ala kurdistan
Ey Reqîb

Ruslar/İngilizler/ Şeyh Ubeydullah/Kazıl Altınlar- Hüseyin Turhallı

1887 Osmanlı Rus savaşında Osmanlılar 210 bin km kare toprak kaybederek büyük bir hezimete uğrar. Bu savaşta Ruslara karşı başarılı muharebeler yürüten Şeyh Ubeydullahê Nehri Osmanlı Sarayı tarafından ilgi ve iltifatlarla karşılanır ödüllendirilir.

Zaten fiili olarak Serhad, Botan, Behdinan, Hakkari ve Ardalan alanlarında etkili bir güç olan Nakşibendi tarikatının lideri olarak bu gücünü pekiştirir.

93 Harbi (Hicri 1293) en çok yıkım etkisini Kürdistan'da gösterir. Binlerce insan açlıktan ölür. Örneğin o dönemdeki gazeteler sadece Başkale'de 10 bin, Beyazid ve Eleşkirt'te 3 bin Kürdün açlıktan öldüğünü söylüyor.

Bu durum büyük kargaşalara neden olur. Saray tarafından görevlendirilerek Kürdistan'ı ıslah etmeye gönderilen Şey Ubeydullah önü alınmaz bir güce kavuşunca 1889'da Osmalı Ordusuyla çatışır. Osmanlı'nın verdiği tavizlerle anlaşma sağlanır.

Nakşibendi tarikatı asıl olarak İran Kürdistan'ında etkindir. İran'a karşı harekete geçen Şeyh Ubeydullah Doğu Kürdistan'da tam denetimi sağlar, Tebriz'e kadar ilerler.

Tam da bu aşamada dünya devleri olan İngiltere ve Rusya Birleşik bir Kürdistan'ın kurulmasını karşı oldukları için Osmanlı Sarayı üzerinde baskı kurarak, sınırların kapatılmasını ve Şeyhi ablukaya almasını isterler.

İngiliz ve Ruslardan büyük yardımlar alan İran ve Osmanlı ordusu arasında sıkışıp kalan Şeyh Ubeydullah'in ordusu yenilgiye uğrar. İran ordusu Kürdistan köy ve şehirlerini yakıp yıkar, onbinlerce Kürdü katliamdan geçirir. Velhasıl isyan büyük bir yıkımla biter.

Bu arada Osmanlı Sarayının verdiği sözler ve kurduğu baskı üzerine İstanbul'a gelen Şeyh Ubeydullah, buradan sahte bir pasaportla kaçarak tekrar Kürdista'na/Hakkari'ye gelir.

Osmanlı askerleriyle sürekli çatışma yaşayan Şeyh Eruh kalesinde sıkışır. 3 bin adamıyla birlikte teslim olur.-

İstanbul'a götürülürken oğlu Abdülkadir baskın yaparak babasını kurtarır. Bir süre sonra ikisi birlikte yakalanır ve Mekke'ye sürgüne gönderilir. Şeyh Ubeydullah burada kahrından ölür. 

Şeyh Ubeydallahê Nehri isyanında ders alınacak iki temel nokta var.

ı- Ruslar hiçbir zaman bir Kürdistan'ın kurulmasını istemezler. Bunun için düşmanları Osmanlılar ile birleşir, Kürdleri ezerler. Tıpkı uçaklarını düşüren, baş konsloslarını öldüren ve 70 yıldır bir NATO ülkesi sıcak denize açılması önünde bent oluşturan Erdoğan Türkiye'si gibi.

Doğuda Çin, Batıda Avrupa, Güneyinde ise İslam imparatorluğu tarafından çevrilen Rusya'nın 200 yıldır bunu güvenlik kaygısıyla yaptığı ve statükonun değişmesine asla izin vermeyeceği söyleniyor.

ıı-İngilizler çıkarlarını istikrarsız bir Ortadoğu stratejisi üzerine kurmuşlardır. Kürdistan'ın kurulması Ortadoğu'nun barış ve huzur içinde yeni bir statüye kavuşturulması, İngilizlerin 18-19. asırlardan bu yana kurduğu statükonun yıkılması demektir. İngilizler bunun için Kürdistan'ın kurulmasını istemez.

Gerçek bu ancak bu engeller aşılmaz değildir.

Sahi Talabani George Busch'u nasıl Irak'a çekti, Saddam'ı nasıl astırdı. Cumhurbaşkanı olarak Bağdat'ta sultanlık tahtına nasıl kuruldu?

Devlet beyin ve bileğin ortak gücüdür. Dünya şahittir, bileğimiz Efrin kadar güçlü.

Ama velakin beynimiz......

Beynimde olaylar ve isimler kavga ediyor.

Kızıl altınlar, Ruslar, İngilizler, Şeyh Ubeydullah, Celal Talabani ve....... 
***
Bu arada babamdan dinlediğim ve Şeyh Abdulkadir'in babasını kurtarmasıyla ilgili ilginç bir hikayeyi de anlatmak istiyorum.

-Esir alınıp İstanbul'a götürülmek üzere yola çıkarıldığında Şeyh Ubydullah, askeri komutana eşiyle helalleşmek için görüşmek istediğini söyler. Komutan bu görüşmenin açık yapılması kaydıyla kabul eder.

Şeyh ziyaret sırasında eşine "Bak askerlerin elbiseleri, ayakkabıları yırtılmış, perişan bir durumdadırlar. Bana çok iyi davrandılar, kendilerine teşekkür ediyorum. Bu hoşgörülerinin karşılığı olarak onlara küçük bir hediye vermek istiyorum.

Bir kaç yıl önce 40 kızıl altını bir küpe doldurup Abdülkadir'le birlikte saklamıştık. Yerini oğlum Abdülkadir biliyor. Deki gitsin o küpü çıkarsın. Kızıl Altınları alsın dağın arkasındaki vadide komutana teslim etsin" diyor.

Abdülkadir mesajı alır almaz özel seçilmiş 40 kişilik bir müfreze birliği ile harekete geçer. Tepenin arkasında sarı altın bekleyen komutan ve askerleri kıskıvrak yakalayarak teslim alır. Babasını da kurtarır.

Ancak Şeyh ve oğlu, daha büyük bir ordu tarafından ablukaya alınır, baba ile oğul birlikte esir düşer ve Mekke'ye Sürgünü gönderilirler. Şeyh orada kahrından ölür.

Yorumlar

Anlatılanlar 1900 öncesini kapsıyor. RUSların KÜRDlere karşı düşmanlığı asıl 1900 lü yıllarda başlamıştır. Osmanlı çökmüş SEWR anlaşması imzalatırılmış, Doğuda bazı wilayetler ERMENİSTANa verilmiş, GÜNEY-DOĞUDA da küçük bir KÜRDİSTAN kurulması vardır SEWR antlaşmasında. Ancak LENİNin 1917 Rus dewrimi ile ANADOLUnun doğusunda bulunan RUS ordularını çekerek, Mustafa Kemale altın gibi bir fırsat sunmuş, M.Kemal doğu cephelerini garantiye alınca SEWRi kabul etmemiş, Dolayısıyla ERMENİSTAN da KÜRDİSTANda suya düşer. Daha beteri bölge halkı Türk ordusunun katliamlarına maruz kalı, Karadeniz kıyızı RUM potnus halkından ESER bırakmadılar. Bu işin mühendisi LENİN.... Ağrı -ZİLAN KÜRD isyanını  RUSların Hawa gücü desteğini Türkiyeye vermesiyle İsyanın bastırılmasında Belirleyici olduğunu yazıyor belgeler... 1946  İran KÜRDİSTANında kurulan MEHABAD KÜRD cumhuriyeti RUS- STALİN hünerleriyle yıkıldığını Biliyoruz. Yine ERMENİSTAN- AZERBAYCAN arasında kurulan KÜRDİSTANa sor  ( Laçin Kızıl Kürdistan) Yine stalin emriyle feshedilerek KÜRD halkının aylarca sürecek Tren yolculuklarıyle ORTA ASYA- Kazakistan'lara SÜRGÜN edilmeleriyle binlerce kadın- çocuk yaşlı KÜRDün ölümüne sebebiyet vermiştir. Atalarından KÜRDlere İHANETi öğrenen RUS -PUTİN şimdi de EFRİNi Türk dewleti ve BARBAR çetelerinini wahşetine -işgaline sunmuştur. Hatırlıyorum da 1970 lerde KÜRD gençliğinin Duygusal bağımlılığı SSCB ve LENİNe o kadar yüksekti ki, inanın birileri babamıza küfretseydi , LENİNe edilen bir küfür kadar zorumuza gitmezdi, Kuzey KÜRDLERİ o kadar SSCB-RUSlara bağlıydı ki , onun dışında Dünyenın neredeyse diğer tüm dewletlerini Düşman bilirdik. Sözde  "  MAZLUM we BINDEST halkların dostuymuş. Hani her fırsatta diyoruz ya " Emerika KÜRD'lere İHANET etti, -EDECEK"  Oysa geçmişe we günümüze baktığımızda RUSları KÜRDe karşı İhaneti we düşmanlıkları, Emerikanın ki bunların yanında dewede kulak kalır. Emerika günümüzde en azından FEDERAL bir KÜRDİSTAN yarattı.  ROJAVA'nın statüsü daha belli değil. Oysa daha düne kadar KÜRDler hep şüphe ile EMERİKAya bakardı, hiç Kimse RUSların Kalleşliğinden konuşmazdı... Demek ki Tarih bilmiyormuşuz.

Sayın Turhallı, yazınızdan çıkardığım sonucu şöyle ifade edyim: En önemlisi ulusal birliğimiz, toplum olarak dalga dalga ister askeri, siyasi, bilimsel, teknolojik vs. biçiminde daha bir güçlü örgütlememiz gerekiyor. Kendi nefsini (metaforik olarak kulanıyorum, ama hakikatimiz de böyle) yenememiş bir topluluk, cemaat, toplum vs. çürümeye mahkûmdur. Düşmanlarımız yeminli düşmanlar, dolaysıyla cesareti kurnazlıkla da harmanlamamız gerek. Bu da yetmez, mitolojilerdeki kahramanlar gibi herbir bireyin her alanda yetkinleşmesi gerekiyor, bu çıkarlar ve hesaplar üzerinde kurulmuş dünyayı bizle göz hizasına çekmenin yolu güç, ruh, anlam, yenilik, başarı gibi başlıklarda ele almamız gerekiyor. Yoksa elin kızları ve oğulların (Nato, ABD,  AB, Çin vs.) hiç mi hiç umrunda değiliz. Bizi, savaşan kardeşlerimizin afına sığınarak söylüyorum, bir kart olarak görüyorlar. Şuan yaptıkları da öyle değil mi? Ama işte halkımızın, direnenleri  ve umudu olanları kast ediyorum, karşı duruşu onların oyunlarını zorlaştırıyor, yeni yeni planlar devreye koymak zorunda kalıyorlar. Ve işte tüm bu sebeblerden dolayı birlik, birlik, birlik. Her alanda yetkinleşmek, çağın ruhunu okumak ve varolan, yaratılmış değerler üzerinden daha büyük değerler yaratmak. 

Yorumlarınız moderatörlerin onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.

Filtered HTML

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br> <p>
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Rojname Kurdish News