ala kurdistan
Ey Reqîb

Ulusal Kongreden önce Bağımsızlık – Hejarê Şamil

PKK Şengal’den çıkacak mı, Güney Batı Kürdistan’da neler olacak? soruları dikkat merkezindedir. Türk başbakanın Güney Kürdistan gezisi de Kürdün gündemindeki sıcaklığını koruyor.

En önemsiz olandan başlayalım:

Türk başbakan Binali Yıldırım’ın Hewlêr’de Kürdistan Başkanı Mesud Barzani ile yaptığı ortak basın toplantısında PKK’ye ‘terör örgütü’ demesi, Kürdistan yetkililerinin buna yanıt vermemesi, dahası Türkiye ile dostluktan bahsetmeleri birçok Kürdümüzü öfkelendirdi.  

Moral bozucu yönü var olayın ama Kürd partileri ile sömürgeci devletler arasındaki ilişkilerin kronolojisinden haberdar olanlar için şaşılacak bir olay yaşanmamıştır. 

Öte yandan tc yetkilileri, Kürdistan’ın Kuzeyinde her gün sabahtan akşama kadar Kürdün gözünün içine bakarak ‘teröristsin’ diyorlar. Fazla alınan, kızan, küsen yok. Ufacık bir gevşeme olursa, HDP vekilleri hapisten bırakılırsa, Öcalan’la bir iki görüşme yapılırsa,… Kürd kentleri yerle bir edilmemiş gibi, yüzlerce soydaşımız bodrumlarda yakılmamış gibi, on binler göçe zorlanmamış gibi ‘kardeşliğe devam’ nakaratlarının yeniden tekrarlanacağından, HDP mitinglerinde kanlı türk bayraklarının dalgalandırılacağından hiç kuşkum yok… Çünkü oldu bunlar. Bir de görünen köy kılavuz istemez. Çok acıdır, onur kırıcıdır söylemesi ama ne yazık ki, Kuzey Kürdlerinin türklerle, türk devleti ile siyasi ilişkilerinde ilke yok, omurga yok. Güney Kürdistan’ın türklerle ilişkilerini ilkesizlik kavramı kapsamında ele alanlar da fazla hatalı sayılmazlar.

PKK’yi dünyada ‘terörist örgüt’, Kürdleri ‘terörist halk’ olarak tanıtmak için milyonlar harcayan, çoluk çocuğu diri diri yakan, gömen bir devlete ‘devletim, ülkem’ diyenler, ulusal özgürlüğü halkların özgürlüğüne değişenler, parti çıkarlarını milli çıkarlara tercih edenler, Kürde ölüm fermanı çıkaran türk meclisinden maaş alanlar, Kürd katili Atatürk’ün başına ant içenler bu kadar yaygara koparmasaydılar, diyorum. Ahlaki bulmadım. Kardeşten anlayış, destek, tavır beklemek ayrı bir şeydir.  

Barzani’nin Hewlêr’de PKK’ye ‘terörist’ denmesine sesini etmemesi birçok Kürdümüz tarafından onur kırıcı bir durum olarak algılanmıştır, evet. Benim açımdan moral bozucu bir olay yaşandı. Ancak işin görüntüsünü değil aslını düzeltmek lazım.

Binali, Hewlêr’de PKK’ye ‘terörist’ derken bu cesareti PKK ile PDK arasındaki bitip tükenmeyen çelişkiden almıştır. Başka bir ifade ile, eğer PKK ile PDK veya PKK ile Kürdistan Hükümeti yöneticileri arasında iyi ilişkiler bulunsaydı, türk başbakan bir siyasi kardeş yanında diğer siyasi kardeşi kötülemeyi göze alamazdı. 

İşte afaki, duygusal dışavurumlar yerine meseleyi bu püf noktadan ele almak gerekir. Sorun türk başbakanın küstahlığı, Kürd başkanın onur kırıcı suskunluğundan öte bir şeydir. Kürdler arası ittifaksızdık, zıddiyet hatta düşmanlığa varan çekemezdik, baş düşmanlarımıza yeterli kadar zemin ve malzeme sunuyor.

On yıllardır belli başlı Kürd siyasi, askeri güçleri kardeş parçaları işgal altında tutan sömürgecilerle ‘dostluk’ ilişkisi içinde olmuştur. PKK; Suriye, Irak ve İran’la, PDK; Türkiye ile, YNK; İran, Türkiye ve Suriye ile vs. Bu ilişkiler sürecinde kardeşler düşman karşısında kötülenmiştir. Bu tür ilişkiler halen devam ediyor. Çok ayrıntıya girmeyelim. Kimse sütten çıkmış kaşık değil…  

İkinci mesele;

PKK’nin bir süre önce ‘Şengal’den çıkacağım’, daha sonra ise ‘hayır, çıkmayacağım’ demesi de birçok Kürdümüzü hayrete düşürmüştür. Murat Karayılan 30 Aralık 2016 günü Şengal’den çıkıyoruz dedi, çok geçmeden KCK diplomasi komitesi’nden hiçbir yetkilimiz ‘Gerilla Şengal’den çekilecek demedi’ biçiminde tersi bir açıklama geldi. 

Siyasettir, olur böyle şeyler. Şimdi PKK isteyerek ve gönül hoşluğu ile değil bir pazarlık sonucu Şengal’den çekileceğini taahhüt etmiştir. Verecekleri olduğu gibi alacakları da olmalı… Elini güçlendirmek için ve ya masada bir tıkanma yaşandığında iki başlı, bir öncekine ters açıklamalar yapılır. Üstelik KCK Diplomasi Komitesi’nin ‘Şengal’den çıkmıyoruz’ açıklamasının türk başbakanın Hewlêr gezisine denk getirilmesi de bir ‘diplomasi oyunu’ olduğu gibi PKK’nin Şengal’den çekilme karşılığında ileri sürdüğü talepleri bir daha dolaylı olarak hatırlatması anlamı da taşıyor. PKK’nin Şengal karşılığında biri Güney Batı Kürdistan’la, yani PYD ile ilgili, diğeri de Kandil’e olası Türk operasyonu ile alakalı iki temel talep ileri sürdüğünü düşünüyorum ve bu talepleri daha geniş biçimde bugün Independent Media Platpormu'ndan (IMP) sevgili Ahmet Özyeter’e anlatmaya çalıştım..

PKK’nin Şengal’den çekilmesini ABD de istiyor. Bunu hükümet sözcüleri açık biçimde dillendirdiler, üstelik heyet gönderip PKK yöneticilerinden resmen talep de etmişler. PKK Şengal’de ayak direterek Güney Batı Kürdistan’da ABD’nin gazabına gelmeyi göze almaz. Yani çıkacak. YBŞ güçleri de şu veya bu biçimde Peşmerge Bakanlığı’na bağlanmalıdır.

KÜRDLER BİRBİRİ İLE SAVAŞMAZ

Şengal tartışması, sonucu önceden belli bir tartışmaydı. Olumlu yönü, halkı parti kadroları gibi yöneten partilerimizin toplumu ne kadar karşı karşıya getirebildiklerini test etme imkânı yaratması oldu. Bir de Kürd partileri birbiri ile savaşır mı, savaştırılabilir mi? Bunu test ettik. Testten şu sonuç çıktı: Kürdler birbiri ile savaşmaz artık. Üç temel nedenle savaşmaz:

1). Kürd halkı, onun peşmergesi ve gerillası partilerden ve onların yöneticilerinden daha açık görüşlü, daha ulusalcı ve sağduyuludurlar. Tarafgir bir bakış açısıyla tartışmalara katılabilirler ama nihayetinde partilerin anti-milli avantürlerine alet olmazlar.

2). Uluslararası alanda ve Kürdistan halkı nezdinde güçlü otoriteye sahip olan Kürdistan Başkanı Mesud Barzani, bundan böyle Kürdler arasında kardeş kavgasının yaşanmayacağının garantisi ve garantörüdür.

3). Kürdler arası çatıma, ABD’nin çıkarları ile örtüşmüyor. 

Üçüncü mesele;

‘Rojava’ denen Güney Batı Kürdistan’da neler olacak?

Rusya, Türkiye, İran ve Suriye’nin gevşek ittifakı ile oynanan raunttun kapanacağını, Trump’ın iktidarı ele alması ile yeni bir raunttun başlayacağını her kes sabırsızlıkla bekliyor. İbreler Trump döneminde Kürdlerin bölgede daha aktif rol alabileceğine işaret etmekte. Fakat büyük devletlerin dış siyaseti iktidarın el değiştirmesi ile kökten değişmez. Genel itibarıyla Obama iktidarının Kürdlere dönük olumsuz bir siyaset yürütmediğini teslim ederken, Trump döneminde ABD siyasetinde anti-Kürd sürprizler beklemememiz gerektiğinin altını çizmek gerekir. İyileşmeler ise kuvvetle muhtemeldir.  

SURİYE’DEKİ RUSYA FAKTORÜ; Kürdler açısından önemle, dikkatle ve ciddiyetle incelenmeli… Radikal değişiklere gitmek de icap edebilir.  

Rusya’nın Suriye’ye müdahalesinden, bölgede ABD’yi dengeler konuma gelmesinden  en büyük stratejik zararı Kürdler gördüler.  

20.yy’ın başlarından buyana Ruslar ve Anglosaksonların (önce İngiltere, sonra ABD’nin) dünya çapında, Orta ve Yakın Doğu’da birbirini dengelemesi, Kürdistan sorununun radikal çözümünü engelledi, genel itibarıyla Kürd sorununun en büyük handikabı oldu. Kürdistan’ı sömürge altında tutan, iki kutuplu dünya dengesinin ta kendisiydi. Sovyetlerin çözülüşü, iki kutuplu dünyanın yıkılması, akabinde ABD’nin bağımsız hareket imkânı kazanması, Irak’ın filen çökertilmesini ve Kurdistan’ın Güneyinin özgürleşmesini sağladı. 1993 ve 2003 yıllarında Ortadoğu’da Rusya bir denge unsuru olsaydı, her halde bugün Federe Kürdistan’ın varlığından bahsedemeyecektik.  1993 ve 2003 yıllarında diktatör Saddam’ın en büyük savunucusu o zamanlar dişleri sökülmüş Rusya idi. ABD’yi engellemeye gücü yetmedi ama.  

Artık Rusya kendini düze çıkarmış, Kürdistan’ın bulunduğu bölgede bir denge unsuru olmuş, ABD’yi dengelemeye başlamış, Washington’un radikal değişikler yapmasının önünde engele dönüşmüştür. Bugün Moskova’nın direk ve bilinçli bir anti-Kürd politika izlediği söylenemez ama bir kere Rusya’nın bölgedeki varlığı Kürd sorunun çözümüne engeldir. Meseleye böylesi mantıksal açıdan bakılması gerektiğine inanıyorum.

Rusya bölgede ve dünya çapında ABD ve Batı dünyası ile kendi arasında bir stratejik dengeden, ‘çok kutuplu dünya’dan yanadır. ABD, statüko çözücü siyaset yürütürse eğer, Rusya anında statüko koruyucu pozisyon alacaktır. Yeni oluşan böylesi stratejik bölge denklemi, özellikle Güney Batı Kürdistan’da hakim olan Kürd siyasi, askeri güçlerini, ittifak ilişkilerini tekrardan ve özenle gözden geçirmeye, yeni stratejik kararlar almaya zorlayabilir. En azından temennimiz bu yöndedir.

Kanımca; Kürdler, Rusya’yı daha fazla zarar verir duruma gelmemesi için idare ederken Kürdistan’ın Suriye-Arap sömürüsü altındaki parçasında ABD’yi temel dost güç olarak belirlemeli, buna göre pozisyon almalıdır. 

İTTİFAK GÜÇLERİ, ULUSAL BİRLİK, PARTİLER KOORDİNASYONU   

Böylesi bir pozisyon, Kürd partileri (özellikle PKK-PDK) arasındaki sorunların azalmasına, Güney ve Güney Batı Kürdistan parçalarının fikirsel, emeli ve fili yakınlaşmasına da katkıda bulunacaktır. Birisi Rusya dostu İran’la, diğeri Rus-ABD oynaşı Türkiye ile, bir diğeri İran uşağı Irak’la ittifak halindeyken ‘Ulusal Kongre’ çatısı altında bir araya gelebileceklerine inanmak için ya zır deli, ya da çok safdilli olmak gerekir.       

Şu net olarak bilinmelidir; biri İran’la, diğeri Türkiye ile ittifak içinde olan Kürd partileri kendi aralarında asla ‘Ulusal Kongre’ye gidemezler. ‘İyi dostlar’ asla böyle bir şeye imkan vermezler.

Önceleri de ifade etmiş olduğumuz şu düşünceyi bir daha ısrarla tekrarlamakta fayda var: Her hangi bir Kürd partisi tarafından “Ulusal Kongre” çağrısı yapılmasına gerek yoktur. Böylesi yöntemler, işler mazide kaldı, popülizm çağrımı yaratıyor. Gerçekçilikten uzaktır, tutmaz da. 

Partilerimizin yapacağı en iyi iş, karşılıklı ve gözle görülür tavizlere giderek, kendi aralarında PARTİLER (arası) KOORDİNASYONU yaratmaktır. Böylesi bir koordinasyon işlerse, siyasi partiler daha sonra hep birlikte Ulusal Kongre’nin toplanmasına ve oluşmasına yararlı katkılarda bulunabilirler. Bir de ki, Güney’de bağımsızlık ilan edilmeden önce bir Ulusal Kongre’nin toplanması çok zor.   

Popülizm yapma zamanı değil. Birlik için samimi, reel, gözle görülür küçük adımlar atmak lazım. İşe Güney’de bağımsızlığı desteklemekle başlanabilir; bundan daha iyi Ulusal Kongre zemini düşünülemez.

 

Hejarê Şamil

[email protected]

14 Ocak 2017

Yorumlar

Bal gibi olur...

neden ulusal kongre altinda bulusulmasin? bagimsizlik ile özgürlük istemi farki ulusal kongreye bir celiski degildir. bizim yogunlasmamiz gereken durum , müstereklerimiz neler olabilir veya olmalidir ?

tabiki egemen gücler böyle bir yaklasimi kabul etmezler, iste püf noktasi tam burasi. bizler inadina bunu gerceklestirmek durumundayiz.

size hak veriyorum, birinin öbürüne hakaret ederken susmasi kabul edilemez , edilmemeli. bakin günlerdir kürdistan pesmergesi kandil eteklerine gitmektedir , gencler hakeza . gerillanin yaninda olduklarini beyan etmekteler. dogrusu budur . eger kürdistan topraklarinda birileri defolmasi gerekiyorsa, bunlar isgalcilerdir , kürd katilleridir .

yanimizda duran devrimci türk veya diger topluluklarin fedakar savunuculara saygi duymak ile beraber , artik HDP nin agirlikli olarak kürdün adina , o katil sürüsü parlamentoda cekilmesi gerekmektedir.

cekilmiyorsa , ben kürdün adina siyaset yapiyorum dememelidir. bu alcaklar sürüsü ile bagini koparmalidir.

benim genclerimin neden kendine düsman olan bir toplulugun demokratiklesmesi veya insanlasmasi icin kani dökülsün ? ayrica bu yeni bir olgu da degildir !

madem sayisiz uzatilan elin degeri ve anlamini bilmiyorlar, peki bu israr niye ?

bu durusun yenilir yutulur yeri kalmamistir !

varsayalim bu kerdogan gitti , yikildi. ne olacak ? tc de sosyalist veya hümanist bir yönetim mi isbasina gelecek? hangisi gittiginde , iyisi geldi ? hangisi kürdün hakkini , hukukunu esas aldi ?

herkes sorumlu davransin , bir kemige dalip da onurumuzu daha fazla tahrip etmeye kalkismasin

rahmetli Mahmut Baksi nin bir kitap basligi vardi "Her Kus kendi sürüsü ile ucar"  ,bunu herkes dikkate almali !!!

kürd cikarlari , neyi gerektiriyorsa , ona göre hareket etmeli , tabii kardeslerinin hukukunu unutmadan .

 

Saygilar

 

Bilmesek yaziyi KDP icisleri bakani yazmis sanirsin buram buram taraflilik kokuyor, bir kac kelime ile KDP nin ihaneti güzellestirme ondan sonra vur abaliya, TC bunlari Kurde yapti peki bunda KDPnin hicmi sucu yok ??? Birkere TCnin amaci ve bütün gayesi Iraki ve Suriyeyi bir tutmaktir!!! KDPye yaklasimi PKkye karsi bir koz anlayisidir eger PKK gercekten yok olsa ikinci gün hedef KDP ve Barzanidir . Hoca efendi nasil FETÖ olduysa oda asiret ve kabile reisi olacak hep birlikte görecegiz. ..

Ortalama her kdp li pkk terör örgütü diyor tirk kardaslerine yaranmak icin sagtakar hangi pkkli iranli basbakan Bryan bakanla basin toplantisi yapti diger Kurde saldirdi bu Sanki suclunun sucunu gizleme telasi olmasin

Inşallah görmeyiz.
Ideoloji gözünü kör etmiş.

Bagimsizlik!! Degerli Şamil ve kurdistanpost okuyucalri konu gayet guzel ve degerli Şamil  size soracagim sorumarim cevaplarsaniz sevinirim 1. bagimsizlik ilan eden oldumu???? ( I,kurdistani) ayda iki defa bagimsizlik lafi etmek ayr!!!! 2 I.kurdistaninda  bkk ( kurdistani scipartisi)  parti binasi acabilir mi???? 3 teror cumhuriyrti  davul zurna bando lie karsilanip  gorusme de kurdistan da  bkk terrist deniliyor sayin barzani bir duzeltme ve hatirtlatma yapmasi gerekmezmiydi???? 4.20 yilrdir I, kurdistaninda hakan insan olur kamyonlarla kacip gocmen oluryorsa bu 20 yilda neler yapilamadi??? 5' sengal da    kacirilan ve satilan  kurdistanin bayanlari senin ablan Benin annem degilmiydi??? Vede kamyonlarla kacan bagimsizlik permergeleriy degilmiydi????? 6bkk  kendi ulkesinden cikmasini istemek utanilacak bir sey degilmi?? 7 basika da Tc askerler ne  zaman cekilecek?? 8 rojava da federe bilge anayasasi  geregi hukukun ve a deletion yasalarina uyulmalimisence? 9. S, federosyununda tc asker lerii protesto yapildigi I,kurdistani bir yer varmi??? 10  Pyd ve rojava 5yilda cok buyuk yol aldiklarini I,kurdistani le karsilastirdiginda cepleri bos banka acountlari bos yureklerive cesaretleri ataom bombasi gibi degilmi??  11 pyd ve rojavaya karsi data sabirli ve zaman vermemiz gerekmez miydi..???  12 inside bir Bagimsizlik  kurd bayragi  ayip ayip eybores  ? 13 gecensene bagimsilik olcakti....?? Happy new year??? Biji kurdistan.  Pyd, pkk, kdp, past, ynk , goran, isml.........birlik bizi  Basariya  ic catismalr kamyonlarla kacip botgulup peneber penaber

önce bağımsızlıkta samimiyet olsun ve ilan edilsin ,o zaman kim karşıysa bizde ona göre tavır alalım.gerçektende 20 yıldır hergün ısıtılıp ısıtılıp dilnedirlmesinden bize gına geldi.Ya bağımsızlıktan önce bir parlemento,bir başkanlık ve ordu kurulsun gerisi kolay olur.Nerede bağımsızlık emareleri.hiçde güneyli siyasetçiler güven vermiyor..Bundan dolayı umudumuz yok.

Birez Samil sanki hic gelismelerden haberiyokmus gibi davraniyor

Birez Samil Güney Bagimsizlik ilan etide Karsi cikan mi oldu

Bagimsizlik ilan etilerde pkk  güneyin sinirlarini korumadimi

alla askina  pir askina  pir askina diyorum cünkü ben bir alevi kürdüyüm

su sengal de kacirilan 50 dolara arap zenginlerine satilan kadin kizlar kimdi uzaydanmi gelip uraya yerlestiler bir kursun bile atmadan isid in insafina birakan kdp pesmergesi deyilmiydi  

 

biez samila birkac sorum olacak

 1-hangi pkk komutani oturup düsmanla kdp, ynk ,veya goran hareketine teröris dedi veya dediler de  biz mi bilmiyoruz

2- sengal halkinin Hawar Hawar ina kim yetisti bu halkin yardimina ypg, hpg deyilmiydiler

3- sengali savunmasiz birakip kacanlar kdp pesmergesi deyilmiydi

4- tc askerlerini davul zurnayla besikaya yerlestiren güney hükümeti deylmiydi

5- pkk sengalde gitmelidir diyorsunuz ama tc nin güneydeki üslerine nedense  gitsin demiyorsunuz

 olay böyle  dileyimiz odurki güney hükümeti yaptigi bu yanlis siyaseten geri döner 

 

 

 Edit.: Yukarıda "Bagimsizlik" mahlası ile de yazmıştınız, düzeltmeye çalıştık... Yazdıklarınız, anlaşılmıyor. Yazarken anlaşılması için özenli davranmanız gerekir.  Saygılar. 

saddam hortlandimi diye düsündüm

böyle bir seyolsaydi

dünyadabirinci  haber olurdu

birisinin kendine saddam demesi ihrencdir   ya türkdür ya arab ya da almandir

 

'Bagimsizlik iseyen ile kar$i cikan ayni Kongrede bulu$amaz' varmi kar$i cikan? Ben hep merak etmi$imdir, neden bu sihirli kelimeyi en cok kullanan kesimler en berbat ili$ki agi icerisindedir! Bagimsizlik istemek; yapilan talan ve ke$meke$lige ortak olmakmidir? Yada bagimsizlik istemek sizin degimizle sayin Shamil' calanda bizden mali calinanda bizde kime ne' a ama ben bagimsizlik istiyorum diyerek hirsizliga bir nevi hakli bir gerekce uydurma tela$i! Böyle olur mu? Bagimsizlik istiyorum,hirsizlik yapabilirsiniz! Her türlü cirkinligi yapacagim ve bu cirkinligi Kürdistan bayragiyla örtecegim! Oldu mu? $imdi ben cok degme bir bagimsilik taraftari oldum degil mi? Kendime Bravo!

1 baslik sirf dogru degil her kürd icin her kürd örgütü icin hem ahlaki hem politik hemde kürdistan gelecegi icin kacinilmaz bir rasyonal realitedir.

 

kürdistan bagimsizligini savunmayan kürd olabilir ama kürdistan ferdi olamaz

olamadigindan ulusal olamaz

kürd ulusunun evi olan kürdistanin bagimsizligini ulusal olamaz.

kuzeyli kürdler hic bir ayirim yapmadan akli türklesmis bir yapidadir

düsünün kuzey kürdlerin en radikal yapilanmasin sefi ben size türklere hizmet etmege geldim diyor

türke hizmet edene verilecek isim bellidir.

bu örgüt bu kis kosularinda kürdleri bu sogukta türklere hizmet eden icin sokaga döküyorsa bilinki kürdistan düsmanidir#

zaten bu örgütün sefleri ve diyer örgütlerin derdi türke nasil yardimci olabilirim

bu utanc verici amabir gercek

tasfiyem

bu yaziyi ben kürdistanliyim diyen her kurum kis isayfasina  siten yerlestirmeli

bagimsiz  kürdistani isteyen bagimsizlikilan eder

90,li yillarda basina da yansiyan ve cok popüler olan bir " Katir Re$o" olayi vardi. Kuzey Kürdistanda yapilan bir operasyonda ganimet olarak Türk askerleri katir Re$oyu yakaliyorlar, Gerilladan ele gecirildigi icin haliyle bizim Katir Re$o Terörist  ilan ediliyor ve götürülüp karakolda alikonuluyor haftalarca. Gazetelere yansimi$ti bu olay. Detayi bilen detaylandirabilir. 

Bagimsizlik alerjileri olan bazi akli evvellerin durumuda aynen bizim o katir Re$o muzun durumundan farkli degil. Eger devletimiz olsaydi Re$o katirimiz i$galci- sömürgecilere esir dü$mez, karakollarda eziyet görmezdi. Dili olsaydi eminim katir Re$o bile dü$manin esaretinde köle olarak kalmaktansa, Bagimsiz Kürdistanda  "hirsiz kacakci" bir Kürdün yükünü ta$imaktan sevinc duyardi. Ke$ke dili olsaydi da günümüzdeki Re$olara iki cift söz söyleseydi belki akillari ba$larina dev$irilirdi.

                      Sayin samil

..Ilk once kuzeyli kurtler,PKK,gerilla ve terorist kavramlarini bu kadar icselestirmen ve yeryer

bunlara akil satarak bunlari  kurdistani bir guc gormen ve onlara neler yapsalar daha iyi olur konusunda

nasihatlarda bulunman hicte okuyucu acisinda anlasilir degil.Ayrica sade bu yazinizin icinde degil  diger 

yazilarinizinda kendi aralarinda fikirsel bir butunseligi yoktur. Son donemlerde KDP ye olan elestirilerin

dozunu bayagi azaltmissin.Bu iyi birsey ancak PKkya karsi  hala ters orantili hareket etmende yanlistir.

Kisaca soyle soyliyeyim.Yazilarinizdaki elestirilerin onemli bir kismi dogruda olsa ifade edilis bicimi sorun

teskil ediyor. Yani sadece anti PKK ci  kucuk bir kurd kitlesine hitap ederken buyuk bir kesimin  tepkisine

yol aciyor. Cunku bir kurd partisini elestirirken illede baska bir kurd partisiyle dolayli veya direk bir sekilde

kiyaslaman fikirsel degil gereksiz psikolojik kutuplasmalara yol aciyor. Bence siz arada derede durmayin.

KDP ile daha yakin ve samimi iliskiler gelistirin. bir okuyucu tavsiyesi olarak bu oneriyi degerlendirin, Inanin

daha usturuplu ve anlasilir yazilariniz olacak ve bizde sizden daha cok istifade etme olanagina sahip

olacagiz.  

               Ayrica PKK ya yoneltilen elestirilere tahammul gostermiyen arkadaslarada sunu soyliyebilirim.

Elestiri bir temizlik ve yanlislardan arinma hareketidir. Bazi hayati konularda yapilan elestirileri  onemsemek

kurd halkinin ve onun mucadelesinin yararina oldugu acik bir gercektir.Ancak bunlarin yersizce  vede

zamanlamasiz bir sekilde baska amaclar murad ederek  yapmak dogru degildir. Sayin samil dedigi gibi

kimse ak sutten cikmis kasik degil vede gunahlarimizin agirligini kantarda olcerek  mukayese edecek

  • zamanda degiliz.. Saygilar.........;

 Yazarın HDP konusunu biraz irdeliyecem. Bu yazı daha burada yayınlamadan önce söylemişim. HDP kaygan zeminde. ERDOĞANın bir "..hışt hışt hadi imraliya görüşmeye..." demesi bile ERDOĞANın K.KÜRDİSTAN'da yapılan onca katliam, wahşet, şehirleri  yakıp yıkmalar ve zulmü unuturur. VE HDP İNANIN O ZAMAN ERDOĞANa BAŞKANLIK SEÇİMİNDE OLUMLU OY VERİR ve ANAYASASINI da KÜRDİSTAN'da olumluya çewirir. Tabi namuslu KÜRD bundan uzak durur. Yani APO ile yapılacak sırf bir görüşme uğruna ( çözüm-müzüm demiyorum) HDP ERDOĞANa taraf kayar ve destekler. ERDOĞAN da CİN gibidir. işini bilir.Göreceksiniz REFERANDUMa 2-3 hafta kala Kürd'lere bir -iki sahte güzel söz söyler, göreceksiniz bizim kimi KÜRD ve HDPliler şaha kalkarlar " ...çözüm masası kuruluyor..." diye KÜRDİSTANI apo ile yapılacak bir iki görüşmeye satar. aha buraya yazıyorum. ADAR ayının 15 lerinde bunu hatırlayın.

Edit. sizi kinim kinim kiniyorum. Eyer bu sayfada PKK ye küfür hakaret etseydim yorumuma engel atmazdiniz... 

**

Edit.: Sayın Bager. "Bager" mahlaslı her hangi bir yoruma "engel atılmamıştır". Bir de KP parti ayrımı yapmaz. Saygılar. 

Düsünceler farkli olsada,elestirilerin ahlak ve edep kurallari icersinde olmasi bizleri sevindirir.

Sayin Samil, yasanan gercekleri ve olasiliklari kaleme almis,bunun neresi yanlis,yazisina katiliyor

ve destekliyorum,ben yorumuma sondan baslayip basa gelecegim.

10 Ultra-Zengin Aile tarafindan yönlendirilen,Dünyada,ki küresel sermayenin para planlama ve

aklama merkezi Londra ( Ingiltere ) Aksiyon merkezleri ise Wall Street ( ABD ),Belcika-Brülsel ve

Singapur,dur..ikiside Yahudi kökenli olan Isvicre-Basel,deki Rothschild ailesi ile ABD,deki Rockfeller

ailesi Dünyanin küresel sermayesinin iki ana koludur,bu iki aile ,sirketleri,holdingleri,yatirim fonlarini,

silah sanayisini,uyusturucuyu,,ana bankalari,altini,dollari,ABD merkez bankasini, Bank of England,i

Avrupa merkez bankasini,IMF,yi ,Dünya bankasini,BIS,i vsr,vsr kontrol etmektedirler.

Londra,daki Altin borsasina ve dünyadaki Altin,nin coguna sahip olan,Altinin günlük degerini belirliyen

Rothschild Ailesinin,Dünyadaki gelirin yarisi olan 230 Trilyon Dollar serveti vardir..Dünyadaki bircok

Ülkenin Istihbaratlari , CIA ( ABD ),MOSAD ( ISRAIL ) ,MI6 ( INGILTERE ) Rothschild ailesinin kontrolü

altindadir.Körfez ülkelerinin Petrol gelirleri 3 ABD bankasina gitmekte ( Rothschild,Rockfeller ),bu ülkeler

 trilyon dollarin üzerinde ABD Devlet tahvilleri satin aldi,bankalara yatirim yapti.ve CIA ,nin örtülü

operasyonlarini finanse eder fazla paralari ile ABD silahlari alirlar. Bu iki aileye ait dünya genelinde,

gazete,dergi,tv,yardim kuruluslari ( baska amacla ),üniversite,sendikalar,dis politika,propaganda ve

hükümetlere sizma konularinda,vsr,vsr büyük fonlar kullanmaktadirlar.

Ingiltere,de MI6 ( istihbarat ),Dünya uyusturucu trafiginin Lordu olarak bilinir,Hongkong Ingiliz uyusturucu

trafiginin merkezi idi,MI6 ,den Sir William tarafindan kurulan MOSAD,a ( Israil ) ayni zamanda bu tür

görevleri yapma yetenegi kazandirilmistir,Iran körfezinin petrol dollarlarini uyusturucu parasi ile

karistirip finans dünyasina sürenlerler, CIA,MOSAD,MI6.tir.

CIA,Meksika,dan,Honduras,Panama ve peru,ya kadar uyusturucu islerinde isbirligi agi kurdu.

CIA,artik Hongkong yerine,Dubai,den Afyon ve gizli silah satisini yürütmeye basladi,yaratilan bu altin

hilal,den Iran,Afganistan ve Pakistan bulunmaktadir.

Uyusturucu geliri Amerikan ve Dünya ekonomisinin ayrilmaz bir parcasidir,ABD,nin 700 milyar dolar

illegal uyusturucu geliri büyk ölcüde,WallStreet,deki finanz kurumlari ( Rothschild,Rockfeller ) tarafindan

yutulur..Dünya Ülkelerini,Halklarini hicbir karsilgi olmadan ABD,dollari basip faize baglayip borclandiran,,ölmelerinie,yasamalarina,birbirlerini yok etmelerine karar veren, sömüren, Ülkelerin

damarlarina kadar giren, bu iki aile dünyanin tapusunu eline gecirmis.

Yazdigimin ,yaziyla ne ilgisi var ????

Yeni ABD Baskani,Tüccar,Milyarder,danismanlari,bakanlari Milyarder ( Rothschild ve Rockfeller baglantili )

ve Generaller, yeni Baskanin bir elinde dolar bir elinde silah var,bu da ABD siyasetinin agirligi ekonomi ve

ABD,nin ( Rothcshild,,Rockfeller ) dünyadaki cikarlari olacaktir.Ülke kaynaklarini,yeralti yerüstü madenlerini

vsr,vsr bir elinde silah bir elinde dolar,gelerek el koyacaktir. karsiligi olmayan dollarlari faizle vererek,

borclandiracak,hem de ABD ürünlerini bu ülkeye zorla satacaktir. ABD,nin merkez bankasinin i ve

dollar basma sahibi Rotschil ailesi, ABD Merkez bankasinda karsiligi olmayan,basili kagit ve madeni

80 trilyon dollar basip,dünya piyasasina faiz karsiligi sürdü,ayriyetten,basili olmayan Sanal,digital 900

trilyon dollar dünya bankalarinda islem görüyor,, Altin olarak karsiligi olmayan,trilyonlarca dollar 

degerindeki kagitlari dünya piyasasina sürdü.bu tabloya göre yeni baskanin bu iki ailenin emrinde

olacagi kesindir,karsi koyamaz,Kennedeyi unutmayalim.

Islam Ülkelerini kana bulayan,Taliban,Elkaide ve en son ürün ISID,birkacyüz hafif silahli Isid,linin günlerce

show yaparak,musulu almasi,milyar dollarlik modern ABD silahlarinin ve musul merkez bankasindaki

500 milyon dolar nakit paranin eline gecmesine seyrederek müdahalle etmeyen ABD ????????????

Daha yazacaklarim vardi,uzadi,kalana da sonra devam ederim.

Hürmetler,Saygilar

 

 

Devam,,sonuca geleim !!!!!!!

PKK,tekcidir,kendi disindaki siyasi yapilarla muhatap olmaz,el verdiginde kacirir infaz eder,hepimiz

yasayarak gördük,daha önceki ulusal kongre cagrilarina,,,karar verici benim dedi,% 50,den fazla

delege talebinde bulundu,ulusal kongerinin toplanmasina cizgi atti.

PKK,YNK ve Goran,SII,lerle itifak yaparak,Güneye saldiriyor,medya ve basin,nini kulanarak her türlü

karalama kampanyasi yapiyor. 

Hicbir Ülke ,Dünya tarafindan Terör örgütü ilan edilmis ve yasaklanmis  bir Örgütü kendi topraklarinda

barindirmaz, uluslararasi alanda,Devlet ilani önünde engeldir,Güneyin aciklamasi dogru ve yerindedir-

Uzatmadan kisa olarak,,PKK,Kürdlerin felaketi oldu,10 000 lerce ölüm,yikim, milyonlarca zoraki göc,

ve son felaket Hendek Tuzaklari, PKk Avrupa.da da siddet uygulamistir,ayrilan bircok yöneticiyi infaz

etmistir,kimisini yakip cöp kutusuna,kimisini parcalayarak lahim kanalarina,atmis,vsr,vsr ve Avrupa

mahkemeleri tarafinda yargilanmis,suclu bulunmustur,Apo,nun verdigi infaz emirleri dosyalarda kayitli.

35 senedir her yil zafer yili ilan edilir,1 cm alan hakimiyeti saglanamaz,tek kazanclari,Kürd,lere ölüm,

yikim ve zoraki göc,tür.

Güney,Barzani Önderliginde,ölüm kalim savasi vermis ve Güneyi özgürlestirilmistir,dagdan ovaya inerek

Devlet,lesme yolunda emin adimlarla yolun devam ediyor, evlet kurmak sirket kurmaya benzemez,

yolu yordami vardir,karar verici uluslararasi güclerin ve cevre Ülkelerinin tam destegi gereklidir,

ABD,derin Devleti,nin temsilcisi bir elinde dolar bir elinde silah olan yeni Baskan nasil bir siyaset

izlecek beklemek lazim,Rusya,Cin,Irak,Iran,Türkiye nasil bir tutum sergileyecek bunlari önümüzdeki

aylada veya senede görecegiz.

Ticaret ve Para düsmanlik tanimaz, Türkiye ve Israil dost olgugu yillarda 2 milyar dollarlik ticaret hacmi

vardi,düsman olduklari dönemde ticaret hacmi 4 milyar dolara cikti,dost veya düsman hangi Ülke

Güneye yatirim yapiip gelismesine katki sunuyorsa bu Güney icin bir kazanimdir, TC,nin milyarlaca

yatirimi var,Güneyi ayakta turan petrol TC üzeri pazarlaniyor, Petrol nakil baularina PKK defalarca

saboto etti,bombaladi.o bu yatirima bahane bulan sayin PKK,lilar,bahane üreteceginize varsa,milyon,

milyar dolarlariniz gidin Güneye yatirim yapin.

5 veya 6 milyar dolarlik petrol gelirinin cogu maaslara ve diger giderlere gidiyor,elde avucta birsey 

kalmiyor, petrol milyarder hikayeleri sadece Sehir efsanesi,bir iki varsa o da Insaat sektörüdür.

Yolsuzluk ve rüsvetlere karsiyiz,bu konuda hem fikiriz,para ve insanin oldugu her yerde Rüsvet ve

yolsuzluk vardir,Almanya,da,Rusya,da,ABD,de,Israil,de,TC,de,vsr,vsr vardir ve hic istemezsek de

var olacaktir, önemli olan gelecekte mücadele etmektir.

sonuc olarak,Kürdler arasi manasiz ölümleri önlemek icin,PKK bölgeyi terk etmelidir,Güney,Irak merkezi

yönetim,i,ABD ,,,, PKK,ya bölgeyi terk et diyor.

Birlik saglanamamis,tir,saglanacagi olanaksizdir,bir yanda KDP diger yanda PKK,YNK,Goran ve SII

itifaki, Güney yönetimi Barzani Önderliginda yoluna devam etmelidir.

Devlet ilani daha zaman alacaktir,Uluslararasi siyaset uygun oldugunda Devlet ilan edilecektir.

ve Kuzeyde Kürd Halki kararini vermis PKK ve HDP,ye cizgisini citmistir.

Hürmetler,Saygilar

 

 

 (Emellerine bakılırsa PKK bir Kürt örgütü değildir). Kürdi olmayan amaçlar için şiddet uygulayan örgütler, Kürtlerin açısında bakıldığında bir terör örgütü olarak görülebilir. Bugüne kadar 4 binin üstünde köy boşaltmaya sebep olmuşsa, 4 veya 5 milyon kürdü yerinde sürgüne gitmeye sebep olmuşsa, yetmeyip Kürd şehirlerine hendek kazıtıp devleti oraya davet etmiş ve şehirleri yerle bir ettirmeye sebep olmuşsa, yüz bine varan sayıda Kürt gencini kurban etmeye sebep olmuşsa ve bütün bu bedellere karşı bir metre Kurdistan toprağını kurtarmamışsa üstelik kurtarılmış Kurdistan topraklarının bağımsızlık çalışmalarına engel oluyorsa evet bin defa evet PKK benim gözümde teröristiiiir.

Kalbinizi incitmek istemem ama  tcnin önğnxe esas duruş gösteren idareciler yöneticilerin bağımsızlık isteme ve ilan etme lafları bir de sayın yazatın terdinden provakatif ifadesi insanı rahatsız ediyor. Bu tavırlar birlik ve bağımsızlığı yola koyucu haller ve ifadeler değildir. Sayın yazar ilgi çekmek pahadına ergenlik havasını seviyor mu ne? Eskiden asi idi ama böyle değildi, insan kalbi görmeye dayanamıyor, ne de olsa...

Bir Kere HDP Yasadig Ortam ve sartlari , ve Güney Kurdistan Hükümetiyle ayni denklemede ve Ayni sartlarda Sifatlandirmasi, Tam tamamiyla Zittir.Güney Kurdistan da Uluslararsi Kabulu vardir. ve TC: Sinirlari Disndadir. Orda bir Hükümet var Idare vardir.TC. LI Binali sayin Mesud Berzanin Omuz Omuz Kamera Karsisindan PKK  Kufur etmesi Bütün Kurd Kesimleri Remcide etmistir. esasen bu Gibi Aciklamalar yeni degil Yilarca yapiliyor KDP desletliyor.Bence Ulusal Kongrenin Ulusmasini ,Ulusmamasinien Püs Noktasi ve engelici Mekanizmasi TC: ve KDP Iliskisidir. ne YNK Ile Iran Nede PKK  Bölge devletlerle Olan Iliskisidir.TC: Kurlderin en Ufak bir statuye sahip Olmamakla Icin Her seyini Pazar Sürüklenmistir. Bence KDP bu Gün TC: Iliskisi Normal Düzeye Indirse? Yalniz Kurdlerin Birligin Ulusmasi degil TC: Ekonomik Olarak Cükmüs ulur ve Kurdler orta doguda Büyük Kurdistan devletine sahip Olur.KDP Samimiyse Bunu bir densin ve Csaret esin O Zeman hepimiz Nelere sagip Olurruz hep beraber Yasariz.

ferat pkk nin yaptiklarini anlamani beklemek   büyük bir yanilgi olur kapasiten bu kadar... 

samil bey sizi dürüst olmaya dawet ediyorum  kdp bagimsizlik ilan ettsin eger pkk karsi cikarsa bir pkk li olarak pkk yi lanetlemesem dürüst degilim   DÜRÜSTLÜK KAZANDIRIR

 

Aferin yorumcu arkadaslara (kimisi)

 

bakin elestiri sorun degil, olmalidir da . bakiyorum kimisi adeta ipin ucunu kacirmis ve pkk ye terörist dahi diyebiliyor.

ayiptir gercekten ayiptir biraz basinizi önünüze egip biraz düsünün. bu tanimlardan sonra kalkip da ben kürdüm ve kürdistani düsünüyorum demek , ne kadar gercekci?

düsman hergün bir balyoz gibi kürdistanin her yerinde bizlere saldiriken bu ifadeleri kullanirken , insani isyan noktasina getiriorsunuz.

düsmanlar hendekden beri mi saldiriyor ?

pkk bir karis topragi özgürlestirmemis, sizler önce beyninizi özgürlestirin. önce ahlak ve vicdan sahibi olalim sonra , varsa hatalar bunu konusalim . hatalar yokmu ? var tabi .

burada kalkip binlerin canini ortaya koyarak sergiledigi direnis ve mücadeleye böyle saldirmak  ne ile ifade edilebilir?

düsmanla sarmas dolas , kapi kulu gibi el pence duranlara selam ve bize hakaret. gidin ne cehenneminiz varsa kurun bakalim. PKK olmasa , sorunlari halolacakmis. güldürmeyin bre cahiller . PKK olmasa 48 saatte ,  o dediklerinizin postunu sererler.

kendinize kürdüm dahi diyemezdiniz , bunu akliniza iyi yazin !

kalkmislar bize ahkam kesiyorlar. gölgesinden korkan kahramanlar !!!

PKK eger o bahsettiginiz egemenlerin semsiyesinde olsaydi, emin olun ki terörist ilan edilmezlerdi.

bu baglamda PKK ye  minnet borcumuz oldugunu , ne kadar ifade etsek azdir!

selam olsun yigitlikleri ile destan yazan kahramanlarimiza !!!

NOT: bu kafa ile birakin ülke kurmayi, bir köy dahi yönetemezsiniz.

 

 

 

Sayın Feyzo not kısmında kendini çok iyi ifade etmiş. Bir koyuna bile çobanlık edemez bizim Feyzo. Saygılar

Çobanlık da hüner ister...
Çobanlığı bilmem , bilemem . Yanlız mesleklerine büyük saygı duyarım. Ayrıca belirtmiş olduğunuz meslek ile ilgili hiçbir şikayet ve istemim yoktur. Benim derdim kendini aslan sayan kediler ile ilgilidir. Hani nerede ciğer bulurum tarzı varya , onlarla. Derler ya erişemediği ete mındar derlermiş.
Mutlaka dikkatinizden kaçmıştır, olabilir insan hali...

kafkasli kirma kurd samil!.. bizim elestiri ve dogrularimizi neden yayinlamiyorsun?/. baska senden ne bekliyelim ki ?  kdp yi ve onun liderini makyajliyorsun...bizim tarihi irdelememizi, yorumlarimizi almiyorsun... hadi yinede sen bunu oku yeter... olumun acele faydasi yoktur senin temizlemeye calistigin Berzani ve teskilatinin olumu yok olusu yakindir..bu gunku dunyada kevnepersetlerin asiret agalarinin  zamani coktan gecmisttir,,, gandinin bir sozu vardir..guc silahtan paradan puldan deyil..olamaz da!! guc ve kuvet insanlarin onurlu dik duruslariyla olur..basari da bundandir,,,, der.. gelecek kurdistanin gerilalarinin namlusunda ve dik duruslariyla   kurdistan halkinindir..

Dino

**

H.Ş.: Rêzdar Dîno. Welleh min şîroveyê te jê nekiriye. Ji xwe ez şîroveya kesî jê nakim. Baweriya te hebe... Herhal tu kengê nivîsê min xwendiye pir hêrs ketiye,  şîrove nivîsandiye lê,  ne şandiye. Kengê mirov hêrs dikeve, dibe tiştên wisa. Hêrs nekeve. Silav. 

 

De were ku tu neteqî lo. Gerçekten Dino gibi kardeşlerimiz, insanı patlatıyorlar. Herhalde ya dediklerini yorumlayamıyorlar, ya da ne dedikleri kulakları duymuyor. Bu kardeşimiz merhum Gandi'dan bir alıntı yapmış. "Onurlu ve dik durmak" derken, birde şunu eklemiş "Ölümün ecele faydası yoktur. Senin temizlemeye çalıştığın Barzani teşkilatının ölümü, yok oluşu yakındır".  Vay vay, vay. Dîno bûye afirandêr. Önce şu kılavyanı düzeltmeyi öğren, bû sayın Dino?

Sayın Dino kardeşim, Mesud Barzani 71 yaşında bir Pir î ihtiyar sayılır. Merhum Kürd efsanesi babası Mustafa Barzani öldüğü zaman 75 yaşında idi. Ağabeyisi merhum İdris genç yaşta öldü. Sayın Mesud'un önünde de o kadar uzun yıllar yok. O'da her insan gibi birgün ölecek. Sen ve ben de dahil. Herhalde sen iyi bir falcısın ki "Barzani Teşkilatının ölümü, yok oluşu yakındır" diyorsun. Sahiden sen Muhammed gibi Tanrı'dan vahi alan bir Tanrı elçisi, yoksa meşhur bir falcı ve remilci misin? Sonra neden bu teşkilatının ölümünü istiyorsun? Onun zana ve tüm Kürd halkına zararı ne? O, o parçada kendi halkının dilini, kültürünü, örf ve adetlerini, küçüğün büğüğe saygıyı, büğüğün küçüğe sevgiyi mi yasaklamış? O toruna, dedene, nenene, amcana, herkese "Heval de" mi söylemiş? Hayır. O, o parçada yaşayan bütün soydaşlarına "Arapça ve Farsça konuşun mu demiş? Yine hayır. Yani onu seven hiç bir Kürd onunla ne Arapça ve ne de Farsça konuşur. Onun sayasinde o parçadaki milyon gençler ilk okuldan üniversiteye kadar kendi ana dilleri olan Kürdçe okur, Kürdçe yazar. Ya sen ve Serokun? Ya Kuzeydeki bütün hevallerin??

Geleyim Gandi'den alıntı yaptığın onur meselesine. Sahiden sence onur nedir? Sence dik durmak nedir? Senin Tanrı'ya taptığın gibi, taptığın Öcalan'nın onuru nasıl bir onur? Düşmanına "Anam Türk, ne vezife verirseniz yapmaya hazırım" diyenin onuruna niye dokunmuyorsun?  Sen ondan hiç dik duruş gördün mü? Ama onun karşısında esas duruş, elpençe divan duran, boynu bükük, pişt xûz ve bûlıklar "Evet başkanım, emret" diyen binlere ne diyorsun?. Lütfen onun bu konudaki onur düşüncesini sorsan daha iyi edersin.

Yazıya son verirken, sana ve sen gibilere kardeşçe tavsiyem, önce onur kavramı, dik duruş kavramını iyi öğrenin, bilincinizi  ve ağırlığınızı ölçün, kaç kilosunuz, dünya ve ülke siyasetini ne kadar biliyorsunuz bunun bilincine varın, sonra filozof kesilin. Lütfen o Özgür parçaya karışmayın. Bırakın oradaki kardeşlerimiz onun teşkilatını yaksınlar, yıksınlar; Kürdçe bilmeyen Türkçe konuşanlar değil. Hêvî dikim tu min fam bikî, xwe di neynika hûtan da jî nebînî, xwe zanyarê cîhanê nehesibînî. Bû berrêz Dîne Efendî? Saygılar  

pkk li agalar kizmasin. kiziyorlarsa önce tcve türkiyeye sonra bize bakin

bagimsiz birlesik kürdistan teziyle ortya cikan ne kdp ne ynk ne diger yelpaze kesim bu tezle millionlarca kürdle bulusan pkk ki dünyanin heryerinde kürdler destek sundu

pkk agalari hele kalem agalari her kesimi ihanetle sucladilar hatta yüzlerce kürdü katlettiler ki sirf apo nun emriyle

geldiler sonunda basaga gibi tc hizmetcisi oldular

bu tutum hem kürdistana hep sehitlerine hemde millionlarca kürde ihaneti

ayni zaman kürdistan tarihinin en büyük yalnci hareketiydi

yalanla birini ölüme götürüyonsa suctur

pkk agalari bu sucu islemistir

binlerce kez

bunlarin ulusal konferansdan bahsetmesi zaten hakaret

önce kürd oldugunu

ihanetten ayrildigini  kürdistan ve yaptigin tüm suclrdan tüm suclardan kürdlerden özür dile

bu tutumunuzla tc ve türklerin can damarisiniz

Sayin  Hejara Samil,

 

ne demek bagimsizlik isteyenle istemeyen bir Ulusal Kongrede bulusamaz. Ya bu Nedir. Siz bunu kasitlimi yaziyorsunuz denir.Biz Kürt Halkinin Birliginin olmazsa olmaz oldugunu söylüyoruz ve bunun mutlaka ve mutlaka olmasi lazimdir. Yani Kürdistanin dört bir tarafinda sehit düsen o göz nurlarimiz nicin sehit düstüler. Yani sizin bunu yazmaniz sehid düsen o göznurlarimiza o Kurdistan icin Kürdistanin dör bir tarafinda gözünü kirpmadan canini Kurdistan sehid olanlara yapilacak en büyük haksizliktir. Kendine kürdüm diyen, kendine insanim diyen, insan olmanin vasiflarini yerine getiren her normal insan halklarin kendi kaderini tayin hakkini savunur ve kabul eder. Buda demektirki Bagimsizlik her Milletin hakkidir. Ve Bu Mazlum Kürt Halkinin en dogal hakkidir ve Bagimsizlik Bütün dünyanin her tarafina yayilmis, dagilmis,gurbette, avrupada,dünyanin her tarafinda ve Kurdistanin dört parcasinda yasayan bütün Kürtlerin hayalidir,özlemidir ve Bütün namuslu, serefli, hain olmayan, kendini biraz maddiyat icin satmayan ve böylece 60 Milyonun üzerinde olan Kürt Halkina ihanet etmeyen, Kurdistanin yeralti ve yerüstü herseyini talan etmeyen, calmayan, Kürt Halkinin düsmanlarina peskes cekmeyen, Kürt Halkini oyalamak icin ikide bir Bagimsiz Kurdistan kurulacak diyerek deyim yerindeyse bütün Mazlum Kürt Halki ile alay edercesine hemde 21.yüzyilda kürt halkinin gözünün icine baka baka 2 ayda bir 3 haftada bir tekrarlamayan, Kürdistanin bir olduguna inanan ve Kürt halkinin birligini saglamak icin Ulusal kongrenin olmasi icin elinden gelen herseyi yapan, ve Kürt Halkinin düsmanlari ile isbirligi yapmayan ve sadece kendi evinin icini degil Uusalci düsünen, yani kendi kardesini, bacisini, anasini, babasini, kanini, canini, ruhunu pazarlamayanlardan beklenir. Kürt Halkinin düsmanlarini kendi elleri ile Kurdistanin icine getirip Kürt Halkinin katliami üzerine planlar papanlari yaz Sayin Hejara Samil. Yani nerede hangi tarihte, hangi insanlik tarihinde,angi hayvanlik tarihinde, hangi yamyamlar tarihinde görülmüstürkü kendi kanini, canini, anani, babani, namusunu savunacagina düsm anla isbirligi yapip kürt halkina ait olan herseyi talan edenleri, kürt Halkinin düsmanlarinini hizmetine sunanlari yaz ve Kürt Halkinin talan edilen herseyi Kürt Halkinin üzerine Katliam, bombardiman, Talan olarak geri dönüyor. Bunu yazin Sayin  Hejara Samil.Hangi namuslu, serefli hain olmayan Kürt Bagimsiz Birlesik özgür Kurdistani istemez. Tamam Bagimsizliga Karsi olan Kürt Halkinin en büyük düsmanidir. Zaten bütün dünyada biliyorku deniyorki siz eger arjantinde bir sokagi Kurdistan sokagi diye yaparsaniz, yakarim yikarim. Bunu hangi serefli, düsrüt Kürt bilmiyorki. Ve her gün her dakika her saniye Kürt Halkinin en büyük düsmanlari diyorki ben Kürt Halkinin kökünü kurutacagim Bu nasil Bir seydir anlayan varsa cikip cevabini versin. O diyor ben senin kökünü kurutacagim, bütün dünyaya ilan ediyor, sende gidip Kürt Halkina ait olan herseyi onun hizmetine veriyorsun. Eger bize tarihten, hayvanlik veya insanlik tarihinden, yamyamlar tarihinde veya herhangi bir tarihte böyle bir sey varsa bize örnek verin.Nedir Bu Mazlum Kürt Halkinin basina gelen. Ferat ve onun gibi burada Kurdistan Postta Kürt Halkinin göz nurlarinin aleyhine böyle seyleri nasil yaziyorlar, neden yaziyorlar, bilerekmi yaziyorlar, kasitlimi yaziyorlar veya bir is aliptami yaziyorlar, ben anlayamiyorum. Eger Kürtseniz veya eger insan olmanin vasiflarini yerine getiren bir insansaniz niye kasitli olarak bir kac cümle ile buradaki yorumlari okuyan insalrin kafasini karistirmaya su kadar berrak olan herseyi bulandirmaya calisiyorsunuz. Ama bir sey varki Her kimki Kürt Halkinin araina nifak koymaya calisiyor ise, bilincli veya bilincsiz, kasitli veya kasitsiz, sebep oluyor ise, Allahu Taala o Melekler kadar temiz sehidlerin kaninin ahini ve Mazlum Kürt Halkinin Ahini onlara birakmasin ve onlar ne bu dünyada vede nede öbür dünyada bir rahat gn görmesinler ve Allahin Naleti ebediyyen onlarin ve onlarin sülalesinin üzerinde olsun.

hesen nin  daes gibi saldirisi kürdlere ve basina ve düsünce özgürlügüne ne kdar uzak oldugunu gösteriyor

ne meleklerin nede allahin hesene soracgina inaniyorum

hesen in ne kadar insan düsmani oldgunu görüyorum

icindeki özgür düsünen kürdlere karsi nefretini islammakyajiyla kusuyor.

bu konuda daes lehic farki yok

yani imkani olsa kendini melekleryrine koyup katliam yapacak

bu cagda bu kadar ilkel görmek beni coküzdü

sannedersem hesen nekürd nede kürdistan imam hatipmezunu irkci bir türk

Ulusal Kongre Ve Bağımsızlık Üzerine

Ulusal Kongre Ulusal Birlik demektir bir anlamda.Kürd Ulusunun birliğinin sağlanması da Güney Kürdistanımızın Bağımsızlığının dünyaca tescili demektir.Kanımca Ulusal Birliğin sağlanamaması Güney Kurdistan'ın Bağımsızlığını sürekli ötelemiştir ! Başka faktörler de var ama belirleyici olan Kürdler arası ittifaksızlıktır,kanımca.
En başta 20 yıldır Güney Kurdistan'a koruma sağlayan ve Rojeva Kurdistan'da Kürdlerin hali hazırdaki tek müttefiki ABD'nin en üst düzey yetkililerinin ve AB'li bir çok Lider ve üst düzey yetkilinin dile getirdiği Kürdler arası BİRLİK ÇAĞRILARI (bazen aleni bazen üstü kapalı telkin ve çağrılar) Kürdler tarafında gözlerden kaçırılmaktadır.Yahut da basit bi şeymiş gibi savsaklanmaktadır malesef.

Ortadoğuda Kimin Eli Kimin Cebinde Beli Değil'dir !
Ama Herkesin Eli Kürdlerin Cebinde'dir.

Ve malesef göründüğü kadarı ile hem Kürd Halkı hem de Kürd siyaseti bunu okumada yetersiz kalıyor.
Sevgili Hejare Kardeşimiz ilk cümlesin'de de son
cümlesin'de de bizlere ! Gerçekçi Olmak Lazım diyor ancak Kürdlerin bu gerçeklerini bu yazıda yeterli bir şekilde dile getirmediği gibi Kürdlerin bu parçalı halinin de esas olarak Bağımsızlık önünde düşmandan bile daha meşakatli bir engel olduğunu söyleyemiyor!
Sevgili kardeşim; Ülkenin Bağımsızlığını ilan edeceksen öncelikle sömürgeci faşist düşman devletleri dünyanın gözünde ekarte etmelisin.Bunu da bağımsızlığını düşündüğün Halkının Birliğini sağlayarak yaparsın,yapabilirsin.
Şu yorumculara bakın;burası ve benzer platformlardaki tartışmalarda gördüğünüz manzaralar ! bizim umumi hallerimizin en iyi görünür halidir! Ve bu halimiz size nasıl görünüyor diye sorsam cevaplamaktan imtina edeceksiniz değilmi?! Ve bu da bizim başka bir gerçeğimizdir..!

elbette her kürd özellikle kürdistanli (kürd vekürdistanli ve kürdistanli kürd arasinda fark vardir)

kürdlerin birligini ister ve savunur

buinsani bu kürdistani görev korucular bile böyle düsünüyor siz bakmayin tc ofakirlik kullanisina

ben buradan sunu acik söylüyorum

korucular korucu amacocuklarina kürdce ögretiyor

türklesmis solculara bakin birakin kürdce ögretmegi

sordugunuzda o da ne

sorun burada

pkk bu kesimle bütünlesmis ayni onlar gibi kürdistani red eden yapi

yani kimse pkk den  bafimsizlik ilani beklemiyor zaten devlet yürütecek kapasitesi yok

kötü olan pkk su anda hayelinde  bile kürdlerin kaderini belirleme hakki hakki yok

pkk agalari ve bunlara sahip basin mensuplari kürdistana düsman olmalari

bu utanc verici bir durum

bu anti kürdistan bir tutum

bu kürdlerin bin yillik hayaline saldiri

ve agir konusursak bu pkk kendine sldirisidir (yani sadomazo bir tutum)

pkk partiya karkeren kurdistan( gerci o dönemdekürdistan sanayi de yoktu)

pkk nin ve diger kuzeykürd yapilanmalari türk beyin türk ruhlu türkkalbli

iste sorun bu

bunlarin ulusalligi tc ulusalligidir

bakin bir örnk veregim hdp sefi s demirtas nediyor?

baska ülkede özgürce yasayacagim türkün hapishanesindecürürüm.

köle ruhu bu ruh öcanin  beyin damari

bu ruh hdp nin beyin damari

bu ruh pkk nin beyin damari

kibunlarin kürdlere kürdistana nefretini kenara birakiyorum

bu ruh un kürdistan ulusal konferasinda tek yeri misafirliktir

Her kimki buraya Kurdistan Post sayfasina girip Berrak olan herseyi bilerek veya bilmeyerek, kasitli ve kasitsiz, bilincli veya bilincisz, veya biraz maddiyat icin is alip buraya girip Kürt Halkinin arasina nifak koymaya calisiyor ise, Kürt Halkinin Birligine engel olmak icin her türlü yalani, dolani, seytanligi yapip buaradaki Kürt Halkimizin kafasini karistirmaya calisiyor ise, Allahu Taala onu ve onun sülalesine bir gün rahat gün gördürmesin ve Allahi Naleti hem bu dünyada vede hemde öbür dünyada onlarin üzerinde olsun.O Melekler kadar temiz sehidlerin kaninin ahini ve bütün Dünyaya yayilmis bütün Mazlum Kürt Halkimizin ahini ona, onun isbirlikcilerine birakmasin  

... bi silametiya we hijari zana..min cend gotin bisniyarkiribu, li beli duyemin car fkr u ramaninmin we belaw nekir..basi cenabi we bo min du rize piskis kiribu..ewji bashe..beli mafin bersivin min peydabuye ez hividarim hun ev cara mafin min bin pih nekin!! bakiniz sayin yazar, bu dogmus oldugu cevap hakimi 9hividarim ) umutvarim ayak alti etmezsiniz. Ben sizlerin goruslerinize katilmiyorum ve zir deli bir kurdum..bazilariniz kurd kelimesini kurt olarak yaziyor ve bun u bizim kurd milletimizin ismiymis gibi bize kabulettirmeye calistiklari gibi! KURD insani Nezamandan Beridir( KURT) oldu osa olsa kurt kopek turklerin soyu sopudur...Biz Kurd uz ve welatimiz(vatanimiz) Kurdistandir.. simdi gelelim bizim sivan...   burada her kese satasiyor..bilic ile ilgili her ne var ise alt ust ediyor..bana Dino Kardesim diyor...hasa bir kere ben senin kardesin deyilim..neden yalan soyluyorsun...kardesin olsam olurum daha iyi..ben gercekci bir kurd delisiyim,,kurdustan asigiyim...nooo yanlis anlamayin Berzanilerin kurdistanini demiyorum! KUrdistan Kurdistanini diyorum ..kurd halkinin kurdistani demek istiyorum..svan isimli kisi bana diyorsun ki Berzani sana ne yapti yani ne kutuluk gordun?yada bir kurde ne kutuluk yapti diyorsun,,birde gandinin sozlerine atif ediyorsun dik durusu izah ediyorsun...bakin bence Berzani mustafa rahmet olsun ama onun kurdlere yaptigi kutulukler kimse yamada!! mustafa Berzani qazi uhamed in daveti uzerine 1946 Muhabad Kurdistan cumuriyetine pesmergelerin komutani olarak gorevlendrildi..sonradan mustafa berzani thlikeyi gorunce Qazi muhamedi birakip Rusyaya kacti ve orada frinci oldu..muhacir idi..qazi serini verdi idama gitti 70 yasinda ama meydanda dick durdu,,kurd halkinin pesavasi oldu..berzani yapi itibarlariyle omurgasiz siyasetcidirler..sonrada Mam celal talabani ibrahim Ahmed vastasiyla geri kurdistana getildi ve kdp,nin baskani oldu..11 eylul 1961..sonrasi mi? sonrasi yuzlerce kurd oldukten sonra en guclu donemi bir zaman kurdlerin efsanevi mustafa berzani iran sah phleviye yinede bel bagladi ve 1975 te silahlarini birakti par perisan oldu..binlerce olu ve yarali param parca bir tracedisi!! daha sonra 1976 da celal talabani mustafa berzaninin KDP sinden ayrilir yekitiya nujtumanin kurdistani kurar(ynk)mustafa berzani Yanina mesud Berzaniyle bir kac kissiyle zamanin Disisleri bakani Hanrry kisinger yardimiyla Amerikaya muhacir gider..ve 1979 da wasigtonda olur..cenazesini irana kurdostan sehri shinoda defnedilir..sonra,mesud ve idris berzani tum sulaleleri iran krecte(tahranin bir kiyi kosesi) kurdu oldurme talimati aliyorlar...iran pazdarlarinin galyanina gelerek sozde Berzaninin mezariyla onanmis diye yuzlerce iran kurd lerini oldurduler...dahami? bakin idirs te o yillarda olur,,yerine necirvan gercer,,hey hooo cirk bitmiyor..1980-88  iran pazdarlari tum namlulari iran kurdlerine cevirmisken,,Mesud Berzani sozde saddama kizmis babadan ogula gecmis ya iran ile itifak urdu sadama savasacagim adi altinda sonuc? halebce katliami..sen misin iranla bir olursun diye katliama sebep oldular..1992 de Ankarayla birlesip pkk ye karsi sanwich operasyonunu yaptilar,yuzlerce gerilanin asc suzuz birakip beruw agac yapraklarini yipiy hep oldular kur ve sakat kaldilar,,ha birde 1996 da Rakibi olan Mam Celal li yenmek icin sadammla bir olup hiro talabaniyi esir aldilar ve hewliri sadamla kurtardi...daha mi bir yu tupe gitdin bakin(Mustafa Berzani saddam huseyin} sarmas dolas cigaresini yakip ben hic bir dafa bagimsiz istemedim diyor..birde bugunku rezalete bakin!! Mesud berzani pesmergeleri sengal halkimizi silahsizlandrip kactilar ve onlarin imdadina giden gerilla yada senin orada ne isin var?,,,guler misin aglarmisin..patlarmisin? Birde kurd un  pay thxtinde dunya alemin guzune baka baka Barbar TC basbakanini getirmis PYD<PKK<TAK ve tum kurdler teroristtir,,yani oldurun katli halaldir demek istiyorlar..iste buyurun Berzani ailesinin kisaca olur biteni..Berzani kim KUrdistanin Bagimsizligi kim..adamin isi gucu boyle dara dusunce dusmanlari getiririm..dusmeyincede ha yarin ha bugun sise bagimsizliginizi veririm diye hawarlar yapiyor..kurdu gunu gunune kandriyorlar..Democrasi olunca Amca yeyen ve dayi kurdistani elden gitmez mi? gider..adamlar bizim gibi DINO midir ki babadan devr almis  trilyon dolar yamis tc ile yuz yil servet mal mulk ticaretini imzalamis.. BIr sivana bir gavana bir Dinoya yedirsin..iste ynk ve goranin durumu ortada..adamlar o kadar bagimsizlik sevdalilariysa neden onlarla birlesmiyor? neden basurede iki pesmerge iki yonetim ve ogretmenlerin,pesmergelerin parasi odenmiyor??iste onun icin bu asiret ve kvneperset murudleriyle birlikte var oldukca bizim halimiz perisan,,onlari olu saymaklazim cunku bu gunku dunyada zalim ve zor ve hukuksuzluk ,para kar etmez.cavucesko,marcos,gadafi.saddam in da paralari coktu..darisi kurdistani satanlarin,dusmana peskes cekenlerin kurd halkinin hayallariyla oyniyanlarin basina''

hun biminin de xwesiyida

Dino

Sayın Dino, doğru, sen ile ben genetik ve biyolojik olarak kardeş değiliz. Biz Kürdler birbirimizle konuşup sohbet ederken "Bırayê delal" diyoruz. Bu bir nezaket icabi. Türkçe sohbetlerden de, karşılıklı konuşmalarda "Kardeş" veya "Kardeşim" diye hitap ederler. İngilizler de "Bıradır" derler. Yani ben sana "Dino kardeşim" dediysem, nezaket icabi dedim. Sana şunu kesinlikle söyleyeyim, sen gerçek kardeşim olsaydın, emin ol utanır ve herkese "Bu benim kardeşim değil" derdim. Çünkü gerçekten sen ismine uygun bir insansın. Ne yazdığını bile bilmiyorsun. Lütfen yazdıklarını aklı başında, Türkçe ve Kürdçeyi iyi bilen birine okut, bakayım o sana ne diyecek ve sana notu ne olacak.  Ayrıca bu konu ile ilgili Kürdistan Post Radaksiyondan da bir ricam olacak, bu tür okunması ve anlaşılması güç olan yorumları yayınlamasınlar. Bu tür yorumlardan hiç kimse birşey anlamaz.  Kürdistan Post, böyle delilerin sitesi değil; aklı başında, entellektüel ve siyaseti iyi bilen insanların kurduğu bir sitedir. Yanılmıyorsan ilk kuruyucusu merhum Sayın Yaşar Kaya idi. Lütfen onun yüzühürmetine bü tür deli saçması yorumları yayınlamayın. Bu insanlar Kürd birliğinin önünde engeldirler. Çünkü sağlıklı düşünen kişiler değil. Baksanıza Dino Bey ünlü bir tarihçi olmuş, merhum Mustafa Barzani ve onun aile tarihini yazıyor. Burada Aksak Timur'un bir lafı aklıma geliyor. Ankara savaşında Osmanlı Padişah'ı Yıldırım Bayazıd'ı esir alırken şöyle diyor Timur: "Dünya bir kör'e ve bir topal'a kalmış". Çünkü Yıldırm Bayazıt bir gözden kör, Timur ise topaldı. Bizim Kürdlerin durumu da böyle. Bizde kalmışız dinolar  ve gözüşaşılar elinde. Dinolar bizi Bakırköy Marko Paşa Timarhanesine göndermek isterken, gözüşaşılarda bizi dipsiz bir uçuruma doğru sürüklüyorlar. İnanmıyorum ama, yine de söyleyeyim. "Allah Kürd halkını bunlardan korusun".

İki Kürdçe dörtlükle son vereyim.  Söz, bir daha bu tür bomıklarla muhatap olmam.

Dîno Dîno, tu dînîkî/  Him dînîkî, him bomikî/  Keremke ji min ra bibêj/  Tu çi yî, çi karî dikî?

Çeqel û rovîyên gurrî bûne şêr/  Tirsonek û bomik jî bûne mêr/  Meydan ji bomikan ra maye mixab/  Sifirin jengarî jî vana kirine zêr. Çok yazık.

Belê, sed mixabin ku rewş usa ye. Kurdistan Post Radaksiyona saygılarımla.

..zana Hejari Samil,Ji bo We srova min a daviyi wesad gellek spas dikim,,gercektende size bu iki yazimi yayinladiginiz icin gellek spas dikim. sivan rumuzlu kisi  yinede beni konusturmak istiyor.dogru olanini duymak gormek istemiyor anlamak istemiyor.bu belami nedir?benimle ugrasma..kapten gidersin  yakinda .. aha yazin buraya gercekten de  gidersin kalpten,,benim tarhi gerceklerinin uztunu actigim icin,,.bakiniz ben gercekten cidi bir kurd Delisiyim.Sevdali bir .bir Kurdistan kivilcimiyim,,bir Bruzkum,,simsek Dinoyum..Benim aklim realiteyi ve dogrulugu durustlugu sever..

Bu gun ku barbar IDID celatlari da Insanlarin kelesini kopartiyorlar ama dogru bisey yaptiklarini soyluyorlar? yaptiklari dogrumudur? insanlik la ne alakasi vardir?

sivan halen demogoji yapiyor.benimle alay ediyor!! dedim yine diyeyim.benim seninle bir isim olamaz! ne dedin? nezaket mi? saygimi? yalan mi soyliyeyim demek istiyorsunuz? .Mistefa Berzani ve Saddam Huseyin iliskilerini git yu toob bak gorursun,,ikincisi Mesud Berzani ve sadamin iliskileri ve opuslerinide canli canli gorursun!! birde Mesood berzani ve Recep tayip  Erdoganin da iliskilerine bakin.. bu iliskilere giren ve kurd dusmanlariyla kurdun kanini pazarliyan her kim ki olursa o benim nezerimde bir isbirlikcidir.kurdu kendi isi icin satmisttir..Benim ne onlara nede sivan gibi onlari  destekliyenlere saygim ve selamim olmaz,olamazda..

Bakin Mustafa Berzaninin Kurdlere yaptigi tek bir iyilikm yoktur.Varsa gorelim?.Kurd milletini Sakat cesaretsiz etmistir.perisan etmitir. ve sadamin cigarasini yaktı.  

.iran KDP ve iran kurdistani( Roj helat) kurdistaninda Komale  urgutu o zaman cok guclu idiler..berzaninin cocuklari iran pazdarlariyla silahli gucleriyle onlari oyle ettilerki bir daha ta gunumuze kadar belini dogrultamamislardir..bir de bunlarin ynk ile birakujileri vardir,,halepce katliaminin celati sadamin yanaklarindan open mesud Berzani dan kurd milletine ne hayri olabilirki?Benim bunlara ne saginligm olacak? Kurdun hayalleriyle oyniyan yuz yilla yakindir kurde hak hukuk adalet demokrasi getireceyim adi altinda kurdleri horliyan asagiliyan,dusmanlariyla bir olup sirtinda hancerliyen bir asiret reisleriyle benim bir isim olamaz,,esef duyuyorum..Allah icin Soylermisiniz Mistefa berzaninin  ne okumuslugu vardir? hangi unuversite ve ya kolej mezunudur? keza oglu Mesud ve torunu necirvan berzani? Necirvan Berzani iran(kerech} okumustur bulbul gibi Farsca Konusuyor.. bunlarin baska neleri vardir? kan ,ravan,goz yasi,penaberlikten baska kurdlere ne verdiler? Kendi asirat ve aile efratlarinin mal ve servetlerinden baska kurde verecekleri bir tek olurlari yokttur.

Bazen de sikilmadan ocalana laf ediyorsunuz? yok Anam Turktur Demis? yok Bana firsat verin Hizmet etmeye hazirim? diye. Bakin bu kadar korluk olurmu?.Ocalan Bir isa gibi carmiha gerilmis,,bir esirdir..oyle bir esirdirki Dunyanin en Barbar bukalamun rejiminin esiridir,,ve ocalanin gerillalari o tc  irk zalimiyle savas halindedir..gelelim Mesud Berzani Diyarbakirda siwan perverle bir olup Erdoganin ellerini havalandrib sayin Basbakanim demedilermi?Bir Mesud bir necirvan her gun bu kurd kanini duken zalimlerle bie olup sarmas dolas kurdun kani cani uzerinde yuzlerce yil petrol mal mulk pazarlamasini yapmiyorlardmi? ERdogan YPG olmasin diyor Berzani de olmasin Diyor? bu acik hizmet deyilmidir? bu tc zalimine bizden baska tum kurdleri oldurun demek deyilmidir..Iste Berzanilar sonuna kadar TC fasit barbar devletine hizmet ediyorlar onlara saygimi duyalim? Ocalan ta 1993 lerden Beri Anasini tarafi turk oldugunu soyluyor.Yalcin kucuk dirilisin uykusu kitabini yazdi  Bir gidin okuyun  ocalan nediyor?.ocalan benim anem tarafi turk,, diyor ocalanin anne tarafi turk kokenli ise kurdlere ne zarari vardir? Sanki ocalan tum kurdlerin anasi turktur demis?aslinda ocalan Anadolu halklarinin ne kadar ic ice girdiklerini vurgulamaktadir. Mustafa Kemal da Selanikli bir rum asilidir TC devletini olusturdu deyil mi? siz ocalanin  bu  dogrularini; Tum kurdlerin anasi turk mu demek anliyorsunuz? Kaldi ki bu  soylemler ocalani baglar; kurde tek bir zarari varmidir? ama oburleri ne yapiyor; Kurdistanin bir paytextimizde dunyanin gozu icine baka baka pkk.teroris.ypg teroriz TAK terorist ,,buyurun bunlari oldurun katlleri halaldir demekttir..Bunu Berzani ye neden sormuyorsunuz?

Ben Dino yum,,ben hic bir zaman kimsenin bana yalan atmasini istemem,,Sayin hejari Zana diyorum siz soyleyin,,siz zanasiniz,,butun olan bittenlerden haberiniz vardir ama gercek olan acidir,,acilari da yazmiyorsunuz..Bu gun ku dunyada gercektten Berzaninin bu huyu ve haliyle kurd ve kurdistan a bir butun olarak demokrasi wekhevi milli bir durusu hedefi amaci olurmu olabilirmi? bu kadar;eyriler buklumler varken.ve her bukuldugu zaman olen kurdistan gencleri!;ve komiklesen bir lider! kurd milletine ne verebilir? Hani refarandum diyorlardi Ne oldu? dun Qubat telebani paramiz olmadigi icin refarandumu yapamadik..askiya aldik diyor? bir refaranduma paran yoksa nasil devlet kuracaksin diye ingliz televizyoncu soruyor..nedir bu illet anlatirmisiniz..bakin deyerli aklillilar benim aklim bunlari almiyor ve Berzaninin sonu kotudur,, TC ye kim elini uzatiysa tec kolunu kesmisttir,,bunun belgeleri vardir. TC; saddam la bir oldular kurdlere bir hak huku verme dediler ve Irak in butunluyune seninleyiz dediler..bakin saddam ne oldu? Erdogan ailesiyle birlikte Beshar Esad la sarmas dolas idiler, bakin Esadin haline? Bugun berzani Erdoganin hizmetindedir,!! gun gelir devaran duner ,,bir daha yazacagim,,zir deli divaneyim,,oyle entelakutal,yazar falan,sahir deyilim..Ben Dino xaki welat KURDISTAn im..Kurd halkinin bir butun kurdistani diyorum..Demokratik birlesik hak ve hukuknaz bir Kurdistan kurdun kurdistanini diyorum..

hun her hebin

Dino

Sevgili HS gunderdigim elestiri notumu hala asmamissiniz?

lutfen notumu asin KP Sitesine 

bi silamanê heskerdishi 

Bisilavanê heskirinê 

RR

**

H.Ş.: Dembaş. 

Hangi not? Nahgi yazının altına yazmıştınız? Yayınlanmamış bir notunuz gözükmüyor. Saygılar. 

Yorumlarınız moderatörlerin onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.

Filtered HTML

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br> <p>
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Rojname Kurdish News