ala kurdistan
Ey Reqîb

Seçim Ve İttifaklar-Nurettin Yıldırım

24 Haziran olarak belirlenen ama her türlü hileye açık ve hiç de özgür ve adil olmayacağı ilk günden belli olan bu baskın erken seçimler yapılacak.
 
Türkiye’nin bir erken seçim kararı ardından rejimin her iki tarafın iktidar ve muhalefet partileri arasında rekabet ve ittifaklar meselesinde yanyana gelmezlerin elele tutuşup alelacele sıfır baraj üzerinden ittifak ve blok oluşturma meselesi kesinlikle bütünüyle Kürtlerin ulusal kazanımlarına yönelik bir hamledir. Nihayetinde Türk ırkçı, inkarcı, tekçi sistemin bütün parti ve bileşenleri HDP’yi bitirme amacıyla iktidar ve muhalefetiyle iki blok, iki bileşen halinde seçime girme kararı almışlardır. Bunların birinde temel bileşeni İktidar partisi AKP MHP ve BBP den oluşan Türkçü, milliyetçi , İslamcılardan oluşan faşist ekibin “Cumhur” ittifakı olurken, diğerin de ise CHP, İYİ Parti, SP, DP gibi yine sağ sol, islamcı, Türkçü, muhalefet bileşenlerinin oluşturduğu gerici“ Millet” ittifakıdır.
 
Bu seçimler devletin belirlediği konsept dahilinde yürütülüyor.
 
Seçimde hedeflen oyunun ana kurgusu kürtlerin oyun dışı bırakılması, yalıtılaması ve mümkünse siyaseten yok edilmesi üzerinden gitmektedir. Belli ki; Türk siyasi partilerinin ve kurumlarının hepsi devletin kürt karşıtlığı tarzındaki konseptiyle örtüşen sonuçlar dahilinde çalışmalara onay veren bir tutum sergilemişlerdir.
 
Iktidar ve mehalefetin bütün siyasal partilerinin Iki ana blok ve ittifak şeklinde seçimlere girme yönündeki kararları ardından meselenin iç yüzünü daha iyi açığa çıkarmış oldu. Her şeyin ayrıntılarıyla çok önceden düşünülüp, planlanlandığı, hem devletin ve iktidarın, hem muhalefetin ve siyasi partilerin bilgisi kapsamında bu sürece gidildiği anlaşılmıştır.
 
Her iki ittifakın da Kürt inkarını, kürt düşmanlığını ve kürt karşıtlığını içinde barındırması bütün gerçeği çıplak bir şekilde ele vermektedir.
 
Yine ittifakların bütün öteki etnisteleri dışlaması, haklarıyla birlikte yok sayması, onların nasıl bir gericilik ve ırkçılık içinde yer aldıklarını dahası nasıl bir karektere sahip olduklarını göstermiştir. Bu öz ve biçimde aynileşip, ırkçı hassasiyetler ve duygularda tekleşmenin ortaklığıdır. İslamist süni, milliyetçi, Kemalist, harmanlanmasından Türkçü bir birliğinin ve anlaşmasının tezahürü şekkinde bir araya gelmişlerin topluluğudur.
 
Bu iki ittifak bloğunun temel özellikleri göründüğü gibi aynıdır. Aralarındaki farklar, nüans farklarıdır. Birinde Türk suni İslam öncelemesi, diğerinde Türk, İslam, kısmen laik, Kemalistlerden mütteşekil giden bir sıralanıştan bahsedilebilir. Her iki taraf da karma bir yapıdan oluşmaktadır. Bu ittifaklar teklik düzeni içinde farklı siyasal gelenekten gelenlerin bölüşerek, ayrışarak parçalar halinde iktidar ve muhalefet şeklinde yeniden konumlandılar. Bu yeniden kümelenme konumlanmanın en temel gerekçeleri birbirleriyle mücadele ve rekabetten çok, esasta Kürtlerin ve değerlerine karşı mücadelenin bulunduğunu ve HDP’nin olduğunu, HDP’yle oluşacak ve gelişecek olan gelişmelerin önünü almak olduğu çok açıktır.
 
Türk seçim blok ve ittifağının önceledikleri hedefler kürdlerdir.
 
AKP,MHP, ittifakı neyse CHP, IYI parti, SP ve diğerleri de odur. Her iki tarafında HDP’yi dışlamasının nedeni aynı ve benzerdir. Kürtleri siyaset denkleminin dışında tutmak ve siyasetten bitirmektir. Özelikle kuzey Kürdistan’ da halkın seçimlerde gösterdiği duyarlılık bunları rahatsız etmektedir. Halkın öz iradesini ve siyasal tercihlerini engellemek, ipotek altına almak ve siyasetin dışına atmak gibi bir hedefleri vardır. Özellikle Kürtlerin Türkiye’nin siyasi denklemi içinde önemli bir siyasi aktör olarak görünmesini istememektedirler. Eskiden olduğu gibi silik, iradesiz, kimliksiz ve belirsiz hale bırakmak, o eski günleri yeniden var etmektir. Bunun için parlamento dahil her alanda kürtlerin kendilerine has kurumsal temsiliyetine yol vermemek islemiyorlar. Olanları da bu şekilde varlıklarını sonlandırmaktır.
 
Geçmişte bu engellemeyi yüzde on barajıyla başarabiliyorlardı. Ancak bu oyunun ve engelin 7 Haziran 2015 seçimleriyle aşılmasından sonra Kürtler bütün engelleme bentlerini söküp atmışlardı. Az veya çok, yeterli veya yetersiz Kürdler HDP bağlamındda kendi öz güçleriyle siyaseten önemli bir aktörü
 
haline gelmeyi başardılar. Engellerin bu şekilde aşılması nedeniyle devlette ve Türk siyaset kurumunda bir hazımsızlık ve panikleme baş gösterdi. Devletin iktidar ve muhalefetiyle 7.Haziran ve 1. Kasım 2015 seçimlerinin sonrasında rejimin bütün bileşenlerinin konsepti içinde geliştirdikleri o malum saldırılar ve gerçekleşen tutuklama ve kayyumlar, kıyımlar, katliamlar furyası gelip geçti. Bütün bu yaşananlar çok ağır bir tasfiye dönemin uygulamaları olarak tarihe geçti.
 
Şimdi seçimle geliştirilen yeni ittifak konseptlerinin ne anlama geldiğini, geleceğini bu yakın geçmişin uygulamalardan da anlaşılmaktadır. Bu uygulamaların geçmiş ilişkilerle paralel ve onların bir devamı olarak devreye sokulduğunu daha iyi anlıyoruz. Konsept aynıdır. Bu oyunlar çökertme planınının bir versiyonu olarak da devreye sokulması anlamına geldiği açıktır.
 
Biliyoruz ki, Türk devletinin Kürt ulusal mücadelesinin Kürdistan’da ve Türkiye’de halkta bulduğu siyasi karşılık ve bunun toplumun her alanındaki yansımaları rejimim ve devlet için bir felaket anlamında sonuçlar yaratmıştır. Böyle bir algının gelişmesine yol açmıştır. Devlet bu sonuçların telaşı içinde bir çıkmazı halen derinden yaşıyor. Bölgesel ve uluslarası düzlemde beliren Kürt yükselişi rejim üzerinde sarsıcı etki yaratıyor. Bu nedenle rejimin kendi egemenlik alanında gördüğü bu yükselişi kesmek istiyor. Kürt mücadelesinin bütün birimlerine, maddi manevi bütün dinamiklerine, bilincine, birikimine, siyasal, ekonomik, kültürel değerlerine her cepheden yönelmeyi esas almaktadır.
 
HDP’ de bloklar ve bileşenlerden oluşan bir partidir.
 
HDP bileşenlerinin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olması ona çok önemli avantajlar sunmaktadır. Demirtaş kişiliği, donanımı ve becerisiyle legal siyasette çok önemli bir liderdir. Bunun halkdaki karşılığı belidir.
 
HDP ne kadar Türkiye partisi yada bloklar partisi olsa da, özü itibarıyla ana bileşeni Kürtlerden oluştuğu dağ gibi ortadadır. Dolaysıyla HDP biçimiyle ne kadar Türkiye partisi bir görünümse, içerik olarak bir o kadar Kürdistandır. Bununda özelikle belirtmekte yarar var. Bunun için ortaya çıkan tablo aynı zamanda kürt seçmenleri nazarında bir referandum kadar değer taşımaktadır.
 
HDP’nin bir yasal siyasi parti ve hareket olarak Türkiye çapında kendini konumlandırması ve haklardan özgürlüklerden yana olan bütün güçlerle aynı bileşen içinde yer alması ve ortaklaşması pek tabiki en doğru olanıdır. Türkiye’de mevcutlar içinde HDP dışındakilerin hepsinin gerici bir odak olarak rejim savunuculuğunu yapmaları HDP pozisyonunu alternatif olarak daha güçlü ve belirgin hale getirmiştir.
 
Türkiye’deki demokratik güçlerin Kürdlerin yanında yer alıp, HDP’de odaklanması ve orada bir blok halinde birlikte haraket etmelerinin kendileri açısından ne kadar gerekli ve anlamlı olduğu açıktır. Bu ilişki ve ortaklığın daha da genişletilmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu seçimde başarmanın en önemli ayaklarında biri de buradan sağlanan gelişmeler olacaktır.
 
Diğer önemli bir husus ve başarmanın en belirleyen tarafı ise; HDP’ nin bir Kürd yapılanması olarak da bütün Kürd bileşenlerini de içine alacak şekilde seçim ittifakları kurması ve bunu ete kemiğe büründürmesi olacaktır. Kürd ulusal demokratik kazanımlarının korunması ve geliştirilmesi temelinde yanyana gelmek ve seçimde aynı irade doğrultusunda yol almak üzere birliktelikler, ortaklaşmalar yaratmak çok önemlidir. Çünkü bu seçimle geliştirilmek istenenlerin hedefinde kürtler vardır. Kürdler: Kürd meselesi söz konusu olduğunda en az kendi düşmanları kadar her şeyi bir tarafa bırakıp bir araya gelip birleşme gereğini hissetmelidirler.
 
HDP’nin de bir konsepti olmalıdır.
 
Bu seçimde geniş bir konsepti olmalıdır. Belirlenmiş bir konsept içinde başta Kürdlerin en geniş desteğini almak üzere Türkiye’deki bütün öteki halkları etniseteleri ile birlikte devletin, sistemin ve iktidar, muhalefetini oyunlarını bozacak gücü göstermek zorundadır. Hile ve oyunlarına çomak sokarak, bozmak ve bu oyunda bir aktör bir taraf olarak var olduğunu, güçlü olduğunu göstermek gibi bir görev ve sorumluluğu taşımaktadır. Bunu mutlaka başarmalıdır.
 
HDP’ nin bu seçimde başarıyla çıkması durumunda Kürtler,bütün ötekiler ve Türkiye demokrasi güçleri siyaseten çok önemli bir başarı elde edeceklerdir

Yorumlar

Kurdler ittifak yapacak parti ile

ister Erdogan

isterse 

inci

 

syriye ve Iran konusunda

kurdlere

ve abd ye

guvence

vermeli.

 

bunun disinda

kurdler ya boykot

yada eski canavari secmeliki

 

abd bu Iran ve suriye konusunda

antlasma

yapabilmeli

Hüseyin Turhallı kullanıcısının resmi

Güzel, gerçekçi ve öngörülü bir yazı.

Sanki ben yazmışım gibi.......

Yazarı teşekkürler

Yorumlarınız moderatörlerin onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.

Filtered HTML

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br> <p>
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Rojname Kurdish News