ala kurdistan
Ey Reqîb

YPG Batı Kürdistan’da Meşru Askeri Güçtür- Hüseyin Turhallı

YPG, Batı Kürdistan’da Meşru Askeri Güçtür

14 Mayıs günü Rojava-Başur  Fişhabur kapısı yakınlarında giriş yapmak isteyen ve KDP’ye yakınlığı ile bilinen Seid Ömer önderliğindeki El Parti militanları Rojava’ya girişi sırasında PYD’ye bağlı asayiş (polis gücü) tarafından göz altına alındı.  Bunun üzerine Federal Kürdistan Hükümeti  Rojava Fişhabur kapısını kapattı.

Bu gelişmeler üzerine KDP’ye bağlı peşmergeler mevzi kazmaya ve PYD ise güç kaydırmaya başladı.

Federal Kürdistan Başkanı Mesud Berzani  isim vermeden PYD’yi adam kaçırmak, öldürmek ve Rojava halkı üzerinde baskı kurmakla suçladı.

PKK (KCK) Başkanlık Konseyi başkanı Murat Karayılan da “ Tutuklamalar da yanlış, kapının kapanması da” dedi.

PYD Eş başkanı Salih Müslim ise “ Bu adamlar niye gizli bir şekilde girmek istiyorlar? Bir engel mi var? Onları yakalayan asayiş güçleridir. Yani Yüksek Kürd Konseyine bağlı güçler. Asayiş güçlerinin asayişi koruma görevleri var. YKK’ya bağlı asayiş,  görevini yerine getirmiş. Kaldı ki gözaltına alınanlar soruşturmalarında itiraf ettiler. Askeri eğitim görmüşler. Yani bir çeşit uyuyan hücreler biçiminde girmek istemişler. Şimdi deşifre oldu. Yapacakları bir şey yok. Serbest bırakıldılar. “ diyor.

75 militanın göz altına alınması üzerine açıklama yapan El  Parti sözcüsü Seid Omer “ Üyelerinin PYD güçleri tarafından tutuklandığını ve bu tutuklamaları protesto eden gösteri sırasında Kurdistan bayrağının PYD güçleri tarafından yırtıldığını” söyledi.

Suriye Kurdistanı Demokrat Partisi Genel Başkanı Ebdulhekim Beşar, Zalal Tv’ye yaptığı açıklamada “PYD yöneticilerinin %80’ı Esad rejiminin adamları. Tabanı ise Kürd. PYD kadro ve yandaşlarının bu gerçeği görüp PYD’yi terk etmelerini ve kendilerine katılmalarını” istedi

Konuyla ilgili olarak Türk ve Kürd basınında çeşitli haberler geçti. Kürd basınına bağlı bazı yayın organları olayları yorumsuz verirken bazıları da kışkırtıcı düzeyde yayınlar yaptılar.

Kürdistan-post ise bir taraftan bu haberleri objektif temelde vermeye çalışırken diğer taraftan da “Kürdler arası çatışmanın düşmana hizmet olduğuna” ilişkin yazılar ve yorumlar yayınladı. Tarafları itidalli olmaya çağırdı.

Söz konusu olaylar bizi yeni bir konu üzerinde tartışma açmaya yöneltti.

Kurdistan-post bir düşünce platformudur. Bu düşünce platformunun ana ekseni, Kürdistan halkının ve ülkesinin çıkarlarını korumaya yöneliktir. Bir çok zorluğa rağmen bu çabasını sürdürdü, sürdürmeye devam edecek. Başur-Rojava arasındaki gerginlik üzerine yazarlarımız ve yöneticilerimiz arasında bir tartışma yürütmedik. (Bu da bizim eksikliğimiz olsun).  Ancak  Dursun Ali Küçük Arkadaşımızın konuya ilişkin “Kürdler Arası Çatışma Düşmana Hizmettir” başlıklı yazısına  yürekten katıldığımı söylemek istiyorum.

Bütün bunlar nesnel veriler. Ancak bu nesnel verilerin Kürdistan halkının, Rojava parçasının haklı, meşru talepleri ve geleceği açısından yorumlanması gerekiyor.

Bizler bir olayı değerlendirirken;  tarih ve toplum bilincimize, ahlak ve vicdanımıza, toplumların maddi yaşam yasalarına, mazlum Kürdistan halkının özlem ve arzularına, yaşadığımız tecrübelere, evrensel hukuk ilkelerine danışıyoruz. Bireysel, aile, aşiret, parça, örgüt, parti hesap ve menfatı değerlendirme ölçütlerimizin dışında bırakıyoruz.

Rojava’da durum nedir, yada asıl meseleye gelelim.

Bundan 9 ay öncesinde bir makale yazmıştım ve o makalede “Federal Kürdistan Hükümetine ve Mesud Berzani’ye Rojava’ya ilişkin yanlış bilgi veriliyor” kanaatindeyim, demiştim. Aynı sözleri bundan üç ay öncesinde yazdığım bir makalede tekrarladım. Şimdi de tekrarlıyorum. 1988’den beri takip ettiğim Mesud Berzani’yi ilkeli, namuslu ve değerlendirmelerini rasyonel bulduğum bir lider olarak tanıyorum. Kendisine karşı sonsuz sevgi ve saygı  duyuyorum. (isteyen 2010’daki sözlerime bakabilir)  Ancak Rojava ve PKK’ye ilişkin kendisine verilen bilgilerin son derece yanlış ve yalan olduğunu da tekrar tekrar belirtmek istiyorum.

PKK I, Konferansı belgelerinde önemli belirlemeler var. Bu belirlemeler daha çok Mehmet Karasungur’un verdiği bilgiler çerçevesinde yapılmış. 30 yıl öncesinde belirlenmiş bu belgelerde aynen şöyle deniliyor. “Kürdistan, parçalanmış, paylaşılımış,  değişik ülke sömürgeleri altında uzun süre maddi yaşamını sürdürmüş bir ülkedir. Uzun süre bu biçimiyle maddi varlığını sürdürmüş  olması nedeniyle değişik anlayış ve yaşama biçimlerinin hakim olduğu sosyal ve siyasal bir yapıya dönüşmüştür. Bu durum, her parçayı kendi gerçekliği içinde değerlendirmeyi ve ancak stratejik iç ittifak güçler olarak kabul etmeyi gerekli kılmaktadır” deniliyor.

1992, 95, 97 ve 2000’de PKK bu belirlemeye karşı çıktı. Savaşlar, kavgalar oldu. Ancak aynı noktaya vardı.

19 Temmuz 2012’de Rojava’da kurulan Yüksek Kürd Konseyi, bu tecrübenin olumlu ve güzel bir örneğiydi. Umutlandık, heyecanlandık.

Güney parçamızda yaşanan bu acı deneyimler şimdi de Rojava’da gerçekleşiyor. Budala olmaya gerek yok. Gerçek neyse odur. Ve bize düşen bu gerçeğin gerekenlerine göre bir düşünüş ve davranış içinde olmaktır.

YPG, Rojava’da ordu biçiminde örgütlenmiş durumda. Kuzey için PKK ve HPG, Güney için KDP -YNK Peşmerge ne ise Rojava için PYD ve YPG odur. YPG Rojava’nın meşru silahlı gücüdür. Tek söz ve hepsi bu kadar. PKK, KDP, YNK, başkaca Kürd partileri ve Federal Kürdistan Hükümeti de bunu kabul etmelidir, kabul etmek zorundadır.

Rojava'da PYD dışında silahlı bir başka güç faaliyet gösterebilir mi? Buna gerek var mı?

Teorik anlamda evet. Ancak pratik gerçeklik uygulama ve tecrübelerimiz hayır diyor.  

Devrim mücadaleleri ve Kürdistan tarihinin bize öğrettiği deneyim şu:

“Aynı coğrafik alan ve demografik yapı üzerinde iki silahlı güç aynı adan faaliyet gösteremez”

Bunun için ne devrimci duygular ne de yurtseverlik duyguları çatışmaların önüne geçmiyor/geçemiyor.

Bu çerçeveden baktığımızda askeri eğitim görmüş ve gizlice Rojava’ya geçmek isteyen 75 El Parti militanın yakalanıp sorgulanmasında toplumsal çıkar açısından herhangi bir sorun yoktur. Yüksek Kürd Konseyine bağlı asayiş de bu anlamda görevini yapmıştır. Bunda gocunacak bir durum yoktur/ olmamalıdır.

Bu nedenle Fedaral Kürdistan Hükümeti'nin Fişhabur sınr kapısını kapatması fahiş bir hata olarak değerlendirilmelidir. En kısa sürede bu hatadan dönülmesini arzu ediyoruz.

YPG, her ne kadar Rojava için meşru bir güç ise de bu meşruiyetini yine meşru ölçüler içerisinde sürdürmek zorundadır.

Adam kaçırmak, adam öldürmek, keyfi tutuklamalar, iktidar olmanın keyfi baskısı, ayırımcılık, başka parti, örgüt ve yapıların barışçıl çabalarına  karşı tehammülsüzlük, kitleler nezdinde onun meşruiyetine gölge düşürür.

Tekil durumlarda bu tür sorunlar suç ve suçlu babında değerlendirilir. Ancak genelleşme halinde YPG’nin meşruiyeti tartışma konusu yapılır/yapılmalıdır. Buna da müsade edilmemelidir.

Burada El Parti Sözcüsü Said Ömer’in “YPG’liler Kürdistan bayrağını yırttı” sözüne de değinmek istiyorum.

656 yılında Hz. Ali, Muaviye ve Ayşe’ye bağlı güçler arasında amansız bir savaş olur. Savaşın ilk iki gününde Hz. Ali’ye bağlı güçler üstünlük kazanır. Üçüncü günde ise Amr İbnül As’ın komutasındaki askerler mızraklarının ucuna Kuran ayetlerini geçirerek hücuma geçer.

Hz. Ali bunun bir savaş hilesi olduğunu ve bu sahtekârlara aldırmamasıını ister. Ancak savaşçılar Kurana karşı el kaldıramayacaklarını söyleyerek savaşmaktan vazgeçer.

Sonuç: Kerbela...

Kürdler çağdaş ve demokratik değerlere saygı duydukça varolabilirler. Ancak demokrasi, bir aptallık projesi ve uygulaması değildir. Kürdler demokrasi budalası olmamalıdırlar. Demokrasi adına başkaca güç ve odaklardan yönlendirelen silahlı gurupların varlığını kabu l etmek, anarşiye, kaosa davetiye çıkarmaktır. Kürdler ve Kürd davası için Diyarbakır istasyonunda Kürdçe bir ıslık bile çalmamış olanların Rojava’da düdük çalmalarına bu nedenle müsade edilmemelidir. Ben, bunları 1994’te yaşadığım Fıra Filistin’den  (Şam Zindanı) çok iyi tanıyorum.

Sonuç olarak KDP, PKK, YNK ve başkaca Kürd örgütleri YPG’nin varlığına saygı göstermek, otoritesini kabul etmek zorundadırlar. YPG’in, Yüksek Kürd Konseyi’nin emir ve talimatlarına bağlı kalmasını istemekten başka bir seçeneklerinin olmadığın bilmek durumundadırlar.  

Rojava’nın kurtuluşuna katılmak isteyen başkaca silahlı güçler ise YPG’nin de tabi olduğu YKK denetimi altnda Rojava Kürdistanı Silahlı Kuvvetler Komutanlığı biçiminde ulusal bir örgütlenmeyi talep etmelidirler. Tersi durum kötü niyet olarak değerlendirilmelidir.

Hüseyin Turhallı

Yorumlar

"Kürdler çağdaş ve demokratik değerlere saygı duydukça varolabilirler. Ancak demokrasi, bir aptallık projesi ve uygulaması değildir."

Bu cumle kurdler icin can alici oldugunu cok iyi bilmeliyiz. Ve ozelikle PKK geleneginden gelen tum orgut ve partilere.

Baskalara demokrasiyi getirecegiz diye kendimizi yok etmeye niyetinde olmayalim. Baskalarin haklarini dusunecegiz diye Kurdleri iktidar etmeyi red etmek dogru degil. Bununla Demokratik ozerkligi ve mahale meclislerin ulkeyi yonetmesini kabul etmemeliyiz.

Muslum cikip PYD iktidar hevesli degil diyor. NEDEN degil? Ayip bir seymi? Kurdler derhal mahale ve halk meclislerin ustunde bir adam gibi iktidar kurmali. Masud Barzani secim ler olmadan kimse kimsenin ustunde hakimiyetini kurmaz demesi kadar dogru bir sey yok. Bati Kurdistan secim yapmali, parlamantosunu kurmali, anayasasini kurmali, profesiyonel ordulasmali. Halk PYD yi iktidar ederse adam gibi iktidar olmali. Halk meclislerin arkasia siginmak ne profesioneliktir nede erkekliktir. Turklere, Araplara, Farslara devlet gibi yonetilmek yakisiyorsa neden kurdlere yakismiyor? Parlamanto istedik diye ayipmi ediyoruz?

Hewal Huseyin hukuk kanunlarin cercevesinde Bati Kurdistan icin cok guzel genis aciklamis. Kendine kurd ve insan diyebilen her insan bu gerceklere intraz etmez. Gercekleri örtbas ederek binbir sahtekarca idealar ileri surenlerin eleri dunya hukumdarlarin, tc nin ve para servet ögruna ihanet kontra gizli guclerin elerindedir. Yukardaki yaziya bir kurd ve Kurdistan davasina inanmis hic bir sahsi menfaat ve cikarim olmadan sadece temiz dunyalarimin dusuncelerile aynasi oldugundan imzami atiyorum. Tabiki burda binbir cesit kontralar gecmisin kini veya bugun mal mulk ögruna ayri dusunceler binbir koyuda cikaracaklardir. Buyrun aktarsinlar bay kontralar ama benim ve Huseyin gibi gercek isimlerile. Gercek isimlerile kontra ajanlar yazma cesaret edemezler cunku binbir karanlik kimlikleri teshir olur devrimci kamoyunda. Onlari kure halki taniyor gizlemeye gerek yoktur. Bohovis hayvani gibi kafasini toprak altina sokarak pis kokular fiskirarak degil buyrun özgur meydanlara

başta bunu diyeyim..işte benim bildiğim tanıdığım saygı duyduğum ve kalemine,yüreğine,beynine sağlık diye bileceğim aydın kişlik tam da budur.yanlışa karşı durmak doğruyu alkışlamak budur..yorum eklemeye gerek duymuyorum her şeyi ayan beyan yazmışsınız hele o muaviye munafıklığı misalın her şeyi ortaya seriyor aynen katılıyorum çönkü gözlerimizle gürüyoruz hani demişsin ya istasyon meydanında kurde ıslık çalmayanlar güney ve rojavada düdük çalamaları işte kurdun munafık tayfası tamda bunlardır /kuran da bir ayet var munafıkları işaret ediyor ONLAR Kİ MÜSÜLMANLAR BİR CEPHEDE KAYIP VERDİKLERİ ZAMAN 'SİZE DEMEMİŞMİDİK (CİHADA) GİTMEYİN DİYE' AMA KAZANILAN GANİMETLERİ PAYLAŞMASI SIRASINDA BİZDE DESTEK VERMİŞTİK HANİ BİZİM PAYIMIZ? DİYE SORARLARDI.işte kurdun munafıkları da aynen büyle yapıyorlar.güneyden bir ihale almak için TIR kamyon dolusu yalanlarla gidiyorlar rojavada pastadan dilim koparmak için en kutsal degerleri istismar ediyorlar sayın BERZANİ nin yanlış bilgilendirilmesi konusunda da size katılıyorum am bence eninde sonunda yalanlar ortaya cıkacak her şey rayına oturacak.....Jİ KELEHA AMEDÊ SİLAVÛ RÊZ SERKEFTİN.

Diğer yorumlarınız için bir şey diyemem ancak Hz. Aişe ve Muaviye'yi Hz. AIi'ye karşı bir saftaymış gibi göstermeniz yanlış.

Hz. Aişe Muaviye ile hiçbir savaşta birlikte savaşmamış...

Hz. Aişe Cemel savaşında, Muaviye ise Sıffin savaşında...

Saygilar Sayin Hüseyin.Size katilmakla berber.YPG Kendini Tam Ispatladi Rojava halkimiza ve hata baska Halklarda.Ornek Afrinde Halep te Til temir de Remelen de .Dehasi Serekan ye Savasinda Peki Kim savas Meydaninday di kim Sehidler verdi? Halada veriyor ve vermesinde dewam etmesine kesin Gözüküyor.Bilyormusun kurdlerin en Lanetli Ruh Yapisi nedir biliyormusun? Basta Biri birini cekememezlik ve Bireysel menfat.Bir Söz Varya Yigiti üldür Ama Haki Yeme diyor.Icimizde ki Ihanet hem kardesini üldürüyor hemde hakini da yiyiyor.Kurdler in icindeki Igrenc kisilikler Öyle varki hic bir Toplumda Bulamasin.en vahimi Olanda Bu tipler kurdistan halkini icinde tavan bulmasi ve kendileri de yasam alan bulmasidir.ve üstelikte kendilerinide hakli görmesi hata kendileri Kurdistan Halkin kahramani Gibi bir görüntüyüde vermesi .en vahimi olan Beko Ewanin igren onun gibi oynanamasi ve onlarin planlai tuturlmasi.birde Bizim bazi kurd onderlide onlara Alet olmasi.Allah Bizim Öncülere Akilversin Ne diyelimki

Sevgili Turhalli Arkadas,

yazinizi okuduktan sonra, yazi Kurdhalkinin cikarlarini korumayi mi esas almis ?

yoksa Kurd örgütleri arasinda olmasi gereken iliski bicimi ve nasil olabilirligini mi tartismis ?

Yoksa biraz bireysel duygulardan mi etkilenmis ?

Maalesef Kurdlerarasi saglikli iliski bicimlerini su anda kurulmasi gerekiyor, hatta daha da sagliklisi daha önceden kurulmus olmasi gerekiyordu.

Bu anlamda Stratejik dusunuldugundede YPG nin tek temsilci olarak görülmesini korkunc birhata ve yanilsama olarak algiliyorum.

Firih Filistin üzerine olan tecrubeyle  Kurdler arasi ilsiki bicimleri ve nasil olmasi gerektigi gibi konular belirleyici olamazlar. ( Senin Firih Filistin tecrubenden ben bir kac gün senden sonra gectim ve hatta senin ordan gectigini ve ordaki yekiti-KDP lerle neler yasadini da duydum)

Özcesi YPG tümpyle Suriye yönetimiyle calisiyor. Ya hesaplari yanlis olup Essad düserse ?? neolaacak ?

Kurd halkinin ( Batidaki) kaderini Essad la olan bir ittifaka baglamak aynen Lotto oynamaya benziyor.

Diger ihtimal ve PYD nin antidemokratligi da göz önüne alindiginda, Kurd halkinin cikarlari acisindan bence Diger Örgütlerin birlesip hatta silahlanmsi sadece ve sadece Kurd halkinin cikarlarina olabilir

Selam ve sevgilerimle

GOV  Kurdo

 

 

Sayın Turhallı; 

gerçkekten yurtseverlik duygu ve düşünceleriyle yazılmış olan ve Kürt insanının menfaatlerini ön plana alan yazınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum. bu arada YPG ve PYD yi Esed ile işbirliği içinde gösteren kimseler YPG'nin esed ile olan çatışmalarda verdikleri kayıpları Holywood senaryosu falan mı sanıyorlar... YPG ve direnen Kürtleri suçlayanlar eğer gerçekten mertliğin m'sine sahiplerse onlar da alsınlar ellerine silahlarını ve haseke'yi mesela kurtarsınlar esedin elinden ya da Halep'te Kürtleri müdafa edip bir iki mahalleyi de onlar alsalar diyorum. 

Sayin H. Turhanli, YPG  nin Rojavanin tek mesru gücü oldugunu savunuyorsun bilmem yaniliyormuyum.Bunun dogrulugunu kanitlamak icin. Neredeyse Islamin ortaya cikisindan bugüne kadar neler yasanmisa düzmeye calisip YPG yi paklamaya calisiyorsun. Yani laf kalabaligi yapiyorsunuz. Ayni cografya üzerinde birden cok silahli güc vardi ve halende var oldugunu sana yazayim. Bir kez güney Kurdistanda PDK Pesmergeleri, YNK pesmergeleri ve diger basurlu Kurt örgütlerin pesmergeleri vardi. Hakeza Iran Kurdistanin da PDK-Iran, Komela, PJAK pesmergeleri varmidir yokmudur ? Vardir degilmi. Simdi bak sorun bir cografya üzerinde iki silahli güc olmaz demen direk söylemesende dolayli olarak YPG disinda bir gücün olusmasina karsi oldugunu savunuyorsun bilmem anlatabildimi ? Rojavada gecmiste de YPG bir dizi siyasi cinayet isledi ve bugunde bu yanlislarinda israr ediyor. Son olarak El Parti kadro ve üyelerinin tutuklamasi..

Kurt hakina ve müccadelesine zarar veren ve düsmana yariyan bu olaylar PYD'nin Rojavada kendi disinda baska bir Kürt  gücnü istemediginden kaynaklaniyor. Aynen  PKK nin gecmiste Kuzeyli Kurt örgüterine ve bugun yaptigigi gibi. Demem oki bu PKK ve PYD'    nin sekter ve benmerkezci anllayisindan kaynaklaniyor. Sonuc olarak PKK ve PYD'nin bu anlayisi ükemizi bölüp parcaliyan  sömürgeci devletlere hizmet etmektedir. Bence tüm Kurt yurtseverlerin PKK ve PYD'nin bu anlayisina karsi net bir tutum sergilemeidirler. Yoksa genel anlamda birakujiye karsi olmak bir sey ifade etmez.

Edt'den

Sn. Sinan "Brakujiye karşı olmak bir şey ifade etmez" diyen yorumunuzun "Laf kalabalığı yapıyorsunuz" diye devam eden cümleleriyle birlikte anlaşılması için yayınlıyoruz. Sorun senin vaya benim bu veya şu düşüncede olması değil, bu tür düşüncelerin destek bulmasıdır.

Bir de YNK ve KDP peşmergeleri varmış..... Her iki gurup ta ayrı bölgelerde  (Bahdinan ve Soran) bulunmalarına rağmen 1967'den 2007'ye kadar yani 40 yıl aralıksız çatışmış ve binlerce peşmergenin katline neden olmuşlardır.

Bizim düşüncemize göre ezilen halkların kendi arasında çatışması, savaşması ahlaksızlıktır. Ahlaksızlığa pirim vermeyeceğiz.

Saygılar

  Sayin Kürt  örgütleri, lütfen birbirinize saygi gösterin ve yanlis yapmayin, birlik olun, Kürt halki size bunu emrediyor, eger bu düsmanca tavirlarinizdan vazgecmezseniz halk sizi alasagi eder, ona göre iyi düsünün, düsmanlari bize güldürmeyin. Daha ortada fol yok yumurta yok, birbirimizi yiyiyoruz. Ilkel kabile ve asiretci dar görüsleri hemen terkedin, yoksa Kürd halkinin özgürlük mücadelesini heba ederiz.

   Hangi Kürd partisi olursa olsun birbirimize saygili olun ve tek hedefimiz olan Bagimsiz birlesik demokratik Kürdistan Cumhuriyeti olmalidir.Herkes aklini basina almali.

     Biji yekbuniye Kurden

  

Sayın turhanlı bir gerçeğe parmak basmıştır ve doğrudur..siyasi ,ekonomik ve politik kaygılarala oluşturulacak her silhlı örgüt brakuji neden olacaktır..Bunun  ülkemizde sayılmayacak kadar örnekleri çoktur..Rojavada beğenelim beğenmiyelim silahlı bir örgütlrnme çıkmış kürtleri esad,muhalif ve işbirlikçilere karşı savunmaktadır...eğer varsa yanlışlıkları eleştirelim ama,YPG ye karşı askeri bir örgütleme yaratmak kürt halkına hiç bir faydası olmayacaktır zarardan başka..İsteyen herkes örgüt ve parti yüksek kürt konseyinin emride olan YPG'ye katılabilir..nihayetinde böyle bir çok örgüt ve parti kaltılmış ve şehitler vermişlerdir...Bir çok yerde nusracılarla birlikte kürt halkına karşı savaş verenlerin kudi hasasiyetlerle askeri bir güç olma ne kadar samimi?...Eğer PYD buna izin verise,ilerde olabileceklerin sorumlusu olmaktan kendisini kurtaramayacaktır....

sayin Turhanli,

 

Tabiki ezilen bir halkin örgütlerinin kendi arasinda savasmasi  ve siddet uygulamasi kabul edilemez ve ahlaksizligin ta kendisidir.  Ama siz YPG yi mesru digerlerini gayri mesru görürseniz taraf olursunuz ve YPG nin yaptiklarini bir noktada destekler konumuna düsersiniz. Siz PKK saflarindayken PKK'nin diger Kürt örgütlerine sadirmasina ve siddet uygulamasina karsi dursaydiniz belki bugün YPG rojavada El Parti ve digerlerine siddet ve tutuklama ceseretini gösteremezdi ama siz kadrolar olarak buna göz yumdunuz ve bu siddet bugün rojavada devam ediyor.  Kurdistan bayragini her kimki yirtar ve yakarsa ne kadar savasirsa savassin onun Kurtlügünden ben süphe ederim.

Turhalli taraftir.

Dün PKK taraftariydi, bu gün PKK'nin uzantisi PYD'yi aklamaya calisiyor.

1- Kürdistan isgal altinda bir sömürge degil midir? Isgal altindaki bir toprak parcasinda  özgürlesmek isteyenlerin siahlanmalari ve özgürlükcü örgütler kurmalari hak degil midir? Isgal altindaki bir ülkede silahli özgürlük güclerinin yer degistirme hareketlerini düsmandan gizli yapmalari zorunlu degil midir? 

Buraya kadar olan sorulara verilecek yanit evet olmalidir.

Silahlanmak sadece tek bir örgütün hakki midir? En güclü veya en cok silahli gücü olan parti ülkenin agasi midir? Sadece onun borusu mu ötmelidir? Her partinin kendi silahli gücü olmasi dogru mudur? Her partinin kendi silahli gücünün buliumasi ic barisa hizmet eder mi?

Bu sorulara verilecek yanit da hayirdir.

Peki düsman güclü, özgürlükcüler gücsüz ve biri biriyle catismali olurlarsa kim kazanir?

Ic barisi tesis etmek ve kazanmak icin, tüm özgürlükcü silahli gücleri, tüm örgütlerin altinda birlestigi bir konseyin (cephe veya meclis) emrine vermek gerekmiyor mu?

Anonimusu'un dedigi gibi Turhalli dün PKK'nin adaletsizliklerine karsi ciksaydi bu gün de PYD'nin hatali tutumina karsi cikardi. Ama ne yazik ki 'tanirim yi cocuktur'un Kürd versiyononu ortaya koyuyor.

gönül dilerdi ki bir hukukcu olarak adil davransaydi, Kürdistan toplumuna yol gösterici olurdu.

Tenkit etigi KDP-YNK ise catismali cizgiden birlik cizgisine gelerek ,demokrasisi kötü islese bile özgür bir Kürdistan olusturdular.

PYD ise kurucu babasi PKK gibi ya emrime girersiniz ya emrime gireceksiniz diye dayatiyor. Bu da dagilmanin yoludur ki, Kürdistanlilardan cok TC'nin  arzusudur.

TC'nin arzularini hayata gecirmek, ne kilikta yapilirsa yapilsin ve ne ile bezenirse bezensin sadece  TC'ye hizmettir.

 

 

       Yazi tam anlamiyla adam gibi yazi,yaziyla ilgili bütün komantarlara göz attim,yapilan kritiklerin cogu laf olsun torba dolsun türünden.Herkesi razi etmek mümkün olmadigina göre, dogruyu ve bu isi bilenler yazmaya ve aydilatmaya devam edeceklerdir. Eline saglik xali hus....

bazi naiv yorumcular birakuji diye adlandirdigimiz kurdun ic savasinin ulusta ve toplumda yarattigi derin yaralarin ve travmalarin bilincinde degiller.

1-Kurd ulusunun ülkesini ele geciren ve kurdlerin dewletlesmesine engel olan düsmanlar tarafindan kurd ulusunun her daim kendi icerisinde sawasmasini armanclayan BIRAKUJI,durulmus gibi göründükten sonra bile actigi yaralar kurdistan sömürgecileri tarafindan hep canli tutulur.Yaranin kabuk baglamamasi icin her daim yara kazilir ve kashindirilir.

2-Kurdistan sömürgecileri icin en ekonomik,en etkili,en kestirme operasion olan BIRAKUJI yada kurdun birbirine kirdirilmasi kurdler icin en pahali,en akilsiz,en yaraliyici,en derin,en zararli operasiondur.

3-Sadece kurd parti ve örgütlerinin birbirine sawas acmasi degil,ayni zamanda düshman dewletler tarafindan desteklenen ve tetiklenen asiretler savasi,koruculuk sistemi,mezhepler savasi bu spektrumda ele alinmalidir.

4-Yukaridaki yazida dile gelen "Mesud Barzaninin yaniltilmasi" ve PKK ye iliskin ani reaksionlarin bir cok sebebi temelini gecmiste yasanan BIRAKUJI den almaktadir.

5-Sistematik ve programli olarak genis bir spektrumdan yürütülen bu operasyonlarin aktuel olan rojava örnegindeki gibi,75 kisinin hududu izinsiz gecmesi veya silahli egitim gördükleri icin cereyan ettigini düsünmek naiv ve vahimdir.Hewler deki Paktin dinamitlenmesini hedefleyen bu olay Barzani nin ulusal önderlik yönündeki pratik adimlarina preventive cabalardir.

6-Olayin zaman,eylem ve planlama dimensionlari kurd yazar ve yorumcularini bir ciddi düsündürmelidir.Ayrica TC nin dünyada tam rezil oldugu bir süreci yasadigini ve epey xirpalandiginida hatirlatayim.

Kurdler artik petrol,para,parti,ordu ,halk ve kismen özgür topraklara sahip oldugu icin derhal,yarin gec olmadan dewletlerini ilan etmelidir.

Rojava muhalifleri "min kew jî divê,min xew jî divê" stratejisini terketmelidirler.Sn.Turhalli da yazilarinda "ne demokrasisi ulan!" intibasi uyandiran üslubtan kacinmalidir,diye yazayim.

meli-mali türü yorum yazmayi kendimde hak görmemin sebebini modaya uyum saglama cabasi olarak görünüz ve lütfen mazur görünüz.

hürmetlerimle

sayin Turhali  kurdler arasi savasin ahlaksiz oldugunu söyluyor dogru  evet ama apo diyorki biz  15 bin kisiyi ic infaz olarak yaptik .bu bir ahlaksizlik degilmi bence dik alasi hemde tc yetkililerine tatli gorunmek icin. sayin turhali iyi niyetinde kimi seyleri soyluyor kuskum yok ama  pkk e ve cevresine benim sahsen inancim yok otuz yildir taktik falanla halki halen kandiriyorlar lutfen herkes biraz gercekci davransin suriyede de ayni sey tekrarlaniyor  bakin hic bir sey istemiyorlar talepleri sadece birilerine gunu geldiginde iyi bekcilik yapsinlar diye

can atiyorlar .salihin ne soyledigi pek anlayan varmi ya .dedigi sey suriyenin butunlugu ve ankarada mit le cay icmek vay halimize vay  sol dusunceli tüm turkiyeli kurdler  hepsi ayni kafadar turk sol guclerin ne takilip politika

yapmaktir. eh güc kurdlerde secilmek sol ve tirklerde ha babam ha .güney kurdistan isi biti beyler diger parcalar muhim kurban olduklarim barzani kurdistan bayragini beyaz sarayda dalgalandirdi turkiyeli kurdler bayragi tanimiyor.saygilar

turhaliya tamamiyle katilamam

1.pyd nasil bi cözüm stretejisi var aciklasin Güney modelimi yani federasyon otonomimi aciklasin.Kuzey bi gun cesaret edip guney modeli diyemedi gerci her modelden dem vurdular bence pyd de dem vurmaz

2herkes biliyor pyd öcalana ve kandile bagli onlar 4 parcada serbest pdk niye yasak?kaldiki dbk kararinda ortak askeri guc var kordinide ypd olir anlasabilirler ,.secim $art halk ne istiyor kimi istiyor yapilsin madem demokrasi deniliyor.guneyde parlemontada dahi pkk imza topliyor tum siyasiler öcalana azadi beyani veriyor niye  rojavada pyd desin benden baska guce izin vermem bu ne lahana tursusu o zaman guney dese bende burda hic sizin gucunuzu örgutlenmesini kabul etmem hak vermen lazim(karsiyim tabii)herkes her yerde yüksek stretejik millli cikarlar dogrultusunda ortak haraket edebilmeli

welhasil yazi tek tarafli bence ypg biraksin bdk rolini oynasin tek merkezden yada ortak askeri komiteden yönetilen itifak askeri güc kurulmalidir halk secimiden sonra hukumetin emrine girilir.

 

 

 

 

min duh bi tirkî nivisand ezê Îro jÎ bi kurdî binivÎsim...min di şîroveya xwe ya duh de rastî û durustÎya nêrînû şÎroveya birêz TURHALLİ anî bun ziman.lê dema ku vê sibehê min şÎroveyên xwndevanan xwend min dît ku vanên ku birêz TURHALLİ danasîna wan anîbûn ziman vane derketine qadê û xwe li erdê dixin vana ji xwe tu xemeke wana KURDİSTANÎ nîne tenê di xewnê xwe de şerê tevgera azdîya kurd dikin û vêga jî ra dibinû rû dinin berê xwe didin PYDê li gorî vana PYD alî girê rejîmê ye ma ku PYD alîgirê rejîmê bûna ew şerê li eşrefîyeyê  li şêx meqsûd û li her devera rojava tê kirin û ewqas ciwanên kurd jiyana xwe ji dest didin ligel êlû eşîrê bavê we tê kirin? ma hîna doh deh kes ji dîlên azadiya kurd û endamên PYDê di girtîgeha helebê de bi hovane hatin kuştin gelo hun çiqas pê êşiyan? YPG tenê şerê rejîmê nake li hêla din şerê çete û pêxwesê wekî we jî dike hî du meh berê bûn li serê kanîyê bi dehan endamên çeteyan kuştin di nava wan de KURDên ji AMED û RİHAYÊ derketin  gelo van kesa divêya li hember YPGê şer bikira yan li hember dujmunê kurd bikira? bese bes ma heta kengî hunê dujmunîya gelê xwe bikin? çêkin ava bikin partîyên xweyên siyasî vaye wê piştî salekî helbijartin çê bibin wê giranîya we derkeve holê..bi çamûr avêtinê çê nabe vê ya ji bîr mekin hun çiqas çamûrê biavêjin hunê ew qas di çamûra xwe de bi fetisin.ROJ Bİ ÇAMÛRÊ NAYÊ TEYANDİN...pirsa girîng hun siyaseta ROJAVA dikin ma çima ewqas TİRKÎYA WE XURTE? na naaa hun siyasetê nakin bes hun dujmunî dikin...

Kendine gerilla diye katilmis insanlari hain diye katletmenin Brakuji yaftasiyla gecistirilmesini beklemek güven vermez.

Benim vatan askiyla savasa giden cocugumu Ajan diye öldür cigerimi yak, utamnadan bir de hain damgasi vur. Benden de bu harakati desteklemmi bekle, olacak sey mi?

Sen nasil hakli olarak TC cinayetlerinden hesap sorulsun diyoesan, ben de emri verenin cezalandirilmasini istiyorum. Lider Öcalan mi, o halde o sorumludur.

Özür dilerimle olmaz, yetkisi elinden alinacak, bir daha görevini kötüye kulanma firsati bulmayacak. Bu da icimizi sogutmaz ma Ulusumuz icin bagrimriza tas basariz artik!

Bu millet binlerce Öcalan'dan üstün yaratmistir, gene yaratir.

Yorumlarınız moderatörlerin onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.

Filtered HTML

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br> <p>
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Rojname Kurdish News