ala kurdistan
Ey Reqîb

Kürt

Berlin’de 1915 Soykırımı ve Kürt, Ermeni, Asuri-Süryani ilişkileri konferansı

IKMG (Le Monde Diplomatique Kurdî yayın firması), Dr. Bilgin Ayata, Recep ve Nuran Maraşlı tarafından organize edilen Konferansa konuşmacı olarak Abut Can, Dr.Bilgin Ayata, Hovsep Hayreni, Erdem Özgül, Recep Maraşlı, Ali Haydar Koç, Nilay Özok-Gündoğan, Rûken Şengül ve Yavuz Aykan katıldılar.

Öcalan’ın Mektubu, Besê Hozat’ın ‘lobi’lerini reddetmiyor! – Ahmet Önal

Öncelikle Öcalan’ın mektubu, analitik olmaktan ziyade, eklektik bir içeriktedir. Böyle olunca aktüel siyasi hedeflerine uygun kaleme alınmıştır. Zira, Öcalan’ın 1993 ve özellikle 1999’dan sonraki paradigması Kürdistan ve otokton halklardan ziyade, Türkiye eksenlidir.

Sayfalar

Rojname Kurdish News

Siyaset

Kürt halkının tarihsel olarak iktidara mesafeli duruşu, yaşamı birleştirici, sürdürücü karakteri ve topluluk halinde yaşayıp savunmacı yaşamın formlarında ısrar etmesi bugüne kadar varlığını sürdür

Analiz

ABD’nin güncellenmiş Bağdat hesapları tutmazsa İran’ın Irak üzerinden Suriye-Lübnan-Filistin’e uzanma imkânlarını yok etmek için Sünni üçgeni bir tampon bölge olarak yeniden öne çıkartabilirler.