ala kurdistan
Ey Reqîb

Medya

Sfenks’in Sakalı (ve Kerkük) Kürt Politik Safdilliliği Üzerine Notlar-Mehrdad R. Izady

Bağımsızlık ilan etmenin size uluslararası bir konum kazandıracağını, Birleşmiş Milletler nezdinde size ifade hakkı getireceğini, sizi uluslararası yardım alma niteliğine kavuşturacağını ve size yönelik bir saldırının uluslararası hukukun ihlali anlamına geleceğini görmüyor musunuz?

Sayfalar

Rojname Kurdish News