ala kurdistan
Ey Reqîb

Şengal Kavgası- Hüseyin Turhallı

Kürd askeri güçlerinin Şengal’in büyük bir bölümünü DAİŞ çetelerinin istilasından kurtarmasından sonra, Şengal ve Şengal’in statüsü üzerinde tartışmalar da yoğunluk kazandı.

İlk ciddi tartışma Parastın (Güney Kürdistan İstihbaratı) sorumlusu Masrur Berzani ile muhatabı konumundaki Ferda Çetin arasında cereyan etti.  

Ferda Çetin 19 Aralık tarihli “Masrur Berzani’nin Talihsiz Çağrısı” başlığını taşıyan makalesinde kullandığı üslup ile Masrur Berzani’nin açıklamalarını eleştirmekten çok, muhatabına cevap verme olarak değerlendirmek gerekiyor. 

Daha sonra Şengal konusunda görüşlerini açıklayan Cemil Bayık’ın “Irak’ın bütünlüğüne” vurgu yapması ve Selahattin Demirtaş’ın “Şengal’in Kurdistan’a bağlanmasının büyük sorunlara yol açabileceği”ne ilişkin değerlendirmeleri ile KDP merkezinin ve hatta Mesud Berzani’nin cevap niteliğindeki açıklamaları kamuoyunu ve tarafları gerdi. Büyük olasılıkla ortamın gerilmesinden rahatsız olan PKK üst yönetimi Murat Karayılan vasıtasıyla ikinci bir açıklama daha yaptı. Karayılan “Bazı güçler ve kesimler KDP ile aramızda kavga çıkarmak istiyor. PKK’nin Güney Kürdistan’a ilişkin gizli hesapları yoktur. Dış saldırılara karşı ülke savunmasında yer alıyor, alacaktır” deme ihtiyacını duydu.

KDP-PKK çekişmesinin tarihsel ve düşünsel dayanakları vardır.

KDP ve PKK’nin tarihsel rekabeti özü itibarıyla ideolojik argümanlara dayanmaktadır. PKK’nin sürekli müdahaleci tavrı ideolojik uyuşmazlığı politik alanda çatışmaya dönüştürmüştür. Buna karşılık KDP’nin de özellikle son dönemlere kadar Kürd ve Kürdistan sorununa parçacı ve partici yaklaşması, sorunu daha da derinleştirmiştir.

Günümüzde konjonktürel durum ve gelişmeler taraflar arasındaki soyut farklılıkların aşılmasını kolaylaştıran argümanlar sunuyor. Bu nedenle PKK ve KDP arasında tarihsel ve düşünsel ayrılıklar olsa da tarafların açıklamaları ve gelişmeler bu yakınlaşmanın stratejik ittifaklarla sonuçlanabileceğini göstermektedir.

Ancak tarafların fark edilmeyen ve görülmek istenmeyen başkaca önemli zaafları vardır. Kendi deneyim ve gözlemlerimden, tarihi birçok olaydan biliyorum ki Kürd partileri, liderleri istihbarat örgütlerine abartılı bir misyon yüklemektedir. Temel yanılgılarından biri de budur. Örneğin İmralı-MİT görüşmeleri, 1991-92 Habur KDP görüşmeleri de bu zafiyet üzerine kurulmuş, çözümsüzlükler ve çatışmalar yaratmıştır.

İstihbarat zaafı nedeniyle içte de KDP ve PKK’yi yanıltan, yalan yanlış bilgilerle yönlendiren kişi ve kurumlar vardır. Daha önceki yazılarımızda isim belirterek bunları açıklamaya çalıştık. Kaldı ki Murat Karayılan da “KDP ile PKK’yi birbiriyle çatıştırmak isteyen odaklar var” diyerek fitne fesat odaklarına vurgu yapıyor.  

Analitik bir değerlendirmeye kolaylık sağlamak, tarafların mantık şekillenmesi ve olaylara bakışlarındaki farklılığı ifade etmek için Masrur Berzani ile Ferda Çetin arasında geçen tartışmayı buraya almakta yarar görüyorum.  

18 Aralık günü Şengal Dağı’nda mevcut askeri durumla ilgili açıklama yapan Mesrur Berzani ““Zummar’dan Şengal Dağı’na kadar olan bölgenin tümü kurtarıldı. Peşmerge Güçleri Şengal Dağı’na ulaştı. Dağ yolunun kontrolü sağlandı. İsteyenler dağdan inebilir ve bizim göstereceğimiz güvenlikli alanda ikame edebilir” diyor.

Ferda Çetin anf’te yayınlanan makalesinde, İran istihbaratının kendilerine sunduğu hayali Amman toplantısı notlarını okurken “Musul Amman’da DAİŞ’e teslim edildi. Masrur Berzani’nin, “siviller dağdan inebilir” biçimindeki açıklaması, baştan sona kadar sorunlu bir açıklamadır” diyor.

Musul’un işgalinden bu yana altı ay geçmesine rağmen Amman’da böyle bir toplantı yapıldığına ve sözü edilen kararların alındığını gösteren tek bir belirti yok…..  Ancak tersini doğrulayan yüzlerce haber ve veri sıralanabilir.  

Yine 5 aydır zor doğa şartlarına ve çetelere karşı ölüm-kalım savaşı veren 10 bin kadar sivilin dağdan tahliyesi nasıl oluyor da “DAİŞ’in yarım bıraktığı katliamı tamamlama çalışması” olarak değerlendirilebiliyor? Zor şartlarda bulunan insanları dağdan tahliye etmek, nasıl oluyor da katliam oluyor?

Kurgular üzerine kurulu bir mantığın şekillenmesi yanlış yerden iliklenen bir gömlek gibidir. Baştaki hata sonuna kadar devam eder.

Kuşkusuz burada tartıştığımız Ferda Çetin değil, kaldı ki şahsen de tanıdığım Ferda Çetin o yapı içinde en sağlıklı düşünenlerin başında geliyor. Kurgu ve komplo teorilerine dayalı mantık yapısı PKK yapısının geneline hâkimdir. Değerlendirmelerin ölçüsü yoktur, nesnelliği ret ediyor ve iman dışında hiçbir veriye dayanmıyor.

İşin özeti;

Politik sahada kullanmak üzere komplo senaryolarını üretenler, bu teorilere inananlar, güncel yaşamda işleyenler ve kullanım aracı haline getirenler eğer psikolojik hasta değillerse müphem görevlidirler. Daha açık bir ifadeyle komplo teorilerinin kurgucuları kadar konusu olanlar ya delidir, ya da şüpheli. Kürd partileri ve şahsiyetleri bu zaaf konumdan hızla uzaklaşmalıdırlar.

Şengal’in Statüsü

Musul Şengal olayları yaşanmadan bir yıl öncesinde yazdığım birkaç yazıda “ Yaşasın bağımsız Kürdistan, Yaşasın Otonom Şengal” demiştim.

Êzidiler yoğunluklu olarak Almanya’nın Sele kenti ile Bielefeld’de yaşarlar. Ben de iki yıldan bu yana Bielefeld’de yaşıyorum. Bu nedenle Êzidi çevresiyle yoğun ilişkilerim oldu. Yine bu ilişki ve diyaloglardan çıkardığım sonuçları bir yıl önce yazdığım iki üç makalenin sonun da “Yaşasın bağımsız Kürdistan, Yaşasın otonom Şengal” demiştim.

ı-Her şeyden önce Şangal için talep edilecek bir statü için güncel örgütsel ve bireysel kaygılardan uzak durulmalıdır. Şengal sorununun ilk adım çözüm yolu böyle bir dürüstlükten ve özveriden geçiyor.

ıı-Êzidiler Kürdlüğün ana özünü oluştursa bile katliamlara uğrama riski ve savunma refleksi ile geçmişte Güney Kürdistan’daki ulusal mücadeleye karşı mesafeli durmuşlardır. Bu durum her iki tarafta da belli-belirsiz bir güvensizlik yaratmıştır. Peşmerge güçlerinin sivilleri tahliye etmeden geri çekilmesi de bu güvensizliği zirveye çıkarmıştır.

ııı- Suni Müslüman Kürdler ile Êzidi Kürdler arasında inanca dayalı bir ayrıcalık vardır. Bu ayrıcalık pazara bile yansımıştır. Örneğin Duhok veya Erbil’e gidin. Êzidi köylülerin üretip pazarda sattığı peynirin kilosu 2,5-3 dolar, Müslüman köylülerin ise 4-5  dolardır.

ıv- Êzideler tarih boyunca Kürdler dahil Müslümanların ağır baskısına ve katliamlarına maruz kalmışlardır. Kendilerini, kültürlerini korumaları ve inançlarını özgürce yaşamaları için öz yönetime ve hatta askeri bir yapılanmaya da ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaç karşılanmadan Êzidilere gelecek güvencesi sağlanamaz, güvenleri de kazanılamaz.

Peki nasıl bir çözüm?

Kanaatimce hemen şuracıkta şu veya bu statü demek kulaktan savma sığ bir öneri olmaktan öteye gitmez. Defalarca vurguladığımız “Otonom Şengal” deyimi sadece özel bir statüye vurgu yapmak içindi.

Her şeyden önce PKK çevresinin ifade ettiği “Kanton” teorisi, Kürdistanı parçalamaktan öte un ufak etme projesidir. Kürdistan’da kanton uygulaması, düşman laboratuvarında üretilen ve Kürd beynine zerk edilen bir urdur. Kobani ve Rojava’nın yaşadığı sorunların temel sorumlusu da, kanton uygulamasıdır. Komünal ekonomi daha doğrusu ilkel komünal ekonomi ise Kürdistan’ı dünyadan izole etmenin pratik uygulamasıdır. Bu nedenle “kanton” statüsü ve uygulaması her durumda ve tüm zamanlar için dışarıda tutulmalıdır.  

Zazaki de bir deyim var. “Mere neşkenu bi alizyu dês, gezizi bestenu xu boça- Fare duvara tırmanamıyor, süpürgeyi de kuyruğuna bağlıyor” 200 yıldır kendisini esaretten ve katliamlardan kurtaramayan Kürdler, dünyaya nizam kazandırmaya çalışıyor. Tam da fare-süpürge hikayesi…..

Kürdler, Kürd siyasetleri içinde bulundukları maddi gerçeği görüp kendilerini kandırmaktan vazgeçmelidirler.  

Yine bazı çevreler Şengal’in Dicle Nehri ve Barajının batı yakasında kalması, ulaşımın Rojava Kürdistan’ından daha kolay sağlanıyor olması nedeniyle Rojava’ya bağlanmasını önermektedirler. Bu öneri uluslararası hukuk ve aktörlerin devreye girmesini zorunlu kıldığı için zorlama bir öneridir. Kabul görmez.  

Bununla beraber, Dicle Nehrinin batısında yer alan Rabia, Zummar, Tılafer, Kesk ve Şengal bölgesi için ortak özel bir statü öngörülebilir.

KDP’nin de Şengal’e ilişkin genel söylemlerden öte ifade edilmiş bir projesi yoktur. Tarihsel, toplumsal ayrışmaya ve psikolojik olumsuz faktörlere rağmen KDP’nin ve dolayısıyla Güney Kürdistan hükümetinin Şengal’e herhangi bir statü öngörmemesi ciddi bir eksiklik olarak değerlendirilmelidir.

Şengal problemi nasıl çözülür

Bütün bunlardan sonra diyebiliriz ki Güney Kürdistan’ın statüsü ne olursa olsun, Şengal her halükarda Güney Kürdistan’la birlikte anılmalı, ele alınmalı ve statü bu çerçevede şekillenmelidir.  

Bir uygulama olarak, genelde Êzidilerin özelde ise Şengal’in durumu bilim çevreleri, Kürd parti ve örgütleri ile Êzidi ileri gelenleri ile birlikte masaya yatırılmalı, tüm boyutlarıyla tartışılmalı, durum net olarak ortaya koyulmalı ve buna göre çözümler üretilmelidir.

Dolayısıyla güncel sorun, Şengal’e bir statü biçme değil, sorunun bilimsel yol ve yöntemlerle çözümlenmesine çalışmaktır. Diğer bir ifadeyle acil ve birincil sorun, yöntem sorunudur.

Kürd siyasi parti temsilcileri, Êzidi ileri gelenleri ve çeşitli bilim dallarından bilim adamlarının katılacağı, bir hafta- on gün süren ve 80-100 kişiden oluşan bir konferans yapısı bu soruna köklü çözüm önerilerini üretebilir. Öncelikle yapılması gereken böyle bir girişimi başlatmaktır.

Kürd siyasetleri ve Êzidiler sağduyuyla, sebatla hareket etmeli, bilimin sesine kulak vermelidirler. Aksi takdirde Şengal’i özgürleştiriyoruz derlerken fitne fesatların, mankafa cahillerin çukuruna düşmekten kurtulamazlar. 

Yorumlar

Sayın Turhallı Şengal ile ilgili Hatay formülü uygulanamazmı.Yani Türkler ve Atatürk 1930 ların solarına doğru Fransanın kotrolünde bulunan Uriyede Hatayla ilgili olark önec ebağımsızlaştırılıp sonra refarandum ile TC ye dahil edilmiştir.Acaba bazı çevreler bunumu kast etmek istiyorlar.Yani PKK çevreleri demek istiyorum.Birde bu şekilde değerlendirmek gerekir kanımca .Saygılar.

Yazarından

Sn. Kazım

Hatay olayı hem dönemsel konjönktürel olarak hem de coğrafi durum itibarıyla çok farklıdır. O zaman dünyanın efendileri eline cevtvel almış habire haritalar ve haritalara göre devlet/cikler oluşturuyordu. Bugün ise yerel güçlerin bilek gücüyle devletler yıkılıyor, devletler kuruluyor. Hiçbir gücün karşı koyamacağı bağımsız Kürdistan'ın kurulması söz konusu iken "Şengal önce bağımsız olsun, sonra Rojava'ya bağlansın" söylemi kötü niyetli bir beklenti, olmayacak duaya amin demektir.

Kalo nemir bihar tê, pîrê nemir pincar tê" 

Bu yaziyi okumadan önce bir üzücü ve birde sevindiric haberi alarak geldim.

Sayin Murat Bozlak vefat etti.Kendisine Allah tan rahmet ve yakinlarina sabir diliyorum.Degerli bir Kürdü kaybetmenin acisiyla fazla bir sey söylemek mümkün degil.

Diger haber ise Kobani de mistenur tepesi YPG ve Pesmerge birlikleri tarafindan kurtarilmis haberidir.

Gercekten sevindirici bir haberdir.Kürd savascilarinin ellerine saglik ve Allah onlari bundan sonrasi ise muzaffer kilsin.

Xal Hus yazina gelince siyasi analiz yapmissin bana uymasa bile eline saglik.Fakat askeri yaniylada biraz ele alsaydin deneyimlerinden bizde faydalanirdik.

Selamalr

Edt'den

Sn. Paloyi

Murat Bozlak HEP döneminden bir yoldaşımızdı. Defalarca kemikleri kırılmış, hastenelik olmuş ama her seferinde ayağı kalkarak yürümüş bir insan. Allah sevenlerine, yakınlarına sabırlar versin. Nur içinde yatsın.

Kobani'ye ilişkin haberi ise yanlış okumuşsunuz, yada yanlış yorumlamışsınız. Sözü edilen Miştenur tepesi değil, Miştenur mahellesidir. Tepeye çok sayıda handek ve sığnak kazılmış, adeta mayın deposu haline getirilmiş. Alınması biraz uzun sürebilir. Savaşta ustalık ölmek değil, ayakta kalabilmektir. 

Askeri kısma değinmek istemedim. Benimkisi karga hikayesi. Hani bir gün karga yavrularına öğüt verirken "bakın yavrularım eğer bir gün bir adam size yaklaşır ve eli arkasında ise bilin ki elinde size fırlatacak taş vardır" demiş. 

Yavrulardan biri "ya eğer taşı cebine koymuşsa...." deyince ana karga "anlatacak bir şey kalmamıştır" der.

10 Haziran Musul'un işgalinden sonra Peşmerge güçleri 140. madde kapsamında kalan Kürdistan coğrafyasını hakimiyetine alırken aha bu sayfalarda bağıra çağıra defalarca  yazdım. "Bu hareket tarzıyla zafer değil, hezimet kazanırsınız. Siz düşmanınızı değil, düşmanınız sizi öldürecek" dedim. 

1200 Peşmerge bir iki hafta içinde can verince adeta felç geçirdiler. Bereket versin ki tecrübeli bir peşmerge olarak Mesud Berzani komutayı doğrudan ele aldı. Yoksa.... Allah muhafaza....

Maxmur'da, Kerkük'de, Zummar'da, Rabia'da ve Şengal'de söylediklerimiz eksiksiz yaşandı ve eğer dağdan ve göklerden yardım gelmeseydi 200 bin kişilik Peşmerge ordusu.....

Ancak şimdi izlediğin Peşmerge çatışma ve savaş görüntüleri ile öncekiler arasında hiçbir alaka kalmamıştır. Peşmerge çatışma korkusunu üzerinden atmıştır. Savaşı, muharebeyi, ölünecek bir olay olarak değil, yapılacak, yapılması gereken bir iş olarak görüyor.  

Kısacası yakalanması gereken psikokoloji ve hareket tarzı yakalanmıştır. İşinin ustası olmuştur. Yani el arkada olmasa bile cepte de taş olabileceğini acı tecrübelerden sonra öğrenmiştir. 

PKK ise düşmanın her zaman düşman olduğunu, küçümsenecek bir düşmanın olmadığını öğrenmiştir. 

Sözün özü, askeri anlamda anlatılacak yeni bir şey, uyarılması gereken konu kalmamaştır.

Selam ve sevgilerimle

Sayın Turhallı

Yazınızın çoğu bölümüne katılmamaktayım. Nedenleri aşağıda sıralanmıştır.

- Sımelka kapısı neden uzun süre Rojava ya kapatıldı?

- Rojeva sınırında hendekler neden kazıldı?( işid rojavadan değil musuldan saldırarak Hewlere kadar geldi! Demek ki o hendekler Rojavayı izole ve düşman olarak görmekteydi KDP.

-Hergün KDP medyası Anti Rojava propagandası yapmaktaydı unuttunuz galiba?

- Serok Barzani Amede Erdoğanın misafiri olarak geldi, bu kuzey kürdistanda KDP ye karşı itibar zedelenmesi yaratmadımı? oysa Serok Barzani olarak gelmek vardı!

- El Parti ve diğer partiler KDP tarafından sırf PYD karşı olsun diye desteklenmedimi, ve bu partiler habire istanbulda toplanmadılarmı?

- KDP nin bugünki politikasında hiç ulusal birliğe dayalı bir izlenim görüyormusunuz?

-Elbette batı ülkeleri ırakta federe Kürdistanı tanıyıp bürokratik ve askeri anlamda hertürlü desteği vermektedirler(PKK BAtıda Terör örgütü göründüğü için bu yardımlar PKK için pekte mümkün değildir.) buda KDP egosunu şişirmekte ve sırf bu yüzdendir belki anti PKK politikalarına devam etmektedirler.Nasıl olsa KDP nin eline en güçlü silahlar gelmektedir.

 

KDP ve Türkler bir oldular ROJAVA kantonlarını izole ettiler, dış dünya ile bağlarını kestiler, YPG yi basit silahlarla bırakarak İŞİT ve el nusra gibi barbarları üzerine saldılar(Serekani direnişini unutunuz galiba, İŞİT Musulu almadan önce 3 defa saldırdı Kobaniye ama başaramadılar). ne zamanki İŞİT Hewler kapısına dayandı KDP Dostları olan Türklerden destek istediler, ama birşeyin farkında değildiler ,İŞİT denen barbarları Kürtlerin üzerine salan bizat Türklerdi ve Türkler Kürtleri kaderine terk edip KDP ye yardım etmediler. PKK olmasaydı çok büyük EZDİ katliamı olacaktı ve siz o zaman görürdünüz KDP ve Barzanin halini.

Biz kürtlerin acil ama acil olarak ulusal orduya ihtiyacımız var.

Biz kürtlerin acil ama acil olarak Birlikteliliğe değil birliğe ihtiyacımız var.

 

artık Anti PKK cilik birilerinin ruhuna işletilmiş ve bu ruh hali inanın hiç birimizin yarırına değildir.

 

Saygılarmla

 

AzAd

 

 

azad, 

bilerek ve isteyerek yalan söylüyorsun.(manipüle bile diyemeyeceğim)

1- Hendekler işidi yavaşlattı, o hendekler sayesinde YPG bile arkasını sağlama ladığını farketti, Şengal için açılan tahliye koridorunun temeli oldular. (her şer de hayır vardır)

2- Serok Barzani Küçük de olsa bir Kürd devleti kurmayı başarmış değerli bir insandır. Komşu bir ülke onu devlet başkanı sıfatıyla düğüne davet ettiyse gitmek zorundadır. hem ahlaken hem devlet terbiyesi bunu gerektirir.

3- Sn. Müslim defalarca MİT ile görüştü, görüştüğünü  kendisi de beyan etti. Bazen konjüktür neyi gerektirirse onu yaparsınız, MİT le görüşmesi Sn. Müslime saygımı azaltmadı tam aksine oğlunu feda etmiş ve ülkesi için en ufak umut varsa görüşen yol arayan birisi olarak gördüm ve gözümde değeri arttı. Peşmergeyi Kobaneye davet ederek de hayırlı bir iş yaptı bakın Kobane yıkılsa bile düşmanın eline geçmedi.

4- Benim tecrübelerimden Türk devleti yararlansın, barışı ben getiririm diyen Sn Önder için tek kelime etmiyorsun bari azıcık vicdanlı ol, demeçse aynı demeç... peki neden kabahatliler arasında adam seçiyorsun, oysa kabahatleri de aynı.?!..

5- Peşmerge Güçleri Ulusal birlik adına, bugün YPG ile beraber Kobanede savaşmaktadır, Ezidi Kürdleri için Şengalde savaşmaktadır. Uluslarası kamuoyunda Serok Barzani sürekli Rojavaya yardım istemektedir. Rojavaya yardım eden ABD, marksizm kazansın diye değil Kürd halkını dostu gördüğünden yardım etmektedir. Kürdlerle çalışmak istemektedir ancak Kürdler birlikken çalışılabilirler. çünkü genç ve dinamik Kürd halkı ışıl ışıl...  (bu sebeple çok çocuk yapalım) 

PKK ve PYD arasında ayrım yapmıyoruz, başarılı kimse ÇEPIK... başarısız ve hatalı kimse ŞîRRET ediyoruz.

 

Elbette pkk sutten cikmis ak kasik degildir. Kurdun daimi dusmani kurulus ve yasam tarziyla olan tece devletidir. Teceden medet uman kim olursa olsun ( aposu, mamosu, kakosu) buyuk bir hata icine girmis olurlar. Ve bunun yukunude olecek olan kurd odeyecektir. Singal kurdistandir. Kurdistanin cimentosu olacaktir. Kurdistan federe devletine baglanmalidir. Sayin turhallidan tek ricam azad in yazisina bi cevabiniz varmi varsa nedir. Sopas

Yazarından

Sn. Azad'ın ifade ettiği konuların neredeyse tümüne yakını eksik, yanlış ve manüple edilmiş bilgilere dayanmaktadır. Bazıları da politik-diplomatik içerik ve nezaketten uzak değerlendirmelerdir. 

Mesela deniliyor ki Berzani niye Diyarbakır'a geldi ve düğüne katıldı? 

Berzani Kürdistan devletinin başkanıdır. Komşu bir ülkenin devlet başkanı davet etmiştir, elbetteki gelir katılır, altın da takar, halay başını çeker oynar da. Ayıp, yanlışkık bunun neresinde?

Güney Kürdistan'ın tek çıkış kapısı, tek penceresi, tek soluk borusu Türkiye üzeridir. Berzani de ülkesinin insanlarını bazı politik argümanlar için boğmakla değil, yaşatmakla yükümlüdür. Düğüne de gelir, altın da dağıtır, halay da çeker. Bu görevi icra etmenin neresi ayıp, neresi yanlış ve kusur? 

Yine El Parti'inin, Mustafa Cuma'nın yaptığı pislikleri herkesten çok ben biliyorum. Berzani'nin PYD'ye önerdiği ve kabul ettirmek istediği ana konu, El Partiyi iktidara ortak etmek değil, genelde Rojava yapısının özelde ise PYD'nin dünyaca kabul görmesi için  çok partili demokratik sisteme geçişi sağlamaktır. Zaten en sonda Duhok anlaşmasında kabul edilen de budur.

Bazı konuları manüple edilmiş bilgiler üzerinden vermek doğru değildir. Azad arkadaşımızın ifade ettiği konular hakkında yazarın değil, okuyucu-yorumcu arkadaşlarımız değerlendirmesi daha doğru olurdu. 

Ayrıca "lolo" mahlasının uygun olmadığını, kendinize daha uygun bir isim-mahlas bulmanızı öneriyoruz. Yazınız ilk olduğu için yayınlanmıştır. 

Selam ve saygılarımızla

Sayın Turhallı sizin Azad arkadaşın    değerlendirmelerine verdiğiniz cevap ve izahat çok ama çok  yetersiz ve aydın bir değerlendirmeden tamamen uzaktır. Şöyle ki;

sizin değerlmendirmenize geçmeden evvel  kürt halkı olarak en büyük ihtiyacımız, samimi,dürüst ve kimseye minneti olmayan  aydınlara muhtacız. diğer bir ifadeyle DÜŞÜNEN VE DÜŞÜNDÜRMEYİ BECEREN KİMSELERE muhtacız. kısacası doğru sözü  yerince ve zamanında söylemeyi becerebilmek ve söylerken de kimseden icazet almayan kimselere muhtacız. 

Gelelim sizin değerlendirmenize, Sayın TURHALLI  Azad arkadaş on tane  eleştiri getirmiş ama  siz en masumuna dokundunuz. diğer eleştiriler sanki hiç yazılmamış gibi  teğet geçtiniz. şimdi  büyük milletlerin mayasında  özeleştiri yapma  ruhu bulunmaktadır. Bugün belirtilen eleştiriler yerinde ve haklı eleştirilerdir. ama büyüklük bu eleştirileri  yapmaktan ziyade bu eleştirilerin muhatabının    gereğini yapmasıdır. şunu kabul etmek gerek. eğer İŞİD Güney Kurdistana saldırmamış olsaydı emin olun bugün   ne smelka açık olurdu ve ne de  mevcut olan birliktelik. yani illede her seferinde bu halkın başına birilerinin   tokmak ile vurması mı gerekir acaba. her defasında baştaki  ağalarımız için  İŞİD belalarını nerde bulacağız.

Kurdistan bagimsiz olur Herkes dinini özgür yasar. Otonomiye gerek kalmadan, yerel diller ve dinler,  anayasayla güvenceye kavusturulur.ordu particilikten, ideolojiden uzaklastirilarak birlestirilip secilmis parlementonun hizmetine verilir. Aynisi polis icinde yapilir. Yerel dillerin ve dinlerin mensuplarinin yogun oldugu yerlerde ise o yöreye mensup sahislar daha cok güvenlik görevlisi ve asker olarak görev basinda olurlar. Yöneten kesim Gene yöre mensuplarindan,  oraya mensup halk tarafindan secilir, vali gibi... Parlementoda. Ise nüfus oranina bakilmadan, azinlik pozisyonunda olanlarin zer zaman temsilcileri olur, ezidiler ggibi.... Dil konusunda ise Herkes kendi yöresinde kendi dilini resmi dil olarak kullanir, genelde ise kürtcenin bir lehcesi, birligi saglamak acisindan kullanilir. Kisacasi Herkes özgür mutlu yasar. Otonomiyede gerek kalmaz.  Ayni ulusa mensup olmak,  mümkün oldugunca birlikteligi gerektirir. 

Kuzey Kürdistana gelince, herkesin ortak sectigi, bir meslic olmali bunun belirledigi güvenlik birimi görev yapmali. Bu birim ortak meclise bagli olmali, partilere ve ideooojilere degil.

Huseyin Turhalli otonom bir sengaldan bahs ederken neye hizmet etigini anlayamiyorum.

1) Kurdler ulusal dusunmedikleri icin kurd dusmanlari kurdlerin zaaflari olan assiret, mezhep ve din farkliliklarini kulanarak sorunlari derinlestirdiler.

2)Kurdler arasinda ulus kavramin olmadigi icin kurdler birlikte olmaktansa kucuk ayrintilar icin kavga edip farkliliklarini derinlestirdiler.

3) Bir halk halen assiret, mezhep, dini farkliliklarini tehdit veya tehlike olarak goruyorlarsa o halk hic birzaman kendi kendini yonetecek durumda degiler.

Ozaman:

Dunyadaki herkes in kafalairnda soyle bir  cevap cikar 

"Kurd ulusunda olan ve farkli inanclara sahip olan azinliklar halen kendilerini guvene his edemiyorlarsa, kurdler farkli farkli innaclara sahip olanlar ile birlikte yasayamiyorlar, ozaman kurdlerin ulusalasmaya cok uzaklar. Ozaman kurdleri ulusalsmis Araplar, Turkler ve Farslar tarafindan yonetilmeyi hak ediyorlar"

GECMISTE NE TUR HATALAR YAPILIRSA YAPILSIN KURDISTAN KURULMALI, KURDLER KENDI FARKLI INANCLARA GUVEN VERMEYE MECBURLAR. GUVENILMIYOR DIYE HER INNACLARA OTONOMIMI VERILIR? Ne sacma birsey...

Yazarından

Sn. Kurdi;

İlle de Şengal'e otonomi demedim, demiyorum. Olmaz da demiyorum.

Temel şartımız şu: Güney Kürdistan, Kürdistan coğrafyasının bir parçası, Şangal de Güney Kürdistan'ın bir şehridir. Irak değildir, Suriye de olamaz. Bunun dışında kalan öneri ve tartışmalar ya kötü niyetli yada eksik akıldır. Esas alınması gereken temel nokta budur.

Tarihsel ve kültürel dokusunu koruması için Şengal'in mutlaka ayrı ve ayrıcalıklı bir statüsü olmalıdır. Bu otono mi de olabilir, Batı Avrupa ülkelerinde uygulanan "Yerel Yönetimler Şartı" da. Buna ben değil, Êzidiler, bilim çevreleri ve Kürd siyasal aktörleri karar vermelidir.

Saygılarımızla

Sayın Azad kardeşim, ne olur biraz uzakgörüşlü olalım, okuduğumuzu iyi anlayalım ve bağımsız bir beyinle yorumlıyalım. Sayın Hüseyin kardeşimiz yanılmıyorsam hem bir hukukçu ve hemde eski bir PKK'ci. Hem ne dediğini biliyor, hemde genelde tarafgirlik yapmadan halkı için döşündüklerini söylüyor. Sana göre kim PKK'yı çok övüyorsa en doğrusu odur. Herhalde KDP hastası olan kişi de senin gibi düşünür. Benim şeker kardeşim lütfen şu birbirimize sataşmayı bıraklım. Partileri değil, halkımızın geleceği için ne yapmamız geretiği konusunu kardeşçe tartışalım. Birlik, birlik, birlik diyorsunuz ama bu birlik nasıl olur onu tartışmıyoruz. Biri "Bağımsız Kürdistan" diyor, diğeri "Ulusal Devleti Çöp Sepetine attık, Kanton Bölgeler, Özerklik, Demokratik Cumhuriyet, Ekolojik Toplum" diyor. Biri diyor "Ulusumuzu Temsil Eden Bayrak Kırmızı, Beyaz, Ortasında Güneş" olacak, diğeri buna "Hayır" diyor üç rengi öneriyor. Yeşil, Sarı, kırmızı. Bununlar için birleşmeyeni peki ne yapacağız. Sendeki ricam ne olur hep kardeşliği öner ve mümkünse tarafgirlik yapma. Saygılar   

Saygilar.Vala ne diyeyim .Bu Gün Ilki Yapmasi gereken. Sengali Sümürgeci Cetelerden Temizlenmek Gerekir.Bu dönem.PKK ve KDP Tartismasini Bizleri Derinden Özüyor.bu Gibi Kurdistain Biligine Hizmet etmiyen Polemiklerde artik Kacinmalidir. bir an Önce.her iki Tarafta .Sengalin Statu Konusuna Gelince.Sizinde Dedigin gibi. ezici Cogunlugunu Olusturulan Ezidi Kanat önderlerinde. ve Su anki Sengali Özgürlestirmek icin Canini Ortaya Koyanlar. PKK KDP YNK PYD.YBS. verhasil Kurdistanin Kurtulusu icin Kan veren Emek verenler Herkesten Katilmalidir bir Özel Sengal Konferansi Gerceklesmelidir..ve Statü Konusunda en Son Sözüde Ezidi Halkimiz Söylemelidir.Bu Sengala Otonomi mi Kanton mi.Federesyon mi ?Tabiki Sengal Kurdistanin Topragini Oldugunu Tartismasizdir.

Sevgili H.Turhalli

 

Siziniyi niyetliginizden suphem yok.

21. YY da.

1) azinlik olanlar kendilerini guvende hisedemiyorlarsa

2) farkli dinler kendilerini guvende his edemiyorlarsa

3) insanlar ozgurce, birey kararlari ile kendi dinini degistiremiyorsa

4) Kendilerini guvende his etmek icin illa da sillahli guclere sahip olmalarini ihtiyac duyuyorlarsa

5) Iktidar  azinliklarin farkina bakmadan, cinseligine bakmadan, dini farkliliklarina bakmadan, ideolojik farkliliklarina bakmadan, politik goruslerine bakmadan herkesi kapsamaktan kaciniyorsa ozaman orda yasayan millyonlarca halk ne iktidar sahibi olmayi nede kendilerini yonetmeyi hak ediyorlar nede o olgunluga erismisler.

Dunya alem PKK nin veya Demirtasin neden Sengaldaki farkli bir silahli gucu istmesinin detayli cevabi beklerken bence kulandigin cumleler ile bir cok seyi ifade ettin. Yeniden soyluyorum. Bir kurd partisi  anlatigin gerekceler ile azinliklarin silahli guclere sahip olmasini istiyorsa ozaman kurdler halen kendilerini yonetecek olgunluga erismis degiler. Ki bu algi cok tehlikeli.

100 sene once kurdler ile ilgili tartismalarda bir cumle defalarca kulanildi "They are not ready"

1990 lardan sonraki Iraqa saldiirsindada benzer cumleler kulanildi. " They are still not ready"

Barzani kendi pratigi ile gosterdiki kurdlerde bir ulkeyi yonetebilecek kableyetlere sahipler. :They are still not ready" diyenlere pratigi ile cevap verdi. 

Bu tarihten boyle tartismalar kurdleri buyutmez. Tam tersi kurdlere verilebilecek yardimlara da engel olunur.

Sn. Turhallı,

beni affedin ama...

Şengal dağı ve çevresinde 3-4 yerleşim yerinde atıyorum 400 bin Ezidi KÜRDÜ olsun biz onlara hadi siz özerksiniz kendi başınasınız dedik diyelim, ne yapacak bu vatandaşlar?

askeri gücü olsa bile  en fazla 5 10 bin kişiyle ancak rutin kolluk gücü vazifesi yapabilirler.

sanayisi bile yok. hayvancılık tarım vb işler yapan dışa kapalı ve geneli muhafazakar olan bu kitle nasıl korunabilir ?

bana göre olması gereken şey şu.

Ezidiler tam ve düzenli biçimde Kürdistana bağlanmalılar, dini konular için onlara özerklik verilmelidir,

kendi din okullarını açsınlar, öğretmenleri  şehir ve zabıtasının trafik polisinin  Ezidi olması sağlanmalıdır,

ancak asker ve polis olayında ise Ezidiler askerliği Peşmergeye bağlı olarak Kısa Dönem şeklinde yapmalıdır. kendi askeri güçlerinin olması alan hakimiyeti gibi algılanır ve devlet içinde devlet olmaz.

Ezidiler de Müslüman Kürdlere toleranslı olsunlar, din değiştirmek isteyenlere bir şey yapmasınlar, kızlarını öldürmesinler. sonuçta Canı veren Allah 'dır.

 

 

 

Gercekten kaleminize saglik. O kadar mukemmel ki ekleyecek bir sey bulamiyorum. Ezidilerin peynirini daha az fiata satmalari kismi icimi yakti. Elestirilerinize ve cozum onerinize katiliyorum. Bu temiz ruh yayilacak. Eminim. 

 Me hin ŞENGAL azad nekırıyi, em dawa çı dıkın.  Bı tırki dıbéjın "Ne kadar komik"...  Névyé pır zédetıri şengalé dın dagırkerya çeteyandeyı. Ka em gış bıbın yek u em beré şengalé azad bıkın, ne şengal tené , temamma KÜRDİSTANé u dawi em bıfıkırın...  hina ŞENGAL şengala xelkéyı... 

Evvela ellerine aklina beynine ruhuna saglik;askin bol olsun;

I.

 

Sayin Turhalli,

artik kurdistanlilar akil adamlar kurumlari yaratmali, suanda inan silahtan her seyden önce mantikli politiklara ihtiyacimiz var,

II.

Herseyden önce kürdistan kurturilmali yani sengal kurtarilmali, sengal hala kurtarilmamis;

Kobani hala kurtarilmamalis;

III.

en  son BBC kobani hakkinda bir programa baktim; sengalden buyana cok sarsildigimi biliyorum yani kismi duygusal davraniyor olabilirim; kobane de namus savasi veren o yigitleri görünce dayanamadim yine; ve bese bese edi bese, ve yeniden ve yeniden söyle bir sonuc cikardim, Kürt halki gercekten fedekar ve yigit, her türlü fedekarli vermeye ve yapmaya hazir; durum ve mucadele ruhu böyleiken hala niye bagimsiz bir kürdistan yok, bence bir cok sey bu sorunun cevabinda sakli; 

Bunu yazarken biraz arabesk takilarak bu dünya bizden ne istiyor dedim; düsünün bir taraftan iran bir taraftan araplar bir taraftan türkler bu kadari olur ya.......

 

Artik bagimsizliktan baska alternativ yok, yoksa yeniden sengal fermanini, kobanide yapilan barbarligi yasayacagiz; bugün isidtir, yarin bozkurtlar, yarin pasdaran muhabarat vs, bu katliamci zihniyetlilere isim bulmak zor olmayacak herhalde;

IV.

Artik parcacilik mantigindan vazgecilmeli ve birlesik bagimsiz kürdistan hedef ve felsefesine odaklanmali.

 

Saygilar

 

Awrupaya iltica eden kuzeyli kurdler we hatta tirklerden bir cogu ilticalarinin kabulu icin "Yezidi" olduklarini soylerlerdi.Tabi B plani mi diyelim,yedekte olsun hesabimi diyelim,pkk derneklerine gidip 50 euro yardim verip waraqasini alir,fotosunu ceker cebine koyardi.Bu tiplerin kurdluk,mucadele ve °ezidilik ile ilgileri ancak bu kadardi.Sakine Cansiz in katili boyle birimiydi,ya da PKK yi cok iyi cozup,icerde cok baglantilari olan,ve heval "arkadasi Paris e gonderiyorum"un PKK icerisindeki anlamini alay edercesine bilince (!) cikaran bir ayik mi,bir bayik mi idi bilemiyorum!

Kandil muhkimi kurdi bilmeyen PKK lilerin Shengal êzidileri hakkindaki karton soylewleri bana iltica icin êzidi olan isbirlikcileri xatirlatti.Karayilanin icimizde fesad war deyimi ile KDP ye poz vermesi de dernege gidip foto cektirenleri animsatiyor.

USA ve EU kurdlere habire silahli guclerinizi birlestirin,size yardim edelim derken bizimkiler ha bire ayri ayri ordulasmayi sawunuyor.Bize bu donemde sanki birden fazla Mesud Barzani lazim!

En azindan yanina 4 qadin,bir canta dolusu parayla Afriqaya kadar kacmiyacagini,"benim anam tirktir,xizmet etmeye hazirim" demiyecegini biliyorum!

Hurmetler

Biz konyali kurtlerin tekerlemesine benziyor bu fare olayi. 

REVI TI QULA XEW HELNATI Û HERCA JI TI BOCKA XEW GIREDAYI. 

Tilki yuvasina sigmiyor birde ayi bir arkadas getirmis eve.

Sayin Hüseyin Turhalli,

Bu güzel yaziniz icin sagolun. Simdi yeryüzünde Mazlum Kürt Halki gibi bir halk görülmemistir. Simdi Kürt halkinin hic bir seyi yok, biri bir taraftan her tarafi demokratiklestirecegiz diyor, digeri sürekli Türkiye ile Petrol gaz sözlesmeleri imzaliyor, ya bu nedir. ya. Adamlar diyor, sürec cok iyi gidiyor, sürecin karsi tarafina teröristler silahlarini birakip Avrupaya gidecekler.Bizim Kürtlerde her tarafi Ortadoguyu hatta dünyayi demokratiklestirecekler.Ya bu nedir. Ya. Her gün genclerimiz öldürülüyor, her tarafta Kalekollar yapiliyor, askeri yollar yapiliyor, yeni silahlar aliniyor ve sürekli ve araliksiz DAIS yardim ediliyor ve sürekli Kürt halkinin tamami nasil katliamdan gecirilir diyerek araliksiz planlar yapiliyor. Ya nerede Kürt Partilerinin, Siyasi yöneticilerinin cevabi, ne yapacaksiniz. Silahlari birakip Kürt Halkini katliamdanmi gecireceksiniz. Simdi Dünya bu Nalet, Imansiz, dinsiz, vicdansiz, mermametsiz, Allahsiz Nalet düsmanin gercek yüzünü o melekler kadar temiz gözümüzün nuru sehidlerin kaninin ahini yerde birakmadi ve dünyaya gösterdi. Ya Allah Peygamber hatrina, Birlesik Bagimsiz Özgür Bir Kurdistan hatrina, o Mazlum katledilen analarimizin, kizlarimizin, cocuklarimizin, amcalarimizin, dayilarimizin,bacilarimizin hatrina, o dünyanin her tarafina savrulmus Mazlum Kürt Halkinin insanlarinin hatrina, o köyleri yakilan, harap edilen ve dünyanin her tarafina savrulan insanlarimizin hatrina, o mezarlari dahi bilinmeyen o katledilen insanlarimizin ahina Birliginizi saglayin Birliginizi saglayin. Simdi sürekli olarak birbirinize karsi suclamada bulunmayin. Evet yanlislar yapildi. hemde büyük yanlislar yapildi,Simdi Semalka sinir kapisi kapatildi, hendekler kazildi,(Siz diyorsunuzki her seyde bir hayir vardir, evet dogrudur, yalniz gercekleride kabul etmeniz ve belirtme yükümlülügünüz vardir.) Ama bütün yapilan yanlisliklara, hatalara ragmen ki bu hatalar tarihe gecti, silinmez ve unutulmaz, yalniz simdi Birlik zamanidir. Ve Serok Barzaniden ricam odurki Allah Peygamber hatrina elinizi kardesinizin, kaninizin eline verin ve birliginizi saglayin. ve elinizi hic bir zaman dünyanin sonuna kadar düsmanin eline vermeyin.  Pesmerge Bakurdan Kobaneye yardim icin gectigi zaman  o mazlum Halkin sevinci beni gözyaslarina bogdu ve eminimki her serefli Kürtte bunu kalbten ve ruhtan istiyor. Mazlum Kürt Halki bunu cani gönülden istiyor.Bunu istemeyen Kürt olamaz, insanda olamaz. ve hic bir sey olamaz. Olsa olsa nalet bir Mahluk olur ve Allahta onu hem bu dünyada ve hemde öbür dünyada naletinde bogar.Ayrica benim Sayin Kürdistan post yazarlarindan ricamda odurki siz degerli yazarlarin birlik cagrisi yazilarina aldigimiz nefes kadar ihtiyacimiz vardir. Simdi Dünya yardima hazir. Onlarda Kürt Halkinin Birligini istiyor. Eger bu birlik ailevi, sahsi, parti menfaatlerinden dolayi yapilmazsa vallahi bunu yapanlari Ne Allah, Ne Peygamber, Ne Kürt Halki, Ve de hic bir Dünya Medeniyeti affetmez.Kurdistan Posttaki yazarlarimizin Birlik üzerine vede Düsman Askerlerinin Basurdan cikarilmasi icin yazi yazmalarini rica ediyorum. Sengaldaki halkimizin öz savunmasi olmazsa olmazdir. simdi kümesteki tavuklar gibi onlar orada birakilamaz. hele bu basa gelen tecrübeden sonra. Ve Düsmanin hic bir plani bitmez. Cünkü Mazlum Kürt Halkinin en büyük bahtsizligindan biride Birliklerini saglayamamalaridir. Onun icin Savunma, savunma, savunma vede her zaman savunma icin ne gerekiyorsa yapilmalidir.

Allahu Taalanin ve Meleklerinin eli Mazlum Kürt Halkinin üzerinde olsun ve Allahu Taala Kürt Halkinin liderlerinen siyasi yöneticilerine dogru yolu göstersin, akil, sabir , takat, kuvvet versin ve Allahu Taala Mazlum Kürt Halkinin Birligini nasip etsin.Ve Allahu Taala Mazlum Kürt Halkinin Düsmanlarinin bütün planlarini bozsun ve yok etsin.

Her Biji Yekitiya Kurdan, Her Biji Kurd u Kurdistan, Bimre Dijmenen Kurd, Bimre Ihanet.

ya birlesiriz kurdistani kurariz yada kantonmus ozerklikmis demokrasitikmis ortadogu halkkiymis haklariymis diye diye seneleri gunleri bitiririz [apocular bos konusma devri bitti} lenistmis marksitmis gecin abd ve ab bu dunyada borusu oter ve biz kurdler onlarin yaninda yer almaliyiz barzani en dogrusunu yapiyor ve dogru yapanin kurdistanin bagimsizligini istiyenin yaninda yer alacayiz spas

Sayın Turhallının yazısında görüldüğü gibi diğer yazılara ilişkin yarumlarda da ön yargı hakim. yazıların "tarafsız" ve nesnel olması yorum yapanları pek ilgilendirmiyor. temel yaklaşım; "Biz" ve "Onlar" olmakta. Böyle olunca makalenin niteliği ve amacı ne olursa olsun bir kamplaşmaya yol açıyor. Yazıya yönelik bilimsel eleştiri ve katkı yerine, suçlayıcı yön öne çıkıyor. Yazarın yazısını beğenirsin, beğenmezsin, kendi siyasal anlayışına göre somut bir analiz yapmış, konuya ilişkin düşünce ve önerilerini belirtmiş.. Katıldığın veya katılmadığın görüşlere ilişkin, kırmadan, dökmeden bilimsel yanıtlar verebilirsin. Bu tartışmanın derinleşmesine de hizmet eder. Ancak yapılan yorumlarda bu ilkelere uyulduğunu görmek neredeyse olanaksız. Kanaatime göre, kamplaşmayı, ön yargıları besleyen yorumlara yer verilmemeli diye düşünüyorum. Selamlar

sayin turhalli, tayyip erdogan'in barzani'yi diyarbakir'a davet etmesinin pkk ve öcalan'a yönelik bir yönü de vardir. erdogan, müttefigi barzani'yi diyarbakir'a davet etmekle, kdp ve barzani'yi ön plana cikarip, t.c.'nin düsmani pkk'nin ve lideri öcalan'in elini zayiflatmayi hedeflemistir.

Sevgili Deniz Ozcelik, Kurdler kirmadan tartismayi yonetecek veya izleyecek luxuslere sahip degiler. Kurdler icin o luxusler coktan bitti.

1914 de kurdler hamileyken sakat bir cocuk dunyaya getirdiler.

2014 de kurdler yine hamile kaldi. Sorun su dogacak cocuk yine sakami kalacak? ve bizi yine 100 sene baskalarina mecburundami birakacak?

kimse kusurabakmasin kurdlerin ideolojik tartismalari yapabilecek zamanlari yok. 

2015 -2017 arasinda ya hamile kalmis kurdler tumu ile olecek yada hamile kalmis kurdler saglam ve saglikli bir cocuk dunyaya getirecekler yada yine 100 sene oncesi gibi sakat bir cocuk dunyaya getirecekler.

HIC BIR KURDUN BU DONEMDE HATTA YAPMAYA LUXSU YOK.

Kekê turhalli nivisen we di cih dene
Bi tevahi ez tevli we dibim
Rasti heye û xewn hene
Partîyên kurd a li pey xewnandene
Bes rastî e ku tişten ku hdp ango pkk dibejê tev xewnin
Ji rastîyè durun.di xwazin me bi van xewnên hîn kesan ji rastîyè durxin
Qedera gelê kurd ne di destê partî an jî şexsekîye

Yorumlarınız moderatörlerin onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.

Filtered HTML

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br> <p>
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Rojname Kurdish News