ala kurdistan
Ey Reqîb

Sanki Kürt Anayasasını tartışıyorlar... – Dursun Ali Küçük

*Türk Anayasalarında Kürtlere yer yoktur...
Sen niye adının bile anılmadığı ve her yönüyle sana karşı oluşturulan anayasalara karşı Bir Türk vatandaşı gibi tavır koyuyorsun?
O zaman sen nesin?
Senin o sistem içinde neyin vardır?
TC’deki iktidar kavgalarından yararlanabilirsin, ama bunlardan birilerinin yedek lastiği olmaya neden can atıyorsun?
Yedek lastikleri olduğun her biri Kürdistan ve Kürtlere karşı aynı politikaya sahiptir.
Bu cumhuriyet bu temelde kurulmuştur.
Bunca tecrübeye rağmen daha anlamadınız mı?
Sömürgeci sisteme ve işgale karşı sanki bir türkiyelimişmişcesine niye sahte ve şövenist solun kuyruğuna takılıyorsun?
Ya da Müslümansın diye neden Türk-İslam sentezine “ümmet” adı altında katılıyorsun.
Sahi sen kimsin?
Yine öteki halklar; Ermeniler, Lazlar, Araplar, Asuri-Suryaniler, Çerkezler vb. kimdir?
Neden size tecavüz eden ve yok sayanların argümanlarına kölelik yapıyor, kendinizi tecavüzcülerinizle sözde eş görüyorsunuz?  
Hele devşirmeler...
Türklüğün en azılısına oynuyorsunuz. Türkten daha çok Türk ırkçısı ve kendi soyunun soykırımcısı...
Kendini halis-muhlis Türk sayanlar sizlerin sayesinde cesaret alıyor ve saldırıyorlar..
Sizde affedersiniz, yavşaklaştıkça yavşaklaşıyorsunuz...
Neredeyse 100 yıldır aynı senaryonun farklı varyantlarını sahneye koyuyorlar.
Sizler de canavar ve kültürsüz ve köksüz Türk soykırımcılığı ve herkesi yok edip Türkleştiren ve acayip bir şey yaratan TC egemenlik sisteminin birer piyonluğuna oynuyorsunuz.
Böyle devam ettiğiniz sürece kaderiniz değişmeyecek..
Tanrı katında yeriniz cehennemdir.
İnsanlık ve evrensel değerler açısından Türk barbarlığının birer parçası ve yıkım makinesisiniz.  

*Ha gelelim Türklerin anayasasına...
Açık söyleyeyim.
Türk sömürgeciliği ve işgalini onaylayan ve Türk sistemini sömürgeci ve yok edici tarzda Kürde dayatan ırkçı ve faşist anayasalardan sana ne?
Sen kendi varlığın yaşamını, kültürünü ve ülkeni bu canavarlardan kurtarmakla yükümlüsün. Özgürlük ve bağımsızlık ve statü elde etme tavrın bundan geçmektedir.
Seni hiç hesaba katmayan bir anayasa ve sistemde “bende varım” diyorsan senin kafan ve ruhun sakatlanmıştır.

*Şimdi Türk usulü anayasa ile Türk usulü başkanlık sistemine geçilmek isteniyor.

Herşeyi buna göre hazırlıyorlar.
"Evet" dersen yeşil kemalist ve Türk-islamist olursun.Şeriat özentisi gelişir, belki de kendisi….
"Hayır " dersen siyah-beyaz kemalist ve Türk-islam sentezcisi olursun.
İkisinide istemiyorum. Bunlar benim tercihim olamaz.
İkiside Kürdistan ve Kürtler için, inkar, soykırımdır, anadan doğma haklarımı yok sayan ırkçı, sömürgeci, Kürdistan ve Kürtler oldumu benzer düşünen, Türk Irkçı ve milliyetçisidir.
Kürdistan ve Kürtler açısından böyle bakmakta sonsuz hayır vardır.

12 Eylül faşist cuntanın yaptığı anayasa bütün resmi partilerin hoşuna gitmişti.
Aslında "sivil" anayasa derken bir türlü bundan vaz geçmediler.
Bu anayasa da faşist ve Kürtler ve öteki halklar için elle tutulacak bir yanı yok.
Şimdi bunuda esas alarak AKP ve MHP Türk tipi başkanlık sistemini getiriyorlar.
Bu Türk tipi başkanlık sistemi fiilen Mustafa Kemal zamanında vardı. Tek parti diktatörlüğü idi ve Mustafa Kemal de yetkileri kendisinden toplamıştı. Cumhuriyet denilmesine karşın Mustafa Kemal padişahtan daha fazla yetki kullanıyordu.

Şimdi AKP nin istediği resmi kanun çıkararak bu durumu yakalamaktır. 12 eylül faşist anayasası+ sultanlık yetkisi + islami milli şef yetkisi = lafta yeni anayasa.
İlk dört maddesi değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. Bu anayasa ırk ve Türk anayasasıdır,
İşte eskisinde de yenisinde de aynısı mantık;
Kürtlere yer yoktur.
Ne haktan bahsediyorsunuz?
İlerimi ve gerici mi bırakın onu Türkler tartışsın.
Hayır diyeceksen, bundan önceki 12 Eylül faşist anayasasınımı istiyorsunuz?
CHP nin istediği budur.
"Evet" derseniz Kemalist-İslamcı generallerin yaptığı 12 Eylül anayasasına "evet" diyecek ve artı Erdoğan'ın Türk tipi başkanlığını onaylayacaksınız.
Evet, denildi mi Kürtler yararına birşey yok.
Düşünün ki bu anayasaya "hayır" denildi ve geçmedi, eski 12 Eylül anayasasına dönüldü.  
Türk tipi başkanlık sistemi olsa veya fiilen Mustafa Kemal dönemi gibi yetkili başkan olsa Kürtlerin bundan bir kazancı yoktur.
Herşeyden önce Anayasaların Türk egemenleri ve toplumu için yapıldığı bilinmelidir.
Gerici ve faşist bile olsa bu anayasa Kürtler için yapılmıyor.
Kürdistan sözkonusu olunca sistem ve rejim ve bütün resmi partiler anlaşıyorlar, öyle anayasa ya göre vb. hareket ettikleri yok.
Sömürgeci rejim ve onun uygulamalarına göre hareket ediyorlar. Anayasa daki yasalarla birlikte ve bunun dışındaki gizli yasalarla yönetiliyoruz.
Türki tipi "evet " ve Türk tipi "hayır" a karşıyım. Bu işin sonunda bir özgürlük ve gelişme ışığı yok.
Denilebilir ki kazanmasa Erdoğan ve AKP gidecek, kim götürecek?
CHP mi, geç onu. Götürse ne yazar. Zerre kadar desteklenmez.
AKP hükümeti ve iktidarı devam mı eder, büyük ihtimalle öyle görünüyor.
MHP bu işin sonunda çatlar mı?
Çatlasın...Devrede onun başka versiyonu Meral Akşaner var...
Erdoğan normal yollardan gitmez. Bir yerlere bu rejim toslar ya da başına birşeyler getirenler olur...
Enerjimizi UKM geliştirmeye vermeliyiz. Çeşitli biçimlerde hazırlıklar ve örgütlülük ve mücadeleyi örmek işin en doğrusudur.
CHP, DYP, ANAP, AP, Refah Partisi hükümetleri gelip gitti. Onlar gitti yerine AKP geldi, hemde iktidar oldu.
Kürdistan ve Kürtler için değişen ne oldu?
Hemde bunca mücadeleye rağmen...
 

*TC partileri Kürdistan ve Kürtler konusunda anlaşmıştır.
TC sözde çok partili siteme geçtiğinde ve CHP sağlı ve sollu ayrışmaya başladığında DP ile CHP daha doğrusu devlet, Kürdistan ve Kürtler konusunda anlaştılar. Bu konuda çok partili sistemleride de tek partili dönem gibi Kürdistan politikasını ve sömürgeciliği sürdüreceğinden hem fikir olmuşlardır.
Şimdi CHP, AKP, MHP ve diğer irili ufaklı küçük resmi partiler Kürdistan konusunda temel olarak aynı düşünüyorlar.
Ve yapılacak anayasa Kürdistan ve Kürtlerin ve öteki halkların inkârı üzerine kuruluyor.
Kardeşim, ben bunlara temelde karşıyım. CHP iktidardan düştü. Ayrıca size birşey hatırlatayım. Ordu ve bürokrasi öyle bildiğiniz gibi 1945 ten sonra çoğunluğu CHP li değildir. Kendini Türkiye de sağ,ülkücüve Türkçü-İslamist olarak adlandıranlardan oluşuyor. Ergenekon denilen olayda böyleydi. Onların hepsi kemalistti ama çoğu CHP li değildi.
Dikkat ederseniz HDP mecliste, ama sesi yok. Basın yansıtmıyor. Bir nevi yok sayıyorlar. Anayasa konusunda kendi söylemlerine göre bir yer tuttukları görülmüyor. CHP bilinçli öne çıkarılıyor. Bunların kavgası sistem ile değil, iktidardan pay kapma kavgasıdır. Mustafa Kemal dönemi gibi yeşil kemalist lider bu kez öne çıkmak istiyor.
AKP, bir nevi eski cumhuriyet çizgisine gelmek zorunda kaldı. Ergenekon ve CHP ile bu konuda anlaştılar.
Yeşil Kemalistlerin Kürdistan ve Kürt politikası yüzyıl sonra CHP den daha tahripkardır.
Mesele sadece “evet” ve “ hayır” değildir. Biz sömürgeci sitemle hesaplaşmalıyız. “hayır” demekte sonuçta CHP ve devlet kemalizminin kuyruğuna takılmaktır. Bazılarının CHP ile ittifak arayışları havanda su dövmeye benziyor.
Onların hepsi için HDP’nin ipi çekilmiştir. Anlamamışlarsa kendi bilecekleri iştir. Devlet politikası, HDPyi hiçleştirmek ve kapatmaya odaklanmıştır. TBMM’in de kalan HDP lilerin ne işe yaradığını kendileri bile açıklayamazlar…
TC devlet politikasına tavır koyarsan AKP’ yede tavır koyarsın, CHP’ye ve diğer sömürgeci politikalara da…
AKP dediğimiz bu gün devlettir. TC’dir. Bırakın şu saray ayaklarını. Bunu ancak CHP’liler söyleyebilir. CHP’de bu devletin bir parçasıdır, sömürgeciliği tamamlayan unsurdur.

*Türkiye de demokratik ve Federal bir anayasayı savunan muhalefette yoktur..
Solcuların çoğu, KCK’nin çürük Türkiyelileşme ve ne olduğu belirsiz “ortak vatan”, “demokratik ulus”, “demokratik özerklik” teori ve politikalarına sarıldılar, entegrasyonu bu yönüyle desteklediler. Devlet, entegrasyonda istemiyor, tamamen teslimiyet ve Türklüğe katılmasını dayatıyor.
Türkiye de gerçek anlamda demokratik veya Avrupa türü sosyal-demokrat ve sosyalist parti olsa ve bunlarda Türklerin önemli bir bölümüne veya hatırı sayılır bir kesime hitap edebilseydi; demokratik ve federal bir anayasa gündeme koyabilselerdi; Kürtler bu durumu kendi açılarından değerlendirebilirdi.
Böyle bir durum yok, varsa da hatırı pek sayılmaz, dikkate değer değildir. CHP, Refah Partisi, İçi Partisi ve diğer marjinal sosyalist ve sol kesimler “hayır” diyeceklerdir. Onlar açısından Türklere göre bir anayasa yapılıyor: doğru veya yanlış “evet” ve “hayır” biçiminde pozisyon alabilirler.
Ne de olsa Türk anayasaları üzerinde tartışıyorlar.
İki önemli husus vardır: Türkiye cephesinden anayasaya bakmak..
Birde Kürdistan cephesinden anayasaya bakmak...
Peki, Kürtler kendilerinin cumhuriyetin kuruluşundan beri içinde yer almadıkları ve hiçe sayıldıkları anayasaların neyine “evet” veya “hayır” diyecek…
Bir kez bu Kürdistan’ın ve Kürtlerin gündemi değildir.
Ne zaman demokratik ve federal bir anayasa tartışılırsa bizde kendi durumumuz açısından farklı biçimlerde katılabiliriz. Kaldı ki Türkiye solunun ağırlığı Demokratik Türkiye, Federal Kürdistan ve Özerk Kürdistan içeren bir anaysa tartışmalarından uzaktır.
Siyaset bilimine göre analiz edersek ve Kürtleri çıkarırsak Türklerin ezici çoğunluğu Türk-ırkçı, milliyetçi ve faşist anayasadan yanadır.
Evet, Kürtler ve Kürdistan sömürgeciliğe ve AKP ve bütün resmi partilere ve Kürdistan daki kurumlarına karşıdır ve karşı olmak zorundadır.
Karşıda olacağız. Sömürgeci sitemi meşrulaştıran hiç bir anayasadan yana olmayız. AKPve MHP anayasasına bütünüyle karşı duracağız ve mücadele edeceğiz.

*Ama… ve ama…
Türk usulü anayasalara karşı çıktığımız gibi değişik biçimlerdeki Türk usulü “evet” ve “hayır”larının da peşine takılmayacağız.
Bu bir tavır ve doğru tutum meselesidir.
Anlayan anlar…Anlamayan ise Kürdistan’a karşı soykırım seferlerini sürdüren ve bütün resmi partilerin onayını alan devlet politikasının kuyrukçusu olur ve onların gündemi içinde boğulur.
Onlar Kürdistan’a yeni seferler yapma hazırlığı içindedir. Havalar yine ısınacak. Gerginlikler her alanda ve parçada sürecek.
Saddam anayasasında bile sözdede olsa Araplar ve Kürtlerden söz ediliyordu…. Türk devlet sistemini artık siz düşünün…
Ve tabiiki anayasalarını da…..

Dursun Ali Küçük
23.1.2017
 

Yorumlar

Sayin Kücügün yaZisi güzelde bazi gercekleride unutmamak lazim TC Kurdün elini kanadini kirmis, birakin Kuzeyde suan Rojavada bile saldirida yani acaip serefsiz bir düsman ile karsi karsiyayiz ve malesef anladigi dilden konusmuyoruz, dikkat ederseniz hep liderlerimize bilincli bir sekilde ya yok etmeye calisiyorlar yada hapise atip itibarsizlastiriyorlar sahi Bu hakki kimden ve nerden aliyorlar??? Adamlar resmen kendilerini sahibimiz olarak görüyorlar aynen eski Amerikadaki kölelere özgürlügü bir türlü vermek istemeyen zenginler gibi, birde dünyada görülmemis bir assagilama ve küstahlik cabasi!!! Ammaa sayin Kücügün dedigi gibi buna asil sebeb olanlar icimizdeki bir türlü Kurd olamayan solcular ve aslinda sagci demek dogru degil cünkü Kurd sagcisi yok hepsi Türk islamo fasizmin kölesi, benim konuda görüsüm aslinda hepsi birer korkak ve inanilmaz derecede gerizekali insanlar. yani demek istedigim Türkleri asla degistiremeyiz ama icimizdeki bizi arkadan vuran Bu hainleri bir sekilde hal edemedikmi hersey bir hayel.

 

 

Federal yada konfederal bir devlet yok.Bunun içinde mùcadele eden yok.uniter tirk i§galçi  devletinin islami yapilanmasi için bir secim.Zaten adam ba§kan.Dunyanin en geveze ve edebten yoksun cahil ba§kani.Kitablarin ozetini okuyan cahil bir yobaz katil.Biz Kurdlerde legal siyaset tirk akli ve tirk atanmi§lar tarafindan oldukca Tirkyele§me bu akil ve bu insanlarla olur.

Tirkyele§me ilà legal ve illegal siyasetimizin gizli ve saklisi olmayan bir haldeyiz.Tirk solculari Tirkyele§meyi savundugumuz için yanimizdalar.Gorevleri biz Kurdler arasi fitne ve fesad içindir.Bunu bol bol yapiyorlar.HDP,li milletvekilerinin gùneydeki karde§lerimizin kazanclarina kar§i ve Kurd milliyetciligine,Kurd devlet yapilanmasina kar§i kuruldugu kendileri soyledi.

Hayir yada evet çiksa ne olacak?Federal yada konfederal devlet içinmidir? Tirklerin genetiginde Kurd dù§manligi var.Ayrica Osmanlida oldugu gibi TC,yi Tirkler deyil tirkci dev§irmeler yonetiyor.Biz Kurdlerin parlementer siyaseti temelden yanli§tir.Kurdistandaki belediyeler biz Kurdlerin yonetiminde olmali yada asla kabul edilmemeli.HDP,li bir tirk yada devletin tirkine mùsadede edilmemeli.

Hayir demeliyiz lakin taibin resmi baskanligi için deyil tirkin varligina hayir dedigimizden hayir demeliyiz.i§galcilerin siyaseti irkci ve §oven bir karekter ve huy halidir.bakin gùney Kurdistandaki karde§lerimize Bagdattan bir hak yada uzal§tiklari bir hak varmi?Oradada i§galciler biz Kurdleri parlementoda kabul etmiyorlar.Onlarda Irakci solcu Kurdlerle Kurd parlementosunu cali§tirmiyorlar.Tirke aid olan her §ey bize yabanci ve i§galci,ilhakcidir.

Söyledikleri, genel kabul gören hümanist lafızlar, demokratiklik, kardeşlik, falan fıstıklık gibi ettikleri büyük laflara kanıyoruz herhalde. Sersem sepelek bir haldeyiz. Öte yandan da itilip kakılıp, takır takır vuruluyoruz. 

Artık öyle bir hale geldi ki bizi temsil ettikleri savıyla ortaya çıkmiş olanların çiçek, böcek, kardeşlik, kuşlar, demokratik vesairelik gibi laflarını iyiniyetliliğin değil ama onların teslimiyeti çoktan kabullenmiş kurnazlıklarının ürünü olduğuna inanmaya başlayacağız. Belki bunu görmekte geç kaldığımız için bizler de ahmaklık seviyesinde safızdır.

"Seni başkan yaptırmayacağız." diye ortaya çıktıklarında da hülyalı uykumuzdan uyanamadık.

Belki benim dikkatsizliğimdir. Hiç bir ağızdan "bu seni alakadar eden bir konu değil" dendiğini duymadım.

Teslimiyetçiliğin bunca derin içselleştirildiğini bu "Seni başkan yaptırmayacağız." cümlesinde de göremedik. Yahu sana ne! diyemedik. Ya da dedik de, duyan olmadı.

İyi bir fırsat idi. Diğerleri gibi bunu da kaçırdık.

Kitleler büyülenmiş gibi peşinde. Adam postu kurtarma derdinde ve desteğe ihtiyacı var. İşte fırsat. Seni destekleyelim de ve çata pat yapmadan, özerk yönetim tavizini kopar. Bana yetmez ama sen bu taleple yollara düşmedin mi?

Feraset eksikliği mi var yoksa bir kurnaz oyunun gönüllü oyuncusu olmak durumu mu, anlayamadım.

D.A.Küçük'e Not: Kıymetli kardeşim, lütfen yazılarınızda KURD, KURD'LER ve KURDİSTAN yazılışlarını tercih edin. Okuyucu üzerindeki etkisini hafife almayın. Sevgiler.

Marstamiyiz ne anlamadim, su bulundu ! niye icmiyorsunuz!? Komsular jupiter, venus. Manzara hos.Güzel yaziyorsunuzda, gerçeklikten çok uzak.

Bréz Ali lùtfen Hejarin Kurdi yazisinin dipnotlarini okuyunuz.Yazinizda 42 defa tirk ve tirkye yazmisiniz.Neden bu i§galci namerdleri bu kadar aniyorsunuz? Hangi i§galçi kalemi vatanimiz Kurdistanin ismini,Kurd ulusunun bireyi saygili bir uslubla Kurd diye yaziyor?

Iyi yaziyorsunuz ve sizi okuyup dù§ùnùyorum.Lakin Dersiminden çikip Kurdistani olmaniz çok daha Kurdistanidir.

Selam ve hùrmetle. 

Yorumlarınız moderatörlerin onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.

Filtered HTML

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br> <p>
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Rojname Kurdish News