ala kurdistan
Ey Reqîb

yargi

OHAL İnceleme Komisyonu : Kıyımları Meşrulaştırma Aracı mı-İbrahim Ö.Kaboğlu

1)         23 Ocak KHK/685 : « Başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname  hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara  bağlamak üzere Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur » ( md.1).

Sayfalar

Rojname Kurdish News