ala kurdistan
Ey Reqîb

Türkiye ve Kürdistan’da Oyunlar ve Çözüm(3)-Dursun Ali Küçük

*Türkiye demokratik ve özgürlükçü ve sosyal adaletten yana bir partiye kavuşmayacak mı?
Türkiye de her seçim cambazlıktır.
Öyle bir sistem kurulmuşki; devletin resmi partileri dışında ve birbirine benzer politikaları, sağlı sollu, soslu, İslamcı ve dinci, Türkçü vb savunanların dışında nedense bir parti ortaya çıkmıyor..
Bırakalım sol ve sosyalist, gerçek anlamada sosyal-demokrasi ve özgürlükleri savunan bir parti bile çıkarılmadı..
Bu Türkiye’nin yüzyıllık ayıbıdır..
Bu açıdan Türkiye’nin sol, demokrat ve sosyalistleri Kürdistan’a ve Kürtlere akıl satmasınlar…
Satılcak akıl vermeler sömürgeci egemen kafaya girer..
Hele ilkin kendi hesaplarınızı veriniz.
Türkiye’de neden demokratik ve özgürlükçü, ekonomik açıdan sosyal adalet ve halkın çıkarlarını gözeten bir parti çıkmadı ve çıkmıyor…
Kaderiniz bu mu?
Yerel seçimlerdir.. Bakın Latin Amerikanın eski sosyalistleri ve değişik ülkelerdeki sol ve demokrat partiler büyük şehir belediyeleri de dahil önemli mevziler sağlıyorlar…
İşçi sınıfı egemen partilerin elinde, büyük çoğunluğu devlet partileri gibi düşünüyor…
Sosyalizm için sınıfta kaldınız ama demokrasi ve özgürlükler, ekonomik paylaşım, emekçilerin yararına poltikalar üretip ve buna göre örgütlenmede ciddi bir etkiniz yoktur..
Türkiye’yi sağlama alan egemen güçler Kürdistan ve kürtlere yöneliyorlar..

*Ne yapılmalı:
Hepiniz diyorsunuz ki; “CHP tabanı sosyal demokrattır”. Ben aynı kanıda değilim.. Demokrasiye eğilim duyanlar olabilir.
Ama neticede toplumun herkesimine hitap edecek bir program ve en önemlisi politika ve örgütlenme gereklidir.
İlk iş gerçek anlamda demokrat ve özgürlükçü bir parti kurmaktır.
Bu yapılmadıkça CHP etekleri altında faşizme karşı mücadele teraneleri elden düşmez.
Çaresizlikten hep CHP vb partilerin kapısına gidersiniz..
Eskiden ne deniyor du?
“Devrimciler, militanlar, hatta “teröristler bu işleri 30-40 yaşlarına kadar yaparlar. Sonra uslanırlar. Ev aile vb sahibi olurlar”.
Neredeyse egemenlerce konulan bu kuralı geçerli hale getireceksiniz.

*Birleşmiyorsunuz..neden?
Kaç tane sol sosyalist, demokrat vb grup var… CHP içinde hatta diğer partilere eğilim duyan liberal-demokrat kesimler var.. Aydın ve sanatçılar var..
Sisteme ve gidişata her zaman tepki duyanlar var..Ezilenler ve emekçiler var…
Başta bunlara yaklaşacak ciddi poltika ve örgütlenmeler gereklidir. Bu olmazsa olmaz…
Hep değerlendirme yapıyorsunuz ama örgütlenme ve politika yok.. Parti ve hareketlerde tepelerde duranlar hep değerlendirme yapıyor… Başkasını değerlendiyor.. Hepiniz sanki aydın kesiliyorsunuz..
Poltika ve örgütlenmeden kaçıyorsunuz..
Birleşin ve kurun; demokrat, özgürlükçü, Kürtlerin haklarına saygı duyan, adil paylaşımı ve ezilenlerin çıkarlarını gündeme koyan bir partiyi kurunuz.
Çeşitli ülkelerde bunun örnekleride vardır.

*Türkiye’de demokrat ve sosyalist ve liberalizmi kapsayan, çağımızın değişimlerini yerelde örgütleyen bir parti kurarsanız Türkiye halkı adına sistem partilerine alternatif olursunuz..
Ne kadar görüş var o kadar parti ile bu işler yürümez. Isterseniz partilerinizi koruyun. Ama yasal ve ciddi iş yapacak bir parti çatısı altında bir araya geliniz.
Birleşiniz kime diyorsunuz?
İşte ilkin sizler birleşiniz.
Böyle bir parti olursa seçim ve çeşitli konularda Kürdistani partilerle ittifaklar kurabilir. Seçimlerde vb aynı blokta yer alır.
Kürtlerin yükünü hafifleteceğiniz gibi en çokta kendi yükünüzü hafifletirsiniz.
Yoksa istesenizde istemesenizde düzen partilerinin yedeğine düşmakten kurtulamazsınız.
HDP ile bu iş yapılamaz. Pratik bunu gösterdi. HDP’ye dayanarak Türkiye de belediyeleri almanız zordur. Ancak kendiniz örgütlenirsiniz, Türk halkı bunu benimserse HDP vb partiler destek sunabilir.
CHP’ye sunacağına size sunar vb değişik çeşitli taktikler gündeme gelebilir…
Bende biraz akıl size verdim, hep siz verecek değilsiniz ya(!)…

*Kürdistan’da ne yapılmalı:

*Başta HDP olmak üzere herkesim kendini yeniden gözden geçirmeli…
Bunun başka yolu yoktur.
“Başarılı olduk, faşizmi gerilettik” söylemleri ile yaşanan eksik ve olumsuzlukların ve yetersizliklerin üstü örtülemez.
*İlk ortaya çıkan HDP’nin mevcurt eş başkanları ve yönetim anlayışı ile bu işler yürümez ve yetersizlikler düzeltilemez.
*Bu yönetim oldukça Türkiye’de “stratejik oylar” hamleniz CHP ye yazıldığı için dönüp sizi vurur. Bunu unutmayınız.
*Kürt yurtseverliğini milliyetçilik diye kötülemeyiniz.
*İlk çıkıştan bu yana Kürt hareketlerinde yurtseverlik önemli bir vurgudur.
*Türkiyelilik ve Türkiyelileşme çoktan çöktü, bunu tereketmek en doğrusudur.
Bakınız bu seçimlerde Türkiye’de seçimlere girmediniz, demek ki Türkiyelileşme tutmuyor..
*Bazı yerlerde HDP oy düşüşleri yaşadı. 100 üzerindeki belediyeler 68 düştü.
Bana baskıları ve yapılan kuşatmayı ve saldırıları vb anlatmayınız. Onun farkındayız. Kürdistansaki muhafazakar Kürt oyları AKP den alınmadığı gibi bir miktar düşüş vardır.
*HDP CHP vb lerine kazandırdı, resmi partiler hiç bir yerde HDP’ye kazandırmadılar. Uzak durdular, sadece bazı sözlerle bedeva destekler aldılar..
*Türkiye’nin büyük şehirlerinde Cumhur İttifakı geriledi ve kaybetti. Siyasetten bu olumlu ve çelikileri değerlendirilebilir.
Sözkonusu Kürtler olunca CHP’yi karşınızda bulursunuz.
“Malazgirt zaferini birlikte kazandık, Çanakkalede birlikte savaştık” hikayeleri ve yanılgılarına düşmeyiniz.
*HDP kilit partisi rolündedir. Bu doğru. Ama bu somut ittifak veya geçici, aylık ve günlük taktikler üzerine oturmalıdır. Bedeva, Birinci dünya savaşında Türklere kazandırdık. Ama kendi sırtımıza saplanacak hançeri hazırladık.

*Atamalarla artık belediyeciği götürmek zorlaşmıştır. Bölge ve il özellikleri hesapa katılmadan işler zordur..
*Seçimler ve yerel seçimler bir mevziydi. Kayyumlara önemli ölçüde darbe vuruldu.
*Bu HDP ile işleri sağlıklı götürmek zordur. Politika, program vb gözden geçirilmeldir. Köklü bir değişime ihtiyaç olduğu açıktır.
Kürdistan ve Kürtlerin temel taleplerine Kürdistan’da ve Kürtlere dönük poltikada yeni koşullara göre dönmek, bunda ısrarlı olmak öenmlidir.
Düşünce ve kimlik erozyonuna son vermeniz önemlidir. Entegrasyon girişimlerini reddedemezseniz işleriniz zorlaşır..
HDP Türkleri kazanamaz. Türkiye’ye yeni parti gerekli, buda Türklere dayanmalı. Türkiye’yi kurtarayım derken, Kürdistani gelişmeleri ve ruhu, işgale karşı çıkışları, demokrasi ve özgürlüklerin önceliklerini gözardı etmeyelim.
*Türk ve demokrat, sosyalist , liberal, anarşist, kadın hakları temsilcileri vb vb yeni bir parti örgütlesinler.
Yoksa Kürtler onların yükünü kaldıramaz. Başka alanda kendini yeniden hadef yapar. Birde Türk halkı içinde ciddi bir karşılığı olmaz.
İttifak, ilişki, blok, cephe vb vb çeşitli zenginliklere dayanacak birlikler vb olmalı ve gereklidir. Türkiye’nin demokratikleşmesine destek veririz. Kendi ülkemiz, halkımız ve temel taleplerimiz bizler açısından önceliklidir.
*Kürdistan da en geniş ittifak ve cephe, ulusal birlik her zaman gerekilidir.
Biz kimlen birlikte olmayız diyenlerle fazla uğraşmaya gerek yok.
Bırakalım onlarında kendini deneme hakları vardır.
Ulusal-demokratik cephe ve birlik anlayışını herkesime kadar uzatmak önemlidr. Herkes ve farklı görüşte olan kişiler, şahsiyetler, aydınlar ve bütün halk kesimleri kendini orada görmelidir.
Başka türlü sömürgeciliğe karşı işimiz zorlaşır…
*Urfa’da Saadet partisini desteklemek büyük bir yanılgıdır. Bu yanılgı, Suruç dışında kazanılan belediyelerin kaybedilmesine tol açtı. Urfa ve Gaziantep te seçime gireceksin. Önemli olan kitleni ayakta tutmaktır.
Eh bizim yöneticiler herkese veriniz derse kitle nezdinde bir inandırıcılığı ve tutarlılığı kalmaz, sonuçta zararlı çıkılır.
*CHP ve Saadet partisi ezilmiyor en fazla devlet pastasından yer verilmiyor. Onların derdi pastadan pay almak.. Peki biz niye pastadan pay olmalarına destek veriyoruz…

*Bağımsız, demokratik ve birleşik bir küdüstan uzun amacını hiç bir zaman reddetmeyiniz. Devlet bize haram herkese helal diyenlere uymayınız.
Bunu terkeden sonuçta mahvolur ve Kürtlerin desteğini yitirir.

*PKK ve KCK karşıtlığı veya onlara alternatif olmak türünden politikalar tutmaz.
KCK’yi eleştiriyorsanız, sömürgeciliğe karşı alternatif olunuz. Herşeyi PKK ve KCK eleştirisi temelinde yapanlar Kürdistan politikasında yer alamaz. Bu politikasızlıktır.
Türk sömürgeciliğine karşı örgütlenme ve tavır koyarsanız ve bu temelde örgütlüğünüz olduğu zaman gelişme şansınız olur.
Yoksa kendi etrafınızda dönüp durursunuz. Lafta federal ve hatta bağımsız Kürdistan demek sizi kurtarmaz ve yetmez.

*Kısaca HDP “çözüm sürecinin” ürünüydü. O da uçup gitti..
Yeni yollar ve yöntemler aramazsanız halk bu şekilde size uzun süre katlanamaz.
Pozisyonunuzu, tavır ve politikalarınızı değiştiriniz. Vitrini değiştiriniz..
Halk sizi uzun süre taşıyamaz.
Bunu anlar ve düzeltmelere giderseniz geleceğiniz olur.
Yoksa kısır döngüden kurtulamazsınız…
Düşün, düşün.. Düşün…
Ve gözden geçir….
Yenilen ve yürü…
Dursun Ali Küçük
Nisan 4.2019

Yorumlar

Yahu HDP nin kendisi bir birliktir.Neredeyse sosyalist denebilecek herkes HDP de toplandi.Legal mucadeyi benimseyip HDP disinda kalan ve CHP zihniyetine mesafeli hic bir sol hareket yok Turkiye'de.HDP Kurtler agilikli bir birlesik sol projedir.Ayni sekilde illegal alanda da birlesik devrimci guc birligi var yani Turkiye'de Kemalizmin etkisinden uzak sosyalist denebilecek kesimlerin hepsi Kurtlerle legal ve illegal alanda birlik halindeler.Gucleri var mi yok mu veya ne kadar o ayri mesele. Mesele Turklerin cok koyu bir sekilde milliyetçiligin etkesinde olmasi, Turklerde bagimsiz sosyalistler ço azdir, cogu zaten Kemalizmin etkisinde idi, iste konjuktor degisti, PKK one cikinca Kurt meselesindeki tutumlari onlari zorladi.Devletin baskisi ve milliyetciligin, kemalizmin etkisi ile zaten cogu sagcilasti, devletle butunlesti geriye kalan alevi yada Kurtler PKK ye meyletti.Biraz diger azinliklar da var mesela pomaklar, arnavut gocmenleri, çerkezler, lazlar vesaire. Yani HDP nin disinda kalan sosyalist denebilecek hatta liberal denebilecek kimse yok.HDP HADEP yada digerlerinin devami degildir daha farkli, daha genis bir projedir o nedenle oylari yuzde 11 civarinda konsolide olmustur HADEP ve benzerlerinin oyu yuzde 7 yi gecmemistir. HDP bilesenleri icindeki Turkiyeli sosyalistler HDP'den ayrilip bir parti kursalar fazla bir gucleri olmaz ve CHP nin kuyruguna takilmak zorunda kalirlar.Mesela TIP kuruldu, iki milletvekili HDP araciligiyla meclise girdi, bagimsiz bir sey denemeye calisiyorlar ama çok zor, CHP ye takilmasalar iyi nitekim ODP liler, Haziran Hareketi vesaire cogu CHP cevresindeler.Yani çok zayif bir ihtimal bagimsiz kalmalari ve guc olmalari.Cunku Turkiye'de kemalistleri yedeklemeden bir sol hareket çikamaz, Turkler milliyetçi ve ataturk sevdalisidir, Deniz Gezmis bosuna asil Ataturkçuler biziz demiyordu, Ataturk'u karsisina alan hiç bir hareketin yasama sansi yok Turkler acisindan.O nedenle Turkiye sosyalist hareketi ya PKK nin etkisinde ya da Kemalistlerin etkisinde varolabiliyor. Ucuncu bir yol yok onlar için.

Heja Ali.
Kurd u Kurdistani yazmaniz §ahsen beni sevindiriyor.
Vatansiz ve devletsiz solculuk ve ùmmedi vatansiz ve devletsiz Alivilik ve demokratik Islam ùmmedilik yazanlarin tamami tùkendi.
Siyasete esas olan vatanimiz Kurdistanin istiklàl ve hurriyeti ilà devlet temsilini esas alan siyaset yazmaktir.
Turk solu olanlar kendileri kendileri ilà bari§ik deyiller.
Bize gelmeleri samimiyeten deyil.
Yazarsam sansùr olur.
HDP bari§ sùrecinin partisidir demeniz makul ve makbul bir yorumdur.
Tutmadi ama demokratik Turkiyede israr yada Kurd milli siyasetinden uzak durmak siyasette yonlendirici ruh halidir ve Kurdistani deyildir.
Turk solu bundan bize geldi.
Tabi Turk devletininde Mihrac Vurallari var.
Son cinayetler her Kurdin ùzùntùsù ve endi§esidir.
Islam demokrasiyi kabul etmez ama hilèbàz taktiklerinin tutmasi biz Kurdlerin zafidir.
Bana gore islami partilerin iktidar oldugu her islam devleti cihadist,Fetihkàr ve enfalci çete devletidir.
Tipki TC,iran,irak ve Suriye gibi.
Balkan devletleri islama çin sedi oldu.
Haydutlarin hedefi biz Kurdler ve vatanimiz Kurdistanin farkli halklaridir.
Kurdistan §ehir belediyelerini iyi yonetilirse Kurdistan devletide kurulup yonetilir.
Buradaki onem yetenekli diplomali insanlarimi vatanimiz ve ulusumuza hizmet için milli goreve cagirmak ve onlarin yaraticiligini ulusumuzun refahini ve mutlulugunu in§a etmek.
Kurdistani in§a etmek için yaratici ve ùretici akle sahib Kurdistanin vefali ve sadakatli evladlarini goreve davet etmek.

Yorumlarınız moderatörlerin onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.

Filtered HTML

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br> <p>
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Rojname Kurdish News