ala kurdistan
Ey Reqîb

Röportajlar

Kürdistan İslami Hareketi'nin Başkanı H.Ahmet Turhallı'yla Röportaj-Hülya Yetişen

El Ezhar Üniversitesi'nde İslam Hukuku ve Medeni Hukuk alanında yüksek tahsil yapmış, medrese kökeninden gelmiş ve şu an Civaka İslamiya Kürdistan (CİK) Kürdistan İslami Hareketi’nin  Başkanlığını yürüten  Hafız Ahmet Turhallı'ya

Kürdistan Özgürlük Partisi Genel Başkanı Mustafa Özçelik'le Röportaj-Hülya Yetişen

Siyasal partiler demokratik sistemin vazgeçilmez ana unsurlarıdır. Bir ülkede, bir toplumda demokrasinin olup olmamasının ana kıstası o ülkede demokratik esaslara dayalı “çok partili” sistemin olup olmadığıyla ölçülür. Demokratik sistemin asgari kuralı budur.

Sayfalar

Rojname Kurdish News