zehirlenerek katledildi. Harun, Doktor baran , gibileri Türk istihbaratinin isbirligiyle katledildiler. Parmaksiz zekiyi bizzat canli yayinda Roj tv de yerini bildiren Gidin ordadir 33 askerinizin katili. alin getirin diyen öcalan dir. Sakine Cansiz Türk istihbaratinin yardimiyla katledildi. Iste Modern Unitavari eylemler.... Daha cok görecegiz. Sira hangimize gelir bilemeyiz....

   BArzani ailesi ve KDP ye saldirmanin gerekcesi, geriligi degil, Yurtseverligindendir. Dikkat edilirse bir yigin geri yanlari, pasiv yanlari var. Hic birine vurgu yapilmiyor. Gelir dagilimi, toprak reformu, Ekonomik kalkinma programlari konusunda ufuk acici elestiriler yapmak yurt severlik görevidir. Ancak bagimsizlik taleplerine karsi cikmak, provakasyonlar düzenlemek, surayi burayi ayirip iraka baglamak, ulusal ihanetle örtüsür ve Unita varidir...

Saygilar

Yorumlarınız moderatörlerin onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.

Filtered HTML

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br> <p>
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Rojname Kurdish News