ala kurdistan
Ey Reqîb

Sovyet Kürdlerinden Örgütlenme Atağı

Eski Sovyet Cumhuriyetlerinde yaşayan Kürdler geniş çaplı örgütlenme kararı aldı.

Rusya Federasyonu, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Ukrayna Cumhuriyetlerinde ve yaşayan Kürd aydınları ve aktivistleri Kürd Kongresi adı altında örgütlenme girişimi başlattılar.

Elliden fazla ünlü şahsiyetin imzası ile basına dağıtılan Deklarasyon metninde, Eski Sovyet Kürdleri arasında asimilasyonun durdurulması, ilişkilerin pekiştirilmesi, bu devletlerde yaşayan Kürdlerin Kürdistan ve Kürd Dünyası ile işbirliği ve dayanışmasının güçlendirilmesi vurguları dikkat çekiyor. 

Kürd Kongresi’nin ideolojik, partisel ve dini aidiyetler temelinde örgütlenen oluşumlardan niteliksel farklılık arz edeceği deklere edilen metnin tamamını Kürdçe ve Türkçe olarak okurlarımızın dikkatine sunuyoruz.  

 

**

 

Kürd Kongresi’nin (KK) oluşturulması hakkında

Deklarasyon Taslağı

 

Rusya imparatorluğu ve SSCB topraklarında yaşamış Kürdler Kafkasya’nın ezeli sakinleri olmakla birlikte Kürd dünyasının tarihi eskilere dayanan topluluklarından biridir de. Kürdler, Sovyetler döneminde Kürd dili, edebiyatı ve kültürünün korunması ve geliştirilmesine hatırı sayılır katkıda bulunmuştur. “Rya Taza” gazetesi ve “Erivan Kürd Radyosu” Kurdistan’da büyük saygı ve ün kazanmış, genel kabul görmüş, Sovyet Kürdlerinin toplumsal yaşamında paha biçilmez hizmette bulunmuş, Kurdistan’da Kürdlerin milli bilincinin büyümesine ciddi etki göstermiştir. Eski SSCB Kürdlerinin tarihinde önemli dönemlerden birisini de Azerbaycan SSC’de Şuşa pedagoji meslek okulunda (texnikum) Kürd milli kadroları hazırlayan Kürd şubesinin kurulması oluşturmuştur. 

Eski SSCB Kürdleri, yüksek eğitim düzeyi ve entelektüel potansiyel ile haklı olarak tüm Kurdistan parçalarında ve Kürd dünyasında yüksek otorite kazanmıştır.

16 Temmuz 1923 yılında Azerbaycan SSC Merkezi Yürütme Komitesi başkanlık divanı kararnamesi ile Kurdistan kazası (Kızıl Kurdistan ismiyle bilinmektedir) oluşturulmuş, burada “Sovyet Kurdistanı” gazetesi basılmış, milli tiyatro ve diğer kültürel kurumlar faaliyet göstermiştir. 1930 yılında yeniden düzenleme ile “bölge” statüsü kazandırılan Kurdistan kazası, yaklaşık iki ay sonra ilga edilmiştir. 

1937 yılında Kürdlerin Azerbaycan ve Ermenistan SSC’den, 1944’te ise Gürcistan’dan Orta Asya ve Kazakistan cumhuriyetlerine tehciri gerçekleşmiştir. Eski Sovyet Kürdleri diğer SSCB halkları ile birlikte 1941-1945 Büyük Vatan Savaşı’nda faşizme karşı kahramanca mücadele yürütmüş, binlercesi savaş meydanlarında yaşama cesurca veda etmiştir.   

   SSCB Kürdlerinin tarihinde kazanımlarla birlikte baskılar ve sürgün gibi trajik sayfalar da vardır. Karabağ’daki silahlı ihtilaf neticesinde binlerce Kürd ailesi eski Kurdistan kazasında, Karabağ illerinde ve Ermenistan’daki yurtlarını terketmek zorunda kalmış, göçe zorlanmıştır.  

SSCB’nin çöküşünden sonra Kürdler yeni bağımsız milli devletlerin sınırları içerisinde yaşamak zorunda kalmıştır. Sovyetlerin tarihe karışması ile birlikte yaşanan siyasi ve ekonomik sorunlar yeni bağımsız devletlerin vatandaşları olan Kürdlerin yaşamına esaslı etkide bulunmuş, Rusya, Avrupa ülkeleri, ABD ve diğer devletlere Kürd göçü başlamıştır. Bu tandans yüzünden 20. yy.ın 90’lı yıllarının başında eski SSCB Kürdlerinin kendi kültürlerini koruma ve geliştirme, toplumsal çalışmalar yürütme imkanları köklü biçimde kısıtlanmıştır. Yeni oluşan bağımsız devletlere belli bir zaman kesiti talep eden uyumdan sonra eski Sovyet devletlerinde yurtsever Kurdler tarafından çeşitli Kürd dernekleri kurulmuştur.   

1923 Lozan anlaşması ile parçalanan Kurdistan’da Kürd özgürlük harekâtı niteliksel olarak yeni bir aşamaya kadem basmıştır. Bugün Güney Kurdistan (Irak), uluslararası sistemin kabul görülür bir üyesi statüsüne ulaşmış, Batı (Suriye), Kuzey (Türkiye) ve Doğu (İran) Kurdistan parçalarındaki Kürd harekâtı bu ülkelerin iç politika süreçlerinde etkisini önemli biçimde artırmıştır. Kürd  halkının Kurdistan’ın tüm parçalarında ulusal haklar uğruna ve bağımsızlık eksenli yıllar boyu süren mücadelesi, pratik ve uluslararası hukuk açısından kararlaştırılma aşamasında gelmiştir.  

Son dönemlerde eski Sovyet cumhuriyetlerindeki Kürd derneklerinin Kurdistan siyasi parti ve örgütleri, dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren Kürd oluşumları ile ilişkileri gözle görülür biçimde güçlenmiş ve başarıyla gelişmektedir.

Tüm yukarıda arz olunanları ve Kürd halkının uluslararası durumundaki ciddi değişikleri dikkate alarak Eski Sovyet Kürdlerinin çabalarının etraflı ve çok yönlü biçimde birleştirilip sağlamlaştırılmasını, pekiştirilmesini zarurî saymaktayız. Bu anlayıştan yola çıkarak Bizler KÜRD TOPLULULUĞU KONGRE’sinin kuruluşunu ilan ediyoruz. 

Günümüz, eski Sovyetlerdeki Kürd topluluğundan karşılıklı yardım, bilgi/haber mübadelesi, ortak projelere ve diğer biçimlerde ortak faaliyetlere katılım, birbiriyle ve tüm dünyadaki Kürd toplulukları ile etkin ilişki ve işbirliği kurmayı ısrarla talep etmektedir.          

Kürd Topluluğu Kongre’sinin yaratılmasındaki amaçlar şunlardır:

·         Kürd özdeşliğinin, dilinin, kültürünün korunması, Kürd nüfusun milli haklarının savunulması, dünyanın diğer devletlerindeki Kürd toplulukları ile ilişkilerin genişletilmesi ve güçlendirilmesi için Eski Sovyetlerdeki ayrı ayrı bireyler ve Kürd oluşumları arasında işbirliğinin, karşılıklı yardımlaşmanın, konsolidasyonun güçlenmesi yönlü faaliyetlerin yürütülmesi.

·         İdeolojik tercihlerine, partisel ve dini aidiyetlerine bakılmaksızın eski SSCB Kürdleri arasındaki birlik ve dayanışmasının güçlenmesine yardım etmek.  

·         Eski Sovyet cumhuriyetlerinin vatandaşları olan soydaşlarımızın refahı ve saadeti için omuz omuza yaşadıkları bütün halklarla karşılıklı saygı, güven, dayanışma ve işbirliğinin pekişmesine katkıda bulunmak.

·         SSCB’nin çöküşünden sonra oluşan cumhuriyetlerin vatandaşları ile Güney Kurdistan Federasyonu (Irak), Batı Kurdistan (Suriye) kantonlarındaki toplum temsilcileri, kültür, bilim ve iş çevreleri, Kuzey Kurdistan (Türkiye), Doğu Kurdistan (İran) ve bütün dünyada faaliyet gösteren Kürd siyasi partileri ve kültürel oluşumları arasında kültürel, ekonomik işbirliğinin ve dostluk ilişkilerinin gelişmesine yardımda bulunmak.

Kuruluş Konferansını gerçekleştirmek amacıyla “Kuruluş Konferansı hazırlık komitesi”nin oluşturulduğunu beyan ediyoruz. Hazırlık Komitesi KTK’nın Kuruluş Konferansının yapılması için teknik çalışmalar yürütecek, taslakları ve diğer dokümanları hazırlayacaktır.

Şu deklarasyon bütün Kürd oluşumlarının ve Kürd topluluğunun ayrı ayrı temsilcilerinin imzasına açıktır.

Yaşasın Kürd halkının birliği!

İmzalar:

****-

KURDÊN SOVYETA BERÊ KONGREYA XWE ÎLAN KIR 

Kurdên Sovyeta berê bîryar girtin ku xwe bi awayekî berfireh rêxistin bikin. Rewşenbîr û çalakvanên ji Federasyona Rûsya, Azerbaycan, Ermenistan, Gurcistan, Kazaxistan, Kirgizistan û Ûkraynayê bîryar dan ku di bin navê Kongerya Komeleyên Kurdan de xwe birêxstin bikin.

Di Deklerasyonê de ku bi îmzeya zêdetirî ji 50 kesayetên navdar ji çapemeniyê re hatiye belavkirin, amaje bi pêwîstiya hewildanên ji bo pêşîgirtina asîmlasyona kurdên diyasporayê, xurtkirina peywendiyên navxweyî û bi hemû parçeyên Kurdistanê re tê kirin.

Deklerasyonê de her weha tê tekezkirin, ku Kongreya Kurdan wê ji sazî û rêxistinên ku bi nasnameya partîgerî an jî bi mebestên dînî hatine sazkirin, wê cudatir bibe.

 

Deklerasyona damezrîna KONGREYA KURDAN

Kurdên ku li ser erdên Împaratoriya Rûsyayê û Yekitiya Komarên Sovyeta Sosyalîst jiyane, niştecihên qedîm ên Kafkasyayê û di heman demê jî, yek ji kevnartirin komên kurdan ên li cihanê ne. Civaka kurd di serdema Sovyetê de xizmeteke mezin li parastin û pêşvebirina ziman, edebiyat û çandê kiriye. Rojnameya Riya Teze û Radyoya Kurdî ya Yêrevanê li seranserê Kurdistanê nav û hurmeteke mezin bidest xistine, hatine qebûlkirin û roleke mezin di jiyana civaka kurdên Sovyetê de listine, her weha saziyên han bandoreke mezin li hişyarbûna neteweyî ya li Kurdistanê kirine. Yek ji qonaxên girîng ên di dîroka kurdên Sovyeta berê de jî ew e ku li bajarê Komara Azerbaycanê Şûşê di teknîkûmê de beşekî ji bo perwerdekirına kadroyên neteweyî yên kurdan hat vekirin. Kurdên Yekîtiya Sovyetê ya berê bi asta perwerdehiya bilind û potansiyela xwe ya entellektûelî li her çar perçeyên Kurdistan û li tevaya cihana kurdan qedir û qîmeteke mezin bi dest xistine.

        16’ê Tîrmeha sala 1923`ê bi biryarnameya Dîwana Serokatiya Komîteya Navendî ya Rêveberiya Komara Sovyeta Sosyalista Azerbaycanê, Qezaya Kurdistanê hate îlankirin ku bi navê “Kurdistana Sor” jî tê naskirin. Li vê derê rojnameya “Sovyet Kurdistanı” (Kurdistana Sovyetê) dihat çapkirin, teatra netewî û dezgehên din ên çandî xebatên xwe bi rêve dibirn. Lê belê sala 1930`yê statuya Qezaya Kurdistanê bi statuya “deverê” hat guhertin û paşê jî ji binî ve hat betalkirin. Kurdên Yekîtiya Sovyetê ya berê, tevî gelên din ên Sovyetê di Şerê Cîhanê yê Duyemîn de (1941-1945) li dijî faşîzmê bi awayeke qehremanî şer kirine û bi hezarên ji wan li qadên şer bi awayeke wêrekane jiyana xwe ji dest dane.

         Di dîroka kurdên Yekîtiya Sovyetê ya berê de tevî destkeftan, pet-kotekî û sirgun jî bûne para wan. Kurd, sala 1937ê ji Azerbaycan û Ermenistanê, sala 1944ê jî, ji Gurcistanê ber bi welatên Asya Navîn û Kazakistanê ve têne sirgunkirin. Piştî Şerê Qerebaxê bi hezaran malbatên kurd ji Qezaya Kurdistana berê, navçeyên Qerebaxê û Ermenistanê ji neçarî terka cih û warên xwe kirine, zext li wan hatiye kirin ku terkeserê dinyayê bibin.

         Piştî hilweşîna Yekîtiya Sovyetê kurd neçar man ku di nav sînorên wan dewletên netewî de bijîn, yên ku serxwebûna xwe nû bi dest xistine. Pirsgirêkên siyasî û aborî yên ku bi hilweşîna Sovyetê derketin holê bandorekî mezin li jiyana kurdên hemwelatiyên wan dewletên nû yên serbixwe kirin. Di encamê de koça kurdan ber bi Rûsya, dewletên Ewropa, Emerîka û dewletên din zêdetir bû. Ji ber vê yekê jî di destpêka salên 90`î yên sedsala borî de derfeta kurdên Sovyeta berê ji bo parastin û pêşvebirina çanda xwe û meşandina xebatên civakî yekcar kêmtir bû. Piştî adaptebûna di komarên nû de, ku jê re maweyekê pêwîst bû, bi destpêşxeriya kurdên welatperwer li piraniya dewletên sovyeta berê gelek rêxstinên kurdî hatin damezrandin.

         Kurdistana ku sala 1923`yê bi Peymana Lozanê hatiye perçekirin, vê gavê ketiye asteke nû ya pêşveçûnê. Îro Başûrê Kurdistanê (Îraq) gihîştiye statuya endameke sîstema navneteweyî û êdî tê pejirandin. Li Kurdistana Rojava (Suriye), Bakûr (Tirkiye) û Rojhilat (Îran) tevgerên kurdan bandora xwe li proseya siyaseta navxweyî ya wan welatan dikin. Têkoşîna demdirêj a ji bo mafên neteweyî li hemû parçeyên Kurdistanê êdî gihîştiye wê astê ku hêviya gelê kurd a ji bo serxwebûnê dikare di pratîkê û di çarçoveya hiqûqa navneteweyî de pêk were.

          Di van demen dawî de peywendiyên rêxistinên kurdên Sovyeta berê bi partî û rêxistinên Kurdistanî re, her weha bi sazî û dezgehên kurdî yên diyasporayê yên li seranserê dinyayê re bi awayekî berbiçav xurtir bûye û bi serkeftî pêş ve diçe.

          Em, di çarçoveya hizrên jorgotî û her weha bi berçavgirtina guhertinên mezin ên di rewşa gelê kurd a di qada navneteweyî de pêwîst dibînin ku hemû hewl û xebatên xwe ji bo yekîtiya kurdên sovyeta berê bikin yek. Ji ber van pêwîstiyan em damezrîna KONGREYA KOMELEYÊN KURDAN radigihînin.

          Armancên damezrandina Kongreya Komeleyên Kurdan ev in:

• Bi armanca parastina nasname, çand û ziman û mafên netewî yên kurdan û ji bo xurtkirina peywendiyên bi kurdên seranserê dinyayê re, xurtkirina peywendî û hevkarî û konsolîdasyona di navbera sazî û dezgehên kurdî, her weha kesayetên cuda yên li welatên Sovyeta berê de;

• Dabînkirina xurtbûna yekîtî û ittifaqa kurdên Sovyeta berê bêyî tercîhên wan ên îdeolojîk û nasnameyên wan ên rêxistinî û olî;

• Dabînkirina xurtbûna hevrêzî, pêbawerî, hevkarî û piştevaniya di navbera hemû gelên li welatên Sovyeta berê û nûnerên gelê kurd de yên ku li wan welatan dijîn, ji bo berjewendiya xweşhalî û pêşveçûna wan;

• Dabînkirina pêşvebirina peywendiyên çandî, aborî û xurtkirina dostaniya di navbera hemwelatiyên dewletên Yekîtiya Sovyetê ya berê û nûnerên civakî, hunermend, zanyar û karsazên Herêma Kurdistana Başûr, Kurdistana Rojava û her weha partiyên sîyasî û rêxistinên çandî yên li Tirkiye û Îranê, her weha komelên kurd ên li seranserî cîhanê de.

         Em her weha radigihînin, ku ji bo organîzekirina Konferansa Damezrîner, `Komîteya Amadekar a Konferansê` hatiye sazkirin. Komîteya Amadekar ji bo pêkanîna Konferansa Damezrîner a Kongreya Komeleyên Kurdan wê xebatên teknîkî pêk bîne û pêşnûmeya belgeyên damezrîner û belgeyên din amade bike.

        Ev Deklerasyon ji bo îmzekirinê ji hemû sazî û rêxistin û her weha ji hemû nûnerên civaka kurdan re vekiriye.

        Bijî Yekitiya Gelê Kurd!

        Îmze:

 

***

 

Abdulla Şamoyî – helbestvan (Kazaxistan, Almaatı)

Adilê Camal – rojnameger (Azerbaycan, Laçin)

Albîna Rûstêmova – çalakvan (Rûsya, Moskova)

Aliyê Mistefa Aliyêv – karsaz (Kirgizîstan, Bişkek)

Aslîka Qadir – hunermend (Ermenistan)

Avcî Aliyev – dadmend (Kirgizîstan, Bişkek)

Azîz Davudov – mîralay (Kirgizîstan, Bişkek)

Azîzê Zîyo Bedîrxan – professor, karsaz, serokê yekemin ê Yêkitiya Kurdên Kazaxistanê (Kazaxistan, Almaati)

Azîz Askaryan – hunermendê gel ê Rûsya (Rûsya, Moskova)

Bariye Bala – helbestvan (Kazaxistan, Almaati)

Bariyê Refo – karsaz (Kazaxistan, Astana)

Besê Ceferova – wênekêş (Gurcîstan, Tîflîs)

Bêlla Stûrkî – rojnamevan, redaktora bernameya Kurda “Ronkayî” (Gurcîstan, Tîflîs)

Davîd Nebiyev – avukat (Rûsya, Moskova)

Danial Saarî – wergêr (Kazaxistan, Almaati)

Dmitriy Xudoyêv  – serokê navenda çanda kurd ê Qafqasya (Gurcîstan, Tîflîs)

Emerîkê Serdar – nivîskar û gojnamevan (Eermenistan, Erîvan)

Esgerê Boyîk – nivîskar (Belçika)

Êlêonora Davudova – Mamosteya zimanê fransî (Kirgizîstan, Bişkek)

Georgiy Gasanov – serokê Yekîtiya Kurdan a Navnetewî (Ûkrayna, Kiêv)

Gulnara Axmêdova – çalakvan (Kazaxistan, Astana)

Gulşan Xelîlova – dîrektora weşanxaneya “Zêngezûr” (Kazaxistan, Almaati)

Hejarê Şamil (Gajar Askerov) – rojnameger, nivîskar, editorê malpera kurdistan-post, xwediyê weşanxaneya “Zengezûr”, redaktorê berpirsiyar ê kovara ‘Nûbar’ (Azerbaycan / Rûsya)

Hesenê Hecîsilêman – rojnameger, rêdaktorê sereke ê rojname “Jiyana Kurd’ (Kazaxistan, Almaati)

Husêyin Alîyêv – mîralay (Kirgizîstan, Bişkek)

Îdrîs Osmanov – şampiyonê cîhanê û Ewrûpa ê kîkboksê û hosteyê werzîşê (Rûsya, Krasnodar)

Îkram Davudov – karsaz (Kazaxistan, Almaati)

Kamîz Şeddadî – rojnameger, redaktorê radyoyê “Dengê Rûsya” (Azerbaycan / Rûsya).

Knyazê Îbrahim Mîrzoyêv – professor, akademisyen, Serokê Yekitiya Kurdên Kazaxistanê, cigîrê Asambleya Gelên Kazaxistanê (Kazaxistan, Almaati)

Leyla Çêldargûşî – nûnera ‘Mala Êzîdîyên Bêlçîka’ (Gurcîstan / Belçîka)

Mamêd Mamêdov – karsaz (Kirgizîstan, Bişkek)

Mamêd Osmanov – mîralay (Kirgizîstan, Bişkek)

Marûf Aslanov – çalakvan (Rûsya, Moskova)

Mehmedê Misto – professor (Kazaxistan, Almaati)

Mîkaîl Nadîrov – serokê kluba werzîşê ‘Saladdin’, hosteyê werzîşê emekdar (Kazaxistan, Almaati)

Mirazê Cemal – rojnamevan, xebatkarê rojname ‘Rîya Teze’ (Ermenistan, Erîvan)

Nadîrê Kerem Nadîrov – professor, akademisyen, zanyarê binavûdeng (Kazaxistan, Almaati)

Nazîm Gasanov – serokê Yekîtiya Ciwana herêma Svêrdlovsk (Rûsya, Svêrdlovsk)

Nîjadê Bekîr Cebrayîlov – serokê Komeleya Ciwana “Rojhat” (Azerbaycan, Laçin)

Nofel Edalet – nivîskar (Azerbaycan, Kelbecer)

Nûra Sardaryan (Nûra Emerîk) – wergêr, endama Yekîtiya Nivîskarên Ermenistanê (Ermenîstan, Erîvan)

Ramazan Seyîdov – serokê Yektitiya Kurdên Kirgizîstanê “Mîdya” (Kirgizîstan, Bişkek)

Ramazanê Kerîm Osmanov – siyasetmedar (Kazaxistan / Kurdistana Başûr)

Rasûl Mamedov – doktor zanyariya bijîşkî (Kirgizîstan, Bîşkek)

Rustam Osmanov – pexşanger, siyasetmedar, pisporê pêwendiya navnetewî (Rûsya, Krasnodar)

Rustam Pêrêyêv – karsaz (Rûsya, Tambov)

Samvêl Koçoyî – doktorê zanyariya hiqûqê, professor, akademisyen (Rûsya, Moskova)

Sêymûr Alxanov – edîtorê berê ê rojnameya “Dengê Kurd”

Siyabend Kaloyêv – serokê şaxa Almaati ê Yekîtiya Kurdên Kazaxistanê

Talabani Hasanov – bijîşk û karsaz (Kazaxistan, Almaati)

Tara Mamedova – hunermend (Firansa)

Têmûrê Xelîl – rojnameger, xebatkarê berê ê rojname ‘Rîya Teze’ (Swed)

Têmûr Raşoyêv – endamê fexrî akadêmiya hünere ê Rûsya (Rûsya, Moskova)

Têymûraz Avdoyêv – pexşanger, lêkolîner (Rûsya, Tûapsê)

Tosinê Reşîd – helbestvan (Avûstûraliya)

Ûsêyînê Elî Xelîlov (Kirgizîstan, Bişkek)

Vîtalîy Nebiyêv (Ankosî) – gojnameger (Fransa)

Wekil Mustafayêv – serokê tevgera azadiya Kurdistana Qafqasya (Îtalya)

Yûnîs Osmanov – werzîşvan, şampyonê cihanê û Evropa (Rûsya, Krasnodar) 

Yûriy Nebiyêv – Serokê Komeleya hevkarî û piştevaniya bi gelê kurd re (Rûsya, Moskova)

Yûriy Nebiyêv – parêzer (Rûsya, Moskova)

Yasin Mîroniçêv – serokê şaxa Oşê yê Yekitiya Kurdên Kirgizîstanê (Kirgizîstan, Oş)

Yorumlar

Biji yekitiya Kurdan!

Li ku dere dibe bila bibe.

Ez bi kom buna Kurdan keyfxwes dibim.

Ji hemu Kurdan ra serkeftin, serkeftin u serkeftin dixazim!!!!!!!!!!!

Her biji Kurd u Kurdistan`a serbixwe u Azad!!!!!!!!

Yorumlarınız moderatörlerin onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.

Filtered HTML

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br> <p>
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Rojname Kurdish News