ala kurdistan
Ey Reqîb

oy

Milli İrade, Seçimi Değil, Koalisyonu Zorluyor - İbrahim Ö. Kaboğlu

 

“Millȋ irade” nedir? Anayasa hukuku ve siyaset bilimi öğretisinde çok tartışmalı olan bu kavram, seçim ve sonuçları açısından şöyle somutlaştırılabilir: Teker teker oy hakkını kullanan seçmen oylarının toplam olarak görünümü ve siyasal gruplara dağılımı.

Sayfalar

Rojname Kurdish News