ala kurdistan
Ey Reqîb

paradigma

Türkiye'de Paradigma Değişimi ve “Derin Kürdistan Aklı”-Zulkuf Azew

Kapitalist dönemin en önemli başarısı kitleleri gönüllü aptallaştırabilmesi, hatta köleleştirebilmesidir. Kendi çıkarlarının nerede olduğunun rasyonel bir analizini yapamadan, kitleler egemen yapının çıkarlarının kendi çıkarları olduğu yanılsamasının etkisinde ömürlerini geçirirler.