ala kurdistan
Ey Reqîb

Bilim-Teknik

Asrı Saadet İslamı ve İslam'da İktidar- H. Ahmet Turhallı

İslam dininin de gerçekliği ve doğruluğu çıkış sürecindeki olay ve olgularda aranmalıdır. Yüzyıllar sonrasındaki olaylar ile temsiliyet durumu bizi yanıltabilir. Örneğin El Qaide, Suudi veya AKP hükümetine bakarak "İşte Müslümanlık budur" demek İslam dininin gerçekliğini ifade etmez.

Sayfalar

Rojname Kurdish News