ala kurdistan
Ey Reqîb

Kaybolan Dillerin 18 tanesi Türkiye’de

 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün Tehlike Altındaki Diller Dünya Atlası yenilendi. Daha önce 1996 ve 2001 yıllarında yayınlanan Atlasın Mart 2013 versiyonunda dünyanın dört bir yanından 2 bin 500’den fazla dil yer alıyor. Bu dillerden 18 tanesi de Türkiye’de bulunuyor.

 

Atlasta yer alan diller beş farklı kategoride değerlendiriliyor:

1- Kırılgan: Çocukların çoğu bu dilleri konuşuyor ancak genellikle sadece evlerinde aileleriyle kullanabiliyorlar.
2- Kesinlikle tehlikede: Çocuklar bu dilleri artık evde anadil olarak öğrenmiyor.
3- Ağır tehlikede: Aile büyükleri ya da yaşlı nesillerin konuştuğu diller. Ebeveynler dilleri anlasa da çocuklarıyla ya da kendi aralarında konuşurken kullanmıyorlar.
4- Ciddi tehlikede: Dili konuşan en genç bireyler büyük ebeveynler ve daha yaşlı nesiller. Onlar da dile tam hakim değil.
5- Yok olmuş diller: Dili konuşan son kişi de hayatını kaybetmiş. Dile sadece yazılı kaynaklardan ulaşılabiliyor. 

 

Dilin ismi: Abhazca
Durumu: Kırılgan
Dünya genelinde konuşan kişi sayısı: Farklı tahminlere göre 125 bin
Bölgeler: Abhazya, Türkiye, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Ortadoğu ve Batı Avrupa'daki diaspora toplulukları
Konuşulduğu ülkeler: Gürcistan, Rusya Federasyonu, Türkiye

 

 

Dilin ismi: Abazaca
Diğer isimleri: Tapanta
Durumu: Kesinlikle tehlikede
Dünya genelinde konuşan kişi sayısı: 2002 Schulz tahminlerine göre 31 bin
Bölgeler: Rusya Federasyonu'nda Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nin bazı yerleri
Konuşulduğu ülkeler: Rusya Federasyonu, Türkiye

 

Dilin ismi: Adığece
Diğer isimleri: Adıgece, Batı Çerkesçe
Durumu: Kırılgan
Dünya genelinde konuşan kişi sayısı: Farklı tahminlerin ortalaması 300 bin
Bölgeler: Rusya Federasyonu'nda Adige Cumhuriyeti ve komşu bölgeler, Türkiye, Ortadoğu ve Batı Avrupa'daki diaspora toplulukları
Konuşulduğu ülkeler: Irak, İsrail, Makedonya, Rusya, Suriye, Türkiye, Ürdün. 

 

Dilin ismi: Kapadokya Yunancası
Diğer isimleri: Ürgüpçe, Anadolu Yunancası
Durumu: Yok olmuş
Dünya genelinde konuşan kişi sayısı: Bilinmiyor (2005 yılında Mark Janse ve Dimitris Papazachariou Yunanistan’ın kuzey ve orta kesimlerinde halen bu dili konuşan kişiler olduğunu keşfedene kadar dili konuşan kimse olmadığını düşünülüyordu.)
Bölgeler: Nüfus mübadeleleri öncesinde Kapadokya, Konya'nın Sille, Kayseri'nin Faraşa köyü ve komşu köyler
Konuşulduğu ülkeler: Türkiye

 

Dilin ismi: Gagavuzca (Güney Balkan)
Durumu: Ağır tehlikede
Dünya genelinde konuşan kişi sayısı: Elde veri yok
Bölgeler: Makedonya'nın güneydoğusunda Strumica, Yunanistan'ın kuzeydoğusunda Evros (Meriç) bölgesi, Edirne'nin Surguç bölgesi
Konuşulduğu ülkeler: Makedonya, Türkiye, Yunanistan

 

Dilin ismi: Hertevince
Diğer isimleri: Hertevin
Durumu: Ciddi tehlikede
Dünya genelinde konuşan kişi sayısı: Bin
Bölgeler: Siirt’in Pervari ilçesi yakınlarında bulunan Hertevin köyü (Bugün konuşanların neredeyse tamamı yurtdışında yaşıyor, Türkiye’de konuşan kişi dört kişi var)
Konuşulduğu ülkeler: Türkiye 

 

Dilin ismi: Hemşince
Diğer isimleri: Homşetsi
Durumu: Kesinlikle tehlikede
Dünya genelinde konuşan kişi sayısı: Elde veri yok
Bölgeler: Türkiye’nin kuzeydoğusu, önceleri Orta Asya’dan Gürcistan’a sınır dışı edilenler (Batı Ermenicesinin bir diyalekti olduğundan SIL International tarafından ayrı bir madde olarak değerlendirilmiyor)
Konuşulduğu ülkeler: Türkiye

 

Dilin ismi: Ladino
Diğer isimleri: Judezmo, Yahudi İspanyolcası, Sefaradca, Haketia (Fas’ta kullanılan ismi)
Durumu: Ağır tehlikede
Dünya genelinde konuşan kişi sayısı: 400 bin
Bölgeler: Geleneksel olarak Yunanistan ve Türkiye, özellikle de Makedonya ve Trakya’daki tarihi yerler, Balkanlar, Kuzey Afrika’da Fas, Ceuta, Melilla, Cezayir; Türkiye’deki 10 bin civarında kişinin çoğunluğu İstanbul’un Balat ve Hasköy semtlerinde yaşıyor, Yunanistan ve Balkanlarda yaşayanların sayısı Holokost’tan sonra çok azaldı, Kuzey Afrika’da dil ortadan kayboldu.
Konuşulduğu ülkeler: Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Fas, Hırvatistan, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Türkiye, Yunanistan

 

Dilin ismi: Kabardeyce
Diğer isimleri: Kabarca, Kabartayca, Doğu Çerkesçe
Durumu: Kırılgan
Dünya genelinde konuşan kişi sayısı: Farklı kaynakların ortalaması 650 bin
Bölgeler: Rusya Federasyonu’nda Kabard-Balkar Cumhuriyeti ve Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti, Türkiye ve Ortadoğu’da diaspora toplulukları
Konuşulduğu ülkeler: Rusya, Türkiye

 

Dilin ismi: Lazca
Diğer isimleri: Lazuri
Durumu: Kesinlikle tehlikede
Dünya genelinde konuşan kişi sayısı: 2001 tahminlerine göre 130 bin (Şişirilmiş bir rakam olabileceği belirtiliyor)
Bölgeler: Rize’nin Pazar, Ardeşen, Çamlıhemşin ve Fındıklı ilçeleri ile Artvin’in Arhavi, Hopa, Borçka ve Sarp ilçeleri, Sarp’ın bir kısmı Gürcistan tarafında Acar Cumhuriyeti’nin bir parçası, Sakarya, Kocaeli ve Bolu’da aynı zamanda 1877-78 Savaşı sırasında mülteciler tarafından kurulan Laz köyleri var.
Konuşulduğu ülkeler: Gürcistan, Türkiye

 

Dilin ismi: Mlahsô
Diğer isimleri: Batı Süryanicesi
Durumu: Yok oldu
Dünya genelinde konuşan kişi sayısı: Kısa bir süre önce tükendi (Konuşan son kişi İbrahim Hanna 1998’de hayatını kaybetti)
Bölgeler: Diyarbakır’ın Lice ilçesi yakınlarında iki köy; tüm sakinler Suriye’ye göçtü
Konuşulduğu ülkeler: Türkiye

 

 

Dilin ismi: Pontus lehçesi
Diğer isimleri: Pontusça, Pontus Rumcası
Durumu: Kesinlikle tehlikede
Dünya genelinde konuşan kişi sayısı: 300 bin (Genel olarak bu rakam veriliyor)
Bölgeler: Türkiye’de ve Gürcistan’da Karadeniz kıyıları, Of ve Sürmene’de halen konuşanlar var ancak çoğunluğu Yunanistan’a göçtü; Rusya’nın güneyi ve Kafkasya’da da göçmüş bazı gruplar yaşıyor
Konuşulduğu ülkeler: Ermenistan, Gürcistan, Rusya, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan

 

Dilin ismi: Romanca
Diğer isimleri: Çingenece, Romani, Romca, Çingene dili
Durumu: Kesinlikle tehlikede
Dünya genelinde konuşan kişi sayısı: Matras 2002 tahminlerine göre 3 milyon 500 bin
Bölgeler: Birçok Avrupa ülkesi özellikle Doğu-Orta ve Doğu Avrupa, Balkanlar
Konuşulduğu ülkeler: Arnavutluk, Avusturya, Belarus, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Hollanda, İsviçre, İtalya, Karadağ, Letonya, Litvanya, Makedonya, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Ukrayna 

 

Dilin ismi: Suret
Diğer isimleri: Asuri Yeni Aramice, Keldani Yeni Aramice, Süryanice, Yeni Süryanice
Durumu: Kesinlikle tehlikede
Dünya genelinde konuşan kişi sayısı: Poizat ve Sibille’in verileri üzerinden 2008 tahmini 240 bin
Bölgeler: Irak Kürdistan’ı, Batı İran Azerbaycan’ı ve Kürdistan’ı, Suriye’nin Türkiye sınırı yakınları; Türkiye’de konuşan yok; konuşanların çoğunluğu Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ve Avustralya’da diasporada yaşıyor
Konuşulduğu ülkeler: Ermenistan, Irak, İran, Suriye, Türkiye

 

Dilin ismi: Turoyo
Durumu: Ağır tehlikede
Dünya genelinde konuşan kişi sayısı: Poizat ve Sibille’in verileri üzerinden 2008 tahmini 50 bin
Bölgeler: Geleneksel olarak Mardin’in Midyat ilçesi civarında konuşuluyor; konuşanların çoğu İsveç ve Almanya’ya göçmüş durumda
Konuşulduğu ülkeler: Suriye, Türkiye

 

Dilin ismi: Batı Ermenicesi
Durumu: Kesinlikle tehlikede
Dünya genelinde konuşan kişi sayısı: Farklı kaynaklardan elde edilen tahminlere göre 50 bin
Bölgeler: İstanbul, Hatay’ın Samandağ ilesinin Vakıflı köyü
Konuşulduğu ülkeler: Türkiye

 

Dilin ismi: Zazaca
Diğer isimleri: Zâzâ Lisânı, Dımılki, Zazaki, Kırmancki, Kırdki, Sobé, Zonê Ma
Durumu: Kırılgan
Dünya genelinde konuşan kişi sayısı: 1998 Paul tahminlerine göre 2 milyon
Bölgeler: Tunceli, Erzincan, Elazığ, Bingöl, Erzurum’un Hınıs ilçesi, Sivas’ın doğusu Muş’un Varto ilçesi, Kayseri’nin Sarız ilçesi, Diyarbakır’ın kuzey ve batı kesimleri, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi ve komşu ilçelerde bazı küçük alanlar; Avrupa’da bu dili konuşan çok sayıda göçmen var.
Konuşulduğu ülkeler: Türkiye

 

Mynet.com

 

Yorumlar

Kurmanci neden bu listede yok anlıyamadım tc kuruluşundan günümüzedek 5 milyon kürt asimile yoluyla türkleşmiştir 5 milyonu ise asimilasyon sınırındadır araplar sasani imparatorluğunu yıktıklarında kürtlerle persleri meccusi (zerdüşti) diye kılıçtan geçirdi zorla müslümanlaştırdı zamanı geldi bu zorla müslümanlasan persler bağımsızlıgını kazandı sonra nemi yaptılar arap gibi düşünmeye başladılar zerdüşti olarak kalan persleri baskı kıyım toplu katliam ve göçle yok ettiler şu an iranda birkaç bin zerdüşti kalmıştır hindistanda ise milyonun üzerindedir  burada anlatmak istediğim şu bir halkın dış nedenlerden dolayı bir bölümü başkalaşirsa ve güç o başkalaşan toplumun elinde ise başkalaşan başkalaşmıyanı zorla kendıne benzetir.zerdüşti persleri iranda araplar yok etmedi müslüman persler yok etti adıyamanın besni ilçesi bundan 100 sene önçe kürdtü şimdi türkleşmiştir yeminli kürt düşmanı olmuştur erzincan eleğzığ sivas erzurum  malatya antep adıyaman buraların tükleşmiş kürtleri devlet desteği ile türkleşmemiş kürtlerini baskı altına almıstır kendine benzetmeye çalışmaktadır ileride bu iller dahada çoğalacaktır bütün kürd şehirlernini kapsıyacaktır yani kürdleri türkler değil türkleşmiş kürtler asimile ederek tarih sahnesinden yok edecektir not roma imporatorluğunun yıkılmasının en büyük nedeni hıristiyanlaşan romalılardır

Tüırkiye/KURDİSTAN'ın da  iki Kurd Lehçesi/şiwesi war biri :Kurmançki digeri Kırdki-zazaki 'dir.

Dil bilimcide degilim,ama anliyorumki bu prowaqatif  we sinsi bir DİL ille hazırlanmış  bir senaryo dur bu yazı-k

Resmi axızlarda duyduxumuz,tüırkiye de ( Qanla toplatılmış-toplama tüırk milleti) 77 milled 'den oluşuyor deniyor. Yedi'den yedmiş yediye kadar (Heftan heta hefti heftan ) 77 'den-18'i çıkarın kalanından gayrı mislim (azınlık milledler) ERMENİ,'leri, ermenice gizliden konuşanlar'ın dışında ,birazda rumlar (rumca diyeyim 'bilmiyorum' hangi dilde konuş-duklarını ) 25 milyonluk Kurd Milledinin yasaklı ,kesilmiş, dili Ulan ,Kurdçe iki lehçe (KURDİ :Kırmançki,Zazaki-dımılki) Kurd dili'ni DE saysak sadece ÜÇ dili yok edemediler pekkötü geriye kalan 73 milled'in dilini ne yaptılar ? wehşice tüırkçe yut-uyorlar  yamyam gibi..

bizimkier araplara, asurilere tv kanallari açiyorlar ama zazaca'ya bir sey yok (kimse demesin zazalar gelmiyorlar, tv zazaca olursa gelirler). Paris Kürt enstitusu, veya digerleri zazaca için hiç bir sey yapmiyorlar. Birileri biz kurd degiliz diyince de vay efendim ajandir, ergenekondur....

Yorumlarınız moderatörlerin onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.

Filtered HTML

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br> <p>
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Rojname Kurdish News