ala kurdistan
Ey Reqîb

Türkler Kürtleri Yoketmek için ‘Kardeşlik’ Yalanını Kullanırlar -Nurettin Yıldırım

Nerede ne zaman kürtler söz konusu edilse, genellikle türklerin ezici çoğuluğu kürtlerle alay eder gibi ‘ biz kardeşiz’ tarzında ezberini yapıştırır. Bu sahte ve yalancı kardeşlik söylencesi işkalcilerin dilinde dönüp dolaşıp bu güne gelmiştir. Bu babadan oğula geçen genetik bir vaka gibidir. Öyle bir vaka ki; işgalci türklerin taa ecdatlarından, devletlerinin en yetkili kişisinden en sıradan ve sokakdaki kimsesine kadar aktarılarak günümüze dek güncellenerek sürüp gelebilmiştir.

Türklerin kürtleri yok etmek üzere kullandıkları bu sahte kardeşlik hile ve yalanları hiç bitmemiştir. Bütün çağlar boyunca türk egemenlerinin ve işgalcilerinin, Kürtlere reva gördüğü her türlü kalleşliği, puştluğu,perdelemek için onu bir örtü olarak kullanmışlardır. Sömürgeci baskılamasına uyum içinde ve onun ikizi ve tamamlayıcısı olarak bu tür söylemler öne çıkarılmıştır. Kardeşlik söylencesi hep zülümle yan yana, onunla beraber ismi görünür olmuştur. Adeta, ne kadar çok baskı ve şiddet, o kadar çok kardeşlik zırvası kulaklarda çığlık olup yankılanmıştır

Ekranlarda, meydanlarda kalabalık topluluklar önünde çalım atan türk yetkili kimselerin söylemlerinde tanık olduğumuz konulardan biri de bu sahte kardeşlik nutuklarıdır. Türkün ve onun devletinin, kürde yaptıklarından bi habermiş gibi, hep kardeşlik güzellemeleriyle konuşurlar.

Türk pazarı kendisine siyasetçi, tarihçi, analistçi stratejist gibi yakıştırma yapanlarla doludur. Bu kendilerince her işi bilen, akılı, ama özünde uyduruk olan bu kimseler her tarafa nefret ekiyorlar. Bunlar her konuştuklarında bilhassa türk veya müslüman olmayan, farklı kimliklerin, azınlıkların, ötekilerin, Kürtlerin nasıl vurduklarını, kırdıklarını, katlettiklerini alandıra, ballandıra ırkçılığı kini nefreti kusarlar. Genellikle meydanlarda, ekranlarda türk milliyetçiliğine has kardeşlik övgüleriyle nasıl bir ırkçı ve kafa tasçı olduklarını bir marifet gibi sunarlar. Her zaman kendi devletlerinin ve büyüklerinin, ecdatlarının katliamlarını topluma sevdirmeyi görevmiş gibi, ileri geri konuşurlar. Bu tipler, çoğu kez görünürde insan kılıklı birer katil, cani olduklarını unuturlar. Katliamı övmek, ancak bu gibi ırkçı kimselerin yapabildiğini ve bu durum bunların hâleti- ruhisine bire bir uygunluk içinde olduğunu söylemek yeridir.

Daha da kötü ve tuhaf olan, bu densiz, insanlıktan çıkmış halin türk insanının ve toplumunun ezici çoğunluğu tarafından normal ve hoş karşılanır olmasıdır. Hiç bir şart altında hiç bir toplum ve oluşum tarafından mahzur görülmeyecek olan bu kötü, çirkin yaklaşımın, türk toplumunun ve bireylerinin ekseriyeti tarafından kabül görmesi ve sıradan bir durum gibi karşılanmasıdır. Bu aynı zamanda türkün kardeşlik meselesine ve kürt gerçeğine ne kadar çarpık, hastalıklı, sorunlu yaklaştığını, dahası nasıl içinden çıkılmaz bir hale getirdiğini göstermektedir.

Meselenin bir diğer açmazı ise; kürt türk ilişkilerinde o kadar çok sancılı gelişme ve süreçlerle bunca acılı yaşanmışlara rağmen, türk yõneticilerinin hiç bir şey olmamış gibi davranmalarıdır. Öyle ki, yapılan her katliam ve kıyımı şu veya bu şekilde utanmadan kardeşliğin vazgeçilmez gereği olarak sunup, savunmuşlardır.

Bu konuda akla takılanlar oldukça fazla. Genelde pek çok insan türklerin kardeşlikten ne anlayıp, ne anlamadıkları konusuna parmak bastıkça, irdeledikçe insanın gördükleri karşısında şaşkınlık geçirmemesi mümkün değildir. Bin bir çeşit acabalar içinde şaşıp kalmaların sonu gelmez.

Türklerin bu utanmaz talancı, yalancı, tekçi aklı her şeyi tıkırında görür ve bir onun için ortada bir mesele yoktur. ‘Türklerle, Kürtler zaten kardeştir. Bu ikisi etle tırnak gibidir. Taa ezelden beri birdir, kardeştir. Aralarında hiç bir problem yoktur, ama bozmak isteyen fitne, fesatlar vardır.’ Türü zırvalar, çarpıtmalar ve demagojilerin sonu gelmez.

Üzüntü ve sevinçleri bir olmayanlar arasında kardeşlik nasıl olur?’ Sevinçleri ve değer yargıları ruhsal şekillenmeye, davranışa kadar birbirine karşıt, yada uyumlu olmayan topluluklar nasıl yanyana gelebilir? Sorular cevap ve çok karmaşık düşünceler dizisi içinde neyin nereye vardığını, varacağını görmek, göstermek açısından bu kurcalamalar önemlidir. Bu soruya karşılık tezler yanıtlar bile tek başına bu meselenin özünü çözmeye yeterdir.

Kürtlerin kendisi için değer biçtiği, sevdiği yada sevindiği bir kişi olayı, Türkler için üzüntü nedenidir. Bu herkesçe bilinen bir durumdur. İzleri derine giden ve bir birine karşıt duygular, hisler ve birbirinden farklı ruhsal şekillenmeler var. İki farklı toplum gibi bir ayrışma içinde giden bir süreç. Yani ortaklaşması ve bir arada olması mümkün gibi görünmeyen hatta bir birine hasım olan gerçekler var. Bu gerçekleri toplumun ve bireylerin her davranış ve tutumlarından, duygularından, tepkilerinden, ilgilerinden anlamak mümkündür.

Esas olarak Türklerin büyük çoğunluğu hala Kürt halkın varlığından habersizdir. Yeryüzünde böyle bir milletin olduğunu bilmiyor. Bilmediği için Kürtlerin ismini zikreden söylemleri duyduğunda itibar etmiyor, inanmıyor. Bu konuda devlet gibi düşünür ya da devletin resmi söylemine itibar eder, inanır. Tıpkı devleti gibidir. Kürt kavramının dış güçlerin bir icadı Türkiye’yi bölmek parçalamak maksadıyla uydurulmuş bir yalandan ibaret" olduğunu düşünür ve söyler. Mesela bir Türk’e; “ben kürdüm" dediğinizde O, bunu kendisine yapılmış dünyanın en büyük hakareti sayar. Değişen ağız, yüz, göz mimik hareketleriyle anında tepkisini gösterir. Aklında ilk geçenler en hafifinden; alçak,hain,satılmış" gibi deyimler ve kavramlar olur. Bu bir abartı olsun diye söylemiyorum. İsteyen bizzat kendi deneyleriyle gõzlemleyebilir. Zaten hemen hemen herkes, her gün günlük yaşamında bu gibi örnekleri yaşıyordur.

Nerede olursa olsun ister dünyanın en uzak bir köşesinde, ister uzay derinliklerinde veya bilinmezliklerinde türkler kürt ismini duyduklarında çoğunluğunda yaratığı ve yaratacağı tepki benzerdir. Karşı çıkmak, vurmak, tanımamak, inkar etmek ve yok saymaktır. Bu kadar vahim. İlavetten süreç içinde yaşanan gelişmelerle birlikte her şey daha da kötüye gitmiştir. sonuna varılmıştır. Sözde kardeş denilenler arasında iğne kadar bir bağlantı her neyse var olan bütün bağlantılar sökülüp atılmıştır.

Türklerle, kürtler arasındaki mesafe ve ayrışma sanıldığından daha fazladır. Gelinen aşamada kardeşlik veya birlikte yaşama şansı yok gibidir. Bu iki toplumun birlikte kardeşçe yaşamalarından çok ayrışmaları herkes açısından daha hayırlı olacağını söylemek daha isabetlidir. Kürtlerin kendisini Türkiye bütünlüğü içinde tanımladıkça ve kendisine o bütünlük içinde yer bulmaya çalıştıkça Türklerde gelişen tepki demokrasiye evrilen veya kürtleri kabule yönelten bir anlayışın değil, daha çok tekçilik, inkarcılık, ırkçılık ve şovenizmin hortlanma, hortlatılması türemiştir. Bu sonuçlardan bakıldığında Kürtlerin kendini, kendisi olarak ayrıştırması kendini ayrı bir toplum olarak var etmesi daha anlamlı ve sağlıklı bir gelişme olarak görülmelidir. Bu durum hem kürtler, hem türkler ve genel itibarıyla meselesinin çözümünü kolaylaştırması açısından da daha yararlıdır. Bu gerçekçi çözüm ve gelişmelere yol açma ihtimalini güçlendirebilir.

Bugün gelinen aşamada kürtlerin ezici çoğunluğu eşitlik ve özgürlüklerden yanadır. Bu konuda bir hayli ileri mesafe almıştır. Kürtlerin kardeşlikten anladığı Türklerden çok farkkıdır. Kıyaslanmayacak kadar ileridir ve gerçekçidir, eşitlikçidir. Tüm örgüt ve ideolojilerden bağımsız olarak genel anlamda herkesle birlikte eşit ve özgür ve herkesin kendisi olarak yaşamasını kabul eden bir anlayışa sahiptir. Ayrıca bunu bir hukuk zemini üzerinde hakları ile içselleştirmeye özen ve önem gösterir. Bu konuda türklerin hayal edemeyeceği kadar ileri ve gelişkin bir konumda oldukları her halinden bellidir.

Yorumlar

Muhterem  Nurettin Yildirim, benim ve milyonlarca Kurdun hisiyatini 

cok guzel ifade etmissiniz Dest xwesh u Serkeftinbe...

RR

 

 Bréz BERZANİ'ye  DİKKAT

GÜNEY KÜRDİSTANın her alanına , kurumuna ve hatta sayın BERZANİ'nin konutlarının içine sızmış olduğuna inandığım TÜRK  MİTine DİKKAT...  REFERANDUMU durdurmazlarsa  sayın BERZANI'yi MİT eliyle ortadan kaldırabilirler. T.Cye yakışanı budur.

Bunu İRAN istihbaratı da yapabilir. Önümüzde QASIMLO ile ŞEREFKENDİ SUİKASTLERİ dururken İRAN istihbaratı aynısını sayın BERZANİ'ye yapmak için CAN ATAR.    Ama BERZANİ'ye T.C   MİTİ  daha yakın pozisyondadır. Allah korusun olası bir gelişmede de T.C. ile İRAN birbirlerinin boynuna atar.  DÜŞMANLARIN GÖZÜ KARARMIŞ. YAPARLARSA YAPARLAR...BAKSANIZA bir aykları ÜRDÜNde, bir ayakları BAĞDATta... İran ile masa başı toplantıları.... EMERİKA sawunma bakanı ile bu konuyu konuşması. ERDOĞANın  KÜRD  "KARDEŞLERİNİ YARDIMA ÇAĞIRMASI... 

Eyyy  GÜNEY KÜRDİSTAN YÖNETİMİ .... DOST SANDIĞINIZ  T.C  ERDOĞANI  BİR YILANDAN İBARETTİR. işte gördünüz...NASIL REFERANDUMA KARŞI ÇIKIYOR ...Unutma ZEHİRİ WARdır her an sokabilir. Ve şu anda da sokmaya fırsat kolluyor. Bu REFERANDUM  GÜNEY YÖNETİMİ ile T.C ERDOĞANI N     aralarını bozar karşı karşıya getirecektir ki eğer BERZANİ REFERANDUM sözünden geri adım atmazsa... inşallah atmaz.

BIJİ KÜRDİSTAN'a SERBUXE ... BIJİ BERZANİ... 

hic bir sekilde gebelemeden tam olarak bir hakikat ele alinmis bir yazi.o kadar baski rejimlerinde etkilenmisizki hakikatleri bile korkarak veya birilerinin hosuna gitmez diye yazamiyozur.dolaysiyle tam olarak direncimizi gösteremiyoz.örnek verirsek DEAS kürdistana saldirip kürtleri vahsice katledip kadinlarini pazarlarda satarken türk devletinden ve türklerden kac kisi  bulari lanetlemistir demeki zihniyetleri aynidir kürtlere bakis acilarida aynidir en iyi kardeslik yalanlarida burdan belidir kendimizi kandirmiyalim.selawurez.

Güzel bir yazi ama sayin yazara su konuda katilmiyorum, Tirklar hic bir zaman Kurdlere kardes dememistir bu Kurdlerin uydurmasidir bu da daha trajiktir,

Yorumlarınız moderatörlerin onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.

Filtered HTML

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br> <p>
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Rojname Kurdish News